You are on page 1of 4

Către

:

Prim-ministrul Republicii Moldova,

Dl. Pavel Filip

Republica Moldova, MD-2033 mun. Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale, 1

3 octombrie 2017

Ref: salvarea complexului arhitectural ”Palatul de Cultură al Feroviarilor”.

DEMERS

Organizațiile neguvernamentale și activiștii civici din Chișinău solicită
salvarea scuarului Palatului Feroviarilor din Chișinău

Stimate Domnule Filip,

Prin prezenta vă aducem la cunoștință următoarele:

În luna august a anului curent, pe saitul Primăriei Chișinău a apărut un anunț despre
organizarea consultărilor publice asupra Proiectului „Planul Urbanistic Zonal privind
valorificarea terenului cu numărul cadastral 0100104017 din str. Vorniceni”.

Conform informației publicate pe site, Asociația Obștească ”Lăutarii” își propunea
să construiască două blocuri locative cu 9 etaje (S+P+7E) și un ”obiectiv cultural”
de tip oficii cu 6 etaje (D+P+4E).

Ulterior, din informația publicată în presă 1 am aflat că în luna noiembrie 2007, în
timpul activității Guvernului condus de Vasile Tarlev, Asociației Obștești Cultural-
Artistice „Lăutarii” i-a fost atribuit, „în scopul promovării valorilor culturale, cu titlu
gratuit, sectorul de teren, proprietate publică a statului, cu suprafaţa de 0,2754 ha
(din terenul aparţinând Palatului de Cultură al Feroviarilor) 2.

În urma Hotărîrii Guvernului Nr. 1260 din 19.11.2007, scuarul dintre clădirea
Palatului Feroviarilor și str. Vorniceni este transmis în folosință Asociației cultural-
artistice “Lăutarii”, terenul din jurul Palatului Feroviarilor este parcelat, iar scuarului
cu pricina i se atribuie număr cadastral aparte, cu schimbarea cod tip-ului din
”industrial” în ”teren individual”.

Acest proiect a trezit o nedumerire a opiniei publice, așa cum pe un teren alocat din
proprietate publică pentru un centru cultural se planifică construcția unor blocuri
locative de către o companie privată.

1
http://www.jc.md/business-cu-lautari/#disqus_thread
2
HOTĂRÎRE Nr. 1260 din 19.11.2007 cu privire la transmiterea unui teren:
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=325986
1
Deplasîndu-ne la fața locului, am constatat că terenul respective este deja
înconjurat cu gard. Iar în urma discuțiilor cu Directorul Palatului Feroviarilor am aflat
că reprezentanții companiei de construcții au instalat ilegal acest gard și au defrișat
28 de copaci sănătoși înainte ca PUG-ul propus de ei să fie aprobat și fără a avea
certificat de urbanism și permis de construcție.

În cadrul discuțiilor publice organizate la 24 august 2017 în incinta Preturii Centru 3,
reprezentanții companiei de construcții au confirmat că Dl. Nicolae Botgros,
conducătorul AO ”Lăutarii” a inițiat un parteneriat cu compania ”Estate Invest
Company” despre care se spune că este una dintre companiile deputatului liberal
Iurie Dîrda.

Ulterior ”Estate Invest Company” au anulat proiectul inițial, discutat cu dl. Botgros,
și au elaborat un proiect de construcție a unui mic centru socio-cultural (6 etaje) cu
două blocuri locative alături (9 etaje).

Pentru a legaliza o înălțime de 9 etaje, compania a elaborat un Plan Urbanistic Zonal
care prevede modificarea regimului de înălțime a zonei respective din C-3 în R-6.
Anume acest PUZ a fost prezentat Primăriei Chișinău și pus în discuție.

Pe parcursul discuțiilor publice, atît proiectantul cît și reprezentanții ”Estate Invest
Company” au avut o atitudine arogantă și nu reușit să explice audienței cum a fost
modificat proiectul și în baza căror acte au îngrădit terenul respectiv, au defrișat
arborii și au demontat terenul de joacă pentru copii.

În urma reflectării subiectului în mass-media și a reacțiilor de protest din partea
societății civile și a orășenilor, la 20.09.17 Pretorul Sectorului Botanica a emis
Dispoziția nr. 91 ”cu privire la demontarea și evacuarea gardului din tablă zincată,
poartă și vagonetă din str. Vorniceni- bd. Decebal instalate neautorizat”, ceea ce
confirmă faptul acțiunilor ilegale a reprezentanților ”Estate Invest Company”.

În afara acestui fapt de abuz din partea companiei de construcții, administrația
Palatului Feroviarilor, specialiștii în arhitectură și planificare urbană, activiștii civici și
locatarii din preajmă s-au pronunțat împotriva oricărui proiect de construcție în
preajma Palatului Feroviarilor, aducînd următoarele argumente:

1. Orice construcție permanentă în spațiul din preajma Palatului Feroviarilor va
afecta irecuperabil integritatea ansamblului arhitectural al Palatului și va
reduce valoarea sa în calitate de patrimoniu arhitectural al orașului Chișinău.

