You are on page 1of 1

Pipomenut od Googlu ohledn ochrany

soukrom
A budete pipraveni pokraovat do Vyhledvn, pejdte dol a kliknte na Souhlasm,
nebo prozkoumejte dal monosti na tto strnce.

Za elem zajitn souladu s prvnmi pedpisy ohledn ochrany daj vs dme,


abyste si peetli hlavn body zsad ochrany soukrom spolenosti Google. Nejedn se
o upozornn na proveden zmny, chceme vm pouze pipomenout hlavn zsady.
Jak daje zpracovvme, kdy pouvte Google
Kdy napklad vyhledvte restauraci v Mapch Google nebo sledujete video na
YouTube, zpracovvme informace o tto aktivit, vetn daj, jako je sledovan video, ID
zazen, IP adresy, data soubor cookie nebo poloha.
Ve popsan informace zpracovvme, tak kdy pouvte aplikace nebo weby, kter
vyuvaj sluby Google, napklad reklamy, slubu Analytics nebo pehrva vide YouTube.
Pro je zpracovvme
Tyto daje zpracovvme k elm popsanm v naich zsadch, vetn tchto:
pomoc slubm Google s pinenm uitenjho, personalizovanho obsahu, jako jsou
relevantnj vsledky vyhledvn,
vylepen kvality naich slueb a vvoj novch slueb,
zobrazovn reklam na zklad vaich zjm, vetn vc, jako jsou zadan vyhledvac
dotazy nebo videa, kter jste sledovali na YouTube,
vylepen zabezpeen prostednictvm ochrany proti podvodm a zneuit,
provdn analz a men s clem zjistit, jak jsou nae sluby pouvny.
Sluovn daj
daje zskan z jednotlivch slueb a rznch zazen pro tyto ely rovn kombinujeme. Na
zklad dat o bilinech vyhledvacch dotaz napklad vytvme modely oprav pravopisu, kter
pouvme ve vech naich slubch. daje tak kombinujeme, abychom vs a ostatn uivatele
mohli upozornit na potenciln bezpenostn rizika.
Jak Google pomoc tchto daj vylepuje sluby

Tip: Pokud se ped vyjdenm souhlasu pihlste ke svmu tu Google, vai volbu si budeme
pamatovat ve vech pihlench zazench a prohlech.