You are on page 1of 14

ADITZ LOKUZIOAK 1

Ariketa honetan zenbait aditz lokuzio landuko dituzu (nahi, behar, balio...). Horretarako, bete itzazu hutsuneak.
En este ejercicio vas a trabajar ciertas locuciones verbales (nahi, behar, balio...). Para ello, rellena los huecos de las siguientes frases.

Nik kafesnea nahi................


...................nahi duzu? (ardo)
Esnerik nahi......................? (zu)
Nik ez...........................sagarrik nahi; laranjak nahi......................
Zuk ez........................bananarik nahi; madariak nahi.....................
Jonek ez....................angularik nahi; txipiroiak nahi..........................
.......................nahi du gehiago? (nor)
Nik ere pastelak nahi............................
Nolakoak nahi............................; luzeak ala laburrak? (zu)
Guk ez......................tortillarik nahi; kroketak nahi...........................
Zuek ez.......................garbantzurik nahi; indabak nahi.........................
Langileek ez.............................grebarik nahi; oporrak nahi....................
Zer nahi.........................horiek?
.......................ez dugu kaferik nahi
......................arrautza frijituak nahi dituzte (umeak)
Zer gehiago nahi................................? (zuek)
Ikusi nahi...............................erantzunak? (zuek)
Zenbat balio............................honek?
Zer behar......................, ba? (zuk)
Aspirina bat behar.........................(nik)
Zein nahiago.....................; hau ala bestea? (zuek)
Zer egin nahi.......................ba? (zuk)
Zenbat egun behar............................(zuk)
Ez ......................ezer egin nahi (haiek)
Bulegora itzuli behar......................(nik)
Nik nahiago..........................behean egon
Nortzuek etorri nahi....................nirekin?
Zer hartu nahi...........................? (zuk)
Zer egin behar...........................ba? (zuek)
Euskara ikasi behar..........................(nik)
Zurekin hitz egin behar...................(nik)
.....................ez du ezer esan nahi (hori)
Orain euskarazko ariketak egin behar....................(nik)
Zenbat egun behar...............................(zuk)

ADITZ LOKUZIOAK 2
Ariketa honetan zenbait aditz lokuzio landuko dituzu (nahi, behar, balio...). Horretarako, zuzen itzazu beheko esaldiak.
En este ejercicio vas a trabajar ciertas locuciones verbales (nahi, behar, balio...). Para ello, corrige los errores de las siguientes frases.

Zenbat balio du hori?


Nik ez nahi dut
Nor nahi du gehiago?
Hori ez du balio
Gu ez dugu joan behar
Jonek ez nahi du gurekin etorri
Zenbat balio du kilo bat?
Nork etorri nahi du nirekin? Ni ez
Nor nahi du txikle bat?
Nireak dira, baina orain ez dut behar
ADITZ LOKUZIOAK 3
Ariketa honetan zenbait aditz lokuzioren aspektua landuko duzu. Horretarako, bete itzazu beeko esaldietako hutsuneak
En este ejercicio vas a trabajar el aspecto de ciertas locuciones verbales. Para ello, rellena lo huecos de las frases siguientes.

Mikelek ez du gurekin etorri...........................(no ha querido)


Normalean ez dute............................baina batek daki (no suelen querer)
Erre nahi baduzu, erretzaileen bagoira....................(tendrs que ir)
Ez dakit liburuak zertarako.........................(los querrn)
Etorri ez bada, ...........................ez duelako da (es porque no ha querido)
Galdetu diot, baina ez dit......................(no me ha querido responder)
Ziur aski berak..................................(querr hacerlo)
Gehienetan berak..................................(suele querer hacerlo)
Azkenean, bakarrik................................(hemos tenido que hacerlo)
Autobusik ez badago, oinez..........................(tendremos que ir)
Ezin izan dut egin; medikuarengana.......................(he tenido que ir)
Sentitzen dut, baina berriro...............................(tendremos que hacerlo)
Gaur ezin dut, azterketa batzuk................................eta (tengo que corregir)
Gainditu nahi baduzue, oso gogor...............................(tendris que estudiar)
Oso zaila da, baina gogor................................(tendremos que intentarlo)
Zoritxarrez.....................................ezer egin ( no he podido)
Zoritxarrez, .......................................garaiz heldu (no podremos)
Normalean...................................ezer egin (no se suele poder)
Orain.................................On egin! Eskerrik asko (estoy comiendo)
Saiatu gara, baina..............................(no hemos podido lograrlo)
Saiatuko naiz, baina ziur aski..............................(no podr venir)
Ez dakit non dauden...........................inola ere aurkitu (no he podido)
ADITZ LOKUZIOAK 4
Ariketa honetan zenbait aditz lokuzioren aspektua landuko duzu. Horretarako, bete itzazu beeko esaldietako hutsuneak
En este ejercicio vas a trabajar el aspecto de ciertas locuciones verbales. Para ello, rellena lo huecos de las frases siguientes.

