Вы находитесь на странице: 1из 139
Хуэ́йзў йү̀ян ̄ Э рхо Гѝ җё йүанму гѝ бо̌нцуди җё щүәфа́ ̌ ̌
Хуэ́йзў йү̀ян ̄ Э рхо Гѝ җё йүанму гѝ бо̌нцуди җё щүәфа́ ̌ ̌
Хуэ́йзў йү̀ян ̄ Э рхо Гѝ җё йүанму гѝ бо̌нцуди җё щүәфа́ ̌ ̌

Хуэ́йзў йү̀ян

̄

Э

рхо

Гѝ җё йүанму гѝ бо̌нцуди җё щүәфа́

̌

̌

А. Ю. Сварова, Э. Рехорн

Хуэй ́ зў йү̀ян

2

̌

Гѝ җё йүанму гѝ бо̌нцуди

̌

җё щүәфа́

Бишкек 2005

2

Хуа̄тур

̌

̄

На̄н Паоло Фрейреди сы̀йү̄нхади җё йү̀янди лў фу

Лю̌шы җѝ ня́ншон Паоло Фрейре зэ̄Бразилия гѝ бу̌шы̌зы̄ди

жы́нму җё ли Португалия хуа̄ди ня̄нфа дэ̄щѐфа. Зӯ җы̄гә сы̌ху̀р

та̀сы̌лёнли йи̌гә щи̌н лў фу: бу̌җё ̌ ня̄н зы̄, ё йи̌ха ня̄н

хуа̄җе̌җерни.

Чы́нзуәли җы̄гә җё щүәфа́ди җў зоҗяму ба̌хуэй ́ зў йү̀янди йи̌н

̄

я́нҗюли. Йӣхӯ ба̌Паоло Фрейре җё фади ё нзы ля́н хуэй ́ зў йү̀ян

̌

̄

̄

̌

̌

̄

̄

хуа̄җе̌җерди җя̌щя̄сы̀йү̄нли. Че̄чў җы̄гә щи̌н лў фу хуэй ́ зўжы́нму ба̌фӯму йү̀янди щѐфа дэ̄ня̄нфа щи̌щүәчи

куэ̀дихы̀н.

Пә̄щёди цэ́лё

1. Җё йүан ё гѝ щүә́сынму зо̄җы бу̌лүн за̀мугә чи́нкуо̄нни 1 , җё ва́му бә̌за̀нҗӣнли, бә̌хэ̄па̄ли. Зэ̄сы ва́му за̀нҗӣн, хэ̄па̄, та̀му

̌

̄

̌

хо̀хо́р бу̌ня̄н фу̌. Ва́му ба̌са̄фә̌будуй ̄ ди сы̌ху̀р, ба̌та̀му бә̌ ма̄ли, бә̌шо̌н щи̌нли. Ва́му цэ́до̄щүә́тонни, йи̌нцысы та̀му

̌

̄

ха́н җы̌будо щи̌щүәди цэ́лё. Җё йүан ё гѝ та̀му бо̌нмонни. Ба̌

ва́му йи̌навар ё куа̌ни. Җё йүан йүә́ба̌ва́му куа̌, ва́му йүә̌

щүә́ди хо̀.

̄ ̌

Җё куә̀ту́шон ны́н зў йи̌гә фа̀шур. (За́ё нди

нѝму ка̄н пи̌пин сы̌щё ̀ нди фо́нфа 2 .)

̌

̄

̄

йи̌җя̀н лѝбян

2. Җё йүан ё гѝ щүә́сынму пә̄щёни, вӣса̄та̀му ё зы̀то̄зыни (ка̄н

̌

̄

̄

„сы̀йү̄нди цэ́лё“): Мый ̀ йи̌гә щүә́сын ны́н ба̌гә̌җя хуа̄хади

хуа̀р, щѐхади зуә̌зо хуә́з. д. зэ̄гә̌җяди зы̀то̄зы лѝту гә́ха. Ба̌

̀

җы̄гә зы̀то̄зы да̌нлин жы́н бу̌җу̀н ка̄н. Җы̄гә зы̀то̄зы зэ̄җё н-

тонни шы̄нхадини. Җё йү̀ня́нйиршон ва́му ба̌гә̌җяди

зы̀то̄зы на́хуэй ́ чини.

̌

1 чи́нкуо̄н: обстоятельство

2 җо̄чў пи̌пин сы̌щё ̀

нди фо́нфа: критическое мышление

3

̌

3. Мый ̀ йи̌гә җё куә̀шон ю̀ йи̌җү хуа̄ни. Мый ̀

̄

ё

нзыни.

̌

йи̌гә җё куә̀ю̀ йи̌гә

̄ ̌

4. Щи̌щүә фӯму йү̀янди сы̌ху̀р, до̄ва́мушон дѝн ё җѝндисы, җё

̌

та̀му йи̌ха ня̄н хуа̄җе̌җер. Җё йүан бу̌ти́фә „зы̄“ди сы̄чин. Зэ̄

̌

̄

ву̌рус йү̀янди җё куә̀шон җё йүан ны́н сы̀йү̄н ня̄н зы̄ди лў фу.

̌

Ту́хо дэ̄э̄рходи җӣхуа

̄

Ту́ходи во̄нщёнсы: Ба̌фӯму йү̀ян ё фа̌җо̀нни. Щуә́сынму мә̌ ня̄нди, мә̌щѐди, та̀му гуо́н фә̌дини, фа̀дини, хуа̄дини. Зӯда̌ җы̄муҗя ва́му ля́н щи̌н хуа̄жы̄ншыдини.

Э ̄ рхо ва́му щи̌щүәди ня̄н дэ̄щѐхуэй ́ зў йү̀янди хуа̄җе̌җердини.

̌

Җё куә̀ди ё̄нзы

Во̄нщён:

̌

̄

1. Җё ва́му хуэй ня̄ н дэ̄щѐҗё куә̀хуа̄ди

̌

җя̌щя̄

̌

2. Җё щүә́сынму гә̌җя сы̌лён дэ̄ба̄н ю̀ди вы̄нти

3. Җё ва́му ба̌ти́муди сы̄чин сы̌лён, фә̌

Сы̀йү̄нди цэ́лё:

̌

̌

Җё йүанди: Зы̀җо̌нзы Щүә́сынмуди: мый ́ га̀нгар, бы̀нбынзы, гэ̌ран, альбомди зы̀, мый ̀ йи̌гә щүә́сынди зы̀то̄зы

̀

Җё нтонниди хуә́

̌

Чу́нфә ли́нйир җё куә̀ди цэ́лё дэ̄ца́кан җя̌ниди хуә́. Ва́му ба̌

̀

щѐхади щё фә ня̄ндини. (~5 фы̌н 3 )

3 фы̌н: минута

4

̄

4 (~10 фы̌н)

I. Чѝнҗё

̌

̄

Җё йүан ба̌ва́му ля́н җё куә̀ди хуа̄жы̄ншыдини. Та̀ба̌щё нпя̀р

̌

̄

зы̀дини зэ̄мусы гѝ вы̄нтидини. Ва́му ка̄н щё нпя̀рди сы̌ху̀р ба̌

сы̌лёнхади йи̌җя̀н бё ̀ фәдини. Җё йүан дуә̌йибанзы сы̌ху̀р гуо́н

̌

̄ ̌

ти̌ндини. Ба̌ва́муди йи̌җя̀н ѐ ё ти̌нни! Җё йүан бу̌ны́н фә̌:

„Нѝди йи̌җя̀н бу̌дый ̄ чы́н, мә̌дуй ди!“ Җы̄гә сы̌ху̀рди во̄нщёнсы,

̄

җё ва́му ду̌йи̌дани ла̄мә̄ни, ба̌гә̌җяди йи̌җя̀н су̌нсун-дундунди

бё ̀ фәни зэ̄мусы җё та̀му ба̌нэ̄йи̌җү̄хуа̄ди йӣсы̄җы̌до хо̀дэ̄ны́н

җүә̌лэ.

Ва́му зэ̄чѝщи̌нли, җё йүан ба̌дѝ э̄р җе́да̌турни.

̌

̌

̌

II. Сы̌лёнди сы̌ху̀р (~12 фы̌н)

1. Ва́му ба̌җё куә̀ди ̌

̌

хуа̄ти̌нҗя̀н зэ̄чѝщи̌нли, җё йүан ба̌ту́

йи̌гә зы̀җо̌нзы зы̀дини.

