Вы находитесь на странице: 1из 1152

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?

art=2442865
: ; .; 2000
ISBN 5-86095-208-2


.


, , , ,
,
, ,
.

6
8
1. - 9
2. 26
3. 121
4. 159
165
5. 166
6. 173
7. 200
8. , 223
9. 264
289
10. 290
11. 314
12. 338
13. 367
14. 391
15. GOTTER DAMMERUNG[9] 421
16. 460
495
17. 497
18. 527
19. 535
20. 546
21. 576
22. 597
23. 602
24. 639
25. 647
26. 674
27. 722
28. 733
752
29. 754
30. 777
31. 806
32. 809
33. 825
34. 848
35. 867
889
36. 890
37. 919
38. 944
39. 953
40. 977
4l. 985
42. 994
43. 1020
1028
44. 1030
45. 1048
46. 1076
47. 1097
48. 1115
49. 1127
50. 1142
, , -
, -
, ,
, ,
, -
, , , , , ;
, -
, , .
, -


, , ; -
-
, -
-
. , , -
; , ,
-
.
,
, , -
. -
, .
,
, -
, , , .

.
, ,
:
-
, ,
.

-, 1938 .


, -
!
, -
!

, -
- -
, , ,
,
, :
, !
1. -
, ,
- ,
, -
, -
.
. , ,
-

, , , -
. - ,
. , -
,
,
. , ,
.
, , -
, 1881
. , , -
, -
-, -
. ,
,
, -
.
. , -
-,
-
,
. -
, -
. , -
- .
,
-
-
, ,
, , -
.
- -, -
, . -
. ,
, -
. . -
.

, , -
: .
-
, , -
, -
; , , -
, :
?
, , ,
.
, , , ,
-
. ,
, ,
, , , -
, , .
,
, .
, , . , -
, -
,
,
. , -
.
, ,
.
-
.
,
- -
. , , ,
.
, -
, ,
-
, ,
, ,
. ,
,
. ,
.
, , ,
, -
, , , ,
. -
-
, -
. ,
. -
, , - -
, -
. -
, -
. , -
-
, , , --
, -
, , -
-
- , -
-
.
, , -
. , -
.
:
1885
, -. -
, , ,
,
.
1885 1886 -
. , 1900-
. 1908-,
, .
-
, , 1908 -
,

. ,
.
1916 .
, -
. ,
; -
, . , , -
,
-
, , -
-
.
, -
, -
.
-
,
, . .
, ,
,

, ,
, . -
.

, . , -
, ,
. ,
, -
, -
.
: ,
, ,
. -
,
.
, .

.
, , ,
, , -,
. -
,
, -, -
, , - -
, , -
, -
.

, -
, , , -
. -
, . -
,
, , , -
-
.
, -
.
, -
. .
-
,
.
, ,
,
, .
- -
,
, ,
, , -
. ,
-

. ,

, , ,
,
.
,
. -
.
-
, , -
. ,
, .
, ,
, ,
,
.
,
,
.

, , , -
, , -
. -
, , -
, , -
, . -
, -
-
, , -
, , , , -
, , -
. , , -
-
-
--
, ,

:
- - -
. . -
. . -
.
-
, .

. -
, -
. , -
,
. , , -
, -
, -
, -
, -
.
, -
, , -
, -
,
, -
,
.

,
, -
, , -
, , -
. ,
, , -
, - - -
.
, ,

. , ,
, -
, , -
, .
,
, -
, - , - -
.
. .
. -
, , -
, ,
. -
, , -
. ,
, , , , -
.
, . , -
. -
, -
, , -
.
-
. , , -
,
.

- -
, -
: . , , .
: , , -
.
. . -
, -
, .
, -
. -
. ,
.
, ,
, , -
. -
. ,
. .
,
. , -
, , ,
. , , -
,
.
-
, .
. -
'.
. , -
, , -
.
, -
, , , -
,
, ',
, -
, .
. , .
. ,
, ,
, , -
, ,
, , , -
, -
, , -
- , , -
,
: ! ?. -
,
,
, ,
, -
, ,
, , , , -
, .
,
, , ,
.
, , -
. , ,
-
,
, -
. , -
, , , -
, , -
, .
, , -
, -
, , , -
, -
.
,
,
, ,
. -
, , , -

.
-
, -
. -
, , -
,
. -
, - ;

; -
- -
, , -
-
, -
;

;
,
, -
; , -

, , -
, -
; , -
-
, ; -
,
- ; --
- , -
, , -
,
;
-
,
, , -
, , -
, -
;
; -
, , , , -
.
, -
; -
-
, ,
, -
, , ,
.
, -
, -
, , -
1, -
,
. ,
:
- , -
, , --
. , ,
, ,
.
-
. -
,
, , -
, -
; -
,
, , -
-
, ,
. -
-
, , , , -
,
.
1
(18131888) .
. XIX
.
2.
, ,
, ,
.
, ?
, -
. -

, .
.
, -
, , , -
. -
, -
: ,
.
, -
.
. -
-
. ,
. -
-
, -
,
. -
, -
. -
,
, , , , --
.
.
. ,
, -
,
- , , yxe.
.
, , -
. . -
, -
, , , .
, -
- , , -
,
. -
, . -
,
. .
, . -
, , -
, , -
. , ,
, , -
-, , -
, -
, . :
, ? ?
, , :
, , , , ,
?
,
:
! . ,
!
, , -
, , -
-, .

, , -
. -
, . , -
,
,
, , . , ,
. , , -
, . ,
, , -
, .
.
, ,
.
. . -
.
; -
-. .
, -
.
.
- -
, - , - . -
. -
. -
, .
.
,
, . , -
. -
, ,
.
.
,
,
. .
, . -
, .
, , -
. , -
, .
, -
. . -
, , .
, . -
. ,
,
, , , ,
.
.
. -
, .
-, , 2 . -
.
,
. -
, . .
,
, , -
.
. -, -
. , , -
. .
2
. , -
.
, , -
, , ,
- ,
. -
. ; , , , ,
, ,
, , -
, , -
, , , , , , -
, , , -
, , -
,
.
. -
, .
, , , , , -
, ,
, .
- , ,
. ?
. -
,
, , -
, , -
. , , -
, -
. -
, , -
, -
. , , -
,
. . -
, .
, , ,
-
. -
, -
. ,
, , , .
. -
. -
, ,
,
- ,
, 1882 , -
,
.

. ,
, , -
, , -
, , -
.
, ,
.
. , -
, , -
, -
, , , , , -
. -
. , -
. : , -
, .
, -
. , -
; ,
,
. , -
, --
, ,
, ,
-, -
.
,
, .
- ,
, x ;
, .
- , , -
, .

,
. , -
. , ,
. , , -
, .
, .
, . ,
. , -
, , . , -
. , ,
, , -
. , -
; , . -
, .
, .
, -
- . ,
.
, , -
- , ,
, , ;
, -
, , , -
, , . ,
.
, . ,
, , -
,
, -, -
, , , -
, .
-
. ,
.
, : .
, , ,
, . -
, , - -
, , , -
, , ,
-
,
. , , -
, , , , ,
, : , -
!
- .
, , -
, , -
. , -
,
, , , .
, , ,
, . -
, -
, , -
, , -
. , , -
, -
, , .
, , -
. , , ;
,
,
,
.
, . ?
, , -
; ,
, -
.
, -
. -
-
. , ; -
, -
, ,
, ,
.
.
, ,
, ,
, .
-
.
, !..
, !.. , !
. !
! , -
,
. , -
, -
-
.
, , -
.
,
; , -
. -
, , -
;
,
. -
.
: ,
.
,
-
. , -
, , , -
.
-
, .
. ,

; -
, , .
, , ; -
, ,
,
, - .
, , -
. , -
, ,
, , , -
, . -
,
, , -
, , -
-
, , , -
. ,
,
-
,
, ,
-, , -
, -
, , -
-
:
! ? ,
! -
! , -
! ! , ,
? , ! -
,
, !
, ,
:
, ,
! , ! !
!
!
-
:
, ?
, ? -
, ! , -
-, -
, - , ,
, , -
,
.
, , -
, -
; -
; ,
,
, -
,
; , -
, -
, -
. ,
;
; ;
, -
;
; -
.
, ,
, -
, , .
-
, -
, -
:
, , ,
. ! ! -
, ,
, , , -
!.
!
, ! ?
!
, ! ?
, !
, ! ?
,
.

; .
,
!
,
, .
, !
, -

, - ? ,
, . -
;
; -;
;
? !
;
; ,
; .

? ! ,
; , -
, ; , -
; ,

? ,
, ,
-
, , -
, ,
, -
?
,
!
, -
, !
;
, ! -
, -
; -
, -
,
,
,
, ,
!
, , , -
! , ,
, ; -
, ,
, , -
, , ; -, ;
, -
; ;
-
!
, ! !..
,
!.., ,
,
, !
! - -
!
-
\
, , -
! -,
- , ,
, , -
, , -
, ! 11 -
, !
-
, ? -
, ?

, , -
? ! ,

;
-
!
, -
.
: -
, , -
.
; , .
,
,
.
- , - ,
, -
;
! -
, ;
, , .
,
, ; -
, , -
. , ,
, , -
, , -
, , , ,
, , ,
, -
, , -
.
, -
; , -
.
, -
; -
. -
, ,
. ,
, -
, -
-
. ,
; ,
, -
; , -
,
-
.
- , - -
, - , -
! ,
,
, , , ,
, -
, , ;
, , ,

.
, , -
! -
, -
.
,
, , ,
,
.
,
, -
.
, , -
- -
. -
, -
, , -
, -
. -
, ,
. , -
, , -
.
, , ;
, -
. -
.
, -
, , . -
- . -
. ,
: -
-
- ; -
, -
, ; -
-, , -
.
-
, , ,
. ,
,
,
. -
, , -
, -
, , , , , -
, , ; -
, ; -
, , -
, -
. -
, -
, -
, ,
.
-
, , -
, -
. ,
; -
-. - , -
, -
, , -
, , , -
, , -
.
,
, -
- -
, - .
,
, , -
, . ,
, , , ,
, -
, ,
!
, , ,

, ,
-,
, .
, , , -
: , ,
, , , ,
-
, , , ,
,
!.
-, -
, , -
, , ,
, ,
, , -
, ,
, --
, , -, -
, -
:
, , ! , !..
, !
! , -
,
!
,
! !
,
, ,
.
, ;
,
-
; -
, -
?

, ?
, ? -
,
, -
,
, , -
. -
, -
,
. , ,
. ,
,
,
, -
,
, ,
:
, ! ! ,
! ! -
! , -
, -.
! , -
,

, , , ,
; , -
, -
, -
;
, -
, ;
, , , -
, , -
, , -

!
, , :
, ! ,
!
, , -
! ! , ,
, ,
.
,
.
! , -
, , ,
; , -
; , , , -
, ; -
, ,
,
,
, , -
!
, ,
, !
- ,
, ,
!
, , !
- , -
, ,
!
,
!
, -
, ! -
, -
, . -
- ,
, , -
, , -

. , , ; -
, , ,
-
!
, !..
!.. , , -

- -
. , ;
. , -
.
, , -
, -
,
, -
-
.
, -
, . ,
, ,
. -
, , ,
, , ,
, ; -
, ,
; , -
, , -
-
, -
, .
, , -
, ;
-
;
; , -
; , -
-
; , -
, -
; -
; , , ,
, -
; ,
,
, , , -
. -
,
(, , )
, -
,
, , ,
, , -
,
, ,
, , ;
, ,
;
, -
,
, - -
- , -

, -
.
, , -
, -
, -
.
, ,
, : , , , -
, -; , ; -
, , ; , , -
; ,
, -
, , , -
, ,

.

.
,
;
,
; -
, , , -
. ,
, , .
, , ,
, , ,
, , , -
, , , ,
, ,
, -
.
, ,
,
, , , , -
, . ,
, , , ,

, , , ,
, -
, -
, .
, ,
, , -
, , ,
,
-
, : , ,
!.
,
, , ,
, -
; -
, , ,
, -
, . -
-
, , ,
, , , -
, , , -
. -
, , ,

, ;
, , -
.
;
; -
, ,
, -
, -
. , -
, -
; , -
,
, ,
, , , -
, , -
.
, , ,
! ;
, ;
, , , -
, , , -
, , -
,
, , , -
, , , -
, , , , , ,
, , ,
, -
, ,
!
, , -
,
,
. , , -
,
. , -
, , , , . -
, , , , , , , -
, , ! , -
, , -
, ; , -
, , ,
,
.
, , , -
, , ,
, , , -
, ,
,
, -
.
, , -
,
.
.
-
, -
,
.

, -
,
. , , -
, , ,


, , ,
:
, !
, , -
, :
, .
,
, ,
.
, , -
.
, ,
, , -
.
, . -
, -
, , ,

. , , ,
,
, ,
, ,
, ,
-
, ,
, -
. ,
, , -
,
, , . -
, ; ,
, , -
,
,
. ,
. -
, -
, . -

.
.
,
, ,
, , , -
, o.

; , -
, , -
, -
( -
), -
-
, , , .
-
; , -
, --
, ,
, , -
. -
,
, ,
, ,
, -
, ,
, -
,
, :
--!

!
,
, , . -
, ,
, , , -
, , , ;
, , ;
.
, -
, -
, .
, , ,
, ,
, , -
, , , -
, , -
, , ,
:
-!
, ; -
, -
, . , -
, .
, , -
, , -
, , ,
, .
, -
( -
) -
!
-, ,

.
- !

, . ,
, , ,
: -
.
,
; -
,
. ,
.
, ? -
.
, -
, -
: ? -
?
, , , -
; , -
. , -
.
, :
, ? , -
, :
, , ?
-
, , -
.
-, ! , !
,
, , -
, .
! ,
; -
, , ,
, -
. . :
!
,
, , -
.
, ! , -
, , - -
!
,

:
, .
, ?
, ,
.
, , -
, ,
, -
, , . -
, -
, , -
, -
. , , , -
,
:
-, . , -
. , -
!.. , ! , ! , !
, ! , --
-!
, -
, -
-
;
,
, , -
,
;
- , -
.
, -
, . -
-
; , ,
, .
. ,
,
:
-! , !..
, , !..?
, ! !
- , , , , -
. ,
. -,
? ,
.
, , ? , -
.
, . ,
! , !
, ? ,
.
, , ! .
, , ?
, .
, !
!
?
, \
. , , -
; ,
, -
, ,
- , ,
, , ;
, -
- ; -
, -
, -
.
,
, , -
!
, ?
, , , , .
.
!
, ,
, , ,
!
, !
-, ?
, , , .
?
, , , . .
, , -
, . . -
. , , -
- , -
.
, -
, , .
!
, , .
, ! -
. , ?
! .
. , - -
. , ? , -
, .
-
.
! -
-
.
; , -
, . -
:
, !
, .
!
,
, , -
-
, .
, ,
. , -
, , -
.
! , .
? ,
.
,
.
?
.
, , ,
; .
? .
, !
, , , -
, , :
- ? , ?
, -
. , , .
:
, ?
, .
? , -
.
, , , ,
. .
, .
, -
.
, ,
. ,
. .
! . -
!
! .
!
-
.
-
, ; -
, .
, , ,
; -
, ,
. ,
, , .
-
,
, ,
, , , -
, , , -
,
.
? ?
.
, , ,
.
,
. .
, , -
.
,
. , .
, -
.
!
. !
, ! -
. ! !

.
, .
-
, . ,
, -
. -
, -
, . -
, !
! !
,
.
, -
, ,
. ,

:
!
!
.
, -

.
,
,
. , ,
, -
:
, ? ?
! .
!
, ? -
.
- ?
6ep, , , -
.
! .
! -
, , , -
! , !
-, , -
?
? ?
.
! . -
, . -
! .
,
! -, ,
- ,
,
! ! -
, , -
, , -
, , ! -

. , -
, , , , -
, . :
, ! ! -
!. ? .
? , ,
, -
!.. , ! -
,
. - .
!
-, , ,
- ?
?
.
, ?
- , -
.
! , -
. ! , , -
! , -
, ! -
! , !
-! ! , !
? ,
. -
, ,
.
-? , ?
, , ,
, -
, ! , -
! -
.
, ,
! !
. ! , , -
,
. , -
.
-, . - ?
? , -
. ? ,
, . -
; , !
-, . . -
.
, ! -
. , ,
, , , -
! , , ; -
. -
. , , -
!..
,
.
3- , ? ?
, ! , -
. ,
,
. -
!
. ? , -
, , -
- ,
!..
, . , , -
-
, !.. ,
, .
,
. ? , -
, -
,
, , . -
, , -
, -
, ,
. -
! !.. ,
! , -
.
. - -
, ,
! - , -
!.. ,
, ! , ,
!
-, !
, ! !
. !
, !
-, , . , .
, . .
, , , ,
, -
, , -
- ,
.
,
.
- ,
. , -
- , -
- ; , -
. . ! !
, , , , , -
, ! , -
, , , , ,
.

, , , -
, -
, , , -
. - -
, , ,
. , ,
, -
, ,
, , , ,
, , , ,
, , .
, -
-
, , ,
, , -

, -
, . , ,
, , , ,
- , -
, , -
,
, ,
, , -
, ,
, , -
, , - , -
, .
, -
,
, , -
, , . -
, , -
, ,
- , -
. ,
, ,
, , -
- , .
, , -
- , -
. ; -
, -
, ; ,
; -
, ,
, , .
,
,
. -

, , , ,
, , -
.
, -
,
-
, .
! , -
.
;
.
, , -
-
, , -
-


. -
,
- , -
;
, .
, -
, -
-
.
, , ,
; -
, , ; ,
;
; , ,
, , ,
, -
, -
-
.
, , , -
; , -
, -
, ; , -
, , , -
-
; , -
, , ,

, -
, , , -
, -
; , , , , , ,
, , , , -
, , -
,
, -
,
,
, !
! , ,
,
! ! !
,
! , -
, , ,
, , -
, , , , -
, , ,
, -
!
, ! -
,
, . -
, ,
, , , ; ,
, , ; , ,
, ! -
!
, -
-
, , -
.
, -
, ,
, .
: , ,
, ,
! -
- ! -
! , -
!.
, , -
, !
, -
; , , -
, -; -
-
, ; -
, , -
, , , -
,
, , -
, .
, , -
, , ,
, , ! ,
, -
---
, ,
, !
, , -
, ,
, -
, -
,
,
.
, , -
. , , ,
. , , , ,
, , -
, - -
. .
, -
; ; -
. ;
.
, ,
, .
, ,
, .
, ;
, -
, , -
; , -
. -

, -
, , -
.
. , -
, ,
. -

, -
, , -
, , , -
, .
, , -
-
, . -
-
, -
, -
, .
, .
, , -
- -
( ;
, ),
, -
, -
. ,
, -
--, -
, , -
, .
;
-
.
, -
, ,
. ,

, ,
, -
,
.
! , ,
, -
. , -

, .
, . ,
; - -
, ,
, , - -
, ,
, .
, -
, ,
.
-
, , , -
- , -
, ,
- , ,
, , , , .
. . -
, -
, , -
, , -
, , , -
, , , -
, -
,
, , -
-
, ,
. -
, -
,
.
, ,
,
,
; , -
, !

, --
!

;
,

!
, -
, ,
, -
-
, , , -
!
, -
! , !
-
! , ,
, - ,
. ,
, , -
,
, , -
, ,
, , , -
, . -
, , ; !
, ! , -
, , , -
, , -
! , !
, , ,
- , -
, , , -
, , , -
!
! , , -
, , !
--
. , ,
, - -
!
, -
- -
, ;
, , -
, ,
.
, ,
; ,

; --; 3 -
3
XVII . -
.
; ,
; , -
!
, ,
, , , -
,
,
! ,
,
.
! ,
. , , !
, ! -
. ! !
, ; -
!
:
! , !
-
. , -
, .
, -
,
, . - -
, -
, -
, , , , , -
, , -
, .
, -
- -
, , -
, ,
, , -
, , , -
, -
.
, -
, -
, , -
.
,
, -
, , , .
-
, ;
, , -
- , , .
, -
, , -
-
; -
, , .
,
, -- -
; - , -
; -
, , -
, -
.
! -- -
, ,
. , -
; --
, , -
; -
, .
!
, ! , , -
! -
, , , , ! -
, ; ,
, !
, -
, !
, -
- --
, ? ,
-
?
, -
, , , -
-
, , -
, -
, , -
? , , -
, -- -
- ,
? ,
, -
? , -
, , ,
, --
, ,
-
. , , ,
.
, -
, , , ,
-
. , ,
. , , , -
,

, -
, .
, , ,
!

. ; -
, .
, -
, .
, -
, , -
, . -
, , , -
, , ,
, -
,
,
, ,
. -
, , -
, -
, , -
, -

.
, , -
, - ,
,
.