Kostatu zaigu, baina azkenean.............................(he podido hacerlo)


Zorionez, garaiz..............................(he podido terminarlos)
Zorionez, berarekin......................................(hemos podido hablar)
Asko kostatu zaio, baina garaiz..........................(ha podido llegar)
Orain arte gurasoen etxean....................................(he vivido)
Hemendik aurrera etxe honetan.............................(viviremos)
Hemen oso gustura...............................eta nire senarra ere bai (vivo)
Orain arte bakarrik....................................(he vivido)
Istripu bat eduki du, baina ez kezkatu.......................(que est vivo)
Enekok............................etxean geratu ( ha preferido)
Nik............................gauzak argi utzi (prefiero)
Azkenean.............................berriro egin (hemos preferido)
Beharbada...........................baina saiatuko gara (no podremos)
Eta Jon? Ez dakit, beharbada.........................(no ha podido venir)
Oso errazak dira, baina...............................(no los he podido hacer)
Beharbada ona da baina................................(no ha querido probar)
Kostatu zaigu, baina................................(ha merecido la pena)
Niri tituluak ez dit ezertarako........................(no me ha servido de nada)
Zertan aritu zara orain arte?.................................(viendo la televisin)
Ezin izan naiz lehenago etorri............................eta (he estado estudiando)
Orain...........................bihar azterketa dauka eta (estar estudiando)
Normalean ordu honetan telebista..........................(suelo estar viendo)
ADITZ-SISTEMAK 1
Ariketa honetan aditz- sistemak landuko dituzu. Adibideari begiratuta, osa ezazu koadroa aditz bakoitzarekin esaldi bat eginez. Aditz guztiek ez dituzte koadroko elementu guztiak onartzen; beraz, aditz
laguntzailea ipintzeko ondo erreparatu beharko diozu aditz bakoitzaren funtzionamenduari. Bestalde, aditz bakoitzarekin posibilitate bat baino gehiago dago. Ariketa honek ez du zuzenketa orririk;
zuzentzeko jo tutorearengana.
En este ejercicio trabajars los sistemas verbales. Siguiendo el ejemplo, completa el cuadro para hacer una frase con cada verbo. No todos los verbos aceptan todos los elementos, por lo tanto tendrs que
fijarte bien en el funcionamiento de cada verbo para poner el auxiliar correspondiente. De todas formas, existe ms de una opcin para cada verbo. Este ejercicio no tiene hoja de correccin; para corregirlo
acude al tutor.

Aditza Nork Nori Zer Aditza + laguntzailea

erosi Amamak umeari txupatxusa Erosi dio

erosi Nik kotxea erosi dut

igurtzi

eseri

bildu

ikutu

harrikoa egin

lotu

piztu

itzali

bildu

banatu

apurtu

Lotu

askatu
sakatu

dantzatu

abestu

busti

jakin

irakurri

jauzi

irudiak egin

azpimarratu

ezabatu

murgildu

konpondu
ADITZ-SISTEMAK 3
Ariketa honetan aditz-sistemak landuko dituzu. Horretarako, gaztelaniaz ematen zaizun esaldia itzuli beharko duzu, baina horren aurretiaz zer, nori, nork eta aditza zein diren zehaztu beharko duzu. Lehen
esaldian duzu adibidea.
En este ejercicio trabajars los sistemas verbales. Para eso, debers traducir la frase que se te da en castellano, pero previamente debes analizar qu casos (zer, nori y nork) son posibles y con qu verbo.
En la primera frase te ofrecemos un ejemplo.