̌

Җё йүан щя̌н ба̌хуа̄ня̄ндини. Йӣхӯта̀ля́н ва́му йи̌дани

̀

ня̄ндини. Зы̌хӯмый йи̌ гә ва́ва ня̄ндини. Ва́му ба̌җы̄йи̌җү̄

̌

̄

хуа̄во̌н бы̀нбынзышон щѐдини. Җё йүан ё ба̌мый йи̌ гә

̀

щүә́сын щѐхади хуа̄ца̌ка̀нни, җё йи̌чѐва́ му ба̌җё куә̀ди

̌

̌

хуа̄

̄

во̌н дуй ни щѐни.

̌

Җё йүан вы̄ндини: Җы̄йи̌җү хуа̄ю̀ дуә̌шо̀хуа̄җе̌җерни?

(Ны́н ба̌хуа̄җе̌җерди я̀нщи зў . Ба̌шу̀гә̌до ха̄базы дѝха.

Ха̄базы ба̌шу̀нэ̌җѝха, зӯсы җѝгә хуа̄җе̌җер.)

̄

̌

2. Җё йүан ба̌дѝ э̄ргә зы̀җо̌нзы зы̀дини, ля́н ва́му йи̌дани

ня̄ндини.

̌

3. Җё йүан фә̌дини: „Ту́йи̌гә хуа̄җе̌җерсы „

җы̄мугә хуа̄җе̌җерди җя̌щяни.“

“.

хуа̄җе̌җер ю̀

Җё йүан ба̌дѝ са̌нгә зы̀җо̌нзы зы̀дини. Та̀ня̄ндини. Йӣхӯ

ва́му чу́нфәдини.

̌

̄

4 чѝнҗё

: вызов

5

̌

4. Җё йүан фә̌дини: „Дѝ э̄ргә хуа̄җе̌җерсы „

җы̄мугә хуа̄җе̌җерди җя̌щяни.“

“.

“хуа̄җе̌җер

Зэ̄ю̀ щи̌н зы̄бу́ли лў фу, җё йүан гѝ ва́му пә̄щёдини.

̄

̌

ю̀

̌

5. Ли́нйирни җё йүан ба̌ли́нйирди зы̀җо̌нзы зы̀дини. Та̀ля́н

̄

ва́му йи̌дани ня̄ндини. Щя̌н ё ня̄н мый ̀ йи̌хо̄нзыни, йӣхӯё

̄

̀

ня̄н мый йи̌бэ̄ зыни 5 . Ва́му щя̌н ду̌йи̌дани фә̌дини, йӣхӯ

җё йүан вы̄н мый йи̌ гә щүә́сындини. Щүә́сынму ня̄нди

̌

̀

̌

̄

сы̌ху̀р җё йүанму ё лю́шы́нни, җё ва́му йи̌ха ня̄н хуа̄җе̌җер,

бә̌җё ̌ ня̄н луә̌му йи̌гә зы̄ли.

Ва́му зэ̄ба̌йи̌чѐхуа̄җе̌җер ня̄нди хо̀, та̀му ба̌йи̌чѐхуа̄җе̌җер

̌

̌

̄

во̌н бы̀нбынзышон щѐдини. Җё йүан ё ба̌мый йи̌ гә щүә́сын

̀

̌

щѐхади хуа̄ца̌ка̀нни, җё йи̌чѐва́ му ба̌җы̄йи̌гә хуа̄җе̌җер

̄

во̌н дуй ни щѐни.

Йӣхӯва́му че̄чў җы̄ще хуа̄җе̌җер дуй хуа̄дини.

̄

̌

Ва́му фә̌дини, җё йүан во̌н ба̀нзышон щѐдини.

Ны́н ба̌ва́му фы̌н лё н – са̌н ба̀зы. Мый йи̌ ба̀зы зэ̄йи̌гә

ба̀нзышон да̌нлин щѐдини. На̌гә ба̀зы щѐди хуа̄дуә̌, та̀зӯ йи́ншонли.

̀

̀

Ще́хуанди сы̌ху̀р 6 (2 – 3 фы̌н)

III. Сы̌лён дэ̄сы̀йү̄н щи̌н цэ́лёди сы̌ху̀р 7 (~12 фы̌н)

̄

Дѝ са̌н җе́шон ва́му ё ба̌щи̌ щүәди хуа̄җе̌җер сы̀йү̄нни.

̄

1. Ва́му че̄чў зо̀җуәди хуа̄дуй дуа̀рдини. Та̀му ѐ ны́н ба̌

да̌нлин хуа̄җе̌җер сы̀йү̄н.

Ва́му щя̌н ба̌дуа̀р во̌н бы̀нбынзышон щѐдини. Йи̌гә гѝ йи̌гә

ны́н гѝ бо̌нцу. (Лё ̀ нгә щүә́сынму ны́н йи̌дани зў хуә́.) Йӣхӯ

̄

5 йи̌бэ̄зы: графа

6 Ще́хуанди сы̌ху̀р: физминутка

7 Сы̌лён дэ̄сы̀йү̄н щи̌н цэ́лёди сы̌ху̀р: размышление

6

гуә̄ли 5 фы̌н, җё йүан вы̄ндини, сый ́ щё н ба̌зы̄җи зуә̌зохади

дуа̀р да̄шын ня̄нни. Да̌нлинди ва́му ба̌ня̄нди щүә́сын ти̌ндини. Ня̄нлиди йӣхӯ, щүә́сын ба̌җы̄гә дуа̀р во̌н

̌

̀

̌

ба̀нзышон щѐдини. Җё йүан ба̌цуә̌ву ля́н ва́му йи̌дани

̄

ца́кандини. (Бә̌во̄ндёли, ба̌ва́му ё куа̌ дищерни.)

2. Ва́му ба̌гэ̌ран на́шон, ба̌җё куә̀ди ̌ бу́ли щѐдини бу́ли фа̀щѝдини.

хуа̄лѝбян хуа̄хуа̀рдини

Гуә̄ли 10 фы̌н, щүә́сынму ба̌гә̌җя щѐхади хуә́ны́н зы̀ бу́ли ны́н ня̄н.

Мый ̀ йи̌гә щүә́сын ны́н ба̌та̀ди зуә̌пин зэ̄зы̀җиди зы̀то̄зы лѝту гә́ха.

̌

Җё куә̀ди зу̀нҗе́:

̌

Фә̌ли җё куә̀ди хуа̄ли.

̌

Ня̄нли, щѐли җё куә̀хуа̄ди җя̌щя̄ли.

Ля́н җё куә̀хуа̄зуә̌зо щи̌н хуа̄дэ̄дуа̀рли.

Хуа̄ли хуа̀рли.

Ня̄нли щѐхади дуа̀рли.

̌

Дуй ли хуа̄ли.

Җя̄гуан:

Ба̌ва́му куа̌йихар, гѝ ва́му ба̌җя̄гуан да̌шон.

̄

Җя̌ниди хуә́

1. Чу́нфә җё куә̀шон щѐхади цэ́лё.

2. Щѐса̌н - сы̄гә дуа̀рни бу́ли зуә̌зо йи̌гә щё фә.

̌

̀

Җы̄гә цэ́лёсы гѝ җё йүанму гѝ бо̌нцуди бѝлү̄н. Кә̌сы мый йи̌ гә

̌

̀

̌

җё йүан ны́н ба̌гә̌җяди йѝҗя̄н сы̀йү̄н.

7

̌

Хуэй ́ зў йү̀ян җё куә̀ди җӣхуа

Ту́йи̌ба̀зы:

1. ма̌ма – мама

ма́

мэ́

мый ́

мә́

мо́

му́

(ма́шы́нзы, мэ́чү́, мый ́ та̄н, мә́до̌зы, мо́вазы, сы̌му)

̄

Ба̌„ә” зы̄ё пә̄щёни.

Ба̌„мый“ хуа̄җе̌җер ё пә̄щёни: щѐди „мый“, фә̌ди [ми].

̄

2. ха̄базы – подбородок

ха̌

хэ́

хи̌

хә̌

хо́

ху̌

ба̌

бэ̄

бый ́

бә̌

бо̌

бу̌

за̌

зэ̌

зый ́

зы́

зо̌

зу̀

(ха̌ня̀нҗин, чуа̌н хэ́, хи̌дӯндун, хә̌ца́, ва́ва хо́дини, нѝ бә̌ху̌ ба̌гә, щи̌фур бэ̄дини, бый ́ я́нсый, бә̌вѝхўзы, бо̌бозы, бу̌чӣ за̌хуар, зэ̌хуа́р, зый ́ хуа́р, зы́ба̀нтынзы, зо̌мә́мә, зу̀на́ни чӣни)

̌

Хуа̄ту́ни ба̌„зы” фә̌ди [дзы], зо̀хуа̄йѝр фә̌ди [зы], чў

(йү́ди да̄н); хуа̌зы̀ (чё ншон ́

н хуэй щѐ

Чу́нфә „ә” зы дэ̄„-ый” хуа̌җе̌җерди лў фу.