, -
, ,
,
( ), , -

-, , -
.
, , -
, , ;
, ,
,
. -
, , , -
, , ,
, , -
, -

. -
, , ,
, , , -
, , ,
, , -
- .
,
, -
, ,
, , , ,
, -
.
,
. -
, ,
, , -
, , -
, -
, -
,
, , ,
-
- , -
,
.
, -
, ,
, , , -
, .
, -
, , , , -
, -
. , ,
, , -
, ,
.
, -
; .
.
. -
, , -
, , . -
, , -
, , , , -
.
.
-
, : ! !. -
,
, -
, , , -
, .
, -
,
, .
, -
.
, ,
.
, , ,
.
, ! . , -
!
-
, .
, !
, , -
-
, ,
, -
, , , -
, . , -

, ,
, -
-
, , .
, ,
,
-
, ,
, , ,
.
, , . -
, -, .
- ?
, .
? , ?
, .
, ,
, -
, , -
, , . -
?
, , -
, ,
, .
, -
, -
. .
. -
.
, ! , ,
, - ,
. ,
, , ,
, -
. , -
,
; , ,
, -
, ,
, ,
, , -
, -
-
, , , -
-
, , -
.
-
, , , -
-
.
, -
,
, , -
, ,
,
, .
, , , -
, , ; , ,
, . -
, , -
!
? ?
, , ,
, , -
, -
.
, , , -
, ,
,
, ;

, , ,
.
. -
, -
, .
, , -
- -
, ; -
, -
, , , -

- , -
,
, , , -
,
.

. ,
, , -
,
, , -
.
, , ,
, ,
-
. , -
, -
, .

, ,
, , -
, ,
,
, -
, , -
, ,

-
, -
, , -
, , ,
.
-
, -
, -
, , , , -
, , , , -
, , , ,
, , , .
, , , ,
, ,
,
. , ,
, , -
,

. , - -
, -
. -
-
, , , -
, , ,
. ,
, ,
,
, , -
,

,
, -
. -
, ,
, -
,
, -
,
, , -
, -
-
,
-
.

; . -
, ,
, , ,
, , -
, .
, . -
, , , -
, , ; -
, , ,
.
, , -
,
, ; , ,
. -
, -
, -
, ,
, . -
;
, , -
, -, -
, , -
,
, , ,
- , , -
- ,
,
.
-
, , -
, , -
, , -
. -
? ? , ,
, . , -
, -
, , , , , -
, ,
, , !
! , , -
, , , -
, ,
, , ,
,
, ,
, , -
, -
, , --
, , , -
,
, -
-
. ,
, , ,
, , -
, , -
, !
, , , -
, , ,
, ,
, ,
, , ! ,
, , , -
-
, !
, , , ,
, .
, -
,
, , , , -
, , ,
,

, , -
!
,
-
, , -
, , , , -
, -
-
. , , ,
, , ,
, , , -
. , ,
-
, , -
, ,
, ,
, ,
, -
, -

, -
.
? , -
, -
!

,
, : , -
!. - , -
,
, , !
, ,
, , , -
, ; -
,
; , -
, -
, , -
, -
, , -
! , , ,
, , -
, , , -
, , -
, ,
, -
.
, -
, , -
, , ,
,
. ,
, , , ,

, -
, . ? -
.
. ! ,
,
! -
! - -
, , ,
, , -
, ,
.
,
, , ,
, ,
, . , -
, , -
; ,
; ,

. ,
, ,
, -
, , , -
.
, -
, , ,
, - , -
, , , -
, , , , -
. -
, -
!
,
, -
, , ; -
,
- , -
, ,
. , , ,
, , -
,
, , ,
, ,
, , ,
, -
, .
! ! !
, ,
. -
, ,
, , -
, , -
. , -

, , , ,
, ,
-
, . ,
, , -
, ,
, , ,
, -
, , -
. , , -
, , , -
, , ,
, , ,
, !
, ,
;
, , , -
, , ,
, ,
, , ,
. , -
, ,
, , -
, -
, ,
, -
, .
,
, , , -
, , -
, .
-
, , , -
, ,
, , ,
, , -
,
, .
, -
. ,
,
, , , , -
; , ,
.
, ,
, ,
, -
. ,
, , , -
, , , --
, -
. -
, ,
, . -
.
-
. ? -
, ? -
,
,
, ,
. , -
, , -
, , -
?
, -
, , , -
, ,
?

,
, , , , , -
-
,
- ,
, , ,
, ? -
, , , -
, -
, ,
, -
, , -
,
-
-

!
-
, ,
, , , -
, , , -
,
!
! -
, , ,
, -
, !
! !
!
!
, .
!

; -
;
, !
! -
; - -
; -
; -
,
.
!

; ,
, !
!.. !.. !...
.
, !.., !.. . ?
, -
.
!
.
,
, -, -
, -
, , , -
, -
:
?
! .
!
-, ! -
. !
, -
, , -
, .
.
, ,
, ,
,
, .
, , ,
, - ! -

.
, -
, -
, ,
, , -
, , . -
,
, -
.
, . -
. , ,
, , -
. ,
, ,
-
. , , ,
, -
, .
,
!
, ,
.
, , -
-
:
!

,
;
, ,
:
! !
, ; !
! , , -
, , !
, ; ,
; ,
; ,
!
, ,
, -
,
! , -
, , ; -
,
, : !.
, , -
, , ,
, :
, !.. ?
. -
, ;
, ; -
, -
, , -
, , .
, -
, ,
, -
. , -
,
,
!
, ;
, -
; ,
, .
:
, ! -
!
, , , !
, ! -
, !
, , !
, ! ,
?
, , , -
, , -
: !. , , -
, , ,
:
, !
, !
, !
, ,
!
, ,
, .
,
:
! ! !
, , , -
:
\ \ \
3.
, -
, , -
, -
, ,
.
- , , -
, -
-
, ,
,

, , -
, -
,
, .
, , , ,
, -
, -
, ,
, , -
. , -
, -
, -
, , , ,
, -

- , -
, , -
, - -
, , , -
, , ,
,
.
- -
, - ,
, , -
, , , -
, , - -
, . -
- -
. -
, ,
, , , -
, , ,
, ,
. , -
. -
- ,
, ,
, -
, -
, ,
.
, -
, , -
.
.

.
? - -
,
. ! -
. ? ,
! , , -
, !..
, . , .
, , -
, ,
, - .
, , , -
, .
, ,
, , -
. , , , ,
, -
. , ,
, , ,
, . ,
, -
, . ,

, ?
, , ,
! , -
. !
. , ,
.
: , -
, . ,
,
, ,

, -
, . -
, . ,
, .
, ,
, , , -
! .
-
, , ,
! -
! ! !
. .
, -, ,
, -
- ,
, , .
-! , -
, , !
! . , ?.
. , -
. . ? -
. , . -
! . ?
, .
,
. !. -
,
.
, !
, . -
, :
!
, ? -
.
, . . -, ,
, ,
. -!
. ,
, , -
. . , ,
, . , -
, , , ,
. -
, , , ,
-
.
, ,
. ! , , -
! , -
- ,
! -
-
. , , , -
, -
- , ! , -
,
! , -
,
, , -
!. , !
, ,
, -
, . ,
, ,
, , ,
, .
, :
? ?.
, , , ,
. . , ,
, , , , -
, !.
, , , , -
, , , -
. .
! ! , !
! , !
!
. -
.
, . -
, .
, . , , ! -
.
!
! . ,
, -
!
, - -
! .
,
! , ,
, , ,
, , .
. ,
,
, ?
, , -
,
! ,
, , -
! , , ?
-, ,
, .
?

, .
, . -
: ! -
! , . -
!.. , , , :
, , hi -
. ,
-
! , ! ,
. ! , ,
, ! -
-
! !
, ,
. , -
,
-
, ,
, , -
.
, , -
, :
! ! -
.

. , , -
.
,
, . , -
,
, , , ,
.
, , ,
. , -
. , , -
, , . , !
, ,
, -
. , ,
, , -
! -
, ,
, , -
! ! -
, , ,
! ,
, , -
! -
, ,
, !
, ,
. ,
,
, , !

: -
. , -
, , !.
.
! , -
. ! ! !. ,
. , , . -
, .
, , , -
-
.
,
, -
, -
.
, ,
.
, . , -
! , , ,
,
, ,
! , , , !
. . ,
,
, , .
.
, , , -
. , -
, , -
!
, !
, , , :
, -
, , , -
:
. -
, , -
!
, -
-
.
, , ,
. ,
, . ,
, ,
, !
-
- , ! -
-
, . ! !.,
,
, , ,
?
? , ?
.
.
:
!.. -
!.. ! -
. , ,
. -
.
, ,
, , , --
. ,
. , -
, , -
. , -
, .
. -
, -
, -
, , , -
, , ,
. -
, , -
, - , ,
,
, , ,
, ! !
. ,
, ,
. , -
. , -
. ,

, . -
, -
, . ,
-
- ,
.
, ,
? ,
, -
. , , -
! .
, ,
, , ! !..
! , . , -
, , , -
, -
!. , . -
, , -
. , , . , -
. , ,
,
, .
, ,
. , -
, , -
!
, , . -
, , ,
, . ,
, -
?. , ,
, , . -
, ? . , -
? ! .
. , , .
. ?.
, , -
, -
, , .
. . ,
. -
. , , -
. , , , :
, ? ?. -
. : ,
, , ,
, . , ,
. . ?.
, , : ,
.
. ,
, . . ,
, , ,
, , , .
, .
, .
, ,
, . -
. ,
. , , .
. ,
. ?
. ,
, .
, . .
,
.
, , , , -
: , .
, , . , -
, , , -
.
, , ,
, . ,
, , -
. , , -
. : .
: , ,
. . -
. ,
, , -
. , ,
, . -
. , ,
, , ,
.
, , !
, . !
; -
, . -
- .
, .
!
.
-
: ,
, -
, , -

, .
,
,
;
, , ,
, !
,
,
.
?
?
?
.
; -
, , -
, , ;
, .
, -
. -
.
, ,
-
, -
!
- ,
,
, -
. -
, ,
, -
,
.
,
, ,
, , -
. , -
,
. -
, , -
, .
,
, , -
. .

- .
, -
, , -
, . , -
, , -
, -
, ,
, -
. . ,
.
,
, .
, , -
:

, , ,
.
. ,
, .
, -
. , ,
.
, . ,
. , ,
, , -
, , .
.
, -
, ,
-
. -
,
, , -
, ,
:
, ,
, , , , ,
,
, , .
.
? .
, , ,
, ,
, , -
.
.
, , -
. , -
, ,
- .
, -
? .
, -
.
, , -
.
, . . ,
, .
.
?
,
.

.
. -
. -
:
. , . , -
.
, , -
, , , -
.
? .
, , -
.
, ,
, ,
, -
, ,
, .
, , .
, -
,
.
, , ,
,
. ,
, ,
, -
,
.
- -
;
- , -
, . -
. -
.
1862 -
, -
-
, -
, . , -
, ,
,
, - , ,
,
.
, -
, ,
. , -
,
, .
, -
; , -
, , :
, ! ?
?
. , , -
. -
, , -
, -
, -
, , , -
, .
, ,
, . , -
,
, ,
-
, -
, ,
, , -
-
! ,
, , .
- -
,
. -
, -
, ,
-
.
, , -
, -
, . ,
-
, , ,
;
, , -
! -
, ,
, 4, -
,
, -
, -
, -
-
, -
4
, 52
. . . 46 . .

.
, -

.
-
? ,
, -
, , , ,
. -
,
, ,

, -
, , ,
. , ,
-
, -
, , . -
, - ,

, .
, -

.
, , -
, -
. , -
, ,
, , , -
,
, , -
, !
-
.
, - .
, ,
, - -
.
, -
, -
,
, -
, , , -
,
. -
, -
, , ,
, ,
.
,
,
(-
,
, , -
, -
,
) -
,
.
-
.

, . , -
, ,
, , -
, ,
, , -
, , -
.
, -
, , -
, . ,
, ,
.
, -
. , -
.
. -
, -
, ;
- ,
, , -
, -
.
,
,

, , ,
, ,
, , -
,
, ,
,
, , -
, ,

, -
, .

, , -
.
, ,
( )
( , -
).
, -
, -
. , ,
, , -
,
, , -
, , -
, , , -
. -
, , -
, ,
, -
, , -
, -
, .
-
, , ,
- -
. -
, -
( -
) ,
, ,
, . ,
, , -
, , ,
,
, , ,
, -
, -
. ,
, :
, -
, -
.

,
, , -
- , , -
, , -
! , , -
,
, ,
, , -
, , ,
, , -
, .
, -
, -
, -
, . -
.
,
-
. :
, , , . -
-
, , ,
, -
.
, -
-
-
. -
-
, -
. , -
.
, , -
, -
,
.
,
. :
, -
. -
, ,
-
, . -
, -
, -
, ,
,
, -
, , , -
, , -
, , -
,
, -,
, , -
.
, -
. -
,
,
.
, .
. -
-
, ,
, e, -
.
, , , -
, , -
,
. -
.
. -
, , , .
,
, ,
, , ,
. -
, .
,
, , ,
, -
. -
;
, - , -
-
. ,
, , , , ,
, , . -

, .
, ,
, -
. -
, -
;
; ; , -
, , -
; , -

, -
, ,
, -
. -
,
: ,
, ; -
;
.
, -
, ,
, , ,
.
,
, ,
,
.
, , , -
- , , -
, , .
.

. , .
-
. , -
, -
, ,
.
, -
. : -
,
, . -
, , , -
, , -
, .
, -
, .
, -
,
.
. , -
. -
-
, ; -
, -
. ,
, , ,
, , ,
. ,
, ,
, .
. ,
. , -
, , -
. , -
, , .
, , -
.
-
; , . -
.
, , -
.
, ,
, , , -
, .
, ;
, -
.
.
, ,
, -
. -
. , -
, ,
. .
, , , -
. , -
, , -
,
, .
.
, , -
- ,
, -
. , -
. -
, -
, -
; ,
. -
, , ,
-
,
.
-
.
, ,
, ,
. -
, . ,
, , -
.
-
, , ,

. ,
, , -
.
, , , -
, -
, , , , -
. -

, , ,
-
.
,
; ,
, ,
-
, ,
.
4.
, ,
,
. , , -
, , -
- ,

.
-
:
, -
, , ,
, -
, . -
-
, -
, ,
, . , , -

, , , , ,
.
,
, ,
.
, -
,

. ,
, .
, -
, -
, , ,
,
-
. , -
, -
, -
, -
,
, , -
, . ,
, -
, .
,
,
.
, , -
, ,
, -
.
:
, -
, . -
, , -
, -
, -
, , , -
. , -
, , -
, , ,
, . -
. , ,
, ,
, , -
, , , -
. -
, .
, -
, , -
, -
, -
,
.

, , ,
, -
- , , -
, .
. ,
, , , , -
, , , -
, ,
, , -
. , ,
. -
, ,
.
, , -
, -, ,
,
.
- , -
, ,
-
-
. -,
, ,
; -, -
, ;
-
, ,
. -
, -
,
, , ,
, ,
, , , --
.
-, , -
, ,
, -
-
. , , -
, -, -
; , ,
, - ,
, -
.

, , -
, -
, ,
,
. -
-
, , , -
, , , -
.

, -
, :
,
, ,
.
, -
, ; -
,
,
.
,
, , ,
, ,
. , -
, ,
, - .
- ,
, , .
-
, , ,
, -
.
,
, -
.

, .


,

, -
, -
, . ,
, -
, .
, -
, ,
, ,
.
, , -
,
, ,
. -
--
, , -
,
.
5.
, , -
. -
, ,
,
.
,
. ,
.
, , ,
, -
, , -
, . ,
-
, , ,
.
-
. , -
; ,
,
, .
, .
, -
-
- . -
, -
.
- ! , -
,
. !
, .
! , ?
,
, ,
, ,
.
, , -
! .
,
!
, ? -
! , -
!
,
, ,
.
,
. ;
;

-
- , .
, -
. -
, , -
:
, , -
-
,
-
, , , , -
.
, -
. , -
, , , -
,
, -
.
, -, -
, -
:
, ?
-
.
, -
, , .
, -
, , -
,
,
.
?
. !
, ,
, , .
- , -
. , .
.
. -
, ,
, , -
.

, .
- , -
, -
.
, , -
, - , -
, , , -
, .
, -
. -
,
, .
, -
, ,
, -
, . -
,


.
, , , , -
- , , -
. -
.

-. ,
.

.
, , .
--
, ,
.
. -
, ,

.
,
,
, ,
,
, , -
, , -
, .
-
, -
, -
, ,
, -
,
.
, -
.
, -
.
, ,
,
.
.
-, , - -
!
; -
, ; ; -
-
.
; -
, , -
. -
, , ,
.
,
, -
, -
, ,
,
, ,
, -
,
, ,
,
, -
.
6.
, -,
, ,
. ,
, , ,
, ,
, -
, . ,
, , , -
:
, -
, , -
.
-
, .
, -
. , , -
-
, -
.
, ,
, . -
. ,
, , -
, , -
-
, , -
, , .


, .
, ,
, , ,
,
, .
-
, -
. -
, , -
,
,
.
, -
,
, ; , -
, , ;
, , -
, .
, -
,

;
, ,
, , ,

, , , -
.
, -
, - ,

.
-
, , -
, -
, , -
, , , -
, -
, ,
, , , -
,
, -
, , .
, -
, , -

, , , -
,
,
, , -
,
, -
, ,
-
.
, -
, , -
, , , -
, , ,
, , , ,
, -
, , -
, , , -
, , - -
, ,
,
, ,
,
, -
, ,
, , -
! ,
- -
, , -
, , , -
,
, , -
, , ,
, , , -
, --
;
, , -
, , , -
, -
- ,
,
, , , -
, , -
, ,
, ,
, -
,
, -
.
, -
, -
, , , -
, -
, ,
, , .

, ,
, , , ,
, , -
, , -

.
, -
, , -
, , ,
, -
- , ,
, , -
,
, , -
, ,
, .
,
,
.
, -
, , -
, ,
, , -
, , -
, ,
, -
, -
, , -
, -
,
, ,
.
-
, , , -
,
,
,
, ,
, ,
, ,
.
, -
, -
, , ,
, , , -
, ,
, -
--!
-
. , , -
, -
, , , -
, ,
, ,
. . -
,
, , ,
, -
,
, , , , -
- -
, ,
, -
, , , -
, -
, -
, , - -
, -
; -
, -
,
, ,
, -
, ,
, -
, , ,
,
, -
, -
.
,
, ,
-
, ,
, -
, , -
, , ,
, ,
, ,
, -
, -
, .
-
, ,
, -
, ,
, , , -
, , ,
,
,
, , , -
.
, ,
, , , -
. , ,
-
, :
, -
.
-,
, ,
, -
, -
; , -
, ,
, -
,
, !, -
. -

, , - -
, -
, , ,
, , -
.
, -
. , , ,
, , , -
.
, , -
, , -
, ,
. -
, -
, , ,
, - -
.
-,
-
, ;
, -
, , . -
,
, -
,
. ,
, -
, , -,
, , ,
,
, , -
. , -
, -
. -
,
.
,
, ,
; , -
- . -
, , , , ;
, -
, , -
, ,
,
.
, -
, - -
. , -
. , ,
. ,
,
. ,
, -
, :
,
!

, , -
,
, ,
.
, -
, , -
. , ,
, ,

, , -
,
, ,
, , -

, :
-, -,
, , .
, ,
, ,
, .
- -
, ; , , -
,
, , -
, :
? ? ?
, ,
, , , ,
,
, ;
, :
, ? , ! ,
, , .
, -
.
- -
,
. -
, - ,
.
,
, -
.
, , ,
, -
, , -
- . -

. -
, ,
, -
, -
,
,
- -
; - -
-

.
, , , -
, - , -
, -
; -
, , -
, , , -
, , -
, , , ,
, -
, ,
, , -
-
, , , -
, ,
, -
,
.
, , -
, ,
,
, , -
.
, , -
,
, ,
, -
-
, , .

. ,
, -
-:
-! ,
, , !
, , .
,
, , ,
.
, -
-
, ,
, , -
.
, , -

, , ,
,
. , ,
, ,
,

. -
, , -

, , -
, , -
, .

, -
, -
. , ,

:
-, , -
? ,
?
, -
,
, :
! ! -
, !
,
, .
,
- -
1910 ;
-
; ,
,
:
! ! ! !
, , !
, -
,

,
, :
! ! !
, , -
, , -
, -
. -
, , ; -
, -
.
-,
, .
, -
. -
, ,
. , ,
, .
, -
, .
. ,
,
.

,
.
,
-
, -
. -
, ,
, -
: ! !

, , .
, -
.
,
, ,
,
-
. ,
,
-
, . -
, ,
, . -
, ,
, , , -
,
,
. , -
, ;
,
, , ,
.
, -
,
, -
;
; -
, , ,
; ,
, - -
-,
, , -
, , -
, .
- .
, ,
,

.
-, , -
, -.
, -
, ,
. ,
, -
. -
, , -
, :
, , ! , , ,
! , !

