You are on page 1of 3

UAUIM Bucuresti

Birou Social

DOCUMENTATIA NECESARA OBTINERII UNEI


BURSE DE AJUTOR SOCIAL

AN UNIVERSITAR 2016 - 2017

BURSA DE AJUTOR SOCIAL DUPA VENITUL MEDIU NET LUNAR I MEMBRU DE


- FAMILIE
(Salariu minim pe economie - de la 01 mai 2016 -1250 lei- cf. HG 1017/30.12.2015)
Se acorda: studentilor care provin din familii ale caror venituri medii nete lunare pe membru de familie sunt
mai mici decat cuantumul salariului minim net De economie de 925 lei
1. Dosar carton 1/1 - cu sina
CERERE TIP
Copie carnet student
Copie 81/ CI si Certificat de Nastere, student
Copie dupa BIlCI parinti
2. Declaratia notariala a studentului ca nu este incadrat in munca, nu poseda terenuri agricole producatoare de venituri
de nici o natura, nu este asociat(a) la nici o societate comerciala, ca nu primeste ajutor de somaj sau ajutor social- ca
nu realizeaza venituri
3. Declaratia notariala a parintelui care nu realizeaza venituri(daca unul dintre parinti declara ca nu este incadrat in
munca) - daca este cazul;
4. Declaratie notariala a parintelui . pentru copiii minori aflati in intretinerea familiei, care nu urmeaza nici o forma de
invatamant si nici nu obtin venituri proprii - daca este cazul;
5. Declaratie notariala pt. frati/surori care au terminat studiile si care nu sunt angajati( ca nu obtin venituri) si care
se afla in intretinerea familiei - daca este cazul;
6. Adeverinte din care sa rezulte venitul net. pe ultimele trei luni: Iulie-august si septembrie 2016 (venitul se trece pe
fiecare luna) -realizat de persoanele din familie incadrate in munca(parinti,sotlsotie, studentul(a) daca lucreaza);
7. Talonul de plata a ajutorului de somaj, ajutorului de integrare profesionala sau a alocatiei de sprijin, reprezentand
drepturile banesti din ultimele trei lunifiulie-auaust si seotembriel - daca este cazul;
8. Taloane sau adeverinte de pensie, de ajutor social in conditiile Legii pensiilor si asigurarilor sociale de stat si alte
indemnizatii sau sporuri din ultimele trei luni(iulie-auaust si seotembriel - (inclusiv taloane pensie de urmas);
9. Adeverinte de venit net pe anul 2016 - eliberate de organele financiare teritoriale din care sa rezulte veniturile realizate
de solicitant si membrii familiei, din surse proprii, sau din prestarea unor activitati autorizate, in cond~iile prevazute de
lege, eliberate cu cel mult doua saptamani inaintea prezentarii acestora;- adeverintele sunt nominale, pt. fiecare
membru major al familiei; adeverintele se depun si pt. parintii care declara la notariat ca nu realizeaza nici un fel de
venit(nu sunt incadrati in munca);
(se elibereaza de Administratia financiara de care apartineti cu domiciliu)
10. Adeverinte eliberate de Primarie(de unde apartineti cu domiciliul) nominale, pt. fiecare membru major al
familiei, din care sa rezulte ca: figuratilnu figurati in evidentele Registrului agricol cu terenuri agricole;
realizati/nu realizati venituri din exploatarea acestor proprietati;
11. Cooii duoa 81/ CI ale oarintllor;
12. Copii ale certificatelor de nastere si CIIBI pt.frati/surori;
13. Adeverinta de elev sau student pt. membrii familiei care urmeaza o forma de invatamantl scolarizare, in original a
fratelui/sorei;
14. Adeverinte privind cuantumul alocatiei primite de copiii minori cu probleme medicale- din ultimele trei luni(iulie
auaust si seotembriel daca este cazul;
15. Copii dupa cerificatele de deces in cazul in care studentul este orfan de un parinte;
Adeverinte/ cupoane privind cuantumul pensiei de urmas pentru student si fratii acestuia; din ultimele trei luni(iulie
auaust si septembrie)
16. Copie a hotararii judecatoresti, in cazul in care parintii sunt divortati;
Adeverinte/ cuooane privind cuantumul oensiei alimentare oentru studentii si fratii acestuia;
BURSA DE AJUTOR SOCIAL, STUDENTI ORFANI DE AMBII PARINTI
1. Dosar carton 1/1 - cu sina
CERERE TIP - de la Serviciul Social
Copie carnet student
Copie BII CI si Certificat de Nastere, student
2. CODii ale certificatelor de deces ale oarintllor ;
3. Declaratia notariala a studentului ca nu este incadrat in munca, nu poseda terenuri agricole producatoare de venituri
de nici o natura, nu este asociatia) la nici o societate comerciala, ca nu realizeaza venituri;
4. Adeverinta de venit net pe anul 2016 - eliberata de organele financiare teritoriale din care sa rezulte ventturile
realizate de solicitant, din surse proprii, sau din prestarea unor activitati autorizate, in condttiile prevazute de lege,
eliberata cu cel mult doua saptamani inaintea prezentarii acestora (se elibereaza de Administratia financiara de care
apartineti cu domiciliu)
5. Adeverinta eliberata de Primarie(de unde apartineti cu domiciliul), din care sa rezulte ca: figuratilnu figurati in
evidentele Registrului aaricol cu terenuri agricole; realizati/nu realizati venituri din exploatarea acestor proprietati;
6. Adeverinte/ cucoane Drivind cuantumul pensiei de urmas, pe u~imele trei luniliulie-auaust si seDtembrie\
BURSA DE AJUTOR SOCIAL, STUDENTI CARE SOLICITA BURSA MEDICALA
(cf. HG 558/1998. Anexa 2. art. 8. lit. c)
Studenti: bolnavi de TeC, care se afla in evidenta unitatilor medicale, celor care sufera de diabet, boli
maligne, sindromuri de malabsorbtie grave, insuficienta renala cronica, astm bronsic, epilepsie,
cardiopatii congenitale, hepatita cronica, glaucom, miopie grava, boli imunologice, cei infestati cu
virusul HIV sau bolnavi de SIDA, spondilita anchilozanta sau reumatism articular.
1. Dosar carton 1/1 - cu sina
CERERE TIP
Copie carnet student
Copie BII CI si Certificat de Nastere, student
2. Certificat medical eliberat de medicul specialist, certificat vizat de medicul de familie si medicul de la cabinetul
medical studentesc al Universitatii(UAUIM). cabinet situat in camin Carol-Ia parter - Bd.Caroll, nr.19, sector 2 ;
In certificatul medical se va mentiona obligatoriu incadrarea diagnosticului in una din categoriile de boli
sDecificate mai sus.
BURSA DE AJUTOR SOCIAL - ef. LEGE 42/1990
(Lege 4211990 - pt. cinstirea memoriei eroilor martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, precum si
ranitilor din timpul revolutiei din decembrie 1989 - art. 7, Iit. s):
"burse pt. elevi si studenti din institutiile de invatamant de stat. in conditiile legii. indiferent de venituri.
centru coelll eroilor-martir invalizilor sau ranitilor revolutiei"
1. Dosar carton 1/1 - cu sina
CERERE TIP
Copie carnet student
Copie BII CI si Certificat de Nastere, student
2. Brevet de revolutionar (original si copie) ;
3. Copie BII CI- parinte revolutionar
BURSA DE AJUTOR , STUDENTI PROVENITI DIN CASELE
SOCIAL DE
COPII(CENTRE DE PLASAMENT) SAU PLASAMENT FAMILIAL
1. Dosar carton 1/1 - cu sina
CERERE TIP
Copie carnet student -
Copie BII CI si Certificat de Nastere, student
2. Adeverinta ca studentul provine dintr-o Casa de copii in care sa fie precizat cuantumul pensiei de urmas pentru
lunile luate in considerare(daca este cazul);
Copie a hotararii judecatoresti din care sa rezulte ca solicitantul se afla in plasament;
3. Adeverinta privind cuantumul alocatiei de plasament
4. Declaratia notariala a studentului ca nu este incadrat in munca, nu poseda terenuri agricole producatoare de venituri
de nici o natura, nu este asociat(a) la nici o societate comerciala, ca nu realizeaza venituri;