гуә̄йү́зы

бя̌ди зы̀), зы̄(бѝлү̄н: ва̀нзы, нӣнзы),

̄

), шы̌зыкуә.

̄

̄

шу̀зы̄; шы̌зы (хуэй ня̄

3. сэ̀сэзы – сито

   

̌

     

са̌

сэ̌

сый

сы̌

со̌

сӯ

за̌

зэ̌

зый ́

зы̌

зо̌

зу̀

(са̌шы́ту, бә̌сэ̌ли, я́нсый, сы̌щя̄н, йи̌шон со̌дини, сӯсу̀рди за̌хуар, зэ̌хуа́р, зый ́ хуа́р, зы̌ба̀нтынзы, зо̌мә́мә, зу̀на̌ни чӣни)

̄

Чу́нфә „зы” хуа̌җе̌җерди лў фу.

8

4.

по̀чә – повозка

   

̌

     

па̌

пэ́

пый

пә̌

по̌

пу̌

   

чы̌

чә̌

чо́

чу̌

̌

(бӯне̌дёли, фа̀пэ́, пый шу̀, пә̌фѝ, дӣпо̌порди, пу̌ву̌зы

чы̌фа̄н, чә̌чәзы, дӣчо́дини, чу̌щя̄н)

 

5.

цэ̄фу – овощи

 
   

̌

     

ца̌

цэ̌

цый

цы̌

цо̌

цу̌

фа̌

фэ̌

фи̌

фә̌

 

фу̌

(ца̌тў ̀ , до̌н цэ̌, цый дё, я́цы̌, цо̌дӣ, цу̌чѐлэ́

̌

 

̀

фа̌фо́нзы, фэ̌ду̌нщи, чё чёр фи̌дини, фә̌хуа̄, ня̄н фу̌)

6.

тэ́нэ̄– уважать

 

та̌

тэ́

   

то̌

ту̌

на́

нэ̌

   

но́

ну̌

(та̌туй ̌ ён, тэ́ту́, то̌э̀ргуазы, ту̌то́н ́

на́чя́н, нэ̌чё н,

но́го̀зы, да̌ну̌гуа̄нзы)

 

7.

ву̌ку̀– вкусно

 

ва̌

вэ̌

ви́

вә̌

 

ву̌

ка̀

кэ̌

ки̌

кә̌

ко̌

ку̌

̀

(ва̌җё , ̄ вэ̌бә́зы, җу̌ви, чё чёрди вә̌, ву̌да̄щүә́ ка̀ңә̌суә, кэ̌мы́н, дэ̄ки̌, җе̌җе-кәкә, ко̌мы́н, ку̌җи̌бый)

8.

жә̌шы – солнечное затмение

 
   

жы̀

жә̌

жо́

жу́

   

шы̌

шә̌

шо̌

шу̌

(„ж“ зы̄, жә̌чы̌ди, нѝ ба̌та̀бә̌жо́, жу́зы̀ шы̌йи̌шон, шә̌цэ̄, шо̌ца́, шу̌җуо̌нҗя)

9

9. җуа̌чў – схватить

   

̌

 

̌

җуа̌

Җуэ̀

җуй

җуә̌

җў

   

̌

 

̌

чуа̌

чуэ̌

чуй

чуә̌

чў

   

̌

̌

(җуа̌то́н, җуэ̀ди зу̀дини, җуй по́нжын, ба̌зый ́ дэ́чули, зо̌н җў

̌

чуа̌ла пу́то, хуэй ́ вәни чуэ̌дини, во̌н лё нни чуй , җы̌н чуә̌ди, чў

мы́н)

Ба̌„җ” зы̄ди ня̄нфа дэ̄щѐфа ё пә̄щёни.

́

̌

̄

Ба̌„җу-” дэ̄„чу-“ хуа̄җе̌җер ё пә̄щёни: фә̌ди [тф-] дэ̄[дв-], щѐди

[чу-], [чў], [җу-] дэ̄[җў].

̄

10. гә̌да – шишка

га́

гэ̌

ги̌

гә̌

го̌

гу̌

   

̌

     

да̌

Дэ́

дый

до̌

ду̌

(га́ва́ва, зу̀гэ̌шон, ги̌кэ̌, гә̌кэ̌, го̌са̌н, фѝ гу̌

да̌йи̌шон, дэ́хў тер, ̌

Чу́нфә „җ“ зы̄ди щѐфа дэ̄„җу-“ дэ̄„чу-“ хуа̄җе̌җерди ня̄нфа.

̌

дый җӣ, че̌до, йи̌чѐди)

11. ло̀җә́–старец, старик

   

̌

     

ла̌

Лэ́

лый

ло̌

лу́

җа̀

 

җы̌

җә̌

җо̌

җу̌

 

̌

(ла̌ню́, лэ́ки̌, лый пи́дэ̄зы, ло̌жӯ, лу́зы

җа̀дё, җы̌до, җә̌чў, жо̌жы́н, бә̌жу̌)

ңә́– гусь

̄ ңә́

̄

̄ ңә́

ңә́

̄ ңә́
̄ ңә́

Ба̌„ң“ зы̄ё пә̄щёни.

12. Ца́канди хуә́

Дѝ э̀р ба̀зы:

 

̄

13.

лё

дё – выбросить

   

̄

 

ле̄

лӣ

лё

лю̄

   

̄

 

де̄

дӣ

дё

̄

дю̌

(ле̄ди йүа̄нйүа́рди, лӣщин, лё ха, лю̄шон ха̄ли

де̄бӣвә, ли́дӣ, дё йү́ло́н, дю̌дё)

Чу́нфә „ң“ зы̄ди ня̄нфа дэ̄щѐфа.

̄

14. чёмё ̀ ̄

изящный, ловкий

     

̌

 

чя̌

че̌

чи̌

чё

чю̌

     

́

 

ме̌

ми̌

мё

     

́

(чя̌тэ̄сыбӣхар, че̌гуа̌, чи̌ца́, чёчё ̌ рди, чю̌тян

̌

ме̌дё, фы̌нми, мё мёр)

15. җя̌щя̄– семья

     

̌

 

җя̌

җе̌

җи̌

җё

җю̌

     

̌

 

щя́

ще̌

щи̌

щё

щю̌

(җя̌щя̄, җе̌лѝщин, гу̌нҗѝ, җо̄нзы, җю̌гуә̀зы

щя́чў, ще̌мый, щи̌бонгә, щё би̌н, щю̌ля̀р)

Чу́нфә „җ” зы̄ди щѐ дэ ня̄нфа.

̌

16. ни́пи́– штукатурка

     

̀

 

ня̄

не̌

ни́

нё

ню́

     

̌

 

пя̌

пе̌

пи̌

пё

 

̀

(ня̄сы, не̌бя̀ншы, ни́пи́, нё җо̄н, ню́вар

̌

пя̌ди, пе̌дё, пи̌цэ̌хуә̀, пё пёр)

11

17.

бё ̀

часы

бя̌

бе̌

 

бӣ

бё ̌

 
     

̌

 

те̌

 

ти̌

тё

     

̌

 

я́

е̌

 

йи̌

ё

ю́

(бя̌шы̌, бе̌гэ̄, бӣчў, йү́бё дини ̌ те̌езы, ти̌да̄нзы, йи̌тё ню́

 

̌

я́ца, е̌ха, йи̌гә, ё ма̌шнэ, чи̌н-ю́)

Дѝ са̌н ба̀зы:

 

18.

луә̌туә – верблюд

 
     

луй ́

 

̌

луә̌

лў

     

̌

 

тў ́

туй

туә̌

 

̀

 

̌

(щё ̀ н луй ́ , чё чёр луә̌хали, лў ва̀зы

туй дё, туә̌йи̌шон, тў ́ са̄дини)

̌

Ба̌„луй“/„дуй“ хуа̄җе̌җер ё пә̄щёни: щѐди „луй“/„дуй“, фә̌ди

[луи]/[дуи]. Чу́нфә „ў” зы̄ди лўфу.

̄

19.

