You are on page 1of 16

Morfologija kukaca

- zadak
Zadak trbuh, abdomen
3. tagma
primarno se sastoji od 11 lanaka i analnog
lanka, ali je kod veine kukaca dolo do
redukcije broja lanaka pa su vidljiva obino 3 4
lanka
reproduktivna regija tijela

Stigma Tergum Cerc

Leglica

Pleuralna membrana Sternum


Oblici zatka

sjedei
visei ili osolik
drkasti ili stapasti
Sjedei zadak
prvi lanak zatka iste je
irine kao zadnji lanak
prsita (kornjai, pravokrilci,
vretenca)
Visei ili osolik zadak
prvi lanak zatka je
srastao s prsitem, ali
je drugi jako suen
(ose , pele, bumbari)
Drkasti ili stapasti zadak
sueni su drugi pa i
trei lanak, pa se za
njih dri ostali dio
zatka (ose najeznice,
mravi)
Zadak

Na zatku se mogu nai :


gonopodi

leglica (ovipozitor)

alac

tjelesni nastavci cerci

odskona vilica
Gonopodi
Leglica (ovipozitor)
alac
Cerci
Cerci
Odskona vilica - furca
Morfologija kukaca

Primarne funkcije
pojedinih tagmi
tagmi::
Glava
primanje podraaja iz
okolia
uzimanje hrane

Prsite
kretanje

Zadak
kuite za unutranje
organe