You are on page 1of 1

JAWATAN KUASA SKPMg2 2017

PENGERUSI : Pengetua/Guru Besar

PENYELARAS : Penolong Kanan Pentadbiran

SETIAUSAHA : Guru Data

: Penolong Kanan HEM

: Penolong Kanan Kokurikulum

: Penolong Kanan Petang

AJK
: Guru Kanan Bidang

: Setiausaha Hem

: Setiausaha Kokurikulum

Nota: Sebarang Penambahan AJK adalah mengikut keperluan sekolah