Вы находитесь на странице: 1из 84

SADRAJ:

OPREMA ZA PELARSTVO (BEEKEEPING EQUIPMENT)6


Centrifuge 6
Pogon za centrifuge  12
Pumpe / Slavine / Pogon za dekristalizaciju 13
Komora za dekristalizaciju / Sua polena 14
Dimilice  15
Kante za med / Sita i cedila 18
Konica i delovi za konicu 20
Oprema za satne osnove / Otklapai saa / Topionici / Dozerice i punilice 24
PRIBOR ZA PELARSTVO (BEEKEEPING ACCESSORIES)30
Pribor za ramove  30
Pelarski noevi 32
Pelarske viljuke i etke 34
Pribor za rad sa maticom 35
Ostali pribor 39
Literatura 45
Lekovi i preparati za pele (BEE MEDICINE)48
HRANA ZA PELE (BEE FOOD) 56
ZATITNA OPREMA (BEEKEEPING PROTECTIVE EQUIPMENT) 60
PELINJI PROIZVODI (BEE PRODUCTS) 66
Api Fito program 66
Apina Kozmetika 76
Ostali proizvodi i ambalae 79
Svee od pelinjeg voska 82
OPREMA ZA PELARSTVO PRIBOR ZA PELARSTVO LEKOVI ZA PELE
Oprema za vrcanje, skladitenje Pribor za ramove, ica i mree, itava paleta veoma efikasnih i
i pakovanje meda, radni stolovi, pelarski noevi i viljuke, pribor za proverenih lekova i preparata za
sakupljai polena. rad sa maticom. prevenciju i leenje pela.

HRANA ZA PELE ZATITNA OPREMA PELINJI PROIZVODI


Za zdrava i snana pelinja drutva Pelarska zatitna odea u vidu Api fito program, Apina kozmetika,
u naoj ponudi su Apitom, kombinezona, bluza, eira i nekoliko vrsta meda, matina mle,
Apitom-S, Apitom-P. rukavica. propolis i polen.
OPREMA ZA
PELARSTVO
OPREMA ZA PELARSTVO / CENTRIFUGE (HONEY EXTRACTORS)

(a)

CENTRIFUGA CR 3R (a) CENTRIFUGA CR 4R (b) (b)


0002 LR-A 500mm, h 950 mm
0001 LR-A Materijal: INOX lim AISI 304, Ko: INOX
Dimenzije : 400mm, h 950 mm
Ko: INOX 0002 DB-LR-A 600mm, h 950 mm
Materijal: INOX lim AISI 304 Materijal: INOX lim AISI 304, Ko: INOX
CENTRIFUGA CR 6R (c)
0001 DB-LR-A
Dimenzije : 500mm, h 950 mm 0003 LR-A 650mm, h 950 mm
Ko: INOX Materijal: INOX lim AISI 304, Ko: INOX
Materijal: INOX lim AISI 304 0003 DB-LR-A 800mm, h 1120 mm (c)
Materijal: INOX lim AISI 304, Ko: INOX

6 Evrotom katalog 2017


(a)

CENTRIFUGA CR 4R (b) CENTRIFUGA CR 4R (b) CENTRIFUGA


(b) CR 6R (c)
Pogon: automatski 220V Pogon: automatski 220V
Pogon automatski: 220V
0002 LR-A 500mm, h 950 mm 0002 DB-LR-A 600mm, h 950 mm
0003 LR-A
Materijal: INOX lim AISI 304, Ko: INOX Materijal: INOX lim AISI 304, Ko: INOX
0002 DB-LR-A 600mm, h 950 mm Dimenzije : 650mm, h 950 mm
Materijal: INOX lim AISI 304, Ko: INOX CENTRIFUGA CR 6R (c) Ko: INOX
CENTRIFUGA CR 6R (c) Pogon: automatski 220V Materijal: INOX lim AISI 304
Pogon: automatski 220V 0003 LR-A 650mm, h 950 mm Slavina: INOX
0003 LR-A 650mm, h 950 mm Materijal: INOX lim AISI 304, Ko: INOX
Materijal: INOX lim AISI 304, Ko: INOX
(c)
0003 DB-LR-A 800mm, h 1120 mm
Materijal: INOX lim AISI 304, Ko: INOX
Evrotom katalog 2017 7
OPREMA ZA PELARSTVO / CENTRIFUGE (HONEY EXTRACTORS)

(d)

CENTRIFUGA CR 4R KASETNA (d) CENTRIFUGA CR 8R KASETNA (f) (e)


Pogon: automatski 220V
Pogon: automatski 12V, 220V
0006 LR-A 700mm, h 1120mm Promenljiva brzina i vreme rada
Materijal: INOX lim AISI 304, Ko: INOX
CENTRIFUGA CR 6R KASETNA (e) 0006 LR-A
Pogon: automatski 220V Materijal: INOX lim AISI 304, Ko: INOX
Dimenzije : 800mm, h 1120 mm
0006 LR-A 750mm, h 1120mm
Ko: INOX
Materijal: INOX lim AISI 304, Ko: INOX
Materijal: INOX lim AISI 304
CENTRIFUGA CR 6R KASETNA (e) Slavina: INOX
Pogon: automatski 220V
(f)
0006 DB-LR-A 850mm, h 1120mm
Materijal: INOX lim AISI 304, Ko: INOX

8 Evrotom katalog 2017


CENTRIFUGA CR 6R KASETNA (e) CENTRIFUGA CR 8R KASETNA (f)
Pogon: automatski 220V Pogon: automatski 220V, 220V
Promenljiva brzina i vreme rada Promenljiva brzina i vreme rada
Opcija etiri programa
0006 LR-A 750mm, h 1120mm 0006 DB-LR-A
Materijal: INOX lim AISI 304, cela INOX Materijal: INOX lim AISI 304, Ko: INOX
Dimenzije : 950mm, h 1120mm
CENTRIFUGA CR 8R KASETNA (f) Ko: INOX
Pogon: automatski 220V Materijal: INOX lim AISI 304
Promenljiva brzina i vreme rada 2 slavine: INOX
Opcija etiri programa
0006 LR-A 800mm, h 1120mm
Materijal: INOX lim AISI 304, cela INOX

Evrotom katalog 2017 9


OPREMA ZA PELARSTVO / CENTRIFUGE (HONEY EXTRACTORS)

(g)

CENTRIFUGA CR KOMB. (g) CENTRIFUGA CR KOMB. (g)