.
, ,
, -
, -
, -
. -
, , -
, -
, , , -
. -
.
, , -
, ,
.
, -
, .
,
. ,
, , -
, ;
, -
. -
, -
,
, ,
-
.
, , -
, ,
.
--, -
, ; -
-,
.
. -

. ,
, ,
, , . -
, , . -
, ,
, , -
, , -
, , -
,
-
.
, -
. - ,
, , -
, -
.
, -
, -
;
, , -
,
.
,
, -
. - -
, -
. , , -
, , , ,
, -
.
. , -
, ,
-
. ,
-
.
, -
, ,
-
. , .
, -
, -
.
? -
, , -
, , , -
, , -
, , -
, -
, , ,
, .

. ,
-
. - -
, - ,
-
, - -
, - . -
, , , -
, ,
- -
. , , -
, . -
. -
- , -
. , -
-
. ,

- ; ,
, .
.
, -
. -
, .
-, .
, - .
. ,
, - -
, , -
,
. ,
-.
-,
.

, -
. , ,
, , ,
. , ,

, . ,
,
. -
, . -
-
. , -
. ,
, : -
, , . -
, -
.
, -
,
-
. ,
. ,
. , -
- ,
.
-,
-
, , -
, -
. , -
. , -
, , , -
.
, ! ,
.
, , -
. ,
, , -
. -
. . -
, -
-
. -
.
-
.
: -
. -
, ,
. -
, , -
.
7.

, , , ,
, , ,
, ,
-
, , -
. , -
-
, ,
, , ,

, -
.
, , -
, , -
, , ,
, , , -
, , ,
.
, ,
, . -
, . -
, , -
, , -
,
, , -
. , , - -
-
, , ,
,
. - -
,
. -
, , , , -
, , -

, , -
, , -
, ,
-

. ,
; ,
, ,
, .
-
,
, -.
, -
, -
, -
.
, ,
, , , -
, . -
, ,
, , ,
, -
; ,
,
.
-
, -
, -
, .
, , -
. -
, , ,
.
,
, -
.
- ; -
, , , ; , -
, ; , , ,
- ,
, , , -
.
, ,
:

.
, , -
,
, , ,
, , -
.
, ,
, -
, , , -
, , -
:
, , -
,
, , -
. , , -
, , - -

, ,
: , -
. -
, ,
. , ,
, ,
, !.. , -
-
, , -
,
!.. -
, !
, ! , , -
! , ,
--!
, , ,
-
,
---!
-
, ,
, .
! ! .
! -
! , ,

.
-
:
- , -
, .
, -
, , , !
, ,

, --!
, -
, ,
! .
, ! .
, , , -
-! -
, ,
, !
! ,
.
,
- , ,
, ,
,
- , ,

.
, , ,
-, -
.
, - , -
, ,
:
! ,
? ,
, . -
: . ,
, , .
? , , -
- -
.
, , , ,
, : -. -
-
, , -
:
, , ! , -
, ,
!
, -
.
,
.
, -
, -
, ,
, -
,
, , -
, , -
, , , , , -

,
.
, ,
, , -
, -
,
,
,
, -
-
, ,
, .
, , -
-
.
-
,
, -
:
! .
, , -
, !
-! .
! , , -
, - -
---! , -
. , , -
, , ---!
. ? ?
, , , -
.
, !. !
. ! , , -
, , . -
, , ,
. , -
, , . !
, . ,
! , , -
! ,
, ,
!. , ,
!
, -
.
! -
. ,
. , ,
, :
?. , ? .
! --!
. ! ,
, !
, , ,
! ---! , ,
, -
, . ,
, ,
. ! , -
, , ---!
-
, , .
,
, -
, . -
, -
-
.
, , -
, , -
,
. ,
,
-
;
, -
-
.
-
. , -

, ,
, -
, . , -
, , , -
, , , -
.
, , -
, ,
, ,
. ,
,
, ,
, -
, - -
-
.
-, , -
, ,
. , , -
, -
.
, , ,
, -
, , -
,
, ? , -
.
, , ,
,
.
-! .
, -
, , , ,
. -
,
,
.
. ,
-, , .
, , -
! , , -
, , -
. , . , -
, -
. ,
, - .
, ,
. , , ,
, .
, ,
, ? , ,
, , -
, - -
, .
, ,
, .
,
, , -
.
, ,
. , ,

. ,
,
. , -
, ?. ,
, .
. , -
. , , ,
.
, .
, , -
, . , , -
! .
. , , -
.
-?. , . -,
, , , -
, ,
.
,
,
, , .
, -
, ,
, -
, , ,
, , -
, ,
, -
, , ,
, -
, ! -
, , -

, -
- -
. ,
,
. ,
, , -
,
.
,
, -
, -
, :
, ! !
! , -
,
, . -
-
,
.
, .
, - -
, , -
, -
- , , -
.
, -
, ,
,
. ,
; -
, -
, , , -
, , ,
,
. -
, .
, , , -
, , , ,
;
, , -
, , ,
. -
, -
, .
!
. ! -
!
.
, -
, ,
. -
. ,
, , -
, , -

. , -
-

, , -
, ,
.
, , , -
, , , , , -
. ?
,
.
,
, -
, .
, , , .
. . -
.
?
, -
. ?
.
, , ,
. -
. , .
? ?
.
, , .
, . ,
. ,
- .
, ,
-, .
: . ,
. :
. ?. -
, .
, ,
-
, , -
,
.
, , -
. -,
. , . ,
! . -
, , -
, ,
, ,
, , ,
.
- , -
. .
, , ,
,
.
, ! -
. -
, , -
, , -
, -
. .
, ! ,
. ! -
, ?
. , ,
, -

, .
-? , .
.
?
, , -
, . .
, -
.
, , , -
,
. .
-
.
, , , .
. .
,
:
Ax-ax-ax-ax.
.
, -
. , .
!
. --! , ,
-
. ! ,
!
, . ,
, ,
, .
. -
.

: . , , ,
-
. , . .
, -
, , , :
, .
, ,
,
?.
,
.
, , ,
. .
. , .

,
.
.
. , .
.
, , -
. , -
. , -
.
- , ,
; - , ,
; . -
, ,
, , -
.
, , ,
. - -
. , -
, . , -
, .
, -
, ,

, ; -
,
, ,
.
- ; - ,
, -
. , -
- , ,
. , ,
, , -
,
, -
-
.
-
.
, , -
, , ,
; , ,
,
, , -
, , , ,
,
, - , , -
. -
, ,
, -
.
,
, , -
, :
, ! ! -
, -
.
, ,
. ,
, -
, -
,
.
8. ,
-
-
. . -
.
, ,
,
, -
.
, ,
,
; , -
, .
: -
,
. , , , -
. , -
. ,
.
, , ,
,
,
.
, ,
. -
. ,
,
. -
.
. ,
, , -
,
.
, .
, -
. -
, , -
, -
,
.
!
-
. -
, .
, -
, -
, . -
,
. , , - -
.
, .

, -

.
. -
, .
,
-
.
,
, -
.

.
, -
.
.
,
. -
,
, . ,
, -
, ,
, , -
.
, .

, -
. -
, -
, , , -
, ,
,
,
.
. ,
. , -
. , ,
,
, ,
.
. : -
, , -
, , -
. , -
, . -
, , , -
. , ,
, -
.
. , -
, , ,
, -
, .
.
, ? ?
,
, -
.
, . . -
, , ,
, ,
.
, , -
, . , ,
-
,
. , -
, , , .
, , -
, , -
, .
-
. ,
. -
, .
. ,
, , , -
.
? , .
, . -
,
, , , .
, - .
, .
,
, , - -
. .
,
, -
, . ,
, , , -
, ,
.

. .

, . -
, . -
, - , -
, -
, . -
, . -
.
,
, ,
, -
.

, ,
, , , , -
-
,
.
, , , -
, . , -
, ,
. , -
, , -
, ,
.
,
, , -
, ,
, . ,
. , . , -
.
.
, , -
,
.
, , ,
, -
, , -
. , -
-
?, -
, , , -
.
? , -
,
- .
,
, -
,
. , , .
. ,
, , . -
, .
- -
. .
, -
, . -
. ; ,
. , -
. ,
, .
, ,
, .
. , -
. , , ,
, , ,
, -
. , -
. ,
, -
, ,
- -,
. .
. ,
.
, .
. ,
.
- , , -
, . -
, , -
, ,
.
, ,
. -
, ,
,
-
.
.
. -
. -?
, , , , , -
, . -
? , , ,
. , -
? , , , -
; -
, , :
, . , -.
, , -
.
.
, ,
, , -
.
, .
-
, ,
, , .
, , , .
! \
. -
.
! . ?
? .
, -
-
. , , -
,
. , -
. ,
, -
. , -
, , ,
, , -
.
, . -
. -
. , -
, ,
, , .
! -
. ! .
.
. , -
:
, , . , !
, ?
.
,
, . : .
, ,
.
.
, . -
! . -
, .
. ,
. -! -
.
, , , ,
, , -
, -
. -
.
.
-
-
.
, , -
,
!
, !
. , , . -
, , , -
, -
, -
. ,
, . -
, ,
, . -
,
, , , , -
, ,
,
. -
.
,
.
. ,
, -
.
, . -
,
. .
, .
- . - -
,
, . -
-
. , ,
. , -
, .
,
; , -
, ,
, ,
, .
. , ,
.
,
, , -
. ,
.
-
. ; -
, , ;
, .

; ,
. ,
, ,
.
.
, .
, ,
. ,
, , , -

, ,
, , , -
, , , -
,
.
-
, -
. -
,
;
-
.
. -
, ,
, . ,
, , -
,
. , -
.
-
.
, -
. , -
, -
, . -
. -
. , ,
, -
. , , -
,
- , , , ,
, -
.
-
, .
. -
. -


.
. -
, , . -
, -
. , . -
,
.
.
,
. ,
. .
,
.
! , -
,
. ! .
. ! -
!
- ? , .
,
.
, -
. -
, ,
, :
?
- :
!

. -
. -
. , , ,
, .
,
.
,
:
?
-
.
, -
,
. -
. .
, , ,
, . ,
:
., ! : ,
!
.
,
,
, -
, , , -
, -
.
, -
, ,
-
, - , -
.
! ,
. , !
!
-
:
, -. -
. .
, .
, -
, . ,

. -
, , , -
. -
.
. ,

. ,
. -
. -
. .
. -
. -
. :
, . , .
, -
.
.
, . -
-, -
.
. -
. . -
. , -
. - :
!
, ,
.
,
, , -
. -
.
, ,
.
. , -
, . -

. .
- , , -
-, -
. , ,
-
.
. -
, , ,
,
, ,
. -
.
.
, , -
- .
.
, , .
. !
,
.
, -
, ,
, , -
, .
. , , -
, -
.
,
, , -
. , , -

. .
, -
:
,
!
, ,
, ,
, , -
-
.
, -
. -
,
, , -
, , -
, , ,
-
- ,
.
! ! ! .
-
. , -
.
, -
.
, ,
.
! .
. . -
. ,
. .
.
! -. ?
!
. -
, . ,
. -
. , -
.
.
. -
, -
. . -
. ,
,
-. ,
, , , -
, , ,
.
.
, .
.
,
. . -

, ,
,
- .
, ,
, . -
, ,
.
, , , -
, .
,
.
, ,
, . -
.
. -
, ;
. -
, .
. -
.
.
,
. -
,
-
.
, ,

.
.
-

. - , , , -
. , -
.
, -
. , , ,
, , , .
. . , -
. . -
. -
, . -
, . -
-
.
,
, , , -
,
10.20 . -
. ,
-
.
. .
. -
. -
. -
, ,
. -
-
.
, -
, ,
-, , -
, . -
.
, -
-
,
.
, -
.
. . , -
, -
, , ,
.
-
. ,
, .
, -
, ,
,
.
,
.
, ,
, ,
:
!
.
,
. .
.
- , -
, , -
, , -
, -
.
-
,

, .
,
.
, -
-
. ,
, . -
,
. ,
, -
. .
.
-,
. , -

, , -
. ,
. ,
, , , -
, - ,
, .
, .
.
- -
- , -
, .
,
. .
.
,
. -,
, -
, , -
, ,
. . -
, .
, -
.
, , -
, -
. .
, .
-
, , -
, , -
. .
, -
, ,
. ,
.
, , -
. . , -
.
-
-.
-
. .

.
!
, , -
- . ,
-
.
. -
, , -
.
.
, . -
. -
. , , -
, . -
, -
,
. -
, , .
-
, , -
, , ,
.
-
. , -
, -
. -
. ,

.
. -
. -
.
. -
. -

, .
.
, , , -
, , , -
-
. . -
, , ,
, , -
, .
,
,
, -
-
.
? ? ?
.
,
. , -
, -
, -
. , , ,
, -
.
? -
, ! , ,

. , ,
, ?
, , -
, - .

-, -

, -
-
.
, -
, . -
, , -
, .
, . , -
.
,
, -
, -
.
.
.
.
. . ,
, ,
.
, -
. .
, ,
,
. , -
, -.
-
, . -
-
. , -,
.
-
. , ,
.

. -
. -
.
, - -
. -
, . ,
. , -
, . ,
. .
-
. .
,
-. -
, . . -
.
. -
. , -
-
. -
, -
, .
,
. , , ,
, -
, , , .
, -
. ,
.
. -
. , -
, . -
, ,
. -
, .
. .
,
, .
, -
, -
, . ,
,
. -
, , , -
, , ,
, , ,
.
. -
. -
. -
, , ,
, . -
-
. -
.
.
.

. . ,
, -
.
, ,
,
.
-.
,
, -
. -
, -
, .
. ,
. .
, . -
. . , .
. . , .
.
. ,
, -
, , ,
, ,
, -
.
.
, -
, -
, -
. -
, ,
.
. .
,
-
, -
.

, , ,
, ,
-
, .
, , -
, , -
, , , -
, ,
. -
, , -
, -
, ,
, ,
, , .
, -
. , , -
.
, , . -
, , , ,
. .
, . -
. -
, -
. ,
.
- -
-
. .
, ,
, , -
.
, . -
? . -
, ?
, .
, , , -
. .
, , .
. -
. . -
, . , !
.
. !
,
. , -
.
, , -
, , ,
, .
! . -
! , !.. , -
, , !
, ,
.
.
, -
. -
. , , , ,
. . -
-
.
. . - -
, -
.
, -
, ,
, , -
, .
, , -
:
; -
:
. , -
.
, , -
.

, . ,
,
.
, .
.
-
.
,
, , , -
, , ,
.
, , ,
, . -
, . -
, -
.
,
, -
,
:

, ,
,

?

?
?

, ?


,-
, ,
?5

? ? .
. . -
,
; . -
, , ,
. ,
,
6. -
, -
5
..
6
.
.
, -
, ,
, , .
. -
. . -
, ,
, , .
.
. , -
, . -
. -
, , -
, -
, , -
,
, -
, , , -
,
,
.
9.
, ,

, ,
.
,
, , ,
, -
, , -
, . -
,
, , .
, , , ,
, - .

, ,
. -

,
, ,
,
.
, , , -
-
, , ,
,
, -
, -
, . -
-
-
, , -
, -
, , , -
.
,
, ,
.
, -
, , -
, ,
. , -
-
, , ,
, -
- , -
. , , -
, , -
;
, ,
;
,
, ,
, ,
.
,
-
, , -
, -
, , , -
, -
-
, -
.
,
, -
, , ,
, , -
, -
.

, ,
; , , -
-; -
, -
, ,
, -
, ,
, ,
, , , ,
, ,
-
, , -
, , -
, -
.
, -
,
,
. , -
, .
,
, -
,
, ,
- -
,
,
, ,
-
, .
. ,
, , -
, , , -
. -
. -
-
.
, -
, , -
-
, , ,
, .
, ,
, ,
,
, , ,
, , -
, , -
- ,
, , ,
. , , -
, ,
,
, -
-
: , , , -
, -
, ,
, , -
.
,
, ,
, , , ,

. , -
, ,
. ,
, , -
. -
, .
,
,
, ,
.
, ,
-
.
-
,
, -
, , ,
! ! -
, , -
. , -
,
, , , -
, -
, , ,
,
, ! -
, -
! ! , , -
! , , -
! , -
.
! -
! ! !. , -
, -
, -
, , -
, ,
!.. ! ,
, ,
.
, , -
-
, , , ,
-
,
, :
,
, !
. , -
-
,
!.. , ,
, -
, , -
-
, -

, -
, , -
, , !.. , ,
, , -
, -
, , -
, ,
, ,
- ,
, -
, ,
!..
! ! . -,
, !7 ,
!.. -
, , ,
. , -
, , , -
, , -

7
Rane (.) .
, , ,
, , ,
, , -
. .
, , , -
, , -
, ,
, -
,
, -
-
-
, ,

, , -

, , ,
-
. ! , -
, , , -
, - -
, !.. ,
, , -
! -
, -
! -
, ,
, -
-
, -
.

,
!..
, , -
-
, , ,
!
,
, !
, ,

, , -
, , -
, , !..
, ,
!
-
,
, , -
, ,
. , -
, ,
, ,
, ,
, , -
.
, , -
, ! -
, , -
,
, ,
-
, -
, -
-
, !.. !
.
, ,
!

.
, ! -
! -
! , -
, -
, !.. , -
, , , , -
,
, ,

, ! -
. , , !
, -
,
,
,
, -
!..
, , -
, , -
, -
, , -
, -
,
,
,
, -
, -
, , ,
. !
. !.
, ,
.
, ! \
. , ,
, -
, -
, -
x
, ! -
, -
-
, , , -
, ,
, , -
-

, -
, ,
, ,
, , -
, -
,
\ !
! , , , ,
, ,
, , -
,
, -
, ,
, , , ,
-
,
,
, , , -
, -
, , , -
, , , .
- , ,
, , -
, , , , , -
, -

, -
,
, -
,
, , , -
, , , -
-
, , ? ,
,
, !
.
! .
,
, , -
, , -
, , ,
,


, , .
, , -
, , , -
. ,
, -
, -
-; -
, , -
;
, ;
;
; -
, -
, ,
, , -
, . ! ,
!..
! -
. , ,
-
,
! . -
, ,
,
, -
, -
: , -
, , , -
, -
, ,
, -
,
. ! ,
, -
, , -
,
, ,
, , ,
, -
.
, -
. , ,
, :
: , -
, , ! -
, , .
, , -
, , -
, . , -
, ,
-
, , , -
-,

? ! -
. , -
, -
,
!
, -
, ,
, , -
, , , -

,
,

, , -
, , , -
- -
, ! ,
, -
, , -
, , ,
, , -
-
!
. , -
, , -
, , , -
,
,
.
- ,
, , ,
- ,
,
, ,
. -
! . -
, , ! ,
, , , , ! ,
, -
, -
-
, -
. ? , ,
, .

.
. -
-
,
, --
, !..
, , -
, -
, ,
, -
. , -
, , -
, , -
, -
, ,
, -
-
, ,
-
, -
! , -
, ,
,
, ,
,
! , -

, ,
-
, -
, !..
? -
. , -
, . -
, -
, , , -
, ! -
, : ,
,
! , -
! ,
, ,
,
,
. , ,
, , -

, -

, , -
,
, -
, . -
, , , -
. , , -
-
! -
,
, , ,
! -
, , , ,

, , -
, , , -
, , ,
, , , , -
, -
. ,

, , ,
, -
,
, ,
: , , -
, -
, ! -
, - , -
, , -
, -
, , : !!!
, ! , , -
, , , -
, , -
-
, , -
! !!. ,
, ,
, , ,
,
, ,

!
,
,
,
,
,
, , ,
.
, , , -
, , -
, -
, . -
, , -
, ,
, -
.
, -
, -
,
, ,
, , , , .
- -
, -
, . -
, , , , -
.
,
,
.
, -
, ,
, , , -
,
,
. -
, , ,
-
, .
, ,
, , , -
. , -
, , .
,
, -
.

, -
- , -
, , , -
, -
, ,
, ,
.
,
, ,
, -
, , , , ,
, , , .
, ,
, , ,
, , , ,
, -
. -
, -
, ,
, , -
, , , -
.
,
,
, ,
. -
, , -
, , , -
- -
, - -
, -
, , , , ,
-
, , .
-
, -
, -
, ,
,
,
, ,
- , -
, , , -, -
.


1916 -
, . , -
, , -
, . ,
, -
,
, ,
-
.
,
, -

.
, ,
-
.
,
.
10.
1916
, -
, ,
, -
,
, -

, - -
.
, -
- , -
,
. , ,
, , -
, , -
.

.
; ,
-
,
, , -
. , , -
. -
,
, -
, -
, ,
-
, , ,
, , -
, , -
, :
-? , , .
-, , , ,
,
.
,
.
, -. , ?
-, , .
-
, ,
,
.
, , -
,
.
, ! -

, -
,
,
.
, .
, .

, :
?
-, .
-
?
, .
, ,
, -. , -
. ,
, , -
, -
. -
. . , ,
,
:
, ? , -
?
-, .
! -
, ,
, -
, , .
, . . ,
.
, , -
, -
.
, , ,
, -
,
, - -
.