гуә̌куй ̀

хлеб

   

̌

 

гў ̀

гуа̌

гуэ̌

гуй

гуә̌

   

̌

 

̌

куа̌

куэ̀

куй

куә̀

кў

 

̌

(щи̌гуа̀, гуэ̌фо́н, гуй җя, гуә̌ту, гў ̀ дэ̄

куа̌җязы, йи̌куэ̀р, куй жы́н, ля́н тё зы куә̀, кў шы̀р)

̌

̌

̌

̄

Чу́нфә „-уй“ хуа̄җе̌җерди лў фу.

12

20.

хў дў ̀

̌

непонятливый, глупый

   

хуэй ́

 

̌

хуа̌

хуэ̄

хуә̌

хў

   

̌

 

дў ́

дуй

дуә̄

     

̌

̄

8 )

(хуа̌чя́н, хуэ̄дё, хуэй ́ зў, хуә̌мя̄н, хў дў ̀

йи̌дуй ̌ цо̀, дуә̄дё, дў йүә ́

Ба̌„хуэй ́ “ хуа̄җе̌җер ё пә̄щёни: ще̄ди „хуэй ́ “, фә̌ди [хуи].

̄ ̄

21. зў цў

готовить уксус

   

̄

 

̌

зуй

зуә̌

зў

   

̌

 

̌

цуй

цуә̌

цў

(бу̌сы вә̀ди зуй , зуә̌зо, зў фо́н

̄

̌

 

цуй йихар, цуә̌шу̀, цў бу̀)

̌

̌

Ба̌„хуэй ́ “ хуа̄җе̌җер ё чу́ нфәни.

̄

22.

суй нў ́

̄

маленький раб

   

суй ́

 

̌

суә̌

сў

     

нуә́

нў ́

 

̌

(суй ́ шон, суә̌то́н, сў хали

нуә́җуә̌зы, до̌нли нў ли) ́

23. Ца́канди хуә́

8 дў ́

йүә: ядовитое вещество, отрава

13

Дѝ сы̄ба̀зы:

24. җү̌лү – козёл

     

җүә̌

җү̌

     

лүә̀

лү́

(җүә̌җо̀нзы, җү̌сы̀ лүә̀ли йи̌до̌зы, лү́вазы)

 
 

̄

Ба̌„ү” зы̄ё пә̄щёни.

 

25.

нү̀щү – жених

     

щүә́

щү̀

       

нү̀

     

йүә̌

йү́

     

чүә́

чү̌

(щи̌щүә, щү̀ги

нү̀жын)

йүә̌лён, дё йү́ чүә́зы, чү̌язы)

Чу́нфә „ү” зы̄ди щѐфа дэ̄ня̄нфа.

̄

Дѝ ву̀ба̀зы:

26. бо̌нмон – помогать

ба̌н

бы̌н

бо̌н

ма́н

мы́н

мо́н

(ба̌нзы, бы̌н да̄нзы, бо̌нмон ма́нхун, да̄мы́н, мо́н жы́н)

̄

Ё пә̄щёни: щѐди „бан”, фә̌ди [бэ̃], щѐди „бын“ фә̌ди [бың], щѐди

„бон“ фә̌ди [бõ].

14

27.

са̌нчо̀н – горная местность

са̌н

сы̌н

со̌н

ча́н

чы́н

чо́н

(го̌са̌н, сы̌н жӯ, бо̄со̌н ча́н , да̄чы́н, чо́н хо̄нзы)

Чу́нфә „-ан” „-ын” „-он” хуа̄җе̌җерди лў фу.

̄

28. по́нжын – чужой человек

па́н

пы́н

по́н

жа́н

жы́н

жо́н

(во̌н фӯшон па́н, пы́нпынзы, по́нжын жа́нсымар, ло̀жы́н, жо́нжорди)

29. ка̄ншон – понравиться

ка̌н

кы̌н

ко̌н

ша̌н

шы̌н

шо̌н

(ка̌н фо́нзы, кы̌нзы, ко̌н бӣн шу̀ша̌н, шы̌нчи, шу̀шонди шо̌н)

30. вы́нҗо̄н – статья

 

ва́н

вы́н

во́н

 

җа̌н

җы́н

җо̌н

(ва́нли, вы́н вӣдо, хуо́нво́н җа̌н фу̌, куа̌н җы̌н, җо̌нкэ̌)

31.

фы̌нчуан – самолёт

 
 

фа̌н

фы̌н

фо̌н

 

чуа̌н

чу̌н

чуо̌н

(фа̌ндё, гуа̌фы̌н, фо̌н са̌дёли чуа̌н йи̌шон, чу̌нтян, чуо̌нтэ)

15

32.

цо́н то́н – прятать конфеты

ца̌н

цы̌н

цо̌н

та̌н

ты̌н

то̌н

(ца̌нчў, цы̌нчѐлэ́, цо̌нфон та̌ндо, ты̌н фо́нзы, суа̌нто̀н)

33. ха́н на́н – ещё тяжелее, труднее

ха́н

хы́н

хо́н

на́н

ны́н

но̌н

(ха́н йи̌гә, хы́ндо зуй ̀ ни, хо́нсы̄ 9 на́нчўр, ны́нчы́н, зо̌нди)

34. ла̄ндан - нерадивый

ла́н

лы́н

ло́н

да̌н

ды̌н

до̌н

(ла́н я́нсый, лы́нгон, ло́нва́р да̌нчў, дя̀нды̌н, до̌нби́н)

35. го̄н – радуга; за̀н – копить; җӯн – сеять

га̌н

гы̌н

го̌н

за̌н

зы̌н

зо̌н

җуа̌н

җу̌н

җуо̌н

(га̌нфа̄н, гы̌нзы, го̌нте за̌нкэ̌, зы̌нкэ̌, зо̌н йи̌шон җуа̌нту, ко̌җу̌н, җуо̌ншон)

36. Ца́канди хуә́

Дѝ лю̌ба̀зы:

37. бӣнщӣн – привычка

бя̌н

би̌н

бё н ̌

щя̌н

щи̌н

̌

щё н

(бя̌н ту́фа, би̌ндё зы, бё нкѝ ̌

во̌нчян щя̌н, бо̄нгәр щи̌н, щё ндихын)

̄

̌

̀

38. лѝн ё

нлян – получать пенсию

   

́

я́н

йи́н

ё

н

     

́

ля́н

ли́н

лё н

 

́

 

(я́нмя̄нзы, йи́ншон, ё нгор

́

ля́ншон, ли́ндихын, лё нлёрди)

39. мя̄нчян – перед (лицом)

мя́н

ми́н

чя́н

чи́н

́

чё н

(мя́нмя́рди, ми́нми́рди

́

ю̀чя́нжы́н, чи́нҗин, чё нту́)

40. пи́ндинзы – плоская крыша

пя̌н

пи́н

дя̌н

ди̌н

(пя̌н ту́, хуа́рпи́н дя̌ндини, ми̌фыр ди̌ндини)

41. ти̌нҗя̀н – услышать

тя̌н

ти̌н

җя̌н

җи̌н

̌

җё н

(ла́н тя̌н, ти̌нҗя̀н

җя̌ншон, җи̌нзы, җё нхә)

̌

̌

42. нё ннён – тётя

ня́н

ни́н

́

нё н

(йи̌нян, ни́н гуа̄нгуанзы цэ̄, хӯнён)

Дѝ чи̌ба̀зы:

43. ху́н цу̌н – красный лук

хуа́н

ху́н

хуо́н

цуа̌н

цу̌н

 

(хуа́нги, ху́н я́нсый, хуо́н я́нсый цуа̌н ма̌шнэ̄, ху́н цу̌н)

44. луа̄нду̌ндун – беспорядок

луа̄н

лу̀н

дуа̌н

ду̀н

(луа̄нду̌ндун, лу̀нлур дуа̌нги, ду̀нлимэ?)

45. зу̀нтун – президент

зуа̌н

зу̌н

туа̌н

ту̌н

(зуа̌ншон, зу̌н ку̀хан туа̌нйүар 10 , ту̌нсы̀)

46. нӯн суа̄н – молодой чеснок

 

нӯн

суа̄н

сӯн

(нӯнну̀рди, нӯн суа̄н, сӯнги)

10 туа̌нйүар: вокруг

18

47.

ку̌н гуа̄нзы – пустая банка

куа̌н

ку̌н

куо̌н

гуа̌н

гу̌н

гуо̌н

(куа̌н щи̌н, ку̌нҗу̀н, куо̌нкуонзы

̄

гуа̌ндё, гу̌нжын, гуо̌нлё н)

Дѝ ба̌ба̀зы:

48. җү̄н чүа́н – красивый родник

җүа̄н

җү̌н

Чүа́н

чү́н

(ню́җүа̄н, җү̌нжын җү̄н чүа́н, йи̌чүн ню́)

49. щү́н – медведь

щүа̄н

щү́н

лүа̄н

лү́н

йүа̄н

̄

йү́н

(щүа̄н зў , бый ́ щү́н

гу̀лүа̄ндини, лү́нха йүа̄нзы, йү́нцэ)

Дѝ җю̀ ба̀зы: „р“

50. җи́р – курочка

җи̌+ р = җи́р

 

̄

51.