Pogon: automatski 12V, 220V Pogon: automatski 220V (h)
0004 12LR ili 4DB/A 650mm, h 1005mm
Materijal: INOX lim AISI 304, Ko: INOX 0004 12LR ili 4 DB/A
Dimenzije : 650, h 1005mm
CENTRIFUGA CR 12R RADIJALNA Cela: INOX
Pogon automatski: 12V, 220V Materijal: INOX lim AISI 304
0004 (h) DB-LR 800mm, h 1120mm
Materijal: INOX lim AISI 304, Ko: INOX 0004 12LR ili 4 DB/A
CENTRIFUGA CR 12R RADIJALNA Dimenzije : 650, h 1005mm
Pogon automatski: 12V, 220V Ko: INOX
Materijal: INOX lim AISI 304
0004 (h) LR-A 650mm, h 1005mm Postolje i noge: Plastificirane
Materijal: INOX lim AISI 304, CELA INOX

10 Evrotom katalog 2017


CENTRIFUGA 42R RADIJALNA CENTRIFUGA CR 24R RADIJALNA
Pogon: automatski 220V
Pogon: automatski 12V, 220V
0005 (i) LR, A Promenljiva brzina i vreme rada
Dimenzije : 950, h 1120mm
Materijal: INOX lim AISI 304, CELA INOX 0005 (i) LR-A
2 slavine: INOX Materijal: INOX lim AISI 304, Ko: INOX
CENTRIFUGA 24R RADIJALNA Dimenzije : 750mm, h 1120mm
0005 (i) DB Ko: INOX
Dimenzije : 950, h 1120mm Materijal: INOX lim AISI 304 (i)
Ko: INOX Slavina: INOX
Materijal: INOX lim AISI 304
Postolje: Plastificirano (zeleno)
2 slavine: INOX

Evrotom katalog 2017 11


OPREMA ZA PELARSTVO (BEEKEEPING EQUIPMENT)

HONIMAT 160 REPULZIVNI MOTOR 0010


(HONEY EXTRACTOR ENGINE) (REPULSION ENGINE) AUTOMATIKA ZA CENTRIFUGE
Napon: 220 V Napon: 220 V (HONEY EXTRACTOR AUTOMATIC
Snaga: 160 W Redukcija : 10/1 CONTROLLER)
Snaga: 80 ili 110W
4 Programa, sa mogunou
programiranja brzine i vremena. Vrti u oba smera i postoji mogunost
regulacije brzine.

12 Evrotom katalog 2017


0022 PUMPA ZA TRANSFER SLAVINE POGON ZA
MEDA SA ELEKTROMOTOROM DEKRISTALIZACIJU MEDA
(honey transferring pump) (VALVE) (HONEY DECRISTALLISATION SET)

PUMPA ZA TRANSFER MEDA 0018 Plastini ventil prenika 40 Kompletan pogon sadri komoru za
(honey transferring pump) dekristalizaciju, kolica za transfer bu-
0017 Plastini ventil prenika 60 reta sa medom, pumpu za transfer,
Izuzetno jaka pumpa za transfer duplikator i radni sto.
0014 Inox ventil prenika 40
visokoviskoznih tenosti tj. meda.
0015 Inox ventil prenika 50
0020 Minor 40
0021 Major 60

Evrotom katalog 2017 13


OPREMA ZA PELARSTVO (BEEKEEPING EQUIPMENT)

0037

0036 Komora za 0037 SUA POLENA


dekristalizaciju 0,5 m3 (pollen dryer)
(DECRISTALLIZATION CHAMBER)
8 alu tacni 100x400x600mm
Komora za dekristalizaciju meda. Dimenzije: 560x730x1160mm
Dimenzije: 610x1550x1030mm Kapacitet: oko 15kg polena
Kapacitet: max 4 kante po 40l Snaga grejaa: 600W
Snaga grejaa: 2 x 600W Raspon temperature: 30-80 o C
Raspon temperature: 30 - 80 o C Materijal: nerajui elik AISI 304
Materijal: nerajui elik AISI 304 Zatita od pregrevanja.

14 Evrotom katalog 2017


DIMILICA EU DIMILICA DIMILICA
(BEE SMOKER EU) (BEE SMOKER) (BEE SMOKER)

Dimilica za smirivanje pela sa konim Dimilica za smirivanje pela sa konim Dimilica za smirivanje pela sa konim
mehom. mehom. mehom.

0114 INOX 85 0113 INOX 85 BAKAR 85


0114 INOX 100 0113 INOX 100
0113 INOX 100 (VIA)
0112 ZN 85
0112 ZN 100

Evrotom katalog 2017 15


OPREMA ZA PELARSTVO (BEEKEEPING EQUIPMENT)

ULOAK ZA EU DIMILICU MEH ZA DIMILICU 0168 DIMNI TAPII


(Smoker Bellow) (smoker sticks)
(BEE SMOKER PAD)
Meh za Vau staru dimilicu. Dimni tapii za umirenje pela.
0116 INOX 85 Vie nije potrebno kupovati celu dimi-
0116 INOX 100 licu usled otkaza njenog glavno dela. 0122 LISTII ZA DIMILICU
Koa na mehu je prirodna to garan-
tuje njenu jainu i trajnost. (smoker papers)

Listii za dimilicu, odlino upijaju


0117 KONI MEH
lek, sporogorei, idealni za dimljenje
0117 SKAJANI MEH
konica lekom. Pakovanje 30 listia.

16 Evrotom katalog 2017


0120 DIMILICA ZA VARROU 0121 DIMNI TOP 0119 BATERIJSKA DIMILICA
(varroa bee smoker) (VAPORIZER)
(battery bee smoker)
Dimilica sa staklenom teglom Dimni top za tretiranje pela protiv
za suzbijanje Varroe. Varroe. Mogunost krae ili due izduvne cevi.

0118 BATERIJSKA DIMILICA 0121 DIMNI TOP - FURETO


(battery bee smoker) (VAPORIZER)
Baterijska dimilica za suzbijanje Dimni top za tretiranje pela protiv
Varroe. Varroe.

Evrotom katalog 2017 17


OPREMA ZA PELARSTVO (BEEKEEPING EQUIPMENT)

0237 KANTA PVC 30L 0013 KANTA ZA MED 40L 0013 KANTA ZA MED 50KG
(HONEY TANK PVC 30L) (HONEY TANK INOX 40L) (HONEY TANK INOX 50KG)

Zapremina 30l Zapremina 40l Kanta sa kopama kapaciteta 50 kg


PVC slavina INOX slavina PVC slavina

18 Evrotom katalog 2017


0249 NOSA ZA SITO 0033 0030
(sieve bracket) CEDILO (PVC) DVODELNO CEDILO ZA MED
(honey strainer) (two-part honey strainer)
0034 SITO
(sieve) Dvodelno cedilo na razvlaenje sa
duplim INOX mreama.