. -
. -
, ,
, -
.
- -
, -
, . -
, -
.
, , .
, , -
, -
. , , -
-
-. poe
, ., -
,
, -
,

,
.
,
, -
, , ,
-
.
-
.
. -
.
, , -
, -
. - -
, -
, -
. , , , ,
,
, , -
, -
,
, ,
.
, , -
. -
, -
. , .
. ,
, . -
,
.
. -

. -
, , . -
, ; -
.
:
,
, -
. -
. , -
, , ,
, , -
, , ,
, .
-
, . -
,
,
. ,
.
, -
, ,
. -
. -
.
,
-,
, -
, ( -
) .
-
. -
-
, . .
, , , ,
, , ,
,
.


. -
. -
,
--. -
-
.
. -

. -

,
,
.
,

. ,
,
, - -
, :


-
-. ,
,
-
, .
,
-
, , -

, , -
-
. - -

, -
, -
,
,
,
. -
,


.
- ,
. ,
, -
, - -
.
; , ,
. , ,
.
- - -
. , ,
- , ,
,
, . ,
. . -
, -
, , .
, , , -
.
. , -
.
- .
.
, .
. - -
. -
. , , .
, -
, . ,
. ,
, -
, . ,
, . -
, . , -
, . -
, , -
. . ,
. -
.
. ,
,
. , ,
, -
.
.
, -
.
, ,
, .
. .
.
, , ,
, . -
. -
-, -
, -
.
-
. , , -
. , -
. , , -
, -
, .
,
- , -
, , -
. , .
, , -
. ,
. , -
, -
. .
, .
. , -
, ; -
, . -
, , , -
, , , .
, .
. -
. -
. -
. -
, , , -
.
,
. ,
. ,
, -
, .
,
.
- ,
.
. .
-
, , -
.
.
.
, ,
.
.
.
.
! . !
!
, , ;
,
. , -
. , -
, : ,
!, (

, , , -
, , ,
, ).
, , :
, . -
. , ,
, .
, , -
. , .
.
. , .
. .
.
! . -
, ,
, -
. -
. -
, -
.
, , -
, .

,
.
. ,
. ,
, -
.
.

? -
. , -
. ,
,
, -
. , -
,
, -
-
, -

, , ,
, .

, ,
.
-
, -
,
, . -
. , .
. -
.

. , , -
.
. -
, , ,
, . -
,
,
, -
.
, -
, ,
. , -
,

. -
, -
. , -
, , , -
. .
, , ,
, .
-
, -
, ,
. -
. -.
-
.
, -
. , .
-
, , ,
, .
,
,
, -
. , , -
, , -
, -
. -
, , -
,
- . -
,
, , , -
, , ,
.
-
, . -

. , .
, --
.
-. -
. , , -
. ,
, -
, ,
- . -
, , -

. , , -
,
, , ,
. -
. - -
, , -
. , -
. , , ,
.

-; -
. , -
,
,
. , , .
-
.
, -

.
, , , -
. , .
, ,
.
-, .

.
. ,
, .
. - -
. -
. , .
. , -
.
.
. . , -
, . ,
, -
. . -
, , ,
. -
.
, , -
-
. .
: .
. .
, .
. .
. , -
. , -
, -
, , -
,
. ,
.
, -
. -
. -
, .
,
.
, ,
. , -
-
. . -
, . -,
, , -
. .
,
, , ,
-
.
, .
,
. -
. -
, , ,
.
-
.
. -
, .
, ,
. .
, -
.
, , .
; -
.
.
-.
. .
, .
, . , , -
, , -
.
. . -
1920 .
, ,
, ,
, .
. -
. . -
; .
, .
- , -
- , , -
. ,
. -
.
, , .
. -
.
, , , -
-
. . .
, , ,
. -
.
. . -
. ,
.
, -
- .
-
, , , .
, . -
, , -
. , , -
. ,
, .
.
, -
. , -
,
, . -
, ,
,
, :
, . .
.
, -
, -
, , -
. ,
, , , , -
. , -
, .
.
, . - , -
? ? . -
, , .
, ,
:
, . ,
, , .
. ,
. .
,
. .
,
, , -
, , -
,
.
, -
. , ,
. . , -
, , -
. ,
- . -
, ,
,
.
11.
,
-
, -
.
. -
- ,
. -
,
. -
- . -
-
, , ,
. , ,
. -
. , -
, , -
, ,
.
, ,
,
-
. -
, -
.
, -
, -
, ,
. -
-
, , -
, , ,
, -
, , -
. ,
, ,
.
- -
-
. -
.
, -
-
, . -
-
. ,
, ,
: -
; -
; -
, , --
, -
, ,
, , , -
,
.
.
-
. -
: . -
,
- ; ,
-
. | ,
'. " ,
.
, , - -
.
. ,
, , ,
, ,
, -
, ,
,
, , ,
: , . . , ,
, , , , -
! ,
- .
, , -
, , --
. -
, , -
.
, -
, -
-
, .
-
-
. , -
:
, ,
-
. ,
, , ,
, ; ,
, -
-
.
-
,
. -
-
, ,
, - -
, -
, -
. -
, .
: -

-
. , -
-
:
! -! -
. -
, , !..
, , !
-
! ! -
( ,
; -
, -
, -
,
, , ,
, , -
) -
. -! !
(
, ), -
! -
, !..
! ,
!
! -! , !
-
- .
!
, ,
, -
;
, , , -
-
. -
- . -
, , , -
, -
,
, -
, -
.
, -
, . , -
, -
,
,
.
,
, ,
, -
-
, ,
. -
,
. , -
, -

,
. , -
-
, ,
;

.
-
.
, , .
, ,
, ,
-
-
--------
----
, ,
,
, -
. ,
. -
, , ,
, - , -
, -
, -
, -
, ,
, -
, .

. -
,
, . -
-
, , , -
,
, , ,
.

. -
, . -

, , , -
, , , -
. -
,
-
, -
. , , ,
, -
,
-
, .
-
, -
. ,
, -
, ;
, -
. .

, -
, , , -
. - -
; .
- , -
, -
,
: ,
, ,
, , , -
.
, ,
.
.
,
, -
, -
-
, -
,
.
.
,
,
,
,
, ,
. -
- -
, , , -
, , -
, ,
, -
, , -
, , -

: .
,
: , -
-
, -
,
.
,
, , -
, -
, -

, , -
, -
, -
,
.
. ,
-
. ,
, -
, , ;
-
, -,
,
:
-! , ,
!
- -
, , -
, , -
, -
, , :
! !
,
.
,
, -
.
,
, ,
, , -
. -
, -
-
.
-
.
-
: -
; -
, -
; ,
;
, , -
, -
-
.


, -
, , ,
, , -
, , -
, , , (
) .
,
,
. -
,
-
:

-
, -

.
, , -
.
,
, , -
,
.
-
, , -
, ,
-
, , ,
, -
, -
! . , -
, , -
. , ,
, -
, ,
, -
, -
-
, -
, , .
-
, ,
-
, -
, .

, -
- -
. ,

,
, -
- .
, -
,
, -
.
-
. ,
, -
,
. , -
,
-
,
-
-
. -
-
-
, - -
,
- -
, -
, -
. -
, , , -
,
, , . -
, - -
- , , -
,
,
-
, , , , , -
, -
; , -
, , -

, -
, ,
, , , , ,
, ,
, -
, -
-
.
-
, -
, .
-
, -
, -
. .
-
.
-
. - ,
-
.
,
. -
. ,
,

.
, -
- .
, ,
, , -
. -
, . , -
. , -
, -
, -
.
, -
; , -
, . ,
, , -
.
, . -
-
. , -
; ;
;
; -
: , ,
. ,
, .
-
.
, -
. -
,
-
, , -
-
, . , -
-
, , -
, -
, -
, , -
. ,
:
? , . .
,
, ,
, .
, , -
, -
, ,
,
, -
,
, -
, :
! ,
,
, ,
., , -
!
, ! ! -
, , , -
! - ,
? , -
?
-
, -
. -
, -
, . -
, , -

-
, ,
. , -
, .
- -

, -
,
,
, -
, , -
, . -
, , -
, -
. -
- -
. , ,
, -
,
, .
, -
, , -
, -
.
, -
, :
! -- !
! .

.
,
,
. ! -
, ,
,
, , -
,
,
. ! ,
. ? , -
, . , -
, .
.
!
. , , -
, -
. , -
, -
, -
-
.
, ,
,
-
, ,
-
. .
, !
, -
! !
.
. ,
.
, ,

. . -
, -
, : , ,
. .
, ,
. ,
. -
, .
:
,
, : , ,
, .
,
. , -
. ,
. ,
. , , .
, . -
. , , -
, --,
,
, . . -
. . ,
, -
, , -
. , -
, , -
, , :
, , !
-
, ,
:
! , ? -!
!

, , ,
, -
.
, ,
, -
, -
, -
. , -
,

, -
.
, , -
, , -
, , ; -
, ,
; , -
.
, ,
, , ,
, -
, -
, ,
,
, .
,
, , ,
, -
:
! -
! -! !
.
12.
,
, -
.
,
, .

.
,
,

,
,
, , -
. .
,
-,

, -
, , ,
, ,
- ,
. , -
,
, -
, -
, , -
-
, . , -

.
, -
, ,
, -
, -
, -

. , -

, .
, -
; -
-
. , -
, , ,
, , -
, -
,
, .
,
-
, ,
-! -
.
, - -
, , -
, ,
, , , -
, , , -
-
, ,
.
,
- -
, -
, , -
, -
, -
-
,
. -
, , ,
, , .
,
, , . -
, -
, , -
. , -
, ,
,
-, -
, , -
. ,
,
, -
, ,
, , ,
- ,
, , ,
- .
, , , -
; -
, -
. -
, . -
, , , -
, -
, , -
. ,
. -
, ,
! .
: ; -
, -
,
,
, , -
. ,
, , -
-
, , , -
.

. .
-
- .
: , -
-
. , , -
-,
, ,
, ,
-
, - -
. -
,

, ,
,
, -,
.
:
-
, , - -
, -
, -
.
, -
, , -
, -
. -
, ; -
, .
.
.
;
-
, -
. , , -
, -
, ,
. -
,
, , -
,
.
, -
, -
-
,
, , -
.
. -
, , -
,
. -
. ,
;
-
, -
, , --
; -
, ,
. -
-
, .
,
,
. -
,
.
, , ,
, -
, , :
! ! !
,
, . ,
.
, -
.
, -
, .
,
, -
.
, -
; , -
; -
-
.

, .
-
, . -
. , -
; -
, , -
, , -
-
, - -
, .
-
-
, -
.
.
; -
, -
, -
, , -
, -
, , .
, -
, , -
,
. :
, -
, , -
-
- , -
.
, -
- ,
-
, ; -
.
-
. ,
, , , .
;
,
, .
, , .
, -
, -
, , - , -
,
, . -
-
. ,
; -
, ,
, -
. , -

, , , ,
, .
-
-
. -
, , ,
.
. ,
, , , -
. ,

. ,
.
. -
. , -

, -
, .
, . , ,
,
. -
, ,
.
. ,
, ,
.
,
-, -
. ,
. , ,
, , -
. ,
. -
, ,
:
, . -
, .
, , -
, -
.
, -
, -
.
. -
, . -
, , -
, -
, : . ,
.
- , , -
. ,
. , -
.

:
,
? ,
, , -
, - , ?
: . ?
, ,
,
, -
. .
! , -
, , -
, - -
? .
, -
.
---, .
, , ,
? . -
. -
, .
, , ,
.
,
, -
. .
, , , ,
.
.
, , , -
,
. ?
,
, , , -
, .
, , -
- ?
, ?
, ,
,
.
-? .
. -
?
.
, ,
!
.
, !
: , , , .
?
, -
, -
. ! -
, ,
,
.
, -
! .
, , -
, ?
:
, .
, . -
,
, !
-
,
:
! , -
, . -
, ?
,
. , .
-
.
-
.
? .
, , - -
, . -
. -
, .
, -
.
.
!
. , .
-
. , ? ,
. , ,
!
. -
. -
, -
, ,
,
.
, -
. -
, -
---, . -
, , -
.
, ?
. . ,
.
. , , -
, :
,
.
.
,
.
, , ?
?
,
. ?
?
-, , -
.
,
:
! !
,
, - -
. -
, ,
.
,
, -
?
, -
, ,
. , , ,
.
, , -
, ,
?
. .
, , .
,
, ?
-
, ,
, :
! ! ,
-
, , -
.
. . -
. , -
, .
, , ,
, , -
, , . -
, , , -

. , -
. ,
,
-
. -,
,
.
, -
, .
, , -
, -

. ,
, ,
? -
,
, , ,
, , -
, ,
. -
, , -
-
. ,
, ,
. , .
, -
, .
, , -
, ,
. ,
, , -
, -.
,
, , -
, , -
, , .
-
, ,
,
. -
. -
. , -
, .
, ,
, , , -
,
-
, .
, -
.
, , -
, ,
-
-
, -
: , --

, , ,
.

, -
, , -
,
:
, -
, ,
, , -
. ,
. , ,
- -
. ,
; , ,
, .
, ;

. , , -
. -
;
,
.
, ,
, , , -
, ; -
, , ,
- , , .
, -
; -
,
.
, ,
, , -
.
, , ,
- ; , -
8.

8
.. .. .

, .
, , , -
, , -
. ,
,
:
, ? -
--- ?
-
. ,
----,
.
--- -
, -
-
,
:
.
.
,
, , -
.
. , -
.
, , ,
-, .
, , -
, , .
, ,
, , -
? , ! ,
-
. , .
, .
, , -
. . -
. , -
, ,
.
, -
. , , . -
,
.
, , ,
,
, ,
, ,
,
. , -
. , -
, -
, -
.
! ,
. !
.
, ,
! .
, !
, -
,
, , -
, ; -
, -
.
, , , -
,
:
,
. , -
. ,
; , -
, -
:
, , ! !
,
.
,
, . -
, , -
:
! , !
- ,
! ,
!
.
, ! !
, , -
, -; , , -
; -
. , -
.
! . -
.
?
.
,
.
, -
--
.
? . -
. -,
.
? -. -
? -. ,
? . -
, ? . -
, , -
? . -
? -. -
? .
- ,
? .
, .
?
.
.
, ?
.
, -
.
, .
- .
, ?
, . -
. .
.
, ?
. -
. -
, ,
. , -
. , -
. -
, .
, . , ,
.
-
,
.
: ,
,
,
.
-
, ,
, -.
. , -
-
, . -
, -
.

, .
,
. -
,
.
,
.
, ,
, -
, , .
- -
: -
, -
, ,
-
, , . , , -
,
.
. ,
. -
,
.
, ,
,
. , ,
, ,
, , - , -
-
. -
, :
, , -
.

,
,
;
, , -
. , . , -
,
, , ,
.
, , .
, -
, ,
. .
, -
, -
, ,
, , -.
, .
13.
( ,

-
) , , ,
, , ,
, , , , , -
, , , , ,
,
- , -

, , , -
, , -
.
, -
, -

, --
, , -
, , ,
,
-
:
.
, ,
, :
, ?
. , -
, -
, -
, -
. .
, , . -
. , .
-
. ,
, , -
, , -
. -
-
. .
, , -
. . ,
, , , , -
.
, , , -
. -
,
:
,
, ,
,
, , , , ,
, ,
, -
, .
, , , -
, -
, ,

.
.
. -
, ,
.
, , .
,
.
-
, -
, , -
; -
.
,
.

-, -
,
-
, -
, , -
, -

-,
.
-
. , -
. .
, -
.
.
, ,
; ,
, , -
,
.
, ,
.
,
, , -
, , -
:
-.
. , -

,
.
,
, , ,
, , ,
, ,
.
, ?
. . ?
-
-. :
. , .
. -
. -
. -
, , , ,
.
, ,
, , , -
, , . -
.
. .
, ,
. -
. ,
. -
, , -
, -
, ,
.
. -
, ,
, . , ,
,
. -
, ,
.
-
. -.
,
, -, -
. ,
-

,
-
. -
,
, , .
-
, .
, -
, -
, , ,
,
.
,
, , ,
, -
, .
, , ; -
; -
,
;

.
,

, , , -
, ,
: -
, , , -
, , , -
? , -
.
-
, , -
, -
, , , -
, , -
,
,
, ,
, -
.
, , -
, -
, , ,
, -
, , .
, ,
; -
, , -
, -
,
, , , -
, -
, , -
, , ,
, .
! -
, , , -
.
, , ;
, -
, , ;
, -
, ;
, .
, , -
, , -
, , , -
, , ,
, , -
.
. -
, ,
. ,
. -
, -
; -
, , -
.
,
, -
, . -
. -
,
. -
, -
, -
. , -
, , -
, -
, , ,
, , ,
, , , ,
. ,
, -
, -
. .
, ,
, , , -
-
,
.
, -,
,
, , , ,
.
, -
, -
,
. , , : -
, . -
, . -
, . -
, -
; -
.
, .
, -

. -
, -
, -
, - -
. ,
-
; ,
, ; -
, ,
; -
, , ,
. , , -
, -
. -
,
. -
-
.
,
, . -
-
-
. -
;
. -
,
. ,
, .
, -
- , ,
:
! ,
!
, -
, , ,
, -
, .
, , ,
, -
. , -
,
.
, -
. , -
, , -

, .
, -
,
.
,
.
, -
. , - -
. ,
,
. -
, , ,
,
,
.
-
.
. , -
. -
, , -
, . ,
, .
, -
. ,
. -
, , . -
-
.
- , -
,
.
,
. -
,
, -
, - -
,
, ,
, -
-
.
.
, . -
,
,
. -
,
. ?
, , -
, -
.
. -
. , , -
, -
.
, ,
. -
. , .

. ,
, ,
, . -
. -
, -

,
, -
, , -
-, , -
, , -
,
.
. -
. .
, , -
. ,
, , -
, , -
, , .
,
-
. ,
,
,
- , ,
, -
.
?
, , -
, , , -
-
, ?
, -
, , , -
. -
, , , -

, , ,
, -
-
, -
, , ,
, -
, .
, , -
,
, , ,
. ,
,
, , , ,
. , ,

.
, - -
.
, , -
. , , -
, -
,
.
, ?
? , , -
? , , ? -
,
,
?
, . -
,
, , , , . -
. -
,
, , -
, , , ,
. , , . .
.
?
, , -
. , -
, , ,
, ,
.
, , ,
, , -
,
. ,
, -
. - ,
.
, -
, , -
; , ,
,
.
, -
, -
, , -
, .
, , ,
-
-
, , -
, ,
-- -
. , -
, -
, , , -
, , , -
.
,
,
,
, ,
, -
, -
-, -
, -
, , , -
-
; , , .

- , . -
-
-
, -

,
. ., , , -
, -
, ,
, -
; - . -
, -

-.
, ,
, ,
,
,
,
, -
: , -
, , -
, .
-
, ,
, -
! .
-
, .
, -
. ,
,
,
; -
, , -
,
, ,
, -
,
, ,
. , -
, , -
, -
.
, , , -
,
,
. -
. -,
, -
, -. -
-, -
, , -
, , -
, ,
. -
.
, -
-
,
.
, ,
, -
, -
, , -
. -
; ,
-
.
? -
, - , -
. ,
,
-
; , ,
, , . , -
, -

. ?
? -
, , , , -
-
. -
, , -
,
, -
, , ,
.
, -
,
. , ,
, -
.
, ,
, ,
, , -
, ; -
.
, , -
, -
, -
, , , -
, , , , , -
, , ,
, , . -
, -
; ,
, , ,
.
- -
, . -
, -
-
, -i : -
, -
-
, -
. -
, ,
: -
, , ; -
-
,
,
.
, -
-
. , -
, ,
, ,
, -
, , : -

. -
, ,
, , -
,
, .
, , -
, .
; , -
, -
.
14.

- -
, . -
, ,
. , , , -
-;
, -
, -
. , ,
- , -
, .
, -
, -
.
.
,
, -
, ,
, -
, , .

. ,
, , -
, .
,

, . -
, , , .
,
.
-
-,
. , -
. , -

, .
, - -
: , ,
. -
, , ,
,
.

. . .
. -
, -
, , -
,
, , , , -
-
, -
,
,
, -
, , , -
, , .
,
. -
-
-
.
: ,
- -
, ,
,
-
:
, !.. !..
-!.. !.. . ,
, ! -
. -
, !
: ,
?

-
. , ,
, - , -
, .
, . . ,
, ,
,
, , , -
.
.
. -
, -
. , -
. ,
, -
,
.
, , -
, . -
-
. ,
, , -
. -
, .
,
, -
, .
, , -
, -
, ,
, , -
. , -
, ,
. -
. -
, -
, ,
, ,
.
, -
. , , -
, , . -
.
, , ,
.
, .
; -
. , , ,
.
. - -
, : -
, -
, , -

.
,
. , ,
, , -
. -
. - -
. .
, -
, .
-
. , -
-,
, , -
, -
, - , -
, , ,
,
.
.
-
. , , -
.
, -
, .
. -
, , , -
. -
-
: -
. -
, .