суй

сур – бахрома

̄

суй + р = су̀р

й

суй + р = су̀р й

19

52. ля̀нляр – личико

ля̀н + р = ля̀р

52. ля̀нляр – личико ля̀н + р = ля̀р н 53. Чу́нфә: Хуэй ́ зў йү̀ян

н

53. Чу́нфә: Хуэй ́ зў йү̀ян хуа̄җе̌җерди җя̌щя̄

54. Ти̌нщѐ

20

̌

Ту́йи̌гә җё куә̀: ма̌ма

Во̄нщён:

̌

̄

1. Җё ва́му хуэй ня̄ н дэ̄щѐ„ма”ди җя̌щя̄:

ма́

мэ́

мый ́

мә́

мо́

му́

2. Җё ва́му ба̌„-ый“ хуа̄җе̌җерди лў фу җы̌до

̌

̄

3. Җё ва́му сы̌лён та̀му ля́н ма̌мади лэ́вон

Цэ́лё: хуа̀р, зы̀җо̌нзы, бы̀нбыр, гэ̌ран

̌

̀

Җё нтонниди хуә́

̄

(~15 фы̌н)

I. Чѝнҗё

̌

Җё йүан ба̌ва́му ля́н „ма̌ма“ хуа̄жы̄ншыдини.

̄

Та̀ба̌„ма̌ма“ди щёнпя̀ р зы̀дини зэ̄мусы

гѝ

вы̄нтидини:

1. Җы̄сы сый ́ ? Хуэй ́ да: Җы̄сы ма̌ма ля́н

ва́ва.

2. Ма̌масы сый ́ ? (Мый йи̌ гә ва́ва фә̌зы̄җиди

̀

йѝҗя̄ндини 11 .)

3. Ва́му, нѝму ба̌ма̌ма нэ̄бу̌нэ̄? Вӣса̄нэ̄дини? За̄муҗя нэ̄дини? (Фа̀щѝ бу́ли фә̌) 12

нэ̄дини? (Фа̀щѝ бу́ли фә̌) 1 2 4. Нѝди ма̌ма за̄мугә? Җѝ суй ?

4. Нѝди ма̌ма за̄мугә? Җѝ суй ? Җү̄нбу̌җү̄н? (Ба̌мый йи̌ гә

̄

̀

̄

щүә́сын ё вы̄ нни.)

̌

Ва́му зэ̄чѝщи̌нли, җё йүан ба̌дѝ э̄р җе́да̌турни.

11 йи̌җя̄н: мнение, идея

12 Гѝ бо̌нцуди хуа̄:

чи̌нжәди, щи̌ха̀нди: ласковый вынвырди, вынцунди, чинжә: нежный чи̌нжә ма̌ма: нежная мать

бу̌чу́нфуди: неповторимая

җү̄нмый ̀

: красивая

21

II. Сы̌лёнди сы̌ху̀р (~12 фы̌н)

̌

1. Ва́му зэ̄ти̌нҗя̀н „ма̌ма“ди хуа̄җүә̌муди са̄, җё йүан ба̌ту́

хуа̄ җүә̌муди са̄, җё йүан ба̌ту́ йи̌гә зы̀җо̌нзы зы̀дини: ма̌ма ̌

йи̌гә зы̀җо̌нзы зы̀дини: ма̌ма

̌

Җё йүан щя̌н ба̌хуа̄ня̄ндини. Йӣхӯта̀ля́н ва́му йи̌дани

̀

ня̄ндини. Зы̌хӯмый йи̌ гә ва́ва ня̄ндини. Ва́му ба̌җы̄йи̌җү̄

̌

̄

хуа̄во̌н бы̀нбынзышон щѐдини. Җё йүан ё ба̌мый йи̌ гә

̀

̌

щүә́сын щѐхади хуа̄ца̌ка̀нни, җё йи̌чѐва́ му ба̌җы̄йи̌җү̄хуа̄

̄

во̌н дуй ни щѐни.

̌

Җё йүан вы̄ндини: „Ма̌ма“ди хуа̄ю̀ дуә̌шо̀хуа̄җе̌җерни?

̀

Хуэй ́ да: Лё нгә. (Ны́н ба̌хуа̄җе̌җерди я̀нщи зў .)

̄

̌

2. Җё йүан ба дѝ э̄ргә зы̀җо̌нзы зы̀дини:

̌

Җё йүан ля́н ва́му йи̌дани ня̄ндини.

ма̌-ма
ма̌-ма

3. Җё йүан пә̄щёдини: мый йи̌ гә хуа̄җе̌җер ю̀ гә̌җяди җя̌щя̄ни.

̌

̀

„Ма“хуа̄җе̌җерди җя̌щя̄сы җы̄мугә: (зы̀ дѝ са̌нгә зы̀җо̌нзыдини)

ма́

мэ́

мый ́

мә́

мо́

му́

(ма́шы́нзы, мэ́чү́, мый ́ та̄н, мә́до̌зы, мо́вазы, сы̌му)

̄

(Ё җӣхани: ня̄н мә, бу̌сы мәр!)

̄

Ба̌„ә” зы̄ди щѐфа дэ̄ня̄нфу ё пә̄щёни.

Ба̌„мый ́ “ хуа̄җе̌җер ё пә̄щёни: щѐди „мый“, фә̌ди [ми].

̄

Җё йүан ба̌җя̌щя̄ня̄нди йи̌бя̄н, щүә́сынму ду̌йи̌данни

да̄шын чу́нфәдини.

̌

Җё йүан пә̄щёдини: „За́му йү̀янди зы̄му ля́н ву̌рус зы̄му

йи̌му̀р-йи̌ё н. Кә̌сы хуэй ́ зў йү̀ян лѝту чў гуә̄33гә ́

ю̀ 5гә зы̄ни: ә, җ, ң, ў, ү. Җи́р за́му ля́н „ә“зы̄жы̄ншыни. Та̀ җы̄муҗя щѐдини, җы̄муҗя фә̌дини: мә.

Ва́му ба̌йи̌чѐхуа̄җе̌җер во̌н бы̀нбынзышон щѐдини. Җё йүан

̄

ё

ба̌мый йи̌ гә щүә́сын щѐхади хуа̄ца̌ка̀нни, җё йи̌чѐва́ му ба̌

̌

̄

ву̌рус зы̄ха́н

̌

̀

̌

̄

җы̄йи̌гә хуа̄җе̌җер во̌н дуй ни щѐни.

22

Йӣхӯва́му че̄чў җы̄лю̌җү̄хуа̄җе̌җер зуә̌зо да̌нлин хуа̄дини.

Бѝлү̄н: ма̌ма, мә́мә, мэ̀мэ, мый мый, мый , мый ́ , мый ̀ , мэ̄, мэ̀,

ма́, ма̀, ма̄, ма̀мо́, мә̌, мә́, мә̀, мә̄, мо́, мо̀, мо̄, му́, му̀, мӯ, мэ̀

̄

̌

мый ́ , мэ̄мо́, мый ма̀ 13 , з. д.

Дѝ э̄рхо дэ̄дѝ са̌нходи ва́му фә̌дини, җё йүан во̌н ба̀нзышон

щѐдини.

Да̄ва́му гә̌җя во̌н ба̀нзышон щѐдини. Ны́н ба̌ва́му фы̌н лё н –

̀

̌

̀

са̌н ба̀зы. Мый йи̌ ба̀зы зэ̄йи̌гә ба̀нзышон да̌нлин щѐдини.

На̌гә ба̀зы щѐди хуа̄дуә̌, та̀зӯйи́ншонли.

̀

Ще́хуан

III. Сы̌лён дэ̄сы̀йү̄н щи̌н цэ́лёди сы̌ху̀р (~12 фы̌н)

̄

Дѝ са̌н җе́шон ва́му ё ба̌щи̌ щүәди хуа̄җе̌җер сы̀йү̄нни.

1. Ва́му че̄чў зо̀җуәди хуа̄зуә̌зо дуа̀рдини. Бѝлү̄н:

ма̌ма зэ̄пӯзыни мэ̀мә́мәчили. Җя̌ни ю̀ да̄ма̀ни.