Evrotom katalog 2017 19


OPREMA ZA PELARSTVO (BEEKEEPING EQUIPMENT)

0056

0047

0049
0048

0044 KONICA LR 0047 HRANILICA ZA PELE LR 0056 RAM LR


(beehive) (bee feeder LR) (FRAME)
Ramovi LR napravljeni od
Kompletna konica u kompletu sadri: 0049 najkvalitetnijeg drveta.
-podnjau ANTIVAROZNA PODNJAA LR
-tri nastavka sa ramovima
(ANTIVARROA BOTTOM) 0048 NASTAVAK LR
-hranilicu sa zbegom
-poklopac (HIVE BODY)

20 Evrotom katalog 2017


0212

0213

REGULATOR LETA 0055 BROJEVI ZA KONICU 0171 SET TRAKE ZA ZATEZANJE


(BEEHIVE ENTRANCE REGULATOR) (beehive numbers) KONICE
(BEEHIVE STREAMER)
Regulatori leta su namenjeni za Numeracija konica zbog lakeg
korekciju okruglog otvora leta. voenja evidencije stanja na Vaem Idealan pomoni alat prilikom uobia-
pelinjaku. Cifre su naravno od 0 9. jenog transporta sa pae na pau.
0212 ( 40) Sa samo 2 ekseria se montiraju na Duina paner trake 3m.
0213 ( 80) Vae konice.

Evrotom katalog 2017 21


OPREMA ZA PELARSTVO (BEEKEEPING EQUIPMENT)

0050

0202
0052
0202

0052

0053

0054
0060

ZATVARA LETA 0202 STEZAI NASTAVAKA 0202 SPOJNICA ZA KONICU


(HIVE ENTRANCE CLOSER) (extensions squeezer) (beehive clip)
Stezai nastavaka 1 par.
0050 Zatvara leta (CR) 0054 RUICA ZA KONICU
0052 Zatvara leta (ZN) iri 0060 AUSTRALIJSKA STEGA (beehive handle)
0052 Zatvara leta (zn) ui (Australian clamp)
0053 Zatvara leta (pvc) Materijal izrade Zn (Cink)

22 Evrotom katalog 2017


0156

0158

PLASTINA HRANILICA 0208 AMERIKI RAZMAK 0092 SATNE OSNOVE 1KG


(pvc bee feeder) (HONEYCOMB)
0156 1 KG, zapremine 0,7 litara. (american interspace)
0156 3 KG, zapremine 3 litre. Toplo i hladno valjane za sve
Ameriki razmak 50/1 dimenzije ramova.
0158 RAM HRANILICA ZA LR
(frame bee feeder)
Plastina LR hranilica za pele, za-
premine 3 litre.

Evrotom katalog 2017 23


OPREMA ZA PELARSTVO (BEEKEEPING EQUIPMENT)

RUNA PRESA STALAK ZA OTVARANJE 0106 STALAK ZA OTVARANJE


(HONEYCOMB MANUAL PRESS) SATNIH OSNOVA SATNIH OSNOVA
Prostim ulivanjem voska unutar prese (HONEYCOMB OPENING STAND) (HONEYCOMB OPENING STAND)
i sputanjem poklopca dobijate satnu
osnovu. 0107 PVC posuda i plastificirana polja Stalak za otvaranje satnih osnova sa
0107 PVC posuda i INOX polja prohromskom kadom.
0043 Za izradu LR satnih osnova
0043 Za izradu DB satnih osnova

24 Evrotom katalog 2017


STO ZA OTKLAPANJE SATNIH 0103 SUNANI TOPIONIK
OSNOVA ELEKTRINI OTKLAPA SAA (SOLAR BEEWAX MELTER)
(HONEYCOMB OPENING TABLE)
Noice stola mogu da se fiksiraju na (ELECTRIC HONEYCOMB OPENER) 0108 Sunani topionik veliki, dimenzi-
odreenu visinu. Kada stola je onisan je da u njega stane 4 rama.
izraena od INOX-a. Elektrini otklapa saa. Otklapa
medne poklopca sa obe strane rama 0000 Sunani topionik dimenzionisan da u
0102 Duina stola: 1 m istovremeno i predvien je za njega stane 1 ram.
0102 Duina stola: 2 m otklapanje svih vrsta ramova.

Evrotom katalog 2017 25


OPREMA ZA PELARSTVO (BEEKEEPING EQUIPMENT)

LINIJA za izradu RUNI VALJCI 0023 AUTOMATSKE PAKERICE


satnih osnova (MANUAL ROLLERS) (automatic packing machine)
(HONEYCOMB PRODUCTION LINE) irina valjka: 310mm
Ureaj namenjen za automatsko pa-
Kompletna linija za proizvodnju satnih 0042 Runi valjak za izradu kovanje meda u ambalau specijalno
osnova. satnih osnova sa otiskom namenjenu za ove potrebe.
0041 20 Kg/h saa.
0041 50 Kg/h 0040 Runi valjak za izradu
satnih osnova.

26 Evrotom katalog 2017


0025 0110 PARNI TOPIONIK 0111 PARNI TOPIONIK
RUNA DOZERICA ZA MED (KOMBINOVANI)
(steam wax melter)
(MANUAL HONEY DOSER)
(steam wax melter)
Parni topionik sa presom na struju.
Runa dozerica za med, bez grejaa,
Parni topionik na struju, drva i gas. Vosak se topi parom koja nastaje
kapaciteta od 0 50 ml.
grejanjem vode u platu grejaem.

Evrotom katalog 2017 27


PRIBOR ZA
PELARStVO
PRIBOR ZA PELARSTVO (BEEKEEPING ACCESSORIES)

0079

0200 0077 0228 0076

0200 0079 KLETA ZA RAMOVE NITNE ZA RAMOVE


paner za zatezanje ice (FRAME PLIERS) (FRAME RIVET)
(wire tensioner)
0077 no ista rama 0076 KLETA ZA RAMOVE Nitne za ramove, u pakovanjima od
(FRAME CLEANER) (FRAME PLIERS) 1000 komada i u pakovanjima od 1 kg.
0228 runi VRK
0071 1 kg
(ELEKTRINI)
0071 1000 kom.
(ELECTRIC spur embedDing)

30 Evrotom katalog 2017


0081 ELEKTRINI VRK RUNI VRK 0069 BUA RAMOVA
(UNIVERZALNI) (manual spur embedding) (FRAME PUNCHER)
(ELECTRIC spur embedDing) 0085 Runi vrk, alat za uiavanje sat- Bua ramova koji pomou meha-
nih osnova PVC drka. nizma preko poluge laganim stiskom
Elektrini vrk za utapanje satne os- ubacuje nitne u ram. Posle ubacivanje
0084 Runi vrk, alat za uiavanje sat-
nove u uiene ramove Zn ili inox ice. nitne su fiksirane i stoje na mestu.
nih osnova drvena drka.
idealno reenje za rad na mestima
gde elektrina struja postoji (220V) a i
na mestima gde nije dostupna (12V).