-
. ,
, -
,
.
-
. , -
, , -
, . -
, .
, ,
, ,
, ,
. -
,
. -
-? : -
, ,
, , -
, .
, -
-
, .
: , ,
, -
. , ! -
.
, -
. -! !
,
. ! ,
, , -
, !
.
: , -
: -; -
; -
; , -
- , , , -
, -
, ;
, -
, ;
, -
, -
, -
; -
,
, --
!
!, -, -
, -
- -; -
, -
, -
, , - , -
: ,

- -
. ,
,
; ,

, , , -
-; -
, -
, -

, ,
.
. ,
, -
, .
,
: . -
, ,
, . -

.
,
.


,
. , -
, ,
; , ,
.
, -
: , -
; , --
; ; -
-
-
; , , -
, -
; , , . -
,
, , ,
, -
, ,
, . -
,
, -
,
, , . -
-
, , , ,

, ,
, . , -
, , -
, .
. -
, .
, , -
, , -
-, -
, , -
- ,
.
: -
.
-
,
, ,
.
, , -
,
. -
.
-
. -
, , , -
, -
. . -
, , ,
, .
, -
,
, , -
. , -
, -
,
-
,
,
, , -
, , , ,
, -
,
.
, , -
,
, -
, -
, -
,
,
,
,
,
,
. -
. - ,
, , , -
. , -
, , , -
, , -
.
,
,
, ,
. -
-
, -
, -
,
,
. -
, .
, -
. -
. , -
, , -
. ,
, ,
. , , , -
. ,
. , -
, . , -

, , -
.
, -
.
-
,
, -
. -
, -
, ,

.
. -
-
. ,
, , -
,
. -
-
:
, ,
: , -
?. -
, , ,
. : -
, , - -
, !
-
. , ,
, , , , -
, . ,
, ,
.

,
, : -
! , !
! , -
! ,
! , !
!.
, , -

.
, ,
, :
, , , -
, .
-
-
,
. -
, -
, ,
, ,
,
. -
, -
,
.
, , -
-
, ,
, .

, , ,

. ,
. , -
, , -
, -
, -
, ,
,
.
, -
, -
. -
. -
-
,
, -
, -
, , , -
.
, -
-
, -
, -
, -
. , -
, , -
, , -
, , . -
, ,
, -
. , , -
, ,
, . -
, ,
.

,
,
, , -
, -

, -
. -
-

, -
,
,
-
.
-
, . ,
, , ,
, -
, , ,
, -
, -
, , -
, , -
. , -
,
,
, , -
-
,
- -
- , -
-
, .
, , -
-
, -
-
: -
; -
, -
; , ,
, -
, -
, , -
, ,
.
-
,
.
, , ,
? ? -
? -
?
.
. ,
, -
. -
-
. , ,
, ,
, , -
, -
.
, -
, -
, ,
.
, -
, -
-
. -
, , , ,
, -
. -
, , -
. -
, -
, . -
, , -
-
, -
, .
, , .
-
. .
-
. -
, , -
, -
-
. , -
, ,
,

.
, -
, -
, -
. ,
-
, , -
, , -
,
.
.
-
. -
.

;
. -
,
. , -
, , ,
. ,
- , -
, -
. -
, ,
.

-

. , , -
,
-
,
-
, -
,
.

.
,

.
, ,
, , -
, . -
. , -
, ;
, ,
.
. , , -
. . -
, ,
, , .
. .
,
, ,
- .
,
,
, , -
, -
-
, , -
, - , ,
. -
, .

. . -
. . -
.
. .
, ,
.
-
,
, -
, -
. , -
, , -
; , -
, ,
, ,
. , -
, , . -
, , , ,
. -
, , ,
. -
,
, -
,
- ,
, , . ,
. , -
. ,
, -
. , -
.
, -
, -
. -
, ,
? ,
? -
?
? , . -
. , ,
.
,
,
, : , -,
, -
, ,
; , -
, , , -
-
. -
-
, -
, ,
, -
, , , ,
- , -
, -
, , ,
, .
.
, , , -
, , -

, ,
, , , -
, , -
,
, -
.
, , .
.
, ,
, , , -
. -
, .
, ,
.
, , , , ,
. ,
, , -
, , ,
, , , -
, , -
, -
. , -
-, -
, , , -
. . -
-
, , -
, -
, , -
. -
, , , ,
, -
,
,
, -
, , , -
.
, , .
, .
-
, . -
, ,
, . -
, , , -
, -
, -
, -
, , -
, , ,
, , , .

.
,
, -
. , -
, -
. -
, , -
.
, -
, . -
. -
. , . -
, .
,
, , . .

. ;
. .
:
, ,
.
, , . ,
-
,
, -

,
,
, -
. -
.
, , -
, , ;
, , -
-.
-
.
, ,
, . -
, . -
-
, - -
; ,
; -.
, -
, , -
.
.
.
, ,
. -
,
, , ;
, ,
,
; , , -
, .
-
. , -
, , -
, -
, -
, .
! .
-
, , , ,
- ! -
,
, -
.
15. GOTTER DAMMERUNG9
, , .
. , -
. ,
, .
, -
, . -
. .
, .
,
, , ,
, .
. . -
. -
, .
.
, ,
.
. -
, -
. . ,
, , -
,

9
(.).
. -
, -
. -
, -
, -
,
, , . -
, -
, . ,
, , -
. , ,
, , , -
.
( .
- .)
, ,
, ,
, -
. -
, ,
.
-
, , -

. -
, -
, , -
. ,
-

.
, -
, , .

.
. -
. , ,
, -
, ,
, ,
-
. -, ,

. , -
. -
. , -
- .
,
, , -
-
. ,
, .
.
,
, -
, . -
. , , -
,
. ,
, , - -
,
.
, -

, . -
, -
-,

. , - , , -
-
, .
, -
.
,
. , -
, ,
. -
. ! -
! :
, -
. -
? . -
. -
. -
, ,
, ?
, -
, -
,
. , ,
. , ,
! , ,
! , ,
, . -
, -
,
, -
! , ,
, !
, ?
-.
? . ,
. ! , -
. .
, -
.
.
- -
, -
, .
.
,
-
. ,
, -
.
, , -
-
. , -
, , -
. -
.
, ,
,
.
, -
, , -
,
. ,
, ,
, -
, . -
. . -
,
,
,
,
-
, -
, -
.

, -
. -
, .
, .
-
, , - -
, -
,
, ,
.
,
; ,
. , -
, ,
.
.
, , -
, , ,
:
, .
?
. -
:
, , -
,
-
. -
. -
.
, ,

,
, . .
. .
. -

, , -
.

.
,
,
, ,
. -
.

. . -
, -,
, , -
, .
-
. ,
, -
, , -
. . -
. -
.
, , , -
,
.
, . -
.
. , .
, -
. -
, -
, -
, , , , -
, , .
-
. .
, . ,
. .

, , -
,
, ,
, . ,
. -
, ,


, -
. - , , -
, - . ,
-
, , -
.
, -
.
-
.
,
, ,
.

, -
, ,
, -
, ,
. -
. -

-- , .

, -
. .
, . ,
- . -
, , .
, , -
-, .
,
, .
, ,
. -
, -
, -
. -
, . -
.
, -
, : -
!.
. -
, , -
. -
; ,
--
. ,
.
,
,
, , -
,
. -
. .
, -
. . -
. -
, . -
.
.
-
. , , -
,
.
, .
-
,
, . -
. -
, , .
-
, ,
, ,
, -
, ,
, ,
,
. -
. ,
, , -
. , , -
, , -
, ,
.
. - -
, , -
,
-
- -
. . -
, . -
, , .
, ,
. , -
; ,
; ; ,
;
.
? -
, , ,
, , , -
; ,
. . ,
, -
.
. , -
, , -
. ,
, -
, , -
, -
, - , , -
,
, -
,
- , ,
.
, -
, ,
, -
.
. -
, .
, ,
.
.
,
. -
, , , , -
, -
, , -
, , -
.
,
, ,
.
. -
, ,
.
, !
, -
, -
-. -
! ,
!
,
, . -
, , -
:
, . .
.
! -
. -
, -
-
, -
, , . -
.
-
, - -
, -
. , , ,
, -
,
.
, -
, -
:
, , , ,
, -
, .
, , , -
-
- , -
.
-
, ,
,
. , -
, -
,
; -
. , , -
.
, -
.
.
-
. , -
, .
, - -
. -
, ,
, -
.
, -
-
, , -
, , ,
, -
, . ,
, , ;

.

, ,
.
. , -
, -
, .
-
. -
. -
. ,
,
, ,
, .
, -
, ,
. -
.
. -
. , -
, -
. , , -
, , -
,
, , .
, , ,
. , -
. --
. -
, -
. ,
, ,
, .
, -
, , -
, .
. , ,
. , -
; , .
, , ,
,
, -
, -
.
, , , -
; , -
, -
, . -
. .
, , .
- . -
, .
, , , -,
, , ,
. ,

, , .
,
,
. . ,
, ,

, , , -
. , , ,
, , -
. , -
,
, -
;
-
; -
; -
.
, ,
, .
,
,
, , -
. -
, ,
:
,
- , -
,
.
.
,
. , -
, ',
. ,
, , -
-
, , , -
, , -

.
. , , , ' -

, Plus change, plus
c'est la meme chose10.
, , ,

, ,
, , ,
, .
,
, -
, , , -
. ,
-

10
, - (.).
,
, -

, , ,
-
.

, ,
,

, -
, , , -
,
, -
. , ,
, -
- ,
, , -
, -
, -
;
, -
, -
, -
, ,
- -
, -
.
,
-
, ,
, ,
, , , -
,
, -

, -
,
, -
-
, ,
, -
, . -
, ,

,
, , , , -
, .

. , -
- ,
, , ,

, . -
-
. - , -
-
, , - -
, -
,
, -
,
. -
-
, , -
.

, , -
, -
, ,
,
,
, -
-
, ,
, , -
- . -
,
, -
, -
; -
;
, -
, ,
,
. -
, , -
, .

,
.
.
, . ,
, -
, , -
. -
, ,
, . -
. .
, , -
.
.
, ,
, -
. ,

. , --
,
.
-
. -
-
,

.
, . -
. -
.
,
, :
, ? ! , -
, ! ! -
. !
-
, . -
. :
, -
, , -
, , -
, , , -
. :
.
.
, ,
,
. ,
:
! !
.

- .
, , .
. -
, .
- .
, , , -
, . -
, -
. ,
:
, , . -
, , .
.
, , ,
, , -
, , -
. , . -
. y-, . .
,
; -
-
. -
, -
, -
.
. -
.
. -
, . -
, -
,
. , , .
. -
.
.
,
:
, . , .
.
? -.
,
, . -
, . -
, ,
, , -
.
, , ,
. .
.
.
,
, .
.
, , , -
, . ,
-
, ,
. -
. , , -
, . .
, , ,
, , , -
, , -
, ,
, .
, -
,
. , ,
, -
, -
. , , , -
. ,
, , -
. , .
, -
, --, Mais
oui, monsieur, Merci beaucou, Pardonnez-moi
Toute de suite11.
.
-
-
. , , -
, .
,
, . , , -
. ,

.
.
,
,
, , , -
.
, , -
.
, . -
, . -
, .
,
. .
.
11
, , ,
(.).
,
. , ,
, .
, . -
, , .
-
. , ,
, -
,
.
.
, , -

. ,
,
, .
, , ,
.
. -
, . -
, , -
.
-
. , -
, -
. , .
, -
. , , -
,
.
. -
. .
,
.
, , , .
. -
.
. , , -
, .
,
. ,
, , ,
,
, -
.
,
, , . , -
-
, -
,
, , . ,
- , -
, -
, .
.
, -
, -, -
,
, , ,
.
,
. -
, -
, .
, . -
, -
, ,
, -
, -
, , , -
,
, -
, -
.
. -
, , -
. , -
. -
, .
.
, , . .
.
. , -
, -
. .
, , ,
, ,
, . -
-
. , -
-
. , -
.
. .
, -
,

. , -
. ,
. -
, ,
,
, .
! ,
, -
, - , - -
, , -
. ! -

.
,
. .
. , -
. .
, ,
. , ,
.
.
. , -
. -
, , .
,

:

-
, !
-
, !
, , ,
-
, , !

, -
, , , -
, , ,
.
-
.
, , -
, -
. -
. -
. .
.
, -
. -
, , ,
. :

, ,
,
,
, , ,
, .


, ,
, ,
, .
-, ,
. -
.
. - -
, .
, , -
.
, ,
,
, !
, ,
, .
- , , -
, , ! -

! , , !
! , ,
, , -
!
, ! -. -
! !
!
, -
, , ,
, ,
, , -
,
, ! -!
.
,

, ,
: , -


.
, , .
,
.
, , ,
.
.
! . -
, -
. !
, , , , -
, , . !
, .
! , -
.
, ,
.
.
.
.
, ,
,
, , , , -
.
16.
, -
, .
, , -
, ,
, -
, , -
, , ,
, . -
, ,
, -
, -

,
, -
, .
, , .
- , -
, , -
,
, -
, . ,
, -
, -

, ,
-
-
, , , . -
,
, -
.
,
- , -
, , - -
, -
, -
.
-
. , -
-
, ,
, , -
. , -
, -
, , -
, -
.
.
-
- -
, ,
, -
-
, -
,
, -
, -

.
,
-

,
,
, ,
12

,
, -
,
, -

,
, , ,

, , -
12
. .
-
.
, , ,
, , -
, ,
. , , -
,
- , -
, , , -
, ,

, , --,
, , , , -
, ,
, . -
-
, ,
, ,
, ?
, ,
. -
, ,
, , -
. -
. -

, -
, ,
, , .
-
, -
, , -
.
-
. -
-
, , .
, -
,
, -
, -
, ,
, ,
, , ,
, ,
.
? , , -
, - ,
. , ,
, , -
, , -
, , -
, , ,
.
? -
- -
, , , -
,
; ,
,
, ,
.
?
: , -
, , ,
, -
, , -
, -
, , , -
, ,
,
; -
, ,
, ,
?
?
?
? , -
, . -
, ; -
. -
, ,
,
?

, -
, -
, , -
, , , , , -
, ,
, ,
, .
-
, -
, ,
, , -
,
, , -
, . ,
, ,

.
? ? , ,
- -
. -
- , , -
, -
, ,
, -
!
? ? -
, -
, ,
, , -
. -
-
, , -
,
,
!
? ?
? -
, -
-
-
,
,
, -
- -
. -
, , , , -
,
. -
,
, ,
, ,
, , -
. ,
!
, -
:
!
!
?
!
?
! ! !
? ! ?
?
, .
? ? ,
?
.
! ? -
!
?
!
!
!
, -
, --
, ,
, , -
,
! ,
, ,
,
, !
, ,
, , ,
,
, ,
, ?
? , -
, -
, , -

,
?
, , -
, , ,
, -
, , , ,
, ,
,
, , !
,
-
, -
. -
. -
.
-
, -
-
. -
,
-
, .

. ,
, -
, -
.
. -
, -
, ;
-
. -
,

-
, , , -
-
. :
,
,
, -
.

,
(
), , -
, -
. -
-
- -
-
, -

, -
,
,
.
,
, -

. , -
.
, -
, -
, -

, , , ,
, -
, ,
,
,
.
, -
. -
-
.
, , , -
, , .
, -

, ,
. -
, ,
, , -
.
, -
. , -
, , -
, , -
,
. , ,
, -
-
, , -
, -
(,
). -
, -
, -
.
: -
, ,
:
? - ? ,
!
!
,
,
,
, , -
, , -
, .
,
, .
, , -
, .
, -
, , , ,
.
. -
, , ,
,
, . -
, -
, -
, :
? ,
? ?
, , -
:
, , ,
. ,

.
, !
. , -
.

-
-
, .
; .
-
.
,
, -
. -

, -
; -

?
.
,
,
,
.
, ,
. , , -
:
,
.
, , , -
, -
.
, , -
,
- .
!
, , -
:
! ! ! , -
!
, :
, , , -

.
,
, .

.
-, . ,
. ?
! :
. -
. - .
, , ,
,
, , -
, ,
, ,
, -
. :
,
- -
.
.
? .
.
, -
.
, , .
, , . -
. , -
, -
-. ,
.

. ?
.
.
-
. , -
, -
- ,
. -
, -
. , -
-
.
, , -
, , ,
,
, -
, , -
, , -
, , ,
-, . -
, -
. -
, , , -
, -
; -
- , -
, -
.

-
(
). , -
, , , -
, -
.
; -
; -
.
, -
, , -
: ,
. ,
.
, -
,
, -
.
, , -
, , , -
.
, ;
,
.

, -

, -
, .
-
-, ,
, -
, , , ,
; -

.
.
-
. ,
-
.
-
,
.
, ,
,
- ,
.
.
, , -
, ,
, -
. , , -
-
! , ,
, ,
-
, , -
, .
, -
, .
, , ,
, -
,
, .
, , , -
, ,

.
, ,
, , ,
, ,
, .
, ,
-
.
, -
, , , -
-
.

, -
-
. -
-
-
, , . -
, . -
. -
: , ,
,
, ,
, ,
. ,
, , -
,
-
, , ,
, , ,
, -
, , -
, :
- -
.

-
-
, ,
,
, .
, ,
.
, , -
, ,
, ,
. .
, , -
,

,
,
, ,
. .
, , ,
-,
, , -
-, , -
.
, -
.
.
, -
: -
, -
,
, -
.
; ,
.
, -
,
, .
, -

. -
, .
-
, , , -
.
, -
, ,
. , -
, .
, ,
.
, ,
. -
, -
, , -
;
. -

.
, -
, , -
-. . -
, , -
, ,
.
, -
, ,
,
. , -
, , -
. ,
-
, .
, -
, , -
. , -
. -
, , - ,
-
. .
,
- . -
,
, , -
, , -
,
, -
, , ,
, , -
.
, , ,
. , ,
. -
, , ,
, , . , ,
, . -
, , -
, ,
, . , -
, , , -
, -
, , , , ,
, , .
, , -
.
-
. -
; , , -
.
, ,
,
, -
, , ,
.
,
. -
, , , -
; ,

.
, , -
. -
, , ,
, ,
. -
, , -
, -
. -:
,
, ,
, ,
, , , , ,

,
, , , ,
.
, ,
.
, ,
, .
, ,
, , -
, ,
, , .
.
, , ,
, , , ,
;
.
.
,
, .
,
:
,
. ,
, , .
!
.
, ,
, -

, .
, - -
, -
.
, -
, , , ,
.
, , -
,
-
,
, , -
' -
, , , , -
, , -
.
, -
, ,
, ,
, -
, . , Anima Poetae,
Biographia literaria, -
,
. -
, ,
.
-
,
Codice Atlantico, , -
, , -
, , , -
, , -
,
, , -
, , -
, -
, -
. -
,
, -
, -
.
, -
-
, ,
, ,
, ,
.
-
- ,
, -
-
, ,
, -
, , -
,
,
.
, -
,
: , , , -
, , -
; , -
, , , ,
, , , , -
, , ,
, ;
;
, , -
, Encyclopedia Britannica, -
, ,
,
-
, - -
, , -
, , , , .
Magnalia , -
, -
. -
, , ,
, . -
, -
, -
-
, -
. -
( ),
-
; ,
, ,
, , , , -
, , , , -
, , ,
, .

, ,
, , , , , . -
-
, -
-
, , , , -
, , -
, , , , , -
, , , ', -
, , .
, ,
, ', , -
.
,
, , -
, . ,
, , ,
, ,
, ,
.
-
,
. ,
,
, , -
-
, , -
.
, , -
,
.
, ?
, -
,
, , -
-
.
, , , , -
, , -
.
, -

-.
, - .
, , ,
, , -
, , , .
-
, -
, ,
,
,
,
, .

; ,
, .
, -
, .
, ,
.

. , .
-
, :
, ; -
; .
,
, , , -
-
. -
, -
, , , -

.
,
.
- -?


, -
,
. , ,
, ,
, , ,
-
. , -
, -

, -
, -
.
, .
, ,
, -
, . , , -
, , ,
, , ,
, , , -
, , -
.
, -
,
.
, , -
. -
.
17.
1925
-

.
, ,
.
, , ; -
,
; -
. -
.
, -
. ,
,
, ,
: . -
. ,
.
, , .
-
, -
, , -
,

, , ,
.
, -
, -
. , -
,
. -
. : ?
, , ?. -
,
,
.
, , , , -
, -
, , -
, -
.
- , -
, .
, , , -
, , -
,
. - -
:
. ,
.
, ,
, .
, , , -
; , -
,
-
, , -
.
, -
, -
-, , -
, -
, -
,
, , ,
.
, ,
, . -
,
, ,
, , -
. -

, ,

, -
.
.
, , -
,
, . -
, ;

. , -
: -
, -
- , -
, , , -
, , -
.
, , -
, -
, -
, ,
, -
. :
, , -
; -
, ,
.
, -
, -
-
, ,
.
, ,
, , , , -
, -
,

.
, , , , -
, , -
, , -
, -
, -
. , -
, ,
, -
,
, -
,
, . -
-
, , -
, ,
, -
, , -
, , -

.