̄

Вә̀мый мыйди ту́йи̌җү хуа̄зӯсы „ма̌ма”. з. д.

Ва́му щя̌н ба̌дуа̀р во̌н бы̀нбынзышон щѐдини. Йи̌гә гѝ йи̌гә

ны́н гѝ бо̌нцу. (Лё ̀ нгә щүә́сын ны́н йи̌дани зў хуә́.) Йӣхӯ

гуә̄ли 5 фы̌н, җё йүан вы̄ндини, сый ́ щё ̀ н ба̌зы̄җи зуә̌зохади

дуа̀р да̄шын ня̄нни. Да̌нлинди ва́му ба̌ня̄нди щүә́сын ти̌ндини. Ня̄нлиди йӣхӯ, щүә́сын ба̌җы̄гә дуа̀р во̌н

̄

̌

̌

ба̀нзышон щѐдини. Җё йүан ба̌цуә̌ву ля́н ва́му йи̌дани

̄

ца́кандини. (Бә̌во̄ндёли, ба̌ва́му ё куа̌ дищерни.)

2. Ва́му ба̌гэ̌ран на́шон, ба̌гә̌җяди ма̌ма хуа̄дини (э̄рхо̀дэ̄ са̌нхо̀ди ва́му).

̀

13 мый ма̀

: большая лошадь

23

Гуә̄ли 10 фы̌н, щүә́сынму ба̌гә̌җя щѐхади хуә́ны́н зы̀ бу́ли ны́н ня̄н.

Җё куә̀ди зу̀нҗе́:

Фә̌ли „ма̌ма“ лѝбянди хуа̄ли.

Щѐли „ма̌ма“ лѝбянди җя̌щя̄дэ̄дуа̀рли.

Ти̌нли щүә́сынди ма̌ма лѝбянди хуа̄ли.

Хуа̄ли хуа̀рли.

Ня̄нли щѐха ма̌ма лѝбянди щё фәли.

̌

̀

Дуй ли „ма̌ма“ лѝбянди хуа̄ли.

Җя̄гуан:

Ба̌ва́му куа̌ли, гѝ ва́му ба̌җя̄гуан да̌шон.

̄

Җя̌ниди хуә́

̌

1. Чу́нфә җё куә̀шон щѐхади цэ́лё.

̄

2. Ва́му ё щѐса̌ нгә - сы̄гә дуа̀рни.

24

̌

Дѝ э̄ргә җё куә̀: ха̄базы - подбородок

Во̄нщён:

1. Җё ва́му хуэй ня̄н дэ̄щѐ„ха̄базы”ди җя̌щя̄:

̌

̄

ха̌

хэ́

хи̌

хә̌

хо́

ху̌

ба̌

бэ̄

бый ́

бә̌

бо̌

бу̌

за̌

зэ̌

зый ́

зы́

зо̌

зу̀

̌

̄

2. Җё ва́му ба̌за́ёр ха̄базыди ё нзы ны́н пә̄щё.

3. Җё ва́му ба̌„зы” хуа̄җе̌җерди ня̄н дэ̄щѐфу җы̌до.

Цэ́лё: хуа̀р, зы̀җо̌нзы, бы̀нбыр, гэран

̌

̌

Чу́нфә ли́нйирди җё куә̀ди цэ́лё дэ̄ца́кан җя̌ниди хуә́. (~5 фы̌н)

̀

Җё нтонниди хуә́

̄

(~10 фы̌н)

I. Чѝнҗё

̌

Җё йүан ба̌ва́му ля́н „ха̄базы” хуа̄жы̄ншыдини. Та̀ба̌„ха̄ба-

̄

зы”ди щёнпя̀ р зы̀дини зэ̄мусы гѝ вы̄нтидини:

Җы̄сы

зэ̄мусы гѝ вы̄нтидини: ∑ Җы̄сы са̄? Ва́ва ба̌са̄зы̀дини? Хуэй ́

са̄? Ва́ва ба̌са̄зы̀дини? Хуэй ́ да:

Җы̄сы ха̄базы.

Нѝ ю̀ ха̄базымэ?

Ва́му, нѝмуди ха̄базы за̄мугә? Бѝлү̄н:

Йүа́нди, җя̌нди, куа̌нди, зый ди, да̄ди,

̄

̀

̌

суй ди. Мый йи̌ гә щүә́сын ба̌гә̌җяди ха̄базы хуа̄дини. Йӣхӯта̀му фә̌дини, гә̌җяди ха̄базы за̄мугә.

̌

Ва́му зэ̄чѝщи̌нли, җё йүан ба̌дѝ э̄р җе́да̌турдини.

II. Сы̌лёнди сы̌ху̀р (~12 фы̌н)

̌

1. Ва́му зэ̄ти̌нҗя̀н „ха̄базы“ди хуа̄җүә̌муди са̄, җё йүан ба̌ту́

йи̌гә зы̀җо̌нзы зы̀дини:

ха̄базы

25

̌

Җё йүан щя̌н ба̌хуа̄ня̄ндини. Йӣхӯта̀ля́н ва́му йи̌дани

̀

ня̄ндини. Зы̌хӯмый йи̌ гә ва́ва ня̄ндини. Ва́му ба̌җы̄йи̌җү̄

̌

̄

хуа̄во̌н бы̀нбынзышон щѐдини. Җё йүан ё ба̌мый йи̌ гә

̀

̌

щүә́сын щѐхади хуа̄ца̌ка̀нни, җё йи̌чѐва́ му ба̌„ха̄базы“ди

̄

хуа̄во̌н дуй ни щѐни.

Җё йүан вы̄ндини: „Ха̄базы“ди хуа̄ю̀ дуә̌шо̀хуа̄җе̌җерни?

Хуэй ́ да: Са̌нгә. (Ны́н ба̌хуа̄җе̌җерди я̀нщи зў .)

̌

̄

ха̄-ба-зы

̌

2. Җё йүан ба дѝ э̄ргә зы̀җо̌нзы зы̀дини:

̌

Җё йүан ля́н ва́му йи̌дани ня̄ндини.

̌

3. Җё йүан фә̌дини: „Ту́йи̌гә хуа̄җе̌җерсы „ха“. „Ха“ ю̀ җы̄мугә

хуа̄җе̌җерни:“

ха̌

хэ́

хи̌

хә̌

хо́

ху̌

(ха̌ня̀нҗин, чуа̌н хэ́, хи̌дӯндун, хә̌ца́, ва́ва хо́дини, нѝ бә̌ху̌)

Җё йүан ба̌дѝ са̌нгә зы̀җо̌нзы зы̀дини. Та̀ня̄ндини. Йӣхӯ

ва́му чу́нфәдини.

̌

̌

4. Җё йүан фә̌дини: „Дѝ э̄ргә хуа̄җе̌җерсы „ба“. „Ба“ ю̀ җы̄мугә

хуа̄җе̌җерди җя̌щя̄ни:“

ба̌

бэ̄

бый ́

бә̌

бо̌

бу̌

(ба̌гә, щи̌фур бэ̄дини, бый ́ я́нсый, бә̌вѝхўзы, бо̌бозы, бу̌чӣ)

Җё йүан ба̌дѝ сы̄гә зы̀җо̌нзы зы̀дини. Та̀ня̄ндини. Йӣхӯ

ва́му чу́нфәдини.

̌

Җё йүан ба̌„ә” зы дэ̄„-ый” хуа̌җе̌җерди лў фу чу́нфәдини.

̌

̄

̌

5. Җё йүан фә̌дини: „Дѝ са̌нгә хуа̄җе̌җерсы „зы“. „Зы“ ю̀

җы̄мугә хуа̄җе̌җерни:“

за̌

зэ̌

зый ́

зы́

зо̌

зу̀

(за̌хуар, зэ̌хуа́р, зый ́ хуа́р, зы́ба̀нтынзы, зо̌мә́мә, зу̀на́ни чӣни)

26

Җё йүан ба̌дѝ ву̀гә зы̀җо̌нзы зы̀дини. Та̀ня̄ндини. Йӣхӯ

ва́му чу́нфәдини.

̌

Җё йүан пә̄щёдини: „Ба̌хуа̄ту́ниди ‚зы’ хуа̄җе̌җер йи̌навар ня̄нди [дзы], бѝлү̄н: „зуә̌зо“. Кә̌сы хуа̄ди йѝршон ня̄нди [зы].

Бѝлү̄н: ха̄базы, за̌зазы, мә́мәза̌зы.

