You are on page 1of 15

Permetres

i
rees

Escola Sant Pau


Cicle Superior
Curs 2009-10
Professora: Marta Llobet
Fent memria
Elements dun polgon
Angles
Costats
Diagonals
Vrtexs

Classificaci dels polgons


Triangle Quadrilter Pentgon

Hexgon Heptgon Octgon


Fent memria

? 30
90?

...
Els tres angles dun triangle sumen 180

? ? ?
100 100
100

...
Els quatre angles dun quadrilter sumen 360
Permetre i rea

El permetre serveix L'rea serveix per la


per mesurar la longitud superfcie, s a dir
de contorns de figures l'extensi, de figures i
i terrenys. terrenys.
Mesurant contorns: el permetre
El permetre dun polgon s la suma de les
longituds del seus costats.

P= 4 + 4 + 4 + 4+ 4 = 20 cm P= 1,2 + 1,2 + 1,2 + 1,2 + 1,2 + 1,2 = 7,2 cm

El resultat sexpressa en unitats de longitud


Exercicis
Quin s el permetre daquesta figura ?

P = 24 + 16 + 16 + 8 + 8 + 8 = 80 cm
Quants metres de filferro es necessita
per tancar aquest hort?

P = 8 + 5 + 4 + 4 + 3 = 24 m
Calcula la longitud de
cada circui
digues
quin t una longitud
mes gran.

Circuit A =
P = 58,9 + 58,9 + 39,7 + 39,7 = 197,2 hm

Circuit B =

P = 5,35 + 4,63 +3,7 + 2,9 = 16,58 m


Quina distncia recorres fent una volta
sencera?

P = 12 + 12 + 12 + 8 + 8 + 8 + 4 + 4= 64 m
Calcula la distncia que recorres quan fas
una volta sencera al jard.

P = 14 + 14 + 8 + 8 + 8 + 4 + 2 + 2= 60 m
Mesurant superfcies: l'rea
rea del
rea del rectangle rea del
quadrat rea del rombe
romboide

2 rea =
Diagonal major x
3 diagonal menor

3 4 rea = 5 x 2 = 10cm

rea =cxc rea = base x alt rea = base x altura

rea = 3 x 3 = 9 cm rea = 4 x 2 = 8 cm rea = 4 x 2 = 8 cm


Mesurant superfcies: l'rea
Calcula la superfcie de cada camp

CAMP A CAMP B CAMP C


rea = b x h rea = c x c rea = b x h
rea = 20 x 10 = 200 m rea = 20 x 20 = 400 m rea = 40 x 20 = 600 m
Calcula la superfcie de cada zona de la figua ( zona A, B i C )
Un dels quadres ms valuosos
que existeixen s La
Gioconda, de Leonardo da
Vince. Les seves mides sn 77
centmetres dalt i 53
centmetres dample.

a) Calculan el
permetre.
77+77+53+53 =260 cm
b)Quina s la superfcie del
quadre?
77 x 53 =4.081 cm