,
, !
,
, -
. , , .
.
.
. . -
, , -
, , -
, , , -
, , , -
, -
, -
, , -
, .
. , -
. -
. . -
, -
. , ,
. -
, -
. ,
, , , -
,
.
, -
. , -
. ,
, -
, , .
, ,
, -
, . -
, -
, , -

, , .
, ;
, ,
,
, , , -
-
, ,

, , -
. , , -
, -,
, , -
. ,
, .
,
, -
, ,
; ,
. -
-
. -
.
, --
: , ; ,
, ,
.
.
. -
, -
,
, ,
-
, , -
,
, . -
, -
! ! -
-
;
; : - -
,
.
-
. -
,
, -
,
. ,
, -
.
, -

, ?

. -
,
, . -
-
, , -
. -
.
, , ,
, -
. , ,
- -
,
, ,
, - -
, , -
.

, , , -
,
.
.
, -
, :
, .
, -
, .
.
-
.
, -
, -
.
, .
. -
.
-
.
. .
, , -
, -
, -
, - ,
.

, . -
. -
,
,
, , ,
. ,
.

, ,
, .
, , -
, , . -
-
. , -
. ,
, -
, -
, , -
, . , -
.
,
, .
,
.
. -
. ? ,
, . -
. -

, .
! -
. ,
? ,
, , -
. -
, ,

, ,
,
.
.
, , -
, , -
-
, -
,
, -
,
, -
, ,
, .

: , -
, -
, , -
, , -
. -
,
. , -
.
, ,
, , -
-
. -
,
, -
. -
.
; -
, , -
, -
, . -
-
,
-

. , -
po- ,
,
,
, , -
.
? ,
, , -
, -
, , , -
, -
, -
, ,
, -
,
,
-
-
: ,
, -
, , -
, , , -
, - -
, - -
, - .
. -
. -
. -
,
.
. -
.
-
; , -
,
. -
. , -
, -
,
, -
. , ,
,

.
, , , -
, , , -

, ,
. -
,
-
. -
. ,
. ,
, -
,
, , , . -
, , , -
, , -
, .
, -
, .
, , -
, ,

.
,
,
.
-

-
. -
. -
.

, , -
: , -
,
-
-
.
. - -
-
. - , - . -
-
.
, -
, -
. -
, -
.
, .
, , ,
,
. , -
, ,
:
?
.
, .
, ,
.
, ,
. ?
.
. .
, . . ,
.
? ?
, .
, .
. ,
-
, -
,
. , -
. -
-
-, , -
, -
, -
, -
,
-
, -
, -
. , , -
, -

, -,
, , .
-
.
-

. , -
- . , -
. , -
. -
, , -
, , ,
-
, , -
, , -
, , ,
, -
,
. , -
, . ,
: , -
, , , , -
, -
. , -
- , , -
, -
, , , -
, . -

, , ,
, ,
, , ,
, -
, -
.
, -
, , , -
, ,
, . -
, ,
,

,
,
.
: -
. ,
, , -
.
, -
, -
, , -
, -

, , ,
, , -
, ,
-
- .
-
, -
, , -
:
?

, , -
, , ?
, . ?
. -
, , . -
, , -
. ?
, . ?
, ,
. -
. , ,
-

. -
, .
, ,
, -
-
, .
-
, , -
,
:
, -
. , -
, , .
, , , ,
.
. ,
,
-
:
. ,
,
. -
,
- ,
. , -
. ?
,
, - -

, -
. . , .
,
-
.
, -
. . -
, ,
, . -
. , .
, -
, -
.
:
.
-
.
: -
,

, , -
, . ,
,
, .
.
, -
, .
.
.
,
. -
-
, , , -
-
, , . -
,
,
, . -
, - -
. ,

, , . -
, .
, , , -

. -
. -
, , -
, -
, -
, , -
. - -
,
, , -
. -
, , -
.
,
, ,
, -
. ,
,
, , -
, , . -
, -
.

. -
-
, , -
. -
, -
, , ,
, , -
, .
, -
, ,
, -
, ,
.
.
, -
.
. -
,
- , .
.
-
. .
, , , . ?
. -

.
, ,
. , -
, ,
.
, ,
. ,
.
, ,
, , -
, ,
, , -
. , -
, -
- , ,
. ,
,
, , -
, .
, ,
,
.
-
, , ,
, ,
, . , :
. .
, -
, , , , -
, . , -
, :
. ,
, -
. -
, , , -
, , , -
,
. -
,
.
, , , -
. -
:
, , .
, ?
, .
, ,

.
-
. ,
, , -
. -
:
, , ?

.
:
, ,
?
, , .
, :
?
, , -
, ,
, ?
, ,
.
,
:
? -?
,
, -
, -
. -
, , -
, -
, , -
, , -
- : ,
, ?
. , -
, ,
-
, :
, , , ,
.
, ,
:
, , -
.
, , -
,
, .

, , , , -
, ,
. -
, , -
, , , -
, , -
. -
, , -
, , ,
.
, -
- -
, ,
, .
, -
,
-
, -
:
. -
. -
!
,
, -
, ,
, ; ,
,
, -
.
, .
.

, -
.
.
.
, , -
?
18.
, -
, . -
, -
.
-
. , , -
, , , -. -
-
.
, , -
-
, .
, , ,
-
. ,
, -, -
,
.
-
-, .
,
-
, .
, , , -
- ;
, -
.
, ,
- .
,
. . -
, , , -
. - ,
,
,
, , , ,
.
, .

,
, -
, , , -
-
. . : -
, ; , , ;
, , -
. -
, , -
; , , , -
,
, , , -
, -
, , ,
,
-
, -
.
- , -
.
. , -
. -

, , -
.
,
.
, , -
, ,
, , -
, , , -
.
, -
:
.
, -,
,
, -
. -, ,
, -
, , . -
, , -
, -
-
, -
. ,
. -
: , -
, - -
, -
-. , ,
, ,
, -
. -
, , .
, -
, ,
. -
, -
, , -
, , -
-
, ,
, ,
.
-
.
. -
, , -
, , -
, -

. . , -
, -
, . -
,
, , , -
, ,
-
, , ,
.
-
,
-
. ,
. -
, , -
, ,
, , , -
; -
, , -
, ,

, , , .
, . .
-
.
,
. , , -
, - ,
, , -
, , .
, , -
, -
, .
, (
), , -
, , . -
. -
, -
, -
, -
, -
, . ,
. - -
, . -
, : -
, , -
. -
, ;
, -
, , -
,
-
,
, , -
. , -

, , -
,
-
. -
,
, -
-
.

, . -
, ,
. -
,
, , ,
, -
. , -
.
,
, , -
, , -
. -
, , -
, --
,
, , -
. , -
, -
, ,
, -
, -
, , -

.
, , -
, ,
, ,
.

-
,
, .
, ,
, , .
. .
19.
,
. , , -
, -
, -
,
.
, , ,
:
!.. !
, -
. -
, .
, -
, , .
, , ,
. ?
, -
, -
. , -
. -
, -
.
?
, -
, -
. , , , -
, - . -
, ,
-
? , .

, , , .
,
. ,
?.. , , ?
, , -
. -

, -
, ,
, , -
:

.
.

-
. ,
. ,
, .
, -
, -
, , -
.
, , -
, -
, .
, ,
-
, -
, -
-
. , ,
. -

,
.
, ,
,
- , , -

, .
,
. -
, . -
, -
, -,
- , -
-
.
, -
. -
, , -
:
, ,
.
, , -
. .
, - ,
.
,
. , -
- , -
,
, ,
,
,
, -
, , -
, -
, , , , -
. -
, -
, ;

.
- -
, -
, -
,
. - ,
, , -,
, , -
, -; ,
, , -
-, . -
, - -
, .
,
,
. ,
.

-. -
. , ,
, , -
.
-
,
. -
, -
, ,
. , -
. -
- -
.
- -,
,
-
. -
-
, , -
, , ,
, , -

, , -
, .
, .
! , -
, , , -
. -
, . ,
, , , . -
, , ,
. -
, , ,
, . ,
,
, , , -
,
, , , -
, -
-
.
-?
? --
? - ?
, -
, , - ;
-
- -
, -
.
, , -
, , ,
, , -
, ,
, , -
-, ,
, ,
, , , -
,
- -,
, , -
.
, -
;
, ,
, ,
, -
, -. -
, , ,
,
-, , -
, , -
-
, , -
, , -
, ,
-
, , -
: ,
. , -,
- . -
.
. , -
, ;
,
, , -
, , -
, ,
. -
, ,
, , -
, , -
,
; ,
, , -
,
, ,

- -
, , -
, ,
-,
-
, , -
, -
,
,
,
, , , -
, , .
, . ,
, , , , -
, -

. , , -
, -
, , -
, , -
, .
, ,
, ,
, ,
, -
, .
, , -
; , -
, ,
,
, -.
, -
, .
, , -
- -
, , -
, ;
, -
, , ,
, . -
, , , , -
, , -

,
-
, ,
.

:
, , , -
, , ,
. -
, , , , , -
. , , -
, , -
:
! ! !
, !
, -
.
20.
, , ,
. , , -
, -
. -


, -
. .
, ,
.
- , -
.
, -
. , -
, .
.

. , -
, , , -
. , -
, . , -
. , , .
;
, -
. , ,
, -
, ,
. , -
, ,
. ,
,
, . -
;
, , -
.
,
, - , -
, - ,
.
, , ,
. . -
. . .
,
, , , -
, ,
, , , -
,
, ?
, . . -
.
.
. -
, , , -
, . , -
, . -
, , , ,
, -
- :
-. , , . -
, , .
-
, :
'. ,
.
, -
,
. -
, ,
; , , -
, -
.
' -
; ,
, , -
,
- ,
,
.
, -
;
.
, , -
, , ,
. -
,
, . ,
,
. , , -
, -
. , ,
. , ,
, -
. ,
, ,
,
, ,
, , -
, .
. , -
, -
, - , -
, , -
, -
,
, , .
-
, ,
. -
,
, , ,
, -
. -
, , , -
, ,
, : , ,
,
, ,
.
, -
, -
. ,
, -
.
: , -
. ,
, -
. , -
-
.
, , ,

. ,
, , -
.
,
, -
. -
. , -
,

,
- , .
, , -
, . -
. -
, , , -
p ,
,
.
,
', -
, , -
- ,
-,
. -
. , -
, -
, , , -
, , -
, , ,
,
, -
.
,
.
,
, ,
, :
, ? ?
,
, -
. , -
. , -
, , ,
. ,
, -
, , -
. , -
, -
, , -
. -
, ,
. -
, . , -
, -
, .
, -
. -
, -
, , -
, , -
,
,
, .
, ,
-
. ,
. , -
, ,
, -
, , -
, , , -
.
,
, .

, , ,
, . -
-
, -
, , -
,
,
, , , -
, ,
, -
. -
. ,
, , -
. ,
, , , ,
, , -
, ,
-
, -
, , -
, -
-
,
, ?
.
, , , -
. -
:
, , , -
,
, , ?. -
, , , -
, , ,
, ,
?
, -
, ,
. ?
,
? -
,
-
, ,
-
, ?
,
, , -
?
?
, ,
,
.
- . -
, , -
. , , ,
, -
, , . -
.
, -
-
,
, -
,
. ,
, , -
, -
, ,
, ,
, -
, ? -
, -
, , -
.
,
,
,
, . -
-
. ,
, . -
: -
, , -
.
, -
. -
, . -
, ,
, -
. ,
, ,
, -
, -
, , , -
.
, .
.
,
,
, , -
. , -
, , -
, .
,
:
, ,

,
, .
,
. -

, , .

: , , -
, , -
- . -
. -
. -
, ,
.
, : -
, , ,
-
, -
. ,
-, -
. : , -

-.
, , , -
, -
, :
, , a?
. ,
. ,
.
,
, , ,
, , -
, , -
.
,
, ,
. -
, , , -
, .
,
-
. -
: -
, . ,
, -
, , -
. ,
,
.
. --
, , -
. -
, -
, -
: , , , , , , -
? ,
. ,
, , , , ,
, -
.
- .
-
.
,
. ,
,
:
, , ? -
, ?
, :

,
:
. , .
, :
.
, : -
. -
, -
, . -
- .
.
,
, ,
, -
, - -
, . -
.
.
, , . , -

. -
. ,
-
, --
,
. , -
. -
, , -
, ,
, ,
.
.
. -
, , -
.
. -
, -
, . -
, , .
,
. . ,
-
, , -
, . ,

-
.
,
, .
, ,
-
.
, ,
,
. , -
, .
, ,
, , -
, -


, .
-
. . ,
, -
, -
-
, , --
. , -
, .

,
. , ,
, , ,
, , :
. . .
.
? .
, .
, .
.
, ,
. , -
, , , .
, , -
. . . -
. -
. .

. , -
. ,
,
,
. ,
- , ,
, -
. -
, -
.
- -
. -
, . -
, -
, , ,
--
.
. ,
.
: , , -
. :
, , ,
, !
, -
, , :
.
, -
,
. -
. , , -
,
, .
, , -
- , , -
, .

.
, .
.
, -
, -
, -
, -
, . , -
,
,
.
, , -
, .
, -
, - -
. -
, ,
, , , -
,
.
. , -
, , , ,
, , -
.
; , -
, . -
-,
. , ,
. . -
, -
. , -
, -
-. ,
, ,
, ,
. , , -
, -
, -
, ,
, .
, -
;
. ,
.
, - -
, .
, , .
, -
; ,
, . -
,
, . , , -
- . -
,
, . -
, , , -
, , .
, -
, -
, , , -
, -
, .
, -
. -
, . -
, , -
:
? -
.
. .
. -
. -
; .
.
-
:
, .
,
.
, , .
.
.
-
.
, , , -
, ,
. -
:
.
. .
, ,
: , .

. ,
, , -
. -
, . -
, , -
, , -
. ,
, , -
. -
, , -
. -
, -
, :
, , -
-?.
, -
, :
, ? ,
? -,
, . -
.
,
, .
, ,
. . -
, ,
, ,
. , -
-,
-
.
-, ,
,
: ,
,
. -
, . , ,
. -
, . ,
- , ?
: .
, , -
, .
, ,
, : .
, ,
.
,
. - -
, - , -
, -
. .
, ,
, -
, .
. ,
, ,
. -
, , ,
, -
, , -
.
-
, . -
. ,
. -
,
, .

, -
. -
, , . , -
, , , -
.
,
, ,
. , -
, -
, -
, , -
, .
, , .
-
,
.
, -
, -
, ,
, -
.
-
; , -
, .
, , , -
, . , -
, ,
.
, -
.
; -
, ,
.
, .
-
, ,
, .
, -
, , :
, , -
.
, -
, , . ,
, ,
:

, -
, .
,
, -
, -
, , -
:

.
,
, , ,
, .
. ,
. -
:
!
.
,
,
, .
, . ,
,
. , ,
. .
-, .
. .
-
; , ,
, , ,
,
, .
.
, -
, , . , -
,
. -
.
, -
. , -
, -
, ,
, ,
.
,
, -
: . ,
,
, ; ,

,
; ,
,
.
, . -
,
,
,
, . ,
, , -
, .
, ,

, .
; -
--
-. -

.
-
. ,
, -
. , -
; , -
, - -
, , ,
.
21.
, -
, -
, -
, , -
,
.
-
, ,
.
,

; -
. -
. ,
,
,
-
, -
, -
-
, , -
.
,
,
, , ,
, -
, - , -
.
, -
: , -
, ,
, ,
,
, , -
, .
-
. -
. , ,
- , -
. , , -
,
. -
-
. ,
-
, -
, , , -
, -
, ,
, -
,
.
, -
, , , -
, -
. -
,
: -
, , -
,
! ,
, .
,
. , -
, :
. , -
. -
? -, , , ,
! !
,
? ,
. ,
. , , ,
. .
, -
, -
. ,
, -
, , -
-
.
;

; , ,
,
.
, -
, ,
, .
.
, ,
. -
, . -
,
, .
, : -
, .
,
. ,
, -
, -
.
, ,
, -
. -
: ,
, ,
; , , -
, -
,
.
, , -
, , - -
, , -
,
. ; , -
, , , --
.
,
.

, ,
. -
. , , -
.
. -
, .
, , .
-
, . -
- -
, , ,
, ,
, , .
-
, ,
. ,
, -
, , -
. -
. . -
, -
, , , , -
, - .
-
, -
. -
: ,
, ,
.
, , ,
-
, , ,
, , . ,
:
,
, -
: ,
,
, , -
, -
.
-
, , -
, ,
, .
! ,
. \.. ,
!
, -
: .
, ,
, -
. , .
.
, , . -
, .
,
.

, .
, . -
, .
, ,
, ? ,
.
-
. -
. , -
.
, , ,
?

, :
,
, .
, ? , .
,
, , -
, , .
. , -
.
, , -
, , , -
.
.
, ,
, ?
! , . -
! -
.
- ,
.
. -
.
-! .
, -
. , .

, -
. , , -
.

- . -

. , -

,
. ,
, ,
.
-
. -
. ,
; -
.
, -
. -
.
, -
, . ,
, . -
! -,
-
, -
, .
, -
, -
, ,
.
, -
, , - -
, , ,
.
,
,
.
, -
, -
, . -
, , -
, , , -
,
.
-
. -
,
, -
.
- -
, , , , -
.
,
, : -
, ,
, -
,
, .
, , -
;
, -
-
, .
, ;
, , , , ,
, , ,
, . ,
,
-
, -
.
.
, ,
-
, , ; -
,
, -
.
. , - -
,
, , ; -
, ,
: , , .
, -
, -
. -
, ; -
; , , -
. , , , ,
,
, ,
.
, -
, .
. -
. , -
.
. ,
.
, , -
, , .
, -
, , -
. ,
; -
,
, ,
,
, ,
, , ,
, , -
, -
,
,
, ,
. .
,
. , -
,
, .
, -
; ,
, :
, , . .
, , , -
, .
, .
, , -
, , , .
,
. , -
, , -
, -
.
, , -
. ?
, , , ,
, ,
, .
, -
. ?
, , -
, , -
, -
. , -
, .
? .
, .
,
.
, ,
.
? .
, ,
, , -
.
, -
, : , -
-
.
, .
?
, , -
-
. ,
, , -
,
-
.
?
, -
, ,
, , , .
, , ,
, .
, ,
.
, .
, ?
, , .
, , -
, , -
,
, ?
, , , , , -
. ,
, , : -
, -
, .
. , , ,
.
, ,
. ,
, , -
, ? -
.
, .
, .
, , -
.
. ?
, -
: ?
. , .
. , , -
, ?
?
, --
, , , , , -
. ,
:
.
,
. .
, , -
-.
. ,
:
, , . -
, , :
-
.
, , ,
,
, , - -
, ,
, , -
, - -
, - -
, ,
. -
.
! . -
!
, . ! ,
, -
: ! !
,
-
, - -
. , -
, ,
, . -
,
, , , -
, -
, , , .
, -
, -
, , ,
, , , -
, , , -
, , , ,
, , , , -
, ,
, ,
!
-
-
,
. , , -
, ,
, , , -
,
, ,
, , ,
, , ,
, , ,
, -
.
-
, , -
, , , .
, -
, , , -
, -
, .
, , -
,
; , -
, , , -
,
.
. -
, . , , ,
, ,
, , .
, .
. . -
, , ,

, , ,
, - , -
, , -
. , -

. ,
, . , ,
, . , -
. -
, , , ,
, , -
, -
, ,
,
.
, ,
, , ,
- -
, . -
, -,
, .
, , -
, , -
, ,
,
, , ,
. -
, .
.
22.
, .
, , , ,
, -
, -
.
? -
, , ,
, ,
, .
, . -
, .
,
. .

: , ,
, -
.
? .
.
.
, ?
-, , .
, .
, .
, -
, ,
, ,
,
:

?
,
-
, ,
-
, .
, . . -
: , .
, , -
, , ,
. , .
, -
.
, , . ,
, , . -
. ? -
-
. -
. ?
-, .
?
. ?
, .
,
, . -
, , , .
,
, -
.
, -
.
, ,
. . -
-
. , -
, -
, , ,

, .
.
, .
, -
, -
, -
. , -
. , ,
. ,
.
, , , -
--
. -
, .
-
, .
.
, . .
,
:
.
.
, ,
. , , -
, . -

, ,
, . ,
, . -
, , ,
, .
, ,
, ,
. , ,
. .
- , -
, -
. .
, , ,
,
-
, ,
. , ,
, ,
.
,
, , -
.
23.
- -
. -
, , .
, -
, , -
. , -
,
.
, ,
-, -
1887, 1893, 1904 -
,
,
, ,
, .
, ,
. , .
, , -
, , , ,
. ,
, ,
, , -
.
,
, . , -
, -

, ,
. -

, , -
, .
. -
; ,
, -
- , , -
, .
.
, , -
-
. , , -
, , -
, , .
, -
, . -
, ,
, -
- , -
. -
,
, . -
-
.
, . -
-
;
, ,
,
, .
, -
. , , , -
, ,
;

-
, -
,
, -
, -
, , , -
.

, -
. , -
; ,
, ,
, ,
. , , ,
,
, -
, , -
, , -
.
, ,
, , ,
. -
, .
-
-
, :
, -
,
. ,
, , -
.

