You are on page 1of 1

WANTI WARSA SMK F BINTANG PERSADA KAPING 4

Sadurunge titiang manut-atur lugrayang dumun titiang ngaturang pangenjali umat druene

Om Swastyastu,

Majeng ring Bapak Kepala Sekolah sane banget wangiang titiang. Bapak ibu guru miwah
staf nyane wangiang titiang. Bapak Ibu dewan juri sane kusumayang titiang. Miwah pare
semeton sisiane sareng sami tresnain titiang. Angayu bagia uningayang titiang majeng ring
Ida Sang Hyang Widhi Wasa saantukan wantah sangkaning asung kerta wara nugraha Ida
mawinan titiang prasida kacunduk ring ida dane sakadi mangkin ring galah sane becik puniki.
Titiang jagi nyledin kelas X bahasane matur samatra nganginin indik Wanti Wasra SMK
FARMASI BINTANG PERSADA 3

Bapak Kepala Sekolah miwah ida dane sane wangian titiang

Ring galah puniki titiang ngaturang rahajeng wanti warsa ring SMk farmasi bintang persada
kaping 3. Dumogi sekolah irage puniki tetep ajeg lan lestari yadiastun magenah ring
pinggiran kota, tan kerasa sekolahe puniki sampun mayusa 3 tiban, nanging yadiastun
sekolah irage wau 3 tiban, nenten kalah saing sekadi sekoloh-sekolahne sane lianan. Irage
dados sisia patut nglimbakang semangat belajar lan kerja keras mangda sekolah iragane
puniki nyumingkin akeh madue prestasi, ring rahina wanti warsa puniki, ngiring para sisiane
sareng sami mikayunin, irage nenten dados ayem, nenten dados males-males, nenten dados
manja, tur nenten dados maebuh-ebuhan utawi poya-poya. Patut rajin irage nyarengin irerame
megarapan rajin melajah mangde wenten anggen bekel nglanturang uripe ka pungkur wekas.
kaweruhane luir senjata, ne dadi prabotang sai, kaanggen ngaruruh merta, saenun ceningge
urip . pamekas irage patut eling ring swadarmaning sisia, patut seleg malajah manut sloka
Taki-takining swaka guna widya utawi masa muda masa belajar . Yening sampun sareng
sami jemet melajah janten generasi duwene pacang sayan mautama sane pacang nyangra
panegarane wekasan lan bisa ngamolihang prestasi ring sekolahan

Bapak Kepala, Bapak / Ibu guru miwah sametoh sami sane baktini titiang,

Titiang nunas majeng ring semeton titiange sareng sami mangda state menjaga nama baik
sekolah iragane puniki, mangda sekolah irage tetep ajeg, lan mangda semeton sareng sami
state berbudi pekerti luhur mangda benjang pungkur para semeton dados manusa
pangawunan sane sadurdama.. Titiang sareng sisiane matur sukma antuk ring kalanggengan
kayun Bapak / Ibu Guru sane yukti. Yukti sampun las karya makarya nenten memerihang
pangwelas artabrana pinaka Pahlawan Tanpa Tanda Jasa . Dumogi Ida Hyang Widhi Wasa
sangawelas kapitresnan Bapak / Ibu mawinan sayan ngamecikang kawibawaan sekolahe
puniki. Raris majeng ring para sisia sami titiang nunas mangda susrusa bhakti majeng ring
Hyang Widhi saha sadia ngalaksanayang saluir tata tertib sekolah. . Ingih, Bapak Kepala
Sekolah miwah Ibu guru miwah semeton sisiane sami Kadi asapunika titiang prasida aturang
ring galahe sane becik puniki, dumogi wenten pikeneh nyane. Manawi akeh kaiwangan
titiang, lugrayang titiang nglelungsur geng rena sinampura Om Santi, Santi, Santi Om