Evrotom katalog 2017 31


PRIBOR ZA PELARSTVO (BEEKEEPING ACCESSORIES)

0238 0095
0074 0075 0072

NO 0075 NO 0238 ISTA REETKE


(BEEKEEPING KNIFE) (BEEKEEPING KNIFE) (grid cleaner)
No za ienje matine reetke.
Pelarski no koji na sebi sadri neko- Pelarski no.
liko najpotrebnijih alata. 0095 NO ZA KROJENJE
No (DRVENA DRKA) SATNIH OSNOVA
0074 No (SPECIJAL) No (PVC DRKA)
(honeycomb tailoring knife)
0075 No (RAVAN)
0072 No (RAVAN - INOX)

32 Evrotom katalog 2017


0101 0099

0075 MULTI NO PELARSKI NO 0098


(BEEKEEPING KNIFE) ELEKTRINI NO ZA
(MULTI BEEKEEPING KNIFE) OTKLAPANJE SAA
0101 No za otvaranje satnih osnova.
U Inox izradi, plastina drka. Nazu-
No specijal sa drvenom drkom. (HONEYCOMB ELECTRIC KNIFE)
bljeno seivo sa obe strane.
0099 No za otvaranje satnih osnova.
U Inox izradi, drvena drka. Nenazu-
bljeno ravno seivo.

Evrotom katalog 2017 33


PRIBOR ZA PELARSTVO (BEEKEEPING ACCESSORIES)

0097 0097 0169 0169

PELARSKA VILJUKA VALJAK JE 0080 PELARSKA ETKA


(BEEKEEPING FORK) (HONEYCOMB roller OPENER) (BEEKEEPING BRUSH)

0097 (PROFESIONAL) Viljuka sa 0169 Je - valjak za otvaranje Pelarska etka (DVA REDA)
drvenom drkom i Cr iglama. mednih poklopaca. Pelarska etka (DVA REDA)
Pelarska etka (DUA DLAKA)
0097 Pelarska viljuka sa Cr iglama. 0169 Je - valjak za otvaranje Pelarska etka (KRATKA)
mednih poklopaca. Pelarska etka (MEKA)

34 Evrotom katalog 2017


0236

0215

0235 0234 0209

0082 STRESA PELA 0143 JENTER APARAT DELOVI ZA JENTER APARAT


(BEE REMOVER) (JENTER DEVICE PARTS)
(JENTER DEVICE)
Stresa pela je potpuno bezopasan 0236 Poklopac za Jenter aparat
alat za pele pomou kojeg ete lako Aparat za proizvodnju matica. 0235 tapi za prikljuivanje elija
i brzo stresti pele sa ramova. Napaja 0234 ista elija za Jenter aparat
se na standardni akumulator 12V. 0209 Kavez za matinjak (Jenter)

0215 etka za stresa

Evrotom katalog 2017 35


PRIBOR ZA PELARSTVO (BEEKEEPING ACCESSORIES)

0145

0142

0146
0144

0142 NIKOT APARAT (KUTIJA) 0145 MATINA ELIJA (NIKOT) 0140


(NIKOT DEVICE - BOX) (queen bee cell - NIKOT) IGLE ZA PRESAIVANJE LARVI
Nikot aparat kutija za maticu PVC matina elija za aparat.
(larvae transplant needles)
0146 TRAKA NOSA 0144 NOSA MATINIH ELIJA Inox igle za presaivanje larvi sa
MATINIH ELIJA (NIKOT) lupom.
(queen bee cell carrier strips) (queen bee cell carrier - NIKOT)
Traka nosa matinih elija. Nosa matine elije se sastoji iz dva
dela.
36 Evrotom katalog 2017
0136 0136

0139 0140 0138 0134 0132 0132

0139 KAIKA ZA MLE 0138 CILINDAR ZA 0136 TIPALJKE ZA MATICE


(ROYAL JELLY SPOON) OBELEAVANJE MATICE (Clip-Clamp Queen Bee Catcher)
0140 KINESKA IGLA tipaljka za hvatanje matice (providna)
(queen bee marking cylinder) tipaljka za hvatanje matice (bela)
(CHINESE NEEDLE) Cilindar za obeleavanje matice. Veo-
Kineska igla za presaivanje larvi. ma lak za rukovanje. Plastini. BLOKATOR ZA MATICU
(Queen Bee blocator)
0134 KAVEZ ZA TRANSPORT 0132 Blokator za hvatanje matice (INOX)
(TRANSPORT CAGE) 0132 Blokator za hvatanje matice (PVC)
Kavez za transport matice.

Evrotom katalog 2017 37


PRIBOR ZA PELARSTVO (BEEKEEPING ACCESSORIES)

LUPA MAGNIFIER 0137 UNIVERZALNE 0137 UNIVERZALNE


UVEAVAJUE NAOARI UVEAVAJUE NAOARI
(MAGNIFYING GLASS)
(UNIVERSAL MAGNIFYING GLASSES) (UNIVERSAL MAGNIFYING GLASSES)
Naoare lupa
Set dioptrija, ugraena baterijska Set dioptrija, ugraena baterijska
lampa, baterije. lampa, baterije.

38 Evrotom katalog 2017


0157 0159
MARKERI ZA OBELEAVANJE OPTIKI REFRAKTOMETAR DIGITALNI REFRAKTOMETAR
MATICE (OPTICAL REFRACTOMETER) (DIGITAL REFRACTOMETER)
(queen bee marker pen)
Refraktometar slui za proveravanje i Digitalni refaktometar je optiki instru-
Vodootporni markeri za obeleavanje kontrolu koncentracije vode i eera ment koji se koristi za odreivanje kon-
matice. u medu. Refraktometar obezbeuje centracije vode i eera u medu. Ovaj
neophodnu informaciju prilikom pro- refaktometar obezbeuje neophodnu
0135 Deblji marker vere kvaliteta meda. informaciju prilikom provere kvalite-
0135 Tanji marker ta meda i prikazije je na LCD ekranu
ureaja.

