You are on page 1of 1

Van kunstmatig naar

kunstzinnig

De cultuursector heeft vanwege de aangekondigde


bezuinigingen flink van zich laten horen. De protesten hadden
het debat kunnen opluisteren, maar vreemd genoeg werd het
een ontluisterende vertoning. Toegegeven, het lawaai was groot:
felle mediauitingen, een luidruchtige Mars der beschaving en
een Raad van Cultuur die met veel bombarie opstapte. Maar
inhoudelijk heeft de sector slechts weinigen overtuigd dat
cultuur meer is dan een hobby of luxe (laat staan de
staatssecretaris). De vraag dringt zich op: hoe kan het dat achter
de veelkleurige kunst zon kleurloos verhaal schuilgaat?

Waarschijnlijk is het culturele bleekmiddel in de 20e eeuw


ontstaan. Toen heeft de opvatting postgevat dat kunst alleen
draait om de individuele expressie van de kunstenaar. Kunst
werd uitgekleed tot sensatie, het nieuwe om het nieuwe. Nu
blijkt dat samen met de context ook de relevantie van kunst is
verdwenen.

Maar het is nog niet te laat! Bij uitstek de cultuursector moet in


staat zijn om zichzelf opnieuw uit te vinden. De eerste uitdaging
is om opnieuw invulling te geven aan de belangrijke notie dat
kunst niet slechts een zintuiglijke aangelegenheid is, maar ook
een poging om het universele te uiten in het bijzondere. In een
tijd dat mensen overspoeld worden met informatie is er veel
behoefte aan kunstuitingen die betekenis kunnen geven.

De tweede uitdaging is om opnieuw een vertolking te vinden


voor de notie van het sacrale. Kunst moet niet banaliseren, maar
juist waardevolle aspecten van het bestaan apart zetten en
koesteren. Ook hier is zeker animo voor, aangezien het bijtende
zuur van het scepticisme steeds meer vertrouwde instituties
aantast.

Wie kan de essentie van deze uitdagingen beter samenvatten


dan een kunstenaar zelf? Dichter William Blake verwoordde het
zo: This life's dim windows of the soul / Distorts the heavens from
pole to pole / And leads you to believe a lie / When you see with,
not through, the eye.

Paul Schenderling
Lid Commissie Uitgangspunten CDA