ESALDIA ZER NORI NORK ESALDIA

Nos han hecho una faena Faena bat guri Haiek Haiek guri faena bat egin digute

A l le gusta el caf

Me duele la cabeza

No quiero hacerlo

No nos conocen

No te han trado los libros

Vamos a la calle

Se te han perdido las llaves

Me gustan las flores

La msica me calma los nervios

Tengo tres das de vacaciones


ADITZ-SISTEMAK 4
Ariketa honetan aditz-sistemak landuko dituzu. Horretarako, gaztelaniaz ematen zaizun esaldia itzuli beharko duzu, baina horren aurretiaz zer, nori, nork eta aditza zein diren zehaztu beharko duzu. Lehen
esaldian duzu adibidea.
En este ejercicio trabajars los sistemas verbales. Para eso, debers traducir la frase que se te da en castellano, pero previamente debes analizar qu casos (zer, nori y nork) son posibles y con qu verbo.
En la primera frase te ofrecemos un ejemplo.

ESALDIA ZER NORI NORK ESALDIA

Te he trado un regalo de Lisboa

Las rosas del jardn necesitan


agua

Me gustan mucho las pelculas


de accin

El profesor nos ha dado muchos


ejercicios

Los domingos me levanto tarde

Hemos comprado sardinas para


la cena

Te llevar hasta tu casa

Luis no me ha saludado

Est prohibido fumar en el


autobs

Ayer se me quemaron las


galletas
AHAL / EZIN 1
Ariketan honetan ahal eta ezin partikulak landuko dituzu. Horretarako, bete itzazu hutsuneak partikula horiek erabiliz.
En este ejercucio vas a trabajar las partculas ahal y ezin (poder / no poder). Para ello, rellena los huecos de las frases usando esas
partculas.

Gaur___________ joan, oso lanpetuta nago eta (ezin)


Sentitzen dut, baina nik ______________ ezer egin (ezin)
Josuk ________________ lanik egin, bizkarreko mina dauka eta (ezin)
_______________ lorik egin, haginetako mina daukat eta (ezin)
Hori _______________ ukitu, berehala apurtzen da eta (ezin)
Horrek _______________ ezer esan, ideiarik ere ez dauka eta (ezin)
____________ zuekin jolastu, orkatila okertu dut eta (ezin)
Zarata honekin ____________ ikasi (ezin)
________________ gehiago itxaron, presa daukagu eta (ezin)
Guztion artean egin _________________ (ahal)
Eta zer egin ________________ nik? (ahal)
Guk egin ____________________,baina ez dugu nahi (ahal)
Handik _________________ ikusi, oso urrun dago eta (ezin)
Errepikatu _________________, mesedez? (zu ahal)
Aizu! Itzaliko ___________ argia, mesedez?
Hozkailu gainean utzi _________________ (zuek, ahal)
Sentitzen dut, baina gaur _________________ (ezin)
AHALERA 1 Ariketa honetan ahalera landuko duzu. Horretarako, osa itzazu beheko esaldiak.
En este ejercicio vas a trabajar los potenciales. Para ello, debes completar las siguientes frases

______________________? Jakina (puedo entrar)


Nahi duzunean________________________ (puedes venir)
Kontuz ibili, oso arriskutsua ______________________eta (puede ser)
Nekatuta bazaude ______________________ (podemos sentarnos)
Gustura ez bazaudete _______________________ (podis ir)
Lo egiteko lekurik ez badaukate, hemen _____________________ (pueden quedarse)
Ez utzi hor, ______________________ (que puede romperse el cristal)
Gustura ez bazaude, nahi duzunean____________________ (puedes ir)
Sentitzen dut, baina ni ________________________ (no puedo ir)
_____________________baina apurka-apurka (podis acercaros)
Nahi duzuenean__________________________ (podis volver)
Kontuz ez badabiltza, lanik gabe____________________ (pueden quedarse)
Partidu hau irabazten badut, txapeldun_____________________ (puedo ser)
Nahi baduzu, nirekin_________________________(puedes venir)
Oraintxe bertan irteten bada, garaiz________________________(puede llegar)
Nahi duzuenean________________________(podemos empezar)
Aste honetan hemen____________________nahi baduzue (podis quedar)
Ziur aski____________________baina ez da erraza izango (pueden arreglarse)
Laguntzarik behar baduzue, zuekin_____________________(puedo ir)
Nahi baduzu,_________________________(puedes sentarte)
Ez jolastu horrekin_______________________eta (puede romperse)
Oso zaila da, baina nahi baduzu______________________(podemos intertarlo)
Ez ibili horrekin______________________eta (podis ensuciaros)
Batzuetan, gauzak oso konplexuak________________________(pueden ser)
AHALERA 2
Ariketa honetan ahalera landuko duzu. Horretarako, zuzen itzazu beheko esaldietako erroreak.
En este ejercicio vas a trabajar los potenciales. Para ello, debes corregir los errores de las siguientes frases.