Evrotom katalog 2017 39


PRIBOR ZA PELARSTVO (BEEKEEPING ACCESSORIES)

ICA KALEM ICA - MREA ICA RINFUZ


(Wire spool) (Wire net)
Pletena INOX ica, debljina 0,6 mm. (wire in bulk)
0091 250 gr (CR)
0088 INOX, polja dimenzija 1 x 1 mm
0091 500 gr (CR) 0086 ica INOX, debljine 0,4 mm
0088 INOX, polja dimenzija 2 x 2 mm
0091 1000 gr (CR)
0088 INOX, polja dimenzija 2,5 x 2,5
0091 250 gr (ZN) 0087 ica Zn, debljine 0,4 mm
0089 ZN, polja dimenzija 1 x 1 mm
0091 500 gr (ZN)
0089 ZN, polja dimenzija 2 x 2 mm
0091 1000 gr (ZN)
0089 ZN, polja dimenzija 2,5 x 2,5 mm
0089 ZN, polja dimenzija 3 x 3 mm

40 Evrotom katalog 2017


MATINE REETKE MATINE REETKE MATINE REETKE
(QUEEN BEE EXCLUDER) (QUEEN BEE EXCLUDER) (QUEEN BEE EXCLUDER)

0147 Plastificirana matina reetka 0149 Matina reetka (PVC) LR 1/2 0148 Matina reetka (PVC) DB
0151 Plastificirana matina reetka u 0150 Matina reetka (PVC) DB 1/2
ramu

Evrotom katalog 2017 41


PRIBOR ZA PELARSTVO (BEEKEEPING ACCESSORIES)

0239 PLETARA 0165 HVATA ROJA 0182 APIMAM


(Swarm Catcher)
(BEE SKEP BASKET) (SWARM BAIT)
Hvata rojeva, alat potreban
svakom pelaru. Hvata je montiran Mamac za rojeve sa feromonom.
na teleskopsku drku koja se razvlai
do duine od 3 metra.

42 Evrotom katalog 2017


0214 PRIC 0210 0155 BEALICA UGLASTA
(SYRINGE) ISPARIVA MRAVLJE KISELINE
pric 50ml (Formic acid vaporizer) (WASP ESCAPER)

0218 0247 BEALICA ZA OSE 0154 BEALICA


ZUMBA ZA VAENJE PERGE (WASP ESCAPER)
(POLLEN COLLECTING TOOL) Dupla bealica za ose. (ESCAPER)
Sakuplja peluda iz satnih elija.

Evrotom katalog 2017 43


PRIBOR ZA PELARSTVO (BEEKEEPING ACCESSORIES)

0166 REETKA ZA PROPOLIS 0166 MREA ZA PROPOLIS MREA ZA PROPOLIS


(PVC) (PVC)
(PROPOLIS NET)
(PROPOLIS GRID) (PROPOLIS NET)
Sklopiva mrea za propolis.

44 Evrotom katalog 2017


0064

0062

0063

SAKUPLJA POLENA 0192 PELARSTVO 0193 PELARSTVO


(POLLEN COLLECTOR) BOLESTI TETOINE (BEEKEEPING)
(BEEKEEPING - DISEASES - Pests)
0064 Sakuplja polena - Plastini Knjiga koja pokriva sva poglavlja
Knjiga u ijem pisanju su uestvovala pelarstva. Autor je Jovan Kulinevi.
0062 Sakuplja polena - Plastificiran. tri autora:
Kalinka Gurgulova,Toma Pavli i
0063 Sakuplja polena - Plastini Milenko Radosavovi

Evrotom katalog 2017 45


Lekovi
i preparati
za pele
Lekovi i preparati za pele (BEE MEDICINE)

Varotom Furmitom Apilife Var

(UNITAVA VAROU) Pakovanje sadri deset ploa za konicu. ApilifeVar je organski rastvor na bazi
SASTAV: 1 ploa sadri: mravlja kiselina etarskih ulja (timol, ulje eukaliptusa,
Pakovanje od 10 tapia 60% 25 ml mentol i kamfor) natopljenih u inertni
SASTAV: 1 tapi impregniran lekom DEJSTVO: Mravlja kiselina efikasno de- nosa za leenje i preventivni tretman
sadri Fluvalinat 80 mg luje na ektoparazite pela. varoe kod pela.
DEJSTVO: Deluje na centralni i INDIKACIJA: Unitava varoe (u zatvore-
periferni nervni sistem parazita Varroe nom leglu), pelinje vai, votanog
Destructor. moljca. Akaroza.
INDIKACIJA: Terapija Varoze pela

48 Evrotom katalog 2017


Apigard gel CheckMite+ Oksalna kiselina

Pakovanje: 50 gr gela Najbolji rezultati se postiu ako se sa Pakovanje: 200g


Indikacije: Tretiranje Varooze pela tretmanom konica pone u prolee, Timol, mravlja kiselina, Apiguard,
uzrokovane sa Varroa destructor. pre ceenja prvog meda, ili na jesen Apilife Var, oksalna i mlena kiselina su
Aktivna supstanca: timol nakon poslednjeg ceenja. Podaci uka- prirodni preparati koji su bolji od dru-
zuju na to da upotreba traka u toku se- gih, jer dospevaju u sve delove konica
zone ceenja meda nema za posledicu kako u otvoreno tako i u zatvoreno
prisustvo rezidua u medu iznad maksi- leglo, gde unitavaju ili oteuju Varou.
malno dozvoljenog nivoa. Ti lekovi ne tete leglu i gubici matica
su minimalni.

Evrotom katalog 2017 49


Lekovi i preparati za pele (BEE MEDICINE)

Oksalna kiselina Mravlja kiselina 85% Mravlja kiselina 60%

Pakovanje: 35g (1l) (1l)


Timol, mravlja kiselina, Apiguard,
Apilife Var, oksalna i mlena kiselina su Timol, mravlja kiselina, Apiguard, Timol, mravlja kiselina, Apiguard,
prirodni preparati koji su bolji od dru- Apilife Var, oksalna i mlena kiselina su Apilife Var, oksalna i mlena kiselina su
gih, jer dospevaju u sve delove konica prirodni preparati koji su bolji od dru- prirodni preparati koji su bolji od dru-
kako u otvoreno tako i u zatvoreno gih, jer dospevaju u sve delove konica gih, jer dospevaju u sve delove konica
leglo, gde unitavaju ili oteuju Varou. kako u otvoreno tako i u zatvoreno kako u otvoreno tako i u zatvoreno
Ti lekovi ne tete leglu i gubici matica leglo, gde unitavaju ili oteuju Varou. leglo, gde unitavaju ili oteuju Varou.
su minimalni. Ti lekovi ne tete leglu i gubici matica Ti lekovi ne tete leglu i gubici matica
su minimalni. su minimalni.