. -
, -

, ,
, ,

-
; ,
; ,
, .
-
: -
, ,
. -
. -
, : -
, .
: , -
,
, ,
, , , ,
, -
, , , , -
, .
,
, -
, -
. -
.
, , -
- ,
, , .
,
, -. -
, -
.
,
,
. -
, ,
-
. -
, , .
-
, , , ,
, ; -
, -
. -
, . , , -
, , -
. -
. ,
. -
- ,
-
:
, ! !
,
, -
.
, . -
, -
, ,
,
:
, . , ?
,
,
.
, ? -
, : -
:
, , .
.
, , , -
, ,
. , ?
, , , -
, :
, , .
, , -
. -
, .
,
. .
,
. , ? -
. ,
.
?
. -
. , -
, , .
? ?
, , -
? ,
- .
-, ?
, , -
, , -
, ,
, -
. , , ?
, .
, ! -
. - .
, .
, .
, -
. -. -
,
. -
. ,
! , -
? , -
, -
, . , -
.
?
, ,

. . -
, !
! -
. --
!
, -
, ,
,
, -
,
.
! . -
, ,
.
. ,
.
, .
,
. -
.
,
! ,
,
- ,
. -
, , , -
. ! , !
, , , ,
, -
: , !. !
, !
.
, , , -
.
.
, -
, , -
. ,
,
. -
, -
. -
, -
, , -
, -
,
.
,
,
, ,
, , -
. ,
, -
, . -
, -
, -
, -
, ,
, -
, .
, -
, ,
, , , -
, -
, -
, , -
,
, -
, , -
, -
, - -
, ,

.
;
;
, , -
.
?
?
, ,
, -
?
, , -
, , , -
, ?
, -
, .
? ,
, ? ,
, ? , ,
? .
, . -
, ; -
, ; ,
.
;
; , , .
, ,
, , -
, ,
, , -
. , -
, ,
, , ,
-
, , -
-
-
.
,
, ,
-. ,
, ,
, -
,
. - -
. , -
,
- .
-
, , , -


, , -
, .
,
, -
.
, -
, -
, , , ,
. ,

, ,
,
- -
, , ,
, , -
,
, .
? - -
, , -
, , -
? - , - -
, , ,
? -
, , ?
, -
, ? -
- ,
?
, ,
, , , -

, -
,
. -
;
, ,
. .
.
, , , -
, -
, -
, ,
, , ,
, ; -
, , ,
-
-
, ,
,
.
, -
- - -
? ,
, -
, -
, , ,
?
, ,
:
, .
, , -
: -
, -
.
-
,
, ,
. , -
,
, ,
,
.
, -
,
,
,
: , -
, -
, ,
, , -
, , -
, ,
.
,
- , . -
,
, -
, , -
-
,
.
, , -
, -
,
, , ,
, , , -
, , -
, ,
.
, -
- , -
,
, -
, -
, , , -
, ,
, , -
, -

.
,
, , : -
, ! , ,
! -
!.
, ,
, , -
, , ,
: , , -
! .
; -
, ! , -

, -
.
, !,
. -
, , !
, . -
, ?
, .
-
, -
. -
-
, , ,
:
! ,
. , ,
, . ,
? -
! , ,
- .

- :
, .
, ! -
-
, -
,
, .
-
- , -

, , ,
. -
,
, -
-
, , -
, , , , -
, ,
, -
.
,
, -
. , -
, , -
-
,
, - -
, ,
;
, -
-
, -
, ;
, -

,
, , -
, -
, -
, -
, -
, -
, -
-

- , , -
, -
,
, -
-
, -
: -
, , , -
, , , ,
.
,
, , -
,
. -
, , -
,
, -
, , -
- .
, -
-
, , ,
,
,
,
, -
. -
. -
. ,
- .
-
, -
, -
;
,
,
,
, , -
. -
. ,
-
? , , -
. -

, -
-
, , -
? , -
, -
, , -
, -
, -
.
, -
, , -
, -
, : ?
, ? ,
, ?
! -
, !.
- , -
, , -
, ,
.
,
. -
, ,
, , -
.
, ?
, ?
! , . -
, .
, . -
, . , -
, -
.
, ? -
. , . -
, .
, . , -
, , -
.
, ,
, .
-, ,
. -
-
. , , !
, , -
. ,
.
? .
, , -
, .
. , , , ,
! , , ?
, -
. . -
. , -
, , -
, .
, -
: ,
, . ,
!
, , !
, ,
, -
, ,
, -
. !.. ,
, ,
. -
, . -
, -
,
? .
, , ,
?
, , ,

, !
, .
, ,
,
, ,
! ,
, . -


, ,
, . , .
,
.
? . ?
, .
? .
!
- .
! , .
! , , -
, -,
, ,
. -
.
, -
; -
,
,
, .
, , -
. , -
. - ,

. -
, . -
, , . , -
, , , -
, .
, , -
, .
-
. , , -
. ! -
, -
, !
, , .
.
. ,
.
, -
, , . -
, , -
, , -
. -
, , , -
,
,
, -
,
,
.
, -
:
, , ,
, , ,
. , -
. ,
; -
, , , -
, -.
, , , , -
, , .
,
, ,
. -
; . , -
: , , -
-
, -
. -
,
: -
, , -
, , , -
. -
, -
, , .
, -
; , -
.
, -
. , -
,
, , , -
, ,

, -
.
, -
. -
-
; -
,
. , .
, -
- -
, ,
,
.
.
-
, , , -
, ,
, , -
; ,
, -
, , , -
, , ,
; , -
, ,
, , , , ,
, -
, , .
, -
, -
, , , ,
, , -
.

,
. . , -
; -
, , -
.
,
, -
. -
, .
, ,
,
.
-
.
, ,
, ;
, -
, . ,
,

, ,
, ,
,
, , -
, -
. -
, -
, , -
, .
,
-
.
, , ,
.
. -
:
, ,
,
,
. -
, ,
, , -
,
, -
, -
,
, -
. , , ,
, .
, -
, ,
. ,
, -
, ,
, , , , v -
, . -
: -
, , , .
. , , ,
,
, , . -
, , .
,
, , , -
,

, -
, , ,
, ,
, , , -
. -
. -
, , ,
, , ,
, ,
.
, ,
, ,
, , , , , -
.

, -

,
,
. ,
,
, ,
.
, , -
. , -
,
- , .
, -
, ,
,
. ,
, -
,
-, ,
.

. , -
,
, . -
,
, -
, -
-
, , , -
, ,
, -
,
,
, , -
.
, -
, -
, -
, , ,

. ,
, -
,
, -
, , .
,
.
, -
,
,
.
,
,
, -
, ,
. ,
; , ;
, , , ;
, ,
. , , -
; -
, , .
-, -
, ,
, ,
, , -
, -
, -
, ,
. , -
, , -, -
. -
, , , -
-
, -
, , -
, ,
, -
, -
, , -
, , , -
, :
, -
? ! , -
. ! . ,
, , -
, , , . -
.
, ,
, -
. , ,
. .
-
-
.
, -,

, , .
, , . -
, , -
, , -
, , ,
, , .
, -
-
, ,
. ,
, , -
.
, , -,
, , -
, ,
-, ,
, , -
,
,
-, -,
, -
, -
, , , ,
, , -
, , , ,
, , , , ,
, , -
, -
-
.
24.
- .
,
, -
, - -

, . -
,
-
: , ,
,
, , ,
, -
.
-
.
-
, . ,
, ,
.
: -
, ,
,
,
.
, ,
, ,

.
-
, -
, , -
, . , -
, ,
,
, , , .
.
?
- . , -
. ,
.

. ,
. -
, -
, .
?
-
. -
. , -
, .
.
-,
, ,
, -
,
.
. ,
,
. -
-
.
, ,
, . -
.
?
, ,
.
. , -
. . -
. , -
. -
, , , .
- , ,
. .
! .
! .
. .
, , .
, -
.
!
, , -
, ,
, : -
, . -
, , .
! !
, !
-
, ,
, . ,
,
.
.
-
-, .
.
. -
,
. ,
. -
, -
-, .
. -

, . ,
, , -
,
. -
, .
, , -
. , -
- , -
, -
, , . -
.
,
. -
-
. .
, ,
. .
.
, ,
. , - -
: -
. ,
, , -
.
,
, -
, ,
. -
, - ,
. -
,
. ,
.

, , :
. ? -
?.
, -
. -
, ,
. -
: -
, , -
, . -
, ,
, -
. -
, -
. , , -
.
-,
.
? , -
. ? -
. ! . -
? . -
, ?
, -
, , ;
,
; , ,
, ,
, .
, -
, , -
:
, -
! , -
. -
, , -
, , .
, ,
-
? ?
?
, , .
, -
, . -
, , , -
.
, ,
,
,
: .
, , ,
,
. -
,
, , -
, , -
,
.
25.
, ,
- , .
, .
-
: , . -
,
- .
, -
-
. - -
, -
, , -
,
. , -
, .
, - .
,
.
, ,
, , , , ,
,
, ,
, -
,
.
, , ,
, ,
.
,
, , , .
,
, -
, -
. ,
.
, -
, , . -
, -
, .
- ,
.
,
. , ,
, ,
-
, ,
.
,
, .
, ; -
,
, -
, , ,
. -
, -
. ,
-.
-
-
, -
.
.
, , , -
- . -

-. , -
. ,
, ,
, -
, , -
, , , ,
, , -
. , -
, .
-, -
. -
, -
, , , -
. ,
, ,
, , , -
, , ,
, ,
, .
. -
- ; -
, , -
, , ,
, -
, . , -
;
, , ; , -
,
, -
.
, , -
, , , , -
. , -
,
, , -
, .
; ;
-
; , ;
,
,
. , ,
, , -
, , .
, , -
, , , -
; , -
, . ,
, , , ,
, , , -
,
, -
, , , -
,
, -
.
-
. -
, ,
,
, .
-
, ,
, -
, .
.
,
, . -

, , -
, , -
, , ,
, .
, !
! , ,
- -
! ! -
, .
! !
-
. ,
:
. -
!
,
:
. !
, . -
, ,
. :
, .
?. . -
, , . -
, -
, .
: ,
-
. ,
, -
, . ! -
, ,
! , ,
! , -
! ,
, !.. ,
! ! -
, !
. , -
! -
! .

!
, , -
, , -
, : -
! !
!
, ?
. , -
. -
.
, .
,
. .
! , -
.
, .
!
.
! -
, ! ! -
.
. .
?
, -
.
?
, .
! .
?
.
, ,
. -
, , .

, . -
! ! ,
. -
. ! -
, - .
?
, -
.
. ,
. . ,
- ,
, ,
-, -, ,
, , ,
. , ,
, . ,
, ,
, ,
. ! ! ,
-
, -
. , ,
.
, , -
. , , -
, , -
, .
, , ! -
, , -
, . ,
. !
.
, . ,
, ,
.
!.
, , . , -
, , , ,
, , -
, .
, , -
. , , , -
, -
!
,
! .
! , -
! -
. , , , -
, .
. , , -
, ,
-
-
, , -
, , -
!
, , , -
: ? ?
, , -
- .
? ?
! -
! , :
.
.
, .
, -
, -
. , , -
, , ,
.
, .
, , -
.
, . -
, .
.
.
,
, , -

. -
! , -
, ,
,
. !
, . -
, ? , ,
, , -
. , ? . ,
, , -
, -
. ! -
. ! ,
. . ,
, . -
. : , -
, . -
. , , -
, : ,
!. , -
! : , , -
, ,
, !.
: . -
, . -
; , ,
-
-
. , - -
. - ,
, , -
, , ,
- -
!
, ,
, -
.
, , -
.
, -
. , .
- -
. -
: ,
, , -
, , -
, -
, -
,
, , , ,
, ,
, ,
. -
, -
. ! -
, ,
, -
. , , -
, -
-
, ! !
:
, -. ,
?
?
. ,
.
, -
.
- -
, .
:
! ,
. , -
, ,
, . -
,
. :
, -
, ,
.
, , -
,
. , -
. , -
, ,
.
-
, , ,
, .
, ,
. , -
, ;
, -
, , , .
,
, -
.
, , -
, , -
. -
x , -
. -
, -
, , , -
. -
13 , , , , -
13
- -
XVIII .
, ,
, -
, , ,
.
,

, , . , -
, ,
, .
,
, ,
, -
, -
. - , -
, , -
, , ,
,
.
, ,
, ,

, - -
,
-
, , -

,

, ,
, -
, , ,
,
, -
-
, :
, -
, ., -
., ,
, -
, , ,
, , .

- , -
, , -
. -
, -
. -
, -
, -
, ;
, , , -
,
-
,
,
.
:
? . -
. . !
.
, , -
.
: -
. -
.
.
:
? ,
. , , -
. .
, .
.
: , -
? -
? -
,
, , ? -
, -
, : -
. !.
: -
? .
, .
. .
,
, -
. -
? , . . -
. , -
. , -
. - -
-
, , ,
,

, -
.
,
, ,
- . , -
, -
, , , . -

. ,
,
, , -
- : -
, ! -
!.
-
. ,
, ,
, -
-, -
. -
. ! ,
, -
.
-
! , !
! ,
.
. , -
. -
, , -
, . ,
? ,
,
.
, -
, , -
, -
, , -
. , -
,
, -
. , -
,
, -
. , -
! -
, , -
, , ,

. -
! -
. , , -

,
, , -
- . , -
, , -

,
.
! -
.
? , ?.
,
, .
-
,
, -
, ; -
,
,

; ,

, , -
- ,
, , -
,
.
-
-, , -
,
, -
. , -
, . , -
,
, -
, -
,
, -
, , , , ,
, .
,
, -
. , -
, -
,
. , ,
, ,
-
, ,
, , -
.
, ,
, ,
,

. -
,
,
, -
,
, -
, .
, , .
,
. ,
, -
-
, ,
, , -
. , -
,
, -
. , -
. ? -
? -
, , -
, ,
. - -
, ,
!.
--
. -
, ,

, ,
-,
, -
, , -
, ,
?
, ,
, ,
,
, -
.
?
, , , -
. , ,
, -
, -
,
.
, ,
, ,
; , , -
, ,
,
, .
,
, ,
, -
,
, .
, -
, , ,
, -

.
,
, , , -
, .
, , -
, , -
, , .
, , ,
.
, .
,
. ,
, ,
, ,
, , , -
,
. , , -
,
.
,
,
,
.
, ,
. -
. -
, , -
, .
,
. -
, , -
,
, ,
, . -
, , -
, ,
, , .
. -
.
, -
.
26.

,
, . -
. , ,
. , -
, -
, , , -
. . -
, , , -
, , -
,
.
, -
, -
:
?
? .
! ! -
. ,
?
-
.
, -
.
?
.
. , .
, , ,
.
. -
,
, , -
, ,
.
.
, , -
,
, -
, .
, ?
, , , -
, ?
, , -
, ?
,
; -
. ,
? ? -
. ? .
, ?
, ? , -
, . ? ?
, , -
, .
, ?
, ,
.
. -
:

? .
-
.
? ?
, , , -
, .
, . -
?
. ,
, -
.
? -
?
.
, .
, , , ,
. , ,
, , ,
. -
. -
, , -
: ?.
, : " ", ?.
?. , -
, . ,
. .
, , -
, ,
, , .
, ? , -
, ?
, , -
, ,
.
?
.
, , -
,
.
,
(!)
,
(!)
, , , -
.
, !
, .
(, , , ! , , , !)
, . ? -
. , , .
, . , -
, ,
.
. -
, -
, -
, ,
.
,
, , -
,
,
,
! ,
!: ,


,

-
-

- .
, , , ,
. , , ,
,
-
, ! -
, . -
, , : , , -
, : , , !.
. .
, -
, ? -
-, -. -
, -
- , , -
, ,
, -
, -
, : , ,
, -
, -
. , !
- . , -
, ,
:
.
, , -
, ,
,
.
-
, , -
. -. ,
! .
, -,
, ; -
, .
.
, ,
, -
; , ,
, -
, , , .
: , , -
. !
, - .
: -
, -
. ,
, ,
.
-
, , -
!
! , -
, . -
. , , .
, -
, . ! -
.
?
.
, , .
, -
-, . ,
, -
, , ,
.
, ,
, .
,
, .
: -
, .
, , -
, .
, , , -
, ,
, , ; -
, , ,
. .
, ,
, , , -
, -
, .
, , -
, ,
. -
, , - -
, ,
: , -
, , ,
, . -
, ,
, , .
,
, ,
, .
, - ,
, ; -
, . -
, , ,
. , -
, ! -
, , :
, , ,
, , , --.
, ! .
, -
,
, .
. -
, ,
. -
, - , -
. , !
,
, -
, , -
; , , -
. , -
, .
, -
,
.
, -, ,
, -
.
, -
, , , , -
.
-
, .
, , .
, -
, .
,
.
,
; -
, -
.
-.
, , -
, ; , ,
. , -
. ,
: , -
, ,
, -
; -
. , ! -
, , -
.
, , -
.
, -
, ,
, .
! . !
! , , , -
.
, , . -
, , -
. -
. , -
-
, , , -
, -
.
! . !
,
, ,
. -
, . -
, ,
.
:
, , ,
, , , --.
, ! ,
, .
, ,
, ;
, , ,
, ;
-,
, , -
. ,
, , -
, , -
, , .
, ; -
,
, , -
, .
, -
, , .
,
, ,
, , ,
,
, -
. ! ,
, , ,
, ,
: ! !. -
: ,
? , , .
, -
.
, , : -
, , ,
, .
: ! ?.
.
, , : ?
? ,
, .
! , -
, , -
, , : , -
!. : ?.
: , , -
.
-? . ,
?
, ,
, ,
.

, ; -
, .
, , ,
.
, , -
, ,
,
; ,
, , :
. .
.
, , .
, ,
, , :
,
- , , -
:
! ?
, ,
:
, .
? .
: .
? .
, , .
. -
, .
, .
? .
, , .
?
.
, : ?
, ,
? ?
? ? ? -
? ,
, , ?
? , , ,
, !
? , ?
?
, ,

: , -
-
? .
. ,
, . - : -
, -
.

. , -
, .
? , , .
-.
, ? !

,
, -
. : -
, ,
, ,
, -
, . -
, ,

.
.
. -
, ,
, .
- -
.
. , -
, . -
. , ,
. -
, -
- . ,
.
, -
- , ,
. ,
, , ?
-
-
, - -
.
. ,
,
.
,
,
.

. ,
. -
,
, , -
, ,
:
! ! !
!
, .
, ,
, ;
, ,
.

. ,
, , , -
, -
,
. , -
, , , .
.
, ;
. ,
, , -
,
:
, ? ?
, , -
,
, ,
.
? ?
.
, , -
.
, -
. -
, -
, . ,
,
, ,
, :
-! ! ! -
, !
. -
. ,
,
,
. ,
, ,
. , , -
, -
:
! !
, ! ! !
.
- -
, .
:
-
, -
? !
, ,
-
, -
!
! !
! -, - ?
, :
. ,
? -
, -
. , -
, -
. ! . -
, , -
,
,

? .
-
.
, . ,
-
. .
, -
, . , . -
-
. ! ! , ,
, .
, , .
.
- ! -
, . , , -
, ! , -
,
, , , , -
,
, ,
,
-
, ,
, !
, , , ,
.
? , -
.
! . -
, ,
! -
, -
! , , -
- , ,
, , ,
. -
, , -
. ! , -
,
!.. ,
? . -
? .
?
: -
, -
, . ?
, -
. ? , -
, . ?
, ,
.
, ;
. , - ,
,
, , -
, , , -
,
, -
, -
, ,
, -
, , , -
, , -
.
, -
, . , ,
, :
, -
, ;
, , ,
. -
, ,
.
, -
.
, -
,
,
.
, -
, -
,
, , , -
,
, , . -
, -
, , - -
. , , -
, --
, -
, , -
; -
,
-. -
, , -
:
, . -
,
.
, -
, , ,
. , , -
, . , ,
, ? . ,
, ! , ?
? , -
, ? , -
? ,
. , !
! !
, -
. ? , !
! -.
? ,
!
, ,
-

. , -
, , ,
: , -
. -

! , ,
! !
, , -
-
. , -
, -
, , ?
, ? -!
. , -
. , -
!
-
. -
, -
, :
, , -
; , -
; ,
, -
.
,
.
, ? -
? ,
.
,
. , .
?
, .
, , .
-.
:
-
! -
! , -
! ,
,
, ! -
, ,
,
, , ,
, ! ,
.