Sartu naiteke? Jakina, aurrera!


Kontuz! Hor uzten baduzu, kristala apurtu daiteke eta
Oso zaila da, baina konpondu daiteke
Hurbildu zaitezkete, baina kontuz ibili
Nahi baduzu, jesarri zaitezke
Nahi badute, gurekin etorri daitezke
Nekatuta bazaudete, etxean geratu zaitezkete
Nahi baduzu, enteratu naiteke
Hau nahikoa ez bada, beste bat erosi daiteke
AHALERA 3
Ariketa honetan ahalera landuko duzu. Horretarako, osa itzazu beheko esaldiak.
En este ejercicio vas a trabajar los potenciales. Para ello, debes completar las siguientes frases.

Dei bat_______________________? Jakina! (puedo hacer)


____________________atea mesedez? Jakina! (puedes abrir)
Nork_____________________? Beharbada Andonik egin dezake (puede hacer)
Zer____________________asteburu honetan? Mendira joan gaitezke (podemos hacer)
Gose bazarete, gehiago__________________(podis coger)
Biek_______________________baina batez ere Josuk (pueden ganar)
Nik oso merke_____________________interesatzen bazaizkizu (puedo conseguirlos)
Diru horrekin eski batzuk_____________________(puedes comprar)
Nahi duenean____________________(puede traerlos)
Pastel batzuk_______________________etxera eramateko (podemos comprar)
Loreak mahai horren gainean____________________(podis dejarlas)
Zorte apur batez, zortzi milioi________________________(pueden ganar)
________________________zurekin momentu batean? Jakina! (puedo hablar)
_________________________argi hori? Umea lotan dago eta (puedes apagar)
Nahi badu, zuzendariarekin_________________________(puede hablar)
Zer________________________gaur afaltzeko? (podemos poner)
Presa badaukazue, hurrengo trena_______________________(podis coger)
Geratu nahi badute, logela horretan_______________________(pueden dormir)
Berak ezin badu, nik______________________(los puedo traer)
Berak ez badituzu,zaramara____________________(podemos tirarlos)
Nahiago badu, azukre apur batez__________________________(puedo tomarlos)
Non______________________honelako bonbillak? (podemos encontrar)
Plater zikinak sukaltarrian________________________(podis dejar)
Gustatzen ez bazaizkie___________________________(pueden devolverlos)
Erdi gaixorik nago, baina oraindik________________________(puedo trabajar)
_____________________beste garagardo bi mesedez? Berehala (puedes sacar)
_________________dezakegu telefonoa deitzeko? Jakina baietz! (podemos utilizar)
Dirua behar badugu, altzari batzuk_____________________ (podemos vender)
Ea botila hau__________________________nik ezin dut eta (podis abrir)
Nahi badute, ___________________________(pueden marchar)
Zorte apur batez, diru pilo bat________________________(puedo ganar)
___________________________argia, mesedez? Berehala (puedes encender)
Oso jende gutxik_________________________hori (puede hacer)
Nahiago baduzue, kanpoan_______________________(podemos almorzar)
Gogorik badaukazue, gurekin________________________(podis cenar)
Nahi dutenean_______________________(pueden llevarlos)
AHALERA 4
Ariketa honetan ahalera landuko duzu. Horretarako, zuzen itzazu beheko esaldietako erroreak.
En este ejercicio vas a trabajar los potenciales. Para ello, debes corregir los errores de las siguientes frases.
Ekarri dezakezu ogia, mesedez?
Nor eraman dezake poltsa hau?
Aizu, eraman dezakezu pakete hauek, mesedez
Zabaldu dezakezu leihoa, mesedez?
Kontuz ez bazabiltza, dena galdu dezakezu
Sentitzen dut, bana gaur ezin dezaket joan
Eta ni zer egin dezaket?
Ez atera zaratarik. Josu lo egiten dago eta
Logura badaukazu, zoaz ohera lehenbailehen
Nahi baduzu, nire apunteak erabil dezakezu
ARI NAIZ 1
Ariketa honetan deklinabideko ARI IZAN landuko duzu. Horretarako beheko galderei erantzun behar diezu, parentesi artean doan
elementua erabiliz.
En este ejercicio trabajars la forma ARI IZAN. Para ello debers responder a las siguientes preguntas usando el elemento que va entre
parntesis.
Zertan ari da Ander? (irakurri)
Zertan ari da Itziar? (abestu)
Zertan ari dira umeak? (jolastu)
Zertan ari zara? (idatzi)
Zertan ari naiz? (lan egin)
Zertan ari zarete? (pintatu)
Zertan ari gara? (bazkaldu)
Nortzuk ari dira paseatzen? (guraso)
Nor ari da lanean? (ni)
Nortzuk ari dira euskara ikasten? (gu)
ARI NAIZ 2
Ariketa honetan deklinabideko ARI IZAN landuko duzu. Horretarako beheko esaldiak ezezkoan ipini behar dituzu.
En este ejercicio trabajars la forma ARI IZAN. Para ello debers poner los siguientes enunciados en negativo.