50 Evrotom katalog 2017


Kisko Askotom Nozevit

Pakovanje: 100 ml Za spreavanje razvoja krenog legla. Efikasan i kao preventivno sredstvo
Zatita izvrcanog saa od moljca i dez- Askotom je kombinacija biljnih sastoja- i za tretiranje pelinjih zajednica kod
infekcija konice i saa. ka i natrijum hidrogenkarbonata. Biljni kojih je ve uoena Nozema.
SASTAV: 60% mravlja kiselina sastojci potiu iz tinkture belog luka. Specifina znanja najiskusnijih pelara
Smatra se da supstanva alicin iz belog nadopunjena savremenim
luka spreava razvoj gljivica, pa samim znanstvenim spoznajama iz
tim i pojavu krenog legla. Natrijum istraivanja kroz niz godina omogui-
hidrogenkarbonat menja PH sredine i la su nam poboljane tradicionalne
na taj nain spreava pojavu gljivica u recepture naeg proizvoda Nozevit.
konici.

Evrotom katalog 2017 51


Lekovi i preparati za pele (BEE MEDICINE)

Nozevit Nozevit Nozevit+

Pakovanje: 200ml Pakovanje: 50ml Pakovanje: 500ml


Efikasan i kao preventivno sredstvo i za Efikasan i kao preventivno sredstvo i za Efikasan i kao preventivno sredstvo i za
tretiranje pelinjih zajednica kod kojih je tretiranje pelinjih zajednica kod kojih je tretiranje pelinjih zajednica kod kojih je
ve uoena Nozema. ve uoena Nozema. ve uoena Nozema.
Specifina znanja najiskusnijih pelara Specifina znanja najiskusnijih pelara Specifina znanja najiskusnijih pelara
nadopunjena savremenim nadopunjena savremenim nadopunjena savremenim
znanstvenim spoznajama iz znanstvenim spoznajama iz znanstvenim spoznajama iz
istraivanja kroz niz godina omoguila istraivanja kroz niz godina omoguila istraivanja kroz niz godina omoguila
su nam poboljane tradicionalne recep- su nam poboljane tradicionalne recep- su nam poboljane tradicionalne recep-
ture naeg proizvoda Nozevit. ture naeg proizvoda Nozevit. ture naeg proizvoda Nozevit.

52 Evrotom katalog 2017


Nozevit+ Nozevit+ Forssatom B

Pakovanje: 200ml Pakovanje: 50ml Stimulator matice.


Efikasan i kao preventivno sredstvo i za Efikasan i kao preventivno sredstvo i za SASTAV: vitamini, kalcijum pantotenat,
tretiranje pelinjih zajednica kod kojih je tretiranje pelinjih zajednica kod kojih je minerali
ve uoena Nozema. ve uoena Nozema. DEJSTVO: Aktivne materije u
Specifina znanja najiskusnijih pelara Specifina znanja najiskusnijih pelara FORSSATOMU poveavaju otpornost
nadopunjena savremenim nadopunjena savremenim pela prema bolsetima, utiu da matica
znanstvenim spoznajama iz znanstvenim spoznajama iz odhrani vei broj legla, kao i omogua-
istraivanja kroz niz godina omoguila istraivanja kroz niz godina omoguila vanje uspenog prezimljavanja.
su nam poboljane tradicionalne recep- su nam poboljane tradicionalne recep-
ture naeg proizvoda Nozevit. ture naeg proizvoda Nozevit.

Evrotom katalog 2017 53


Hrana
za pele
HRANA ZA PELE (BEE FOOD)

Apitom-P Apitom-S Apitom-O

SASTAV: saharoza, fruktoza, gluko- SASTAV: saharoza, fruktoza, glukoza, SASTAV: saharoza, fruktoza,
za, proteini (polen), vitamini, makro i vitamini, makro i mikro elementi, glukoza, dozvoljeni emulgator i voda.
mikro elementi, dozvoljeni emulgator dozvoljeni emulgator i voda. Upotrebom ove pogae u prihrani,
i voda. Primenjuje se u svako doba godine, u svim uslovima tokom cele godine,
Koristi se poetkom ili sredinom treeg posebno u vreme prezimljavanja pe- osigurae se pelarima snana i zdra-
meseca, jer ovaj proizvod sadri, pored la, jer njen sastav podstie va drutva sposobna za unos meda u
biostimulatora, kvalitetnu zamenu maksimalno korienje biolokog po- pogledu kvaliteta i koliine.
cvetnog praha kojeg, u to vreme, jo tencijala pela.
nema u prirodi u dovoljnim koliina-
ma.

56 Evrotom katalog 2017


Evrotom katalog 2017 57
ZATITNA OPREMA (BEEKEEPING PROTECTIVE EQUIPMENT)

58 Evrotom katalog 2017


ZATITNA
OPREMA

Evrotom katalog 2017 59


ZATITNA OPREMA (BEEKEEPING PROTECTIVE EQUIPMENT)

0131 PELARSKE 0131 PELARSKE RUKAVICE 0131 PELARSKE


RUKAVICE SEMI RUKAVICE SEMI
(DUGE) (beekeeping gloves)
(beekeeping gloves)
(beekeeping gloves) Pelarske rukavice sa rukavima,
idealne za rad. Pelarske rukavice sa rukavima, ide-
Pelarske rukavice, duge sa rukavima, alne za rad.
idealne za rad.

60 Evrotom katalog 2017


0126 PELARSKI EIR 0130 0128 DEIJA PELARSKA KAPA
PELARSKA KAPA SA GUMOM (Beekeeping HAT for children)
(Beekeeping HAT) (HAT with rubber band)
Pelarska kapa, obavezan deo zatitne
Slameni eir sa zatitnom mreicom. Pelarska kapa, obavezan deo zatitne opreme svakog pelara.
opreme svakog pelara.

