You are on page 1of 2

Isi Kandungan Kertas Cadangan Projek

1.0 PENDAHULUAN

1.1 Tajuk projek

1.2 Nama Kumpulan

1.3 Nama Peserta

1.4 Nama Penasihat

2.0 CADANGAN PROJEK

2.1 Latar belakang projek

(I) Objektif

(II) Matlamat

2.2 Aspek teknikal produk/perkhidmatan


(i) Sifat dan Ciri
(ii) Keistimewaan
(iii) Visual / lukisan persembahan produk

3.0 POTENSI TEMUAAN


3.1 Aspek Penentuan Tempat

3.2 Aspek Gerak Kerja


4.0 PELAN PERLAKSANAAN PROJEK

4.1 Carta aliran pengeluaran produk/perkhidmatan.

4.2 Kaedah perlaksanaan (menggunakan sumber dalaman ataupun


perkhidmatan pihak luar)

5.0 KOS PROJEK

5.1 Anggaran kos prototaip

6.0 FAEDAH PROJEK


Faedah jangka pendek dan jangka panjang projek yang dicadangkan.

7.0 KESIMPULAN

7.1 Nyatakan kekuatan dan kelemahan projek.

7.2 Strategi pemasaran untuk mengkomersialkan produk/perkhidmatan.