Ikasleak ikasten ari dira


Aitor idazten ari da
Gizona harriak eramaten ari da
Ni pelikula bat ikusten ari naiz
Zu mendira igotzen ari zara
Zuek afaltzen ari zarete
Haurra dirua eskatzen ari da
Jendea elizan sartzen ari da
Gu barazkiak erosten ari gara
Jaione gela garbitzen ari da
ARI IZAN 3
Euskaratu esaldiok - Traduce estas frases al euskera

Miren esta limpiando el vestido


Los ninos se estan aburriendo
Esa mujer esta comprando carne
Aquella chica esta llenando la bolsa
Mis amigos estn comiendo
Nosotros estamos escuchando musica
El tren esta llegando a Bilbao
Yo me estoy levantando del asiento
La madre esta vistiendo a los ninos
El profesor esta hablando
ARI IZAN 4
Euskaratu esaldiok - Traduce estas frases al euskera

Los alumnos no estan trabajando, estan jugando


Yo no estoy comiendo, estoy bebiendo
Vosotros estais leyendo revistas
Felipe esta diciendo que este pueblo es sucio
Koro dice que la gasolina esta subiendo
Martin esta preguntando donde estan los zapatos
Tu hermano esta aprendiendo ingles
Los ertzainas estan parando los coches
La gente esta saliendo de casa a la calle
Aqui esta ocurriendo algo

ARR AIN BATEK HOZKA E GIN ONDOREN HILA


Ariketa honetan deklinabidea landuko duzu. Horretarako, testuan azpimarratuta dauden hitzak zein kasutan eta nola deklinatuta
(singularra, plurala ala mugagabea) dauden esan beharko duzu.
En este ejercicio trabajars la declinacin. Para ello debers decir en qu caso y en qu nmero (singular, plural, mugagabea) estn
declinadas las palabras que aparecen subrayadas en el texto.

Euskal Herriko itsasoetan halakorik ez da ezagutzen, eta salbu gaude, antza. Oporretan Mediterraneora
joaten diren euskal herritarrentzat, baina, itsasoan arretaz aritzeko gomendatu behar da. Izan ere, Mallorcan
18 urteko mutiko britaniar batek armiarma izeneko arrain batek hozka egin ondoren bizia galdu baitu. Atzo
jakin zenez, autopsiak berretsi du arrainaren pozoinak hil zuela turista gaztea.

BAIEZKO PERPAUS AK 1
Baietz erantzun - Responde afirmativamente

Maite etxean gelditu da?


