You are on page 1of 4

1. Sa molekula oksigjen kemi ne 64 g oksigjen?

Ar(O)=16 , L=6,022x1023

a) 6.022x 10

23

atomeb) 6.022x 10

23

molekulac) 12.044x 10

23

atomed) 12.044x 10

23

molekula

2. N molekulen e klorit kemi :

a) 1 lidhje kovalente dhe 6 ifte t

lira elektronesh

b) 1 lidhje semipolare , dhe 1 lidhje polarec) 1 lidhje jonike dhe 6 ifte t lira elektroneshd) 1 lidhje
kovalente dhe 1 lidhje jonike

3. Celulat elementare mund t pershkruhen n qoftse jepen :

a) Vetm vlerat e kndeveb) Vetm vlerat e gjatsive t brinjvec) vlerat e gjatsive t brinjve dhe t
kndve q ato I formojnd) vlerat katrore t brinjve

4. Mekanizmi i veprimit t katalizatorve n :

a) Uljen e energjis aktivacionaleb) Rritjen e energjis aktivacionalec) Rritjen e perqndrimit t


reaktantved) Zvoglimin e prqendrimit t produkteve

5. N qoftse e nxejm sultaftin e bakrit pentahidrat si rezultat i largimit t ujit kristalor fitohen:

a) Kristale me ngjyr t verdhb) Kristale me ngjyr t bardhc) Kristale me ngjyr t kuqed) Kristale me
ngjyr t kaltr

6. Kriprat e formuara nga acidi I dobt dhe baza e fort hidrolizojn dhe tregojn mjedis:

a) Bazikb) Neutralc) Acidikd) Redoks


7. Gjat elektrolizs s tretsirs s CuCl

n anod ndahet:

a) Klori i gazt duke liruar 2 elektroneb) Jonet e kloritc) Jonet e klorit duke pranuar 2 elektroned) Vetm
bakri dhe klori

8. Peroksidi i hidrogjenit n industri fitohet duke vepruar :

a) Metalet alkaline me H

SO

t holluarb) Metalet alkaline me H

SO

t perqendruarc) Perokside t metaleve me H

SO

t perqendruatd) Perokside t metaleve me H

SO

t holluar

9. Oksid i magnezit kur reagon me acid sulfurik fitohet :

a) Hidroksidi i magnezit dhe hidrogjenib) Sulfati i magnezit dhe hidrogjenic) Magnezi dhe ujid) Sulfati i
magnezit dhe uji
10. N modifikimin e sulfurit monoklinik celula elementare prmban:

a) 3 atome S

b) 3 molekula S

c) 6 atome S

d) 6 molekula S

11. Acidi fosfonik apo fosforor prmban:

a) 3 atome hidrogjen t lidhur drejtprdrejt me fosforinb) 2 aotme hidrogjen t lidhur drejtprdrejt me


fosforinc) 1 atome hidrogjen t lidhur drejtprdrejt me fosforind) Asnj atome hidrogjen t lidhur
drejtprdrejt me fosforin

12. Me nxehje n ajr , alumini ndizet duke formuar:

a) Al(OH)

b) 2Al

c) Al(OH)

+ Al(OH)

d) 2Al

2
O

+H