Evrotom katalog 2017 61


ZATITNA OPREMA (BEEKEEPING PROTECTIVE EQUIPMENT)

0124 0124 PELARSKO ODELO 0129 PELARSKA BLUZA


PELARSKI KOMBINEZON (TROSLOJNO) (TROSLOJNA)

Materijal od kojeg se kombinezon iz- Tri sloja mreastog materijala prua- Tri sloja mreastog materijala prua-
rauje su pamuk i til, a u obodu se ju odlinu zatitu od uboda pele, a ju odlinu zatitu od uboda pele, a
nalazi ica. Izuzetno je lagan i komotan, pritom je strujanje vazduha znatno pritom je strujanje vazduha znatno
leti je u njemu sasvim prijatno, a njego- poboljano. poboljano.
va komotnost dozvoljava oblaenje jo Tri pvc trake obezbeuju stalnu formu Tri pvc trake obezbeuju stalnu formu
nekoliko extra slojeva odee ispod pri kape to dodatno poboljava pre- kape to dodatno poboljava pre-
hladnim danima. glednost. Mogunost odvajanja kape glednost. Mogunost odvajanja kape
rajsferlusom. rajsferlusom.

62 Evrotom katalog 2017


0129 PELARSKA BLUZA 0125 PELARSKA BLUZA 0125 PELARSKE PANTALONE
(SPECIJAL - DUKA)
Pelarska bluza prua delimnu zatitu Pelarske pantalone pruaju delimnu
Pelarska bluza prua delimnu zatitu od uboda pela. zatitu od uboda pela.
od uboda pela. Veoma je lagana, i proizvodi se u neko- Veoma je lagana, i proizvodi se u neko-
Veoma je lagana, i proizvodi se u neko- liko razliitih veliina: liko razliitih veliina:
liko razliitih veliina: S, M, L, XL, XXL, XXXL. M, L, XL, XXL.
S , M, L, XL, XXL, XXXL.

Evrotom katalog 2017 63


ZATITNA OPREMA (BEEKEEPING PROTECTIVE EQUIPMENT)

64 Evrotom katalog 2017


Pelinji
proizvodi

Evrotom katalog 2017 65


PELINJI PROIZVODI (BEE PRODUCTS)

Vitatom Prostatom Gastrotom

Vitatom na bazi meda, polena i matine Prostatom je namenjen osobama sa Gastrotom pomae kod
mlei, je vrlo hranljiv koncentrat koji sa- problemima prostate. Slui i kao pre- gastrointestinalnih tegoba: gastritisa
drri sve materije neophodne za rast, ventivno sredstvo mukarcima posle (hroninog, erozivnog), peptikog uku-
razvoj i odravanje bioloke ravnotee etrdesetih godina radi ouvanja i sa, bolova u elucu i napetosti.
organizma. Preporuuje se posebno normalnog fiziolokog stanja prostate
osobama, izloenim fizikom i umnom i njenog boljeg funkcionisanja.
naporu, sportistima i rekovalescenti-
ma.

66 Evrotom katalog 2017


Neurotom Bronhitom Anticelulit gel

Neurotom na bazi meda uz dodatak Bronhitom na bazi meda, eterinih Anticelulit gel. na bazi brljana
ekstrakta lekovitog bilja: odoljena ulja, ulja eukaliptusa, eterinih ulja regulie kapilarnu permeabilnost,
(valerijana), matinjaka i nane je majine duice, ekstrakta belog sleza pojaava mikrocirkulaciju i lipolizu.
namenjen osobama izloenim stresu, i propolisa je namenjen osobama sa
psihikoj napetosti kao i osobama sa problemima upale disajnih organa,
problemima nesanice, anksioznosti, prehlade, kalja i bronhitisa.
slabljenja koncentracije i pamenja.

Evrotom katalog 2017 67


PELINJI PROIZVODI (BEE PRODUCTS)

Apireumin Apihem A mast Apikor kapi

Sadri glicerinski ekstrakt propolisa, Mast za leenje hemoroida koja u Apikor kapi sa propolisom, ekstraktom
metilsalicitat, mentol, kamfor, etarska svom sastavu sadri propolis, vosak, gloga i C vitaminom.
ulja. biljna ulja, kantarion i neven.

68 Evrotom katalog 2017


Apiekcem Apivag A Apiven

Sadri nourkovo i nevenovo ulje, 10 vagitorija sa propolisom, voskom, Gel za vene sa ekstraktom propolisa,
voskove, etarska ulja, vitamine A,D i E. biljnim uljima, kantarionom i sadri teni ekstrakt kestena, ulje
nevenom. nevena i etarska ulja.

Evrotom katalog 2017 69


PELINJI PROIZVODI (BEE PRODUCTS)

Apivit Fito epii sa Fito vagitorije sa


kantarionom i nevenom kantarionom
Apivit kapi za mravljenje sadre nevenom i alfijom
ekstrakt propolisa, tinkture lekovitog 10 epia sa uljanim ekstraktima
bilja i C vitamin. kantariona, nevena i alfije, uz do- 10 epia sa uljanim ekstraktima
datak vitamina A,D,i E u odgovarajuoj kantariona, nevena i alfije, uz dodatak
podlozi. Koriste se kod probema sa vitamina A,D i E u odgovarajuoj
hemoroidima. podlozi.

70 Evrotom katalog 2017


Gavez Apident Gel za desni krem za akne

Gavez, krem gel pomae kod otoka, Gel za desni sa propolisom, tinktura- Krem za akne sa propolisom, chlora-
hematoma, preloma, sportskih povre- ma lekovitog bilja, eterinim uljima i phenicolom, bornom kiselinom i vita-
da, raznih reumatskih i drugih postrau- timolom. mina.
matskih stanja.

Evrotom katalog 2017 71


PELINJI PROIZVODI (BEE PRODUCTS)

Krema za negu peta Zatitna krema za ruke Losion za kosu

Krema za negu koe peta. Izuzetno Nanosi se vie puta u toku dana, negu- Losion za kosu sa propolisom,
efikasan proizvod koji obezbeuje po- je ispucanu kou na rukama, lako se tinkturama bilja i vitaminima. Protiv
trebnu hidrataciju koi peta. upija i ne ostavlja sjaj na koi. seboree, peruti i opadanja kose.

72 Evrotom katalog 2017


Apihem-A supozitorije Neven krem Mast za rane i opekotine

10 supozitorija sa propolisom, Neven krem je izraen bez Mast za rane i opekotine sa propoli-
kantarionovim i nevenovim uljem. Po- konzervansa, bez emulgatora, bez som, uljem nevena, masline, kamilice
kazao se izuzetno efikasno kod proble- vetakih boja. Slui za svakodnevnu i kantariona.
ma sa hemoroidima. negu koe lica, ruku i tela. titi kou od
sunevih zraka i preterane hlednoe.