Etorriko zarete gurekin?
Zure autoa gorria da?
Gaur badago klaserik?
Baduzu dirurik?
Umeak ekarriko dituzu?
Ariketak egin dituzu?
Erosiko duzu ogia?
Gaur osteguna da?
Baduzue neurri handiko arroparik?
BAIEZKO PERPAUSAK 2
Baietz erantzun - Responde afirmativamente
Kaferik nahi duzu?
Etorriko zara afaltzera?
Bukatu duzu ariketa?
Gustura zaudete?
Bakarrik etorri zarete?
Txokolatea gustatzen zaizu?
Mesede bat egingo didazu?
Lagunduko didazu hau egiten?
Goizean deitu du Anderrek?
Hau azkena da?

BALDINTZA ERRE AL A 1
Ariketa honetan baldintza errealak landuko dituzu. Horretarako, beheko esaldiak itzuli behar dituzu.
En este ejercicio trabajars las condicionales. Para ello, traduce las oraciones siguientes.
Si no quieres, no lo hagas
Si no te gusta, no lo comas
Si quieres, te compro uno
Si no lo consigo, estoy perdido
Si est enfermo, mejor est en la cama
Si te interesa, te lo dejo
Si llama Jon, dile que no estoy
Si apruebo este exmen, me voy de vacaciones
Si no me equivoco, este es el hermano de Miren
Si no andas con cuidado, te vas a caer
Si no puedes, no vengas

B AL D I N T Z A E R R E AL A 2
Ariketa honetan baldintza errealak landuko dituzu. Horretarako, beheko esaldiak itzuli behar dituzu.

En este ejercicio trabajars las condicionales. Para ello, traduce las oraciones siguientes.

Si te caes, te vas a hacer dao


Si vienes, llama por telfono
Si no quieres, no comas ms
Si t lo haces, yo tambin
Si l trae el vino, nosotros traeremos el postre
Si le veis, dadle recuerdos
Si no haces la cama, me enfadar
Si no dices nada, hars mal
Si voy, llevar el coche
Si los nios quieren, iremos al parque
B AL D I N T Z A E R R E AL A 3
Ariketa honetan baldintza errealak landuko dituzu. Horretarako, beheko esaldiak itzuli behar dituzu.

En este ejercicio trabajars las condicionales. Para ello, traduce las oraciones siguientes.

Si quieren, lo harn
Si maana no llueve, iremos a Donosti
Si llegas pronto, tomaremos un caf
Si practicis mucho, aprenderis ms rpido
Si no tienes tiempo, no lo hagas
Si no me gusta, no lo comprar
Si te gusta, llvatelo
Si lo rompemos, lo pagaremos
Si meten un gol, irn a la final
Si tiene dinero, ir de vacaciones

BI BERRI 2
Ariketa honetan ortografia landuko duzu. Bikote bakoitzetik bakarra dago ondo.

En este ejercicio trabajars la ortografa. De cada pareja, slo una es correcta.

emakumezko urte bezala


emakumesko hurte besala
beste batzuk horretara
bezte batxuk orretara
iritsi gorputxeko erabat
iritxi gorputzeko herabat
ainbeste onek bihotza
hainbeste honek biotza
kampora eskerraldean isango
kanpora ezkerraldean izango
aize eskuinaldean erauntzia
haize ezkuinaldean erauntsia
aprobetzatu ies orrek
aprobetxatu ihes horrek
mesede senes atzo
mezede zenez atxo
prezoa kartzelatik zuten
presoa kartxelatik suten
errialde agintariek atxilotxea
herrialde hagintariek atxilotzea
BILBO 2
Ariketa honetan konparazioak egiten ikasiko duzu. Horretarako hirien eta herrien arteko konparaketak egin
beharko dituzu. Zuzentzeko tutorearengana jo ezazu.

En este ejercicio trabajars las comparaciones. Para ello debers comparar ciudades y pueblos. Para
corregirlo debers recurrir al tutor.

Bai txarto hirian, ezta? Herrietan hobeto bizi al da? Horixe da oraintxe ikusiko duguna. Koadro batean idatziko
dituzu hiriak eta herriak dituzten abantailak eta desabantailak

ABANTAILAK DESABANTAILAK

HIRIAK

HERRIAK

Hiri hauetatik, zeintzuk ezagutzen ditugu? Zein da onena lan egiteko? Eta bizi izateko? Eta bisitatzeko? Jarri
hiri bakoitzari hiru kalifikatzaile.

BILBO
DONOSTIA
GASTEIZ
IRUEA

Egin itzazu beraien arteko konparaketak.

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________