You are on page 1of 16

Ratib Al Haddad

Moga-moga Allah
merahmatinya
[Rahimahu Allahu
Taala]
. Dihimpun Oleh: Al
Imam Al Quthub Al
Habib Abdulloh Bin
Alawi Al-Haddad
(1044-1132 H)Ratib ini
terdiri dari 25 macam
dzikir,.Dibaca sesudah
sholat maghrib, tapi
diwaktu lain pun boleh.
:


- -
Bacalah Al-Fatihah
kepada ketua,
penyshafaat, nabi dan
penolong kita
Muhammad s.a.w
.
.
.
.

.


.
2..
3.


4..
5.


3.

6.

. 3
7.

3
.
8.

3 .
9.
3
.
10.
3 .
11.

3
12.
. 3
13.

3 .

14.
. 3
15.
3.
16.

7 .
17.

.
3
18.
3 .
19.


.
3
20.
. 3
21.
.
3
22. 50
23.
.
24.
.
.
.
. 3
25.

.
26.


.
27. ,

.

28. ,


-


.
29. ,
.
, 30.31.
31. Berdoalah disini apa
yang di hajati. :.
32.


3 .