Вы находитесь на странице: 1из 3

ANUN/INVITAIE DE PARTICIPARE

la procedura de achiziie a bunurilor prin cererea ofertelor de preuri


fara publicare
[Formatul documentului nu va fi modificat]

1. Denumirea autoritii contractante: Gimnaziul,,VasileAlecsandriScumpia r-l Fleti


2.IDNO: 1012620011712
2. Tip procedur achiziie: Cererea ofertelor de preturi
3. Obiectul achiziiei: Achiziionarea crbunelui
4. Cod CPV: 09111100-1
5. Data publicrii anunului de intenie:

Acest()anun/invitaie de participare este ntocmit n scopul achiziionrii : Achiziionarea


crbunelui

[obiectul achiziiei]
conform necesitilor Gimnaziului ,,Vasile AlecsandriScumpia r-l Fleti
[denumirea autoritii contractante]
(n continuare Cumprtor) pentru perioada bugetar 2017.

6. Sursa alocaiilor bugetare/banilor publici: bugetul raional


7. Modaliti de plat: in termen de 30 zile in baza facturii fiscale.
Cumprtorul invit operatorii economici interesai, care i pot satisface necesitile, s participe la
procedura de achiziie prin cererea ofertelor de preuri privind executarea urmtoarelor lucrri:

Specificarea tehnic
Unitatea
Nr. deplin solicitat,
Cod CPV Denumirea bunurilor solicitate de Cantitatea
d/o Standarde de
msur
referin
Fracia, mm 13-25
1 09111100-1 Crbune marca AM Tone 41 mm.Puterea de ardere-
6570

8. Contract de achiziie rezervat atelierelor protejate.


9. Tipul contractului: De achiziii.
10. Termenul i condiiile de executare solicitat (durata contractului): 30 zile
11. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 31.12.2017
13. Locul transportrii crbunelui:Gimnaziul ,,Vasile AlecsandriScumpia r-l Fleti
14. Modalitatea de efectuare a evalurii:Pe lista intreaga
15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: Cel mai mic pret
16. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico-
economic, precum i ponderile lor:
a)
17. Condiii speciale de care depinde ndeplinirea contractului (neobligatoriu): nu se aplica
18. Documentele/cerinele de calificare/selecie pentru operatorii economici includ
1
urmtoarele:
Nr. Denumirea documentului/cerinei Mod de demonstrare a Obligativitatea
d/o ndeplinirii cerinei:
1 Oferta Original. Confirmata prin aplicarea Da
semnaturii si stampilei
participantului.
3 Certificat/Decizie de inregistrare a Copie. Confirmata prin aplicarea Da
intreprinderii/Extras din Registrul de Stat al semnaturii si stampilei
persoanelor juridice participantului.
4 Autorizaie de funcionare Copie. Confirmata prin aplicarea Da
semnaturii si stampilei
participantului.
5 Informatii generale despre ofertant Original. Confirmata prin aplicarea Da
semnaturii si stampilei
participantului.
6 Ultimul raport financiar Copie. Confirmata prin aplicarea Da
semnaturii si stampilei
participantului.
7 Certificat eliberat de ctreInspectoratul Fiscal Copie. Confirmata prin aplicarea Da
de Stat despre lipsa sau existena datoriilor semnaturii si stampilei
participantului.
8 Certificate de calitate Copie. Confirmata prin aplicarea Da
semnaturii si stampilei
participantului.
19. Operatorii economici interesai pot obine informaie suplimentar de la autoritatea
contractant i familiariza cu cerinele documentaiei de atribuire la adresa indicat mai jos:
a) Denumirea autoritii contractante:Gimnaziul ,,Vasile AlecsandriScumpia r-l Fleti
b)
c) Adresa: r-l Fleti s.Scumpia
d) Tel:025963413
e) Fax:025963413
f) E-mail:larisalucic@mail.ru
g) Numele i funcia persoanei responsabile:Lucic Larisa
Setul de documente poate fi obinut la aceeai adres, dup depunerea cererii de participare (cu
indicarea clar a denumirii, adresei, numrului telefonului de contact i numelui persoanei
mputernicite de ctre Participant).
Adiional setul de documente poate fi obinut on-line la adresa: larisalucic@gmail.com
n cazul obinerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune
cererea de participaren conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind
achiziiile publice.

20. ntocmirea ofertelor: Oferta i documentele de calificare solicitate ntocmite clar, fr


corectri, cu numr i dat de ieiere, cu semntura persoanei responsabile, puse n plic, sigilat i
tampilat, urmeaz a fi prezentate:

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:


- pn la: 22.09.2017 orele 11.00
- pe: 22.09.2017 orele 11.00
b)Adresa la care ofertele trebuie transmise: [denumirea autoritii contractante i locul
concret de depunere a ofertelor:Gimnaziul ,,VasileAlecsandriScumpia r-l Fleti
secretariat.
Ofertele ntrziate vor fi respinse.
21. Persoanele autorizate s asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoan este autorizat s
asiste la deschiderea ofertelor.
2
22. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile
23. Limba sau limbile n care acestea trebuie redactate: Limba de Stat
24. Garania pentru ofert:Nu se cere
Toate ofertele trebuie s fie nsoite de garanie pentru ofert n valoare de ____%. n form de:
- Garanie bancar sau
- Transfer bancar.
Plata prin transfer se va efectua n adresa [denumirea organizaiei], cu nota Garania pentru ofert
la procedura de achiziie nr._________ din _______________, conform urmtoarelor detalii:
(a) beneficiarul plii [indicai];
(b) datele bancare [indicai];
(c) codul fiscal [indicai];
(d) contul de decontare [indicai];
(e) contul trezorerial [indicai];
(f) contul bancar [indicai];
25. Garania de bun execuie a contractului: [suma Garaniei de bun execuie se stabilete
procentual din preul contractului adjudecat]: Nu se cere

26. Forma juridic de organizare pe care trebuie s o ia asocierea grupului de operatori


economici crora li s-a atribuit contractul: [indicai una din formele de mai jos]:Nu se cere
a) Nu se cere.
b) Societate pe aciuni
c) Societate cu rspundere limitat
27. Denumirea i adresa organismului competent de soluionare a contestaiilor: Agenia
Naional de soluionare a contestaiilor.

28. Contractul nu intr sub incidena Acordului OMC.

29. Valoarea estimat a achiziiei, fr TVA, lei: 149100 lei.

Conductorul grupului de lucru: Lucic Larisa L..


Ex.Lucic L.
Tel. 025963413

Вам также может понравиться