2
5. Adeverinta de venit net pe anul 2016 - eliberata de organele financiare teritoriale din care sa rezulte ven~urile
realizate de solicitant, din surse proprii, sau din prestarea unor activitati autorizate, in conditiile prevazute de lege,
eliberata cu cel mult doua saptamani inaintea prezentarii acestora (se elibereaza de Administratia financiara de care
apartineti cu domiciliu)
BURSA DE AJUTOR SOCIAL OCAZIONAL IN CAZ DE DECES
Se acorda: a) studentului(ei) pentru decesul unui membru al familiei(sotlsotie/copil) sau
b) in caz de deces al studentului(el\ necasatoritlal. cu soUsotie care nu realizeaza venituri
1. Dosar carton 1/1 - cu sina
CERERE TIP
Copie carnet student
Copie BI / CI si Certificat de Nastere, student
2. Conie a certificatului de casatorie'
3. Copie dupa certificatul de deces
BURSA DE AJUTOR SOCIAL OCAZIONAL PENTRU MATERNITATE
Se acorda: studentei(lui) al/a carui sot/sotie nu realizeaza a~e venituri decat oricare dintre formele de bursa;
Consta in: o bursa pt. nastere si lauzie si o bursa ot. orocurarea imbracamintei copilului nou nascut
1. Dosar carton 1/1 - cu sina
CERERE TIP
Copie carnet student
Copie BI / CI si Certificat de Nastere, student
2. Copie BilCI a sotului;
Copie a certificatului de casatorie;
Copie a certificatului de nastere al copilului
BURSA DE AJUTOR SOCIAL OCAZIONAL PENTRU IMBRACAMINTE
Se acorda: studententilor orfani; studentilor defavorizati din punct de vedere social - proveniti din casele de
copii sau plasament familial, a caror familie nu realizeaza pe ultimele 3 luni un venit net mediu lunar
pe membru de familie mai mare decat 75% din salariul minim De economie
1. Dosar carton 1/1 - cu sina
CERERE TIP
Copie carnet student
Copie BI / CI si Certificat de Nastere, student
2. Aceleasi documente justificative din care sa rezulte veniturile/membru de familie
( ca la :burse de ajutor social dupa venit)

NOTA
DOSARELE DE BURSA DE AJUTOR SOCIAL SE DEPUN LA BIROUL SOCIAL;
DOSARELE SE PREIAU DOAR DACA SUNT COMPLETE;
PREZENTAREA UNOR DOCUMENTE FALSE, IN SCOPUL OBTINERII
BURSELOR, ATRAGE RESTITUIREA BURSELOR INCASATE NECUVENIT,
RASPUNDEREA PENALA SI IMPLICIT EXMATRICULAREA STUDENTULUI

CEREREA TIP PENTRU SOLICITAREA UNEI BURSE DE AJUTOR SOCIAL SE POATE DESCARCA
DE PE SITEUL UNIVERSITATII.

08.07.2016 F BIROU ~?~ _


.Mihaela~