2. Orice construcție permanentă în spațiul din preajma Palatului Feroviarilor va
lichida totalmente spațiul verde din spatele clădirii Palatului și va încă un pas
spre reducerea suprafeței spațiilor verzi din oraș.

3. Orice construcție permanentă în spațiul din preajma Palatului Feroviarilor va
afecta rețelele subterane termice și de scurgere pluvială, fapt care se poate
răsfrînge negativ asupra întregului sistem de canalizare pluvială și
termoficare în zona bulevardului Decebal.

3
https://www.privesc.eu/Arhiva/77592/Consultari-publice-asupra-Proiectului--Planul-
Urbanistic-Zonal-privind-valorificarea-terenului-cu-numarul-cadastral-0100104017-din-str--
Vorniceni-
2
4. Orice construcție permanentă în spațiul din preajma Palatului Feroviarilor va
spori aglomerarea și suprapopularea zonei, fapt care va influența negativ
calitatea vieții atît a locatarilor actuali cît și celor potențiali.

5. Orice construcție permanentă în spațiul din preajma Palatului Feroviarilor va
însemna crearea unui infinit șir de conflicte între utilizatorii și vizitatorii
clădirii Palatului Feroviarilor și utilizatorii sau locatarii noilor construcții din
cauza spațiului de parcare, a poluării sonore (Palatul Feroviarilor este un
important centru de evenimente de masă), evacuării gunoiului, a lipsei
spațiului verde sau a terenurilor de joacă pentru copii.

Reieșind din cele expuse și în vederea prevenirii degradării patrimoniului
arhitectural al orașului Chișinău și a spațiului public din oraș și pentru evitarea unor
posibile conflicte dintre orășeni și compania de construcții ”Estate Invest Company”
și AO ”Lăutarii”, solicităm următoarele:

1. Anularea sau modificarea Hotărîrii Guvernului Nr. 1260 din 19.11.2007 și
reîntoarcerea terenului cu numărul cadastral 0100104017 din str. Vorniceni în
proprietatea Palatului de Cultură a Feroviarilor (Î.S. ”Calea Ferată”).

2. Identificarea și alocarea unui teren în zonele prevăzute pentru extinderea
orașului, conform Planului Urbanistic General, pentru construcția unui centru
cultural și a blocurilor de locuit pentru membrii AO ”Lăutarii” și membrii
ansamblului cu același nume, drept recompensă pentru contribuția majoră în
dezvoltarea și promovarea culturii și imaginii Republicii Moldova.

3. Sesizarea organelor de resort în vederea examinării acțiunilor
reprezentanților companiei ”Estate Invest Company” și atragerii la
răspundere pentru instalarea gardului și defrișarea spațiului verde de pe
terenul cu numărul cadastral 0100104017 din str. Vorniceni.

4. Sesizarea organelor de resort în vederea examinării acțiunilor
reprezentanților Agenției Ecologice Chișinău și anume a dlui. Ustim Stîrcea
care a semnat permisiunea de defrișare a arborilor de pe terenul cu numărul
cadastral 0100104017 din str. Vorniceni, în lipsa documentelor permisive
pentru construcție.

Domnule Prim-ministru, prin susținerea acestui demers, dvs. aveți ocazia să
demonstrați opiniei publice că nu sunteți indiferent față de problemele locuitorilor
orașului Chișinău și să opriți practica vicioasă a companiilor de construcții de a
construi orice și oriunde în acest oraș în pofida normelor și documentelor de
urbanism, a legilor și a bunului simț.

Societatea civilă și locuitorii orașului Chișinău mizează pe suportul Guvernului
Republicii Moldova în soluționarea problemelor care depășesc capacitățile și
atribuțiile autorităților municipale și care afectează toți locuitorii orașului Chișinău.

Cu respect,

Semnează:

3
Cu respect,

Victor Chironda Preşedintele Centrului pentru Politici Europene

Vitalie Sprînceană Rețeaua Civică Urbană/PLATZFORMA

Karl Luganov Asociația Facem Lumea mai bună

Vitalii Voznoi Orașul meu drag

Alexei Dimitrov Salvați Chișinăul Verde

Alexandru Munteanu Centrul de Urbanism

Natalia Jurminscaia Artistă/jurnalistă

Gheorghe Iordachi Wikipedia Moldova

Alexei Tulbure Comitetul Helsinki Moldova

Vladimir Us Asociația Oberliht

Adresa pentru corespondenţă:
Rețeaua Civică Urbană,
MD-2012, bd. Ștefan cel Mare, 134, CP 225
Telefon de contact:
068133092, Victor Chironda.
068568725, Vitalie Sprînceană.

4