Evrotom katalog 2017 73


PELINJI PROIZVODI (BEE PRODUCTS)

propolis mast Propolis sprej propolis kapi za decu

Propolis mast pomae kod Propolis 20% sprej + C vitamin. Ekstrakt propolisa u propilenglicolnom
zarastanja rana (ogrebotine, Povoljno deluje na jaanje otpornosti rastvoru 10 %.
oderotine, posekotine) opekotine organizma a moe se koristiti i kod Povoljno deluje na jaanje otpornosti
manjeg obima, promene na koi upale usne duplje, grla, nosa i za organizma a moe se koristiti i kod
nastale ubodom insekata. saniranje povrinskih rana i infekcija upale usne duplje, grla, nosa i za
na koi. saniranje povrinskih rana i infekcija
na koi.

74 Evrotom katalog 2017


Psoriapin Stop Bactery Propolis kapi

Mast za psorijazu sa propolisom, Stop Bactery je povrinski dezificijens Alkoholni ekstrakt propolisa sa mnogo
biljnim uljima, tinkturama i vitamina. baktericidnog fungicidnog i indikacija.
antivirusnog dejstva. Idealan za Povoljno deluje na jaanje otpornosti
dezinfekciju ruku, pribora i alata, koni- organizma a moe se koristiti i kod
ca i radnih povrina za punjenje meda. upale usne duplje, grla, nosa i za
saniranje povrinskih rana i infekcija
na koi.

Evrotom katalog 2017 75


PELINJI PROIZVODI (BEE PRODUCTS)

Antirid Dnevni krem za zrelu kou Dnevni krem za normalnu


i meovitu kou
Otklanja sitne bore na licu i vratu, Dnevna krema za zrelu kou ako se
zatee kou, hidrira je i hrani. koristi redovno pomae koi da sau- Dnevni krem je hidratnog tipa. Sadri
va svoju prirodnu vlanost, mekou, matini mle, biljna ulja i vitamine.
masnou i elastinost. Glavni sastojci Revitalizira kou i titi je.Sadri be-
ove kreme su pelinji vosak, med, lanevine, eere, masti minrealne
vitamini i antioksidansi. Svi ovi sastojci materije, a obilje vitamina, mikroele-
kou tite i hrane tokom celog dana. menata i enzima ukazuje na veliku
bioloku vrednost mlea.

76 Evrotom katalog 2017


Groana mast Noni krem za zrelu kou Noni krem za normalnu
i meovitu kou
Groana mast sadri prirodne sasto- Noni krem je bioaktivni regenetativni
jke na bazi pelinjeg voska, prijatnog krem. Biljna ulja, bademovo i jojobino Noni krem vraa koi elastinost,
je mirisa, ne ostavlja vidljive tragove ulje uz vosak, butirum kao i vitamine daje joj mek i gladak izgled. Blago
na usnama. hrane i regeneriu kou u toku noi. hladi kou. Sadri pelinji vosak, biljna
Sve materije ugraene u noni krem ulja, vitamine A,D i E. Nanosi se uvee,
ishranjuju nejdublje slojeve koe, uz prethodno ienje lica losionom.
ubrzavaju mikrocirkulaciju, i pomau
elijama da bre preime vee koliine
kiseonika i hranljive materije.

Evrotom katalog 2017 77


PELINJI PROIZVODI (BEE PRODUCTS)

Maska za lice Maska za lice za Losion za lice


za zrelu kou normalnu i meovitu kou
Losion za dubinsko ienje koe lica
Maska za zrelu kou, sadri mleveni Maska za lice deluje adstrigentno, u toku dana ili uvee, pre nanoenja
polen istopljen u medu. Zbog ovoga antiseptino, zatee kou i utie na nonog krema. Sadri propolis, koji
maska ima piling efekat. Koristi se bolju prokrvljenost. Nanosi se jednom isti kou od mikroorganizama, tako
jednom nedeljno, tako to se nanese nedeljno u trajanju od 30 minuta. da spreava upalne procese, pojavu
na lice i ostavi da deluje 30 minuta. Isprati sa lica kamilicinim ajem. akni i mitisera.
Posle tretmana lice oprati ajem od
kamilice.

78 Evrotom katalog 2017


Tonik za lice za zrelu kou Ugostiteljski med 0164 KaikE za med

Tonik slui za ienje lica pre Pakovanje: 25g (WOODEN HONEY SPOON)
nanoenja none kreme. Takoe je
pogodan i za osveavanje lica tokom Drvena kaika oblikovana za efikasnije
celog dana. Ne sadri alkohol, deluje zahvatanje meda.
antiseptiki, zatee kou lica i tonizira
je.

Evrotom katalog 2017 79


PELINJI PROIZVODI (BEE PRODUCTS)

Matina mle Polen Polen

(ROYAL JELLY) (POLLEN) (POLLEN)

Liofizirana matina mle u pakovanju 1000g 100g


od 10g
Polen vakuum pakovanje 1kg. Polen u pakovanju od 100g.

80 Evrotom katalog 2017


0242 PUMPICA ZA MED 0160 Tegla staklena 400ml 0162 Tegla

(JAR pump dispenser) (GLAS JAR) (PLASTIC JAR)

Tegla plastina zapremine 0,72l

Evrotom katalog 2017 81


PELINJI PROIZVODI (BEE PRODUCTS)

Pletara sa pelama Buket ruica Sae Jaje Klas

Buket Ruino drvo Korpica Rua Jelka

82 Evrotom katalog 2017


Konica Margareta Kocka Medenica Kala

Spirala Mesec Zvono Meda veliki Meda mali

Evrotom katalog 2017 83


ONLINE SHOP

SRBIJA
22400 RUMA,Kraljevaka 46
Tel: +381(0)22/479 569
Fax: +381(0)22/471 675
E-Mail: evrotom@hotmail.com
http://www.evrotom.org

HRVATSKA
32100 Vinkovci, H.V. Hrvatinia 38
Tel: +385 32 307 014
Mob: +385 98 933 77 74
E-Mail: euroapishr@hotmail.com

BUGARSKA
1517 SOFIJA
Boul. Vladimir Vazov 25, Sklad 3
Tel: +359 29 950 280
+359 89 876 4165
+359 87 814 2757
E-Mail: evrotom@abv.bg

UKRAJINA
KiJev
Tel: +380 50 525 88 91
+380 95 138 3046
+380 97 545 6502
E-Mail: ceca@ukr.net

Вам также может понравиться