̌

̄

Чў гуә̄җы̄ще хуа̄:

йү́зы (йү́ди да̄н) хуа̌зы̀ (чё ншон ́

зы̄(бѝлү̄н: ва̀нзы, нӣнзы) шу̀зы̄

шы̌зы (хуэй ня̄ н хуэй щѐ )

шы̌зыкуә

бя̌ди зы̀)

̄

̄

Нѝму ба̌җы̄ще хуа̄җӣха!”

̌

6. Ли́нйиршон җё йүан ба̌дѝ лю̌гә зы̀җо̌нзы зы̀дини.

ха̌

хэ́

хи̌

хә̌

хо́

ху̌

ба̌

бэ̄

бый ́

бә̌

бо̌

бу̌

за̌

зэ̌

зый ́

зы́

зо̌

зу̀

(ха̌ня̀нҗин, чуа̌н хэ́, хи̌дӯндун, хә̌ца́, ва́ва хо́дини, нѝ бә̌ху̌ ба̌гә, щи̌фур бэ̄дини, бый ́ я́нсый, бә̌вѝхўзы, бо̌бозы, бу̌чӣ за̌хуар, зэ̌хуа́р, зый ́ хуа́р, зы́ба̀нтынзы, зо̌мә́мә, зу̀на́ни чӣни)

̌

̄

Җё йүан ля́н ва́му йи̌дани ня̄ндини. Щя̌н ё ба̌мый йи̌ хо̄нзы

ня̄нни, йӣхӯё ня̄ н мый ̀ йи̌бэ̄зыни. Ва́му щя̌н ду̌йи̌дани

̀

̄

фә̌дини, йӣхӯ җё йүан вы̄н мый йи̌ гә щүә́сындини. Ва́му зэ̄

ба̌йи̌чѐхуа̄җе̌җер ня̄нди хо̀, та̀му ба̌йи̌чѐхуа̄җе̌җер во̌н

̌

̀

̌

̄

бы̀нбынзышон щѐдини. Җё йүан ё ба̌мый йи̌ гә щүә́сын

̀

̌

щѐхади хуа̄ца̌ка̀нни, җё йи̌чѐва́ му ба̌җы̄йи̌гә хуа̄җе̌җер

̄

во̌н дуй ни щѐни.

Йӣхӯва́му че̄чў җы̄ще хуа̄җе̌җер зуә̌зо да̌нлин хуа̄дини.

27

Бѝлү̄н: ха̌ба, ха̌зы 14 , хи̌хи, хо̌зы 15 , ху́зы 16 , ба̌ба̀, ба̌за, ба̀зы, ба̄зы, бэ̀зы, бә́зы, бә̀зы, бә̄хә/бо̄хә/бо̄хо 17 , бо̌бозы, бо̌бӯ, бо̀бый, бо̌зы, бо̄зы, за̌зазы, хэ̀зы, зы̌хӯ, ха̌, ха̄, хэ̌, хэ́, хэ̀, хэ̄, хи̌, хә̌, хә́, хә̀, хә̄, хо̌, хо́, хо̀, хо̄, ху̌, ху́, ху̀, хӯ, ба̌, ба́, ба̀, ба̄, бэ̌, бэ̀,

бэ̄, бый ̌ , бый ́ , бый ̀ , бый ̄ , бә̌, бә̀, бо̌, бо́, бо̀, бо̄, бу̌, бу̀, бӯ, за̌, за́,

за̀, за̄, зэ̌, зэ̀, зэ̄, зый , зый ́ , зы̌, зы̀, зы̄, зо̌, зо̀, зо̌, зу̀, зӯ, з. д.

̌

Дѝ э̄рхо дэ̄дѝ са̌нходи ва́му фә̌дини, җё йүан во̌н ба̀нзышон

щѐдини.

Да̄ва́му гә̌җя во̌н ба̀нзышон щѐдини. Ны́н ба̌ва́му фы̌н лё н –

̌

̀

са̌н ба̀зы. Мый йи̌ гә ба̀зы зэ̄йи̌гә ба̀нзышон да̌нлин щѐдини.

На̌гә ба̀зы щѐди хуа̄дуә̌, та̀зӯйи́нsшонли.

̀

Ще́хуан

III. Сы̌лён дэ̄сы̀йү̄н щи̌н цэ́лёди сы̌ху̀р (~12 фы̌н)

̄

Дѝ са̌н җе́шон ва́му ё ба̌щи̌ щүәди хуа̄җе̌җер сы̀йү̄нни.

1. Ва́му че̄чў зо̀җуәди хуа̄дуй дуа̀рдини. Та̀му ны́н ба̌да̌нлин

хуа̄җе̌җер ѐсы̀йү̄н.

Бѝлү̄н:

Вә̀ди ха̄базысы дѝн җү̄нди. з. д.

Ва́му щя̌н ба̌дуа̀р во̌н бы̀нбынзышон щѐдини. Йи̌гә гѝ йи̌гә

ны́н гѝ бо̌нцу. (Лё ̀ нгә щүә́сын ны́н йи̌дани зў хуә́.) Йӣхӯ

гуә̄ли 5 фы̌н, җё йүан вы̄ндини, сый ́ щё ̀ н ба̌зы̄җи зуә̌зохади

дуа̀р да̄шын ня̄нни. Да̌нлинди ва́му ба̌ня̄нди щүә́сын ти̌ндини. Ня̄нлиди йӣхӯ, щүә́сын ба̌җы̄гә дуа̀р во̌н

̄

̄

̌

14 ха̌зы: слепой

15 хо̌зы: сорная трава, курай

16 ху́зы: богомол

17 бә̄хә/бо̄хә/бо̄хо: мята

28

̌

ба̀нзышон щѐдини. Җё йүан ба̌цуә̌ву ля́н ва́му йи̌дани

̄

ца́кандини. (Бә̌во̄ндёли, ба̌ва́му ё куа̀ дищерни.)

2. Ва́му ба̌гэ̌ран на́шон, ба̌гә̌җяди ха̄базы хуа̄дини.

Гуә̄ли 10 фы̌н, щүә́сынму ба̌гә̌җя щѐхади хуә́ны́н зы̀ бу́ли ны́н ня̄н.

Җё куә̀ди зу̀нҗе́:

Фә̌ли „ха̄базы“ лѝбянди хуа̄ли.

Щѐли „ха̄базы“ лѝбянди җя̌щя̄дэ̄дуа̀рли.

Ти̌нли „ха̄базы“ лѝбянди хуа̄ли.

Дуйли „ха̄базы“ лѝбянди хуа̄ли.

Җя̄гуан:

Ба̌ва́му ё куа̌ ни, гѝ ва́му ба̌җя̄гуан да̌шон.

̌

̄

Җя̌ниди хуә́

̌

1. Чу́нфә җё куә̀шон щѐхади цэ́лё.

̄

Ва́му ля́н „ха̄базы” ти́му ё щѐйи̌гә зуә̌зо щё фәни.

̀

29

̌

Дѝ са̌нгә җё куә̀: сэ̀сэзы – сито

Во̄нщён:

̌

1. Җё ва́му хуэй ня̄н дэ̄щѐ„сэ̀сэзы”ди җя̌щя̄:

   

̌

     

са̌

сэ̌

сый

сы̌

со̌

сӯ

за̌

зэ̌

зый ́

зы̌

зо̌

зу̌

̌

̄

2. Җё ва́му ба̌за́ёрди сэ̀сэзыди ё нзы ны́н пә̄щё

3. Фа̌җо̀н йү̀янди хуә́

Цэ́лё: хуа̀р, зы̀җо̌нзы, бы̀нбыр, гэран

Чу́нфә ли́нйир җё куә̀ди цэ́лё. Ва́му ба̌щѐхади щё фә ня̄ндини.

̌

̀

(~5 фы̌н)

̀

Җё нтонниди хуә́

̄

(~10 фы̌н)

I. Чѝнҗё

̌

Җё йүан ба̌ва́му ля́н „сэ̀сэзы” хуа̄жы̄ншыдини. Та̀ба̌„сэ̀сэ-

̄

зы”ди щё нпя̀р зы̀дини зэ̄мусы гѝ вы̄нтидини.

1. Ва́му, нѝму гѝ вә̀фә̌йихар: сэ̀сэзысы са̄?

̄

2. За́му ля́н сэ̀сэзы зў са̄ дини?

3. Сэ̀сэзы гѝ за́му гѝ са̄бо̌нцудини?

̄

4. Сэ̀сэзы ю̀ җѝ ё нзыни? Нѝму гѝ вә̀

̄ ̄

ха̌зыр ба̌за́ё н сэ̀сэзыди ё нзы

хуа̄йихар. (Ва́му хуа̄дини.)

