You are on page 1of 1

PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA

KLM 32
IPG KAMPUS KENINGAU

UJIAN LENCANA KEAHLIAN PENGAKAP (5 JULAI 2014)


BIL PERKARA T/T PEMIMPIN
01 PERSETIAAN PENGAKAP
02 UNDANG-UNDANG PENGAKAP
03 LAMBANG PENGAKAP MALAYSIA
04 LAMBANG PENGAKAP DUNIA
05 RUKUN NEGARA
06 SEJARAH PENGAKAP DUNIA
07 SEJARAH PENGAKAP MALAYSIA
08 COGAN KATA PENGAKAP
09 LAGU PENGAKAP

Tandatangan Pensyarah :_______________________


Nama :_______________________
Tarikh :_______________________