5. Нѝму ба̌сэ̀сэзы сы̀йү̄нгуәма?

6. Нѝму ту́йи̌бян ля́н сэ̀сэзы за̄муҗя

̄

зў ли хуә́ли?

сэ̀сэзы за̄муҗя ̄ зў ли хуә́ли? II. Сы̌лёнди сы̌ху̀р (~12 фы̌н) ̌ 1.

II. Сы̌лёнди сы̌ху̀р (~12 фы̌н)

̌

1. Ва́му зэ̄ти̌нҗя̀н „сэ̀сэзы”ди хуа̄җүә̌муди са̄, җё йүан ба̌ту́

йи̌гә зы̀җо̌нзы зы̀дини:

сэ̀сэзы
сэ̀сэзы

30

Җё йүан щя̌н ба̌хуа̄ня̄ндини. Зы̌хӯмый йи̌ гә ва́ва ня̄ндини.

Ва́му ба̌җы̄ще хуа̄җе̌җер во̌н бы̀нбынзышон щѐдини.

̌

̀

̌

Җё йүан ё ба̌мый йи̌ гә щүә́сын щѐхади хуа̄ца́канни, җё

̌

̄

̀

̄

йи̌чѐва́му ба̌җы̄ще хуа̄җе̌җер во̌н дуй ни щѐни.

̌

Җё йүан вы̄ндини: „сэ̀сэзы”ди хуа̄ю̀ дуә̌шо̀хуа̄җе̌җерни?

̌

2. Җё йүан ба̌дѝ э̄ргә зы̀җо̌нзы зы̀дини:

̌

Җё йүан ля́н ва́му йи̌дани ня̄ндини.

сэ-сэ-зы

Җё йүан фә̌дини: „Ту́йи̌гә хуа̄җе̌җер „сэ” ю̀ җы̄мугә

хуа̄җе̌җерди җя̌щя̄ни.

̌

̌

3. Җё йүан ба̌дѝ са̌нгә зы̀җо̌нзы зы̀дини:

   

̌

     

са̌

сэ̌

сый

сы̌

со̌

сӯ

(са̌шы́ту, бә̌сэ̌ли, я́нсый, сы̌щя̄н, йи̌шон со̌дини, сӯсу̀рди)

Җё йүан ба̌„зы” хуа̌җе̌җерди лў фу чу́нфәдини.

̌

̄

̌

4. Җё йүан ба̌дѝ са̌нгә зы̀җо̌нзы зы̀дини. Та̀ня̄ндини. Йи̌хӯ

ва́му чу́нфәдини.

за̌

зэ̌

зый ́

зы̌

зо̌

зу̌

(за̌хуар, зэ̌хуа́р, зый ́ хуа́р, зы̌ба̀нтынзы, зо̌мә́мә, зу̀на̌ни чӣни)

Чу́нфә „зы” хуа̄җе̌җер.

̌

5. Ли́нйиршон җё йүан ба̌җы̄гә зы̀җо̌нзы зы̀дини:

   

̌

     

са̌

сэ̌

сый

сы̌

со̌

сӯ

за̌

зэ̌

зый ́

зы̌

зо̌

зу̀

̌

Җё йүан ля́н ва́му йи̌дани ня̄ндини. Щя̌н ё ба̌мый ̀ йи̌хо̄нзы

̄

̄ ̀

ня̄нни, йӣхӯё ня̄ н мый йи̌бэ̄ зыни. Ва́му щя̌н ду̌йи̌дани фә̌-

дини, йӣхӯ җё йүан вы̄н мый йи̌ гә щүә́сындини. Ва́му зэ̄ба̌

йи̌чѐхуа̄җе̌җер ня̄нди хо̀, йӣхӯба̌та̀му во̌н бы̀нбынзышон

̌

̀

̌

̄

щѐдини. Җё йүан ё ба̌мый йи̌ гә щүә́сын щѐхади хуа̄ца́кан-

̀

ни, җё йи̌чѐва́ му ба̌җы̄йи̌гә хуа̄җе̌җер во̌н дуй ни щѐни.

̌

̄

31

Йӣхӯва́му ля́н җы̄ще хуа̄җе̌җер зуә̌зо да̌нлин хуа̄дини.

Бѝлү̄н: са̌, са́, са̀, са̄, са̌зы, са̀зы, са̀сазы, сэ̀сэзы, за̌зазы, сый зы,

со̌, со́, со̀, со̌зы, со̀зы, со̄зы, сый , сый ́ ?, сы̌, сы̀, сы̄, сы̄зы, зый ́ ,

зы̀зызы, со̌созы, су̌, су̀, сӯ, сэ̌, сэ̀, сэ̄, сэ̀зы з. д.

̌

̌

Ще́хуан

III. Сы̌лён дэ̄сы̀йү̄н щи̌н цэ́лёди сы̌ху̀р (~12 фы̌н)

̄

Дѝ са̌н җе́шон ва́му ё ба̌щи̌ шүәхади сы̀йү̄нни. Ва́му че̄чў

зо̀җуәди хуа̄дуй дуа̀рдини. Та̀му ны́н ба̌да̌нлин хуа̄ѐсы̀йү̄н.

Бѝлү̄н:

Вә̀му җя̌ни ю̀ да̄сэ̀сэзыни. Вә̀ля́н вә̀ди щү̌нди шы̌ли хо̌шо̀со̌созы. з. д.

Ва́му щя̌н ба̌дуа̀р во̌н бы̀нбынзышон щѐдини, йи̌гә гѝ йи̌гә ны́н

гѝ бо̌нцу. (Лё ̀ нгә щүә́сын ны́н йи̌дани зў хуә́). Йӣхӯ гуә̄ли 5 фы̌н,

̄

̄

җё йүан вы̄ндини: „Сый щё н ба̌зы̄җи зуә̌зохади дуа̀р да̄шын

ня̄нни?” Да̌нлинди ва́му ба̌ня̄нди щүә́сын ти̌ндини. Ня̄нлиди

̌

́

̀

̌

йӣхӯ, щүә́сын ба̌җы̄гә дуа̀р во̌н ба̀нзышон щѐдини. Җё йүан ба̌

цуә̄вӯля́н ва́му йи̌дани ца́кандини. (Бә̌во̄ндёли, ба̌ва́му ё куа̌ -

дищерни.)

Гуә̄ли 10 фы̌н, щүә́сынму ба̌гә̌җя щѐхади хуә́ны́н зы̀ бу́ли ня̄н.

̄

Җё куә̀ди зу̀нҗе́:

Фә̌ли „сэ̀сэзы“ лѝбянди хуа̄ли.

Щѐли „сэ̀сэзы“ лѝбянди җя̌щя̄дэ̄дуа̀рли.

Ти̌нли „сэ̀сэзы“ лѝбянди хуа̄ли.

̌

̄

Дуй ли дуа̀рли.

Щѐли щё фәли.

Ня̄нли ва́му щѐхади щё фәли.

Җя̄гуан:

Ба̌ва́му куа̌йихар, гѝ ва́му ба̌җя̄гуан да̌шон.

̀

̀

32

Җя̌ниди хуә́

̌

Чу́нфә җё куә̀шон щѐхади цэ́лё.

́

Сый ба̌ зуә̌зо хуә́мә̌щѐшон, җя̌ни щѐшон.

33

̌

Дѝ сы̄гә җё куә̀: по̀чә - повозка

Во̄нщён:

̌

̄

1. Җё ва́ му хуэй ня̄ н дэ̄щѐ„по̀” дэ „чә̌” ди җя̌щя̄:

   

̌

     

па̌

пэ́

пый

пә̌

по̌

пу̌

   

чы̌

чә̌

чо́

чу̌

2. Җё гѝ ва́му ба̌„по̀чә“ хуа̄пә̄щё

3. Фа̌җо̀н йү̀янди хуә́

̌

̀

Җё нтонниди хуә́

1. Ца́кан җя̌ниди хуә́

2. Хуа̄дя̀н хуә́(мә́мә, ма̌ма, ха̄базы, зы̄зызы, зый , зый ́ , зу,̀ сэсэ-̀

̌

зы, со̌созы, сы̄зы, со̌зы.)

̄

I. Чѝнҗё

1. По̀чә - җы̄сы са̄?

2. На̌тар ю̀ по̀чәни?

3. За́му гуй ни ю̀ по̀чәмэ?

4. Нѝму зэ̄на̌тар җя̄нли по̀чәли?

̌

̌

5. На̌гә гуй ни ю̀ по̀чәни