, , , -
,
.
, , -
, ,
. ,
, -
.
. , ,
-
. , ? -
? ,
,
,
. -
-
. -
, ,
.
, ?
, ,
, , -
. ,
.
. , .
, -
, .
, , ,
?
, ?
, , .
, .
! .
,
, , ,
.
?
, , ,
, - , -
, -
. , -
, -
. ,
, ,
. ,
, , -
. -
,
, , -
, .
, ,
,
, .
,
- ,
, , , -
, -

, -
, ,
.
, , ,
, , . -
. -
, , -
, , , -
. ,
, ,
, .
, ,
, , -
. , ,
.
; . -
: , -
, , ,
. , -
: ,
, ,
- -
. -
, , -
, ,
, , -
, , ,
.
, -
, , .
:
, -
, ,
, , , -
, , .
, ,
, , , -
. , ,
,
-
. ?
, ! ,

. ! , ,
!.. , ,
, - ? -
- ,
? , , ?
-?
, . ,
.
, -
, , . ,
, .
, , -
;
, , -
. -
, , -
, -
,
, -
-,
.
, , -
, - , -

, ,
. -

, .
, , , -
-
, ,
, . , -, -
;
-
. - -
, ; -
- .
, ,
. -
, , -
, -
, .
, -
,
:
, ? . -
?
.
- , , -
, -
.
, , . -
! ,
, -
.
,
. ? , , -
. -
.
, !
, -
. ,
, ,
. , -
-, , -
, ,
:
, , -
, .
, . ,
-, .
.
.
, ,
. -
,
. , -
, -
, .
, ,
, ; -
, , ,
.
.
, , ,
, -
: -
, -
, , -
, ,
, .
, , -
. -
, ; -
, -
, , -
, ,
, . -
-
, -
: , -
.
, -
, .
.
. -
:
,
. ,
,
, -
.
-
, ,
.
, -
, -
, ,
, -
, .
, -
,
-
, -
, .

,
.
, ,
14.

, , -
, ,
; -
14
. .
-
. ,
, ,
, -
, ,
, -
. -
, -
,
, -
, , -
, . ,
,
-
, -
.
,
, . -
, -
-
, . --
, ,
. -
,
, .
,
, , -
. ,
, -
. ,
-
. ,
-
. , ,
-
: , , -
. ,
, ,
. ,
-
. -
- , -
.
.
,
. -
. ,
,
, : !.
, , . -
, , -
, ,
, .
, , -


, -
. -
, -
, -
, .
, -
.
,
.
. , -
. . -
.
, .
, -
. -
- ,
.
. , -
, , , ,
, ,
.

. .
, -
-
, -
, , , ,
. -
; ,
.
, ?
, , , -
.
(!)
.
(!)
.
! , -
?
, ! , -
! -
, !
, , ,
, , ,
, , ,
!
, !
, !
, ,
, , .
, -
. , -
, , .
.
, .
, , , ,
: , -
. , , -
, ,
:
.
, -
. . -

. . -
, .
, -
! . , ,
. ,
,
. ! , , -
! , , -
, -
. , ,
, , , -
, , , ,
, , ,
. ! -
! , -
. ,
, , .
, .
. , ?
- , - , -
, , , -
.
. ,
, , -
, . - ,
, .
! ? -
!
! . ! , ?
! .
!
? . , ? ,
, .
. -
,
.
, !
, ,
, -
. , , -
. . -
,
. , ? -
, ,
.
! , ,
, ,
, , ,
, ,

. ,
, , -
, .

, , .
, . -
, , ,
, .
, , -
, , :
,
.
! -
. -
. -
, , -
, , ,
, , -
,
, , :
? -
? ?
,
, ,
, . -
, , -
, , -
, , , ,
:
! ! , !
:
, ! , ! !
, ! -
, . -
- , .
, . -
, ,
:
! , ! -
! ! -, !
! ! -
, ! !
: !. -
, , -
. ,
, , -
.
, ! -
, ,
! , -
! , ,
, ,
:
, , ?
:
, , !
! , ,
. -
? ,
, - .
, , -
.
-.
, :
---, ! ---, !
:
----, ! ----, !
, ! -
, . ,
, ---, !
, , .
, !
, .
. -
, ! , ,
, :
, , ,
, .
, ! ,
, , -
.
, ! -
, , .
! ? ,
! ,
- -
? ,
,
- ? -
! ?
. .
!
, - : , .
, . ,
, ? .
.
-. -
, , ,
. -
. , , ,
, .
.
, -
?
. ,
.
. . -
, ! -
, . , ,
. -
, .
! ! ,
, -
- , -
, ! , ,
, . -
, , , -
-- , -
. ,
- .
, .
! ,
?
, ,
. -, ,
. , ? -
, , - -
: .
.

, , .
-
.
-
, , , -
-
, .
, , -
,
,
. . , -
, ,
. , - -
,
, .
, .
, . ,
! ,
.
,
(!)
, ,
(!)
, ,

(!)
, , -
,
(!)
,

, ,
-
, , !
27.
, -
, , ,
-,
. -
. ,
-
,
. .
,
, . -
, .
, , -
, , , -
.
, -
; -

, , ,
.
,
,
. , , -
, , -
, . -
, , .
, -
. .

-
.

. -

- . -
, , -
: -
, -
, , -
.
.
,
. -
, .
, -

.
-
. , -
-
' .
, -
.
, -
.
, ,
,
.
.
, .
-
.
, , - -
.
. -
, ;
.
, , -
,
. -
.
-
, , -
.

, -
, , -
, ?
?
, .
, , ,
, ?
,
:
? .
?
, .
, , .
.

. ,
, -
.
,
.
! .
. - ,
.
, .
.
! ?
, -
. , , ?
. , -
, ,
, , . .
, , -
, , , , -
, ,
, .
,
;
, -
-
, .
! . -
?
, .
, -
, ?
? .
, -
, , -
, .
, , -
.
. -
.
,
. .
.
-
, -
, , -
,

. , -
.
?
. ?
?
, .
. , .
?
?
! . !
.
-
. -
- .

, -
- -, -
. , -
, -
, .
,
, , , -
. ,
. -

, : -
, --
, -
, -
, , -
, , -
- ,
,
, .
, . -
,
, -
, ,
,
. -
, ,
. -

. -
, , ,
, , -
.
, , -
, . -
.

: - ,
.

, , -
.
, , ,
.
, -
.
-,
. ,
, -
. , -
.
,
.
, , -
.
. , ,
. -
.
-
,
-
. -
-
: ( , )
-
, , -
,
, , -
.
.
. -
- , -
, .
, -
,
: -
-
. , -
, , -
,
, , , -
-
, , ,
.
, -
, -
, ,
.
,
,
, ,
.
, , -
, .

-
. -
. ,
. ,
,
, ,
.
.
.
. -
, , ,
. ,
, -
,
. -
. ? -
? -
,
.
,
, ,
, ,
,
,
.

. .
. , -
. . ,
,
. , , ,
-
.
, .
28.
, -
, .
, -
, . ,

,
, -
, , ,
. , , -
, ,
, ,
-
,
.


. , -
, ,
, -
, ,
-
, - -
, , -
, -
, -
.
, -
-
-. -
, ,
. ,
, ,
, , -
, ,
. -
, , ,
, .

. , , , -
, , -
, , ,
-
.
-
: , , , ,
, . , , -
; -
,
.
, , , -
.
.
, , -
, , , , -
, -
, , .
, , -
, ,
. -
, , -
,
. -
.

, -
, , -
.
, -
, -
, -
, , ,
, -
. -
, - -
. ,
, ax , ,
, , , -
,
, , , , -
, -
, ,
.
, -
. -
.
, . -
, ,
, ,
.
, , , -
, -
. , -
, , , ,
, , , -
, , -
,
, , -
, .
-
, , ,
-
.
,
,
,
. , , ,
, ,
, .

.
,
, .
,
, , -
,
.
.
-
.
, , -
-, , -
,
, ;
, ,
,
, , -
.
, , -
, . -
,
, , -
, ,
.
,
, -
. , -
. , -
,
, ,
,
-
.
, , -
. -
, , -
, , -
-
. , , , -
, -
-
, ,
.
, -
,
:
! !
. , ! -!
, .
!
! , ,
.
! ,
.
!.. ! -
, , , !.. -
! ,
. ,
!
. , -
, !
, ,
, . -
, . -
,
, , -
, . -
; -

, .
? .
, -
? , -
?
Und ganr im Butter gekocht15, -
.
Ganr im besten Butter gekocht16,
? ,
, ?
, -
? , , , -
!.. , , ,
!
, -
, , -
, , :
, !
?
! -
. ! ,
!
.
, -
.
:
?
, . -
, , -

15
.
16
, (.).
:
, ,
!
:
, ,
!

, ,
, , -
, , .
,
- . , -
, -
.
, ? ?
? .
, ,
- -
:
! . , !
! , -
, -
.
, !
. , -
. ,
, ,
, , -
, , -
: , ,
, !
, , -
! .
, ! , , -
.
, , ,
,
. , -
, , , , .
, .
,
. -
: , ,
, . ,
, ,
.
? ? -
, ,
?
, , -
, . -
, ,
. , -
, ,
, ,
, .
, . -
, -
, -
, , -
-
. ,
, , -
,
, , -

.
, -
, , , -
, , , , -
. -
, -
, -
, , , ,
. , -
, , .
, -
, , ,
! -
, ,
,
, . -
, -
, ,
.
,
, , ,
,

, .
, ,
, ,
, ,
.
-
, , -
, .
, -
, ,
, , ,
, ,
, -
, -
-. - -
, , , -
. -
, , -
, , ,
,

.
, -
, -
, -
,
, , , ,
, ,
,
, -
. -
, ,
; ,
, ,
, -
, .
, ,
,
-
, ,
.
-
,
, -
, -
,
, -
-
, -
-
,
, , ,
.

,
-
. -
; , -
, -
, , , -
-
. -
, ,
, ,
-
, -
, .

,

.
-
, ,
, -
-
. ,
: , -
, ,
.
;
- -
. , -
, : , -
, ,
, -, -
, .
-
,
, ,
.
, . -
, -
-
. -
, . -
, ,
, -
.

-
, . -
; -
, -
; ,
, -
:
, . , -
. , ! ,
, , -
.
-
. -
, ,
, , -
,
.
.
, , -
, , -
. , -
. -
, -
. .
.

,
- , -
, -
. , -
,
, , ,
,
, ,
.
, -

, .
-
, ,
.
, , -
. -
,
, ,
,
.
,
, , -
, ,
, - -
. -
, -
:
! ! !

. ,
:
? , ?
, , , -
, , :
!.
, .
, .
! ,
. , ,
!.. , , !
?
. ?
. -
, , -
, , , , -
, , , -
, , !
! . !
, ?
, , !
?
.
? , ,
, ?
, , -
?
! . ! !
, ? ,
, ?
, , !
? -
.
, ,
, , ,
, , , -
, , , ,
, -
, ,
, -
, , ?
! . !.. !.. !..
!
.


, -
, .

, ,
,
. -
, , -
-
, ,
, . -
, ,
-
, , -
, , -
,
, , -
,
-
.
,
. , . -
. -
,
.
29.
, ,
, ,
.
, -
.
, -

, .
, -
, -
.
, -

. ,
,
, , , ,
, ,
, , -
: , -
, - -
-
.
, -
-
; , -
, , - -
; ; -
, , -
; , -
;
; ,
, -
, . -

.
, -
,
, ,
,

-
.
-
, , ,

, -
, , -
, , -
, ,
, , -
-
, ,
--,
, , , -
,
-
, ,
.
, -
, , -
,
, -
, . -
-
.
, , -
, , , -
, , -
, ,
, .
. -
, , -
. , ,
, , ,

, , -
, -
.
, -
. ,
-
, ,
, -
.
,
. ,
. - .
, -
,
. -
-
, .
, , - -
,
, ,
. -
, -
.
, , -
, . -
, -
, -
, ,
,
. -
,

.
, ,
, , , -
. -
. ,
,
. , -
, , -
.
, ,
. -
,
, , -
.
, -
, -
, ,

. , -
, , -
,
; , -
, , -
, , -
.
! .
? .
.
? , .
, . --
! !
!
.
, , .
, .
!
.
, , -
. , , -
. , -
.
.
-!
.
, .
,
? . -
, .
?
, . -
, , . -
,
.
-! . , ! -
, , .
, , -
, , - .
. ,
.
.
- , , -
.
, .
, !
. . , ,
.
! . -
, . .
.
. ,
, . -
, .
, .
, .
. ,
, -
. , .
.
, ,
. , , -
. . , ,
. .
, -
, -
, , .
, . -
, . -
. , , -
, , -
. -
-, , - -
? . -
. ,
. - . - -
. , ?
. , . , -
,
. , . ,
. , , ?
,
. ,
, .
. , .
.
, , -
. , . -
. , -
, , .
, .
, , .
? .
, , -
: -
,
.
, . .
.
?
, .
. ,
, .
. -
, .
. , ?
? .
: , .
. ,
- . , .
.
?.
? , -
.
: , ,
. , ,
. ,
. : ,
. -
, . -
. . -
, . , .
: , , . ,
, ?. :
, . . , .
. ,
. .
, .
. : , .
, . , ,
, , .
: , .
, ,
. , ,
, . , ,
-
. : , !
, , . :
, , ,
. , , -
. .
, , ,
, : ,
. . ,
. . .
, , . ,
, : , ,
. :
, ! !. : , ,
, .
, . !
. !. , ,
. , ,
. -
! . ,
. !.
, -
. ,
. , ,
; , -
, , -
, -
, , -
,
, , , .
;
:
, . , -
. ,
. ?
, . :
. ,
. , -
. ,

. , . -
.
;
.
, .
.
, .
, , -
, , -
, -
. -
,
-
-
.
: -
, , , -
. , ,
,
-
. -
, -
, , -
,
, , ,
-
. ,
, , -
.
, ,
, : -
, , , , -
. -
, . -
, , -
, . -
, ,
,
, . -

, , , -
, ,
.
-
, . -
, . -
, , -
. -, -
, -
. , -
, -
, . -

,
,
, , -
.
, -
, -
-
. , -
-
, , , -
,
, -
, po.
, . -
-
.
, -
, .
, ,
-
, , -
, ,
-
,
, , -
, ,
.
, , .
- , , -
. ,
. -
, ,
, . ,
, -
. , , -
, , ,
, . -
-
; - , , -
.
, , -
,
, - .
. -
, , -
,
. ,
;
.
,
, .

, -
.
, . -
, -
, . , -
, -
, ; -
, .
; , -
, -
; -
, , , -
.
, , ,
, -
, -

-
. ,
, , , -
, - , -
, -
, , .
, -
-
, , -
, -
. ,
,
. -
,
,
, , -
,
.
, ,
, , -
,
. ,
.
, -
, ,
, -
,
- , .
, -
, - ,
, ,
,
, .
; ,
, -
; , , , ,
, , -
, , -
,
, , -
.
,

- , ,
, , -
, -
. , , -
, , ,
, . ,
, , -
, , ,
, . -
, ,
, , -
.
,
, , -
, , -
. , , -
, , -
, -
: , , .
?.. , -
?.. ?
, ,
,
, .
, -
, .
, - ,
. -
, -
, -
, ,
-
. , ,
-
, .
, ! . !
,
: -
! !
, ? -
, ,
. ?
.

.
! .
-, ! -
.
, : , -
, ,
!.
, , , !
.
! -
. ! . , -
! !
, -
.
, :
! ! !
, ,
, -
, .
-! .
! ! -
: !
, -
.
, -
:
, ? ,
! !
! , -
!
-
,
.
, , -
, .
!
.
- ! -
: , ?
, !
-
. , -
, ,
, ,
, -
, .
,
, -
, -
. .
,
, , ,
, , -
, , .
,
, -
-
, , -
. , -
, , ,
,
, , -
-
.
,
, ,
,
, -
, ,
.
,
, , , -
.
, -
,
, . ,
,
, -
, , -
, ,
, .
, -
: ,
, , , , , -
, ,
, , , -
,
, -
, , -
.
, , -

.
30.
,
- , -
. -

, :
?
-
.
-
, , -
. , , -
. -
, ,
.
!
. -
! , -
, -
!
? -
.
, .
. -
, -
.
? , -
. , ,
, .
! ! -
. , ,
! -
, ,
, -
!
, .
, ! -
! ,
.
, ?
, ! , -
.
, -
, , -
. - , -
.
, , -
( -
) , ,
-
, , , ,
, , ,
- , , ,
, .
,
,

.
! . !
, ,
,
, ?
, . ,
? , -
, -
, , -
, , , , !
, ,
.
, , ,
, .
, ! -
, , -
, : ,
! -
.
, -
-
, -
, ,
.
, , ,
,
, !
-
, .
,
, .
, ,
-! , -
, . , ,
, . , -
, ? -,
.
, -
, .
! .
, ,
.
-
, . ,
, -
, -
, , , ,
. , ,
,
. -
:
.
, , -
. ,
, .
, ,
. , ,
-

, . -
, ,
.

-,
.
, , ,
,
, , -
. . -
, ,
,

,
, --
.
,
, , -
. ,
.
,
. . ,
, ,
. .
,
. -
. ,
, .
. -
,
, .
, ,
. -
, -
.
, , -
,
.
, , -
, , .
, , -
, :
, ? -

.
.
,
,
.
.
, -
. -
-
. , -
, ,
, -
, -
, ,
, -
, , -
, -
, , , -
.
, -
.
, , -
, -
.
, ,
, , -
,
, , , -
, , .
, -
, , -
. , .
, , ,
, , -
. , -
, ,
,
, .
, , , -
,
. , ,
,
; , -
, , , -
.
, ,

, , . -
, .
, , -
, - -
. , -
, , -
, -
. -
, ,
- , -
, -
, , -
;
, , -
, -
,
, .
, -
. -
, , , ;
, , ,
, , -
, -
; -
, -
, , , .
, -,
, , , -
. , :
-
. ,
, .
, , ,
, , , -
, , . .

. -
, ,
, -,
; , -
, ,
: , ,
, ,
, , - -
, , ,
, , .
, ,
, . -
, -
. , , -
, -
. : -
. ,
, -
,
, ,
.
. -
, , -
, , -
,
, , -
, , ,
, , -
- .
, :
.
, -
, -
.
,
, -
, ,
, , , -
,
, -
, -
.

, -
:
-
, , ;
, -
; , -
, -
, - , -
, -
. ,
; -
-
, , ,
. -
, -
, -
; -
; -
-
, ; -
,
, , , ;
,
; ; -
, , -
;
,
; -
-,
, - :
. . . -
-; -
, : ,
, . , ?
? , , -
, ;
: . : -
; ,
, . , , -
; -
- -, - , -
, , -
, , -
, -
-
- .
,
!, , , ,
! , -
! , ! ! : ,
. , , :
! : , -
. , : , ! -
! ! ! , ,
: !.. ! ! ,
, : , , , -
! , : -
! , : , ,
! , : !
: ,
, ! , ,
, .
- -
, - , -
, , -

, : , .
-
: -
- -
-.
,
,
: , -
-
.
,
.
.
,
.
.

. , -
.
, , -
, ,
, -
. .
, -
.

- . -
, , -
-
. -
.
, , , -
, -
.
. -
, .
- -
- .
, -
, -, , --
,
.
,
, -
, , -
, -
, -
, .
, -
, , .
, -
, ,
, , -
,
-. -
, , , -
, , -
, ,
, -
. .
, .
-
,
, , -
. ,
, , -
, , .
,
, , -
,
.
, , ,
. , -
, , -
, ,
,
.
. ,
.
. ,
. , -
,

, , -
: , !.
-
.
, -
- ,
,
. , -
, , , , -
. , , -
, , -
. -
,
. -
,
;
, , -
, , -
. ,
, ,
, .
,
.
. -
, , ,
-
-
, ,
,
.
, -
.
, -
,
, , , ,
: ,
, , !.
, .


, , , , -

,
.
-
. -
.
.
, , -
- --
. ,
, . -
-
, -
-
.
, -
,
, .
, , -
, -
. -
, -
, - -
-
, . -
, , -
, , -
-
,
. -
- ,
, .
. .
, ,
,
, , . , -

, ,
. ,
.
, , -
, -
, -
, , , -
, .
, -

. , -
-
, , -

. -
, , ,
, -
, , -
.
, , -
, -
, -
, -
, -
,

, -


, .

.
, -

. --
, , .
, -
.
,
, .

, , .
,
, . -
, -
, -
,
. , , .
, -
,
,
.
, , -
,
, ,
, .
, ,
,
. , -
:
, . , -
, -
,
, ?
, -
, -
.
-! , ! .
,
.
, , , -
, -
, . , -
.
, ,
.
,
, -
,
.
,
. -
, ,
.
, -
, . ,
, , -
. -
:
,
,
.
,
. -
, -
. -
-
. -
. .
, , -
, -
-
. , -

. , , ,
, -
, , -
, -
.
.
-
. , -
, -
.
, -
, . -
.
-
, --
-,
-, , -
.

. , -
.
,
,
- -
. , ,

.
-
, , ,
-
. -
: -
, -
,
!

. .
,
, , ,
, -
. -
, . -
, .
, , ,
, .
, , , -

, , -
, . ,
,
, , , -
, , -
.
.
,
, -
.
, , -
, , -
, , -
.
,
,
, ,
.
, , -
, ,
.

, !
, -
, .
, , -
, .
, ,
-
.
, , -
, -
, ,
! -
. -
!
, ! ,
,
.
! -
: ,
, !
-
.
,
,
.

:
, ,
, ?
.
! , -
. ?
, -
.
.
, , -
, -
, .
! !
.
, .
!
, ,
, , , , -
, , ,
, ,
.
, -
. -
, -
, , -
.
,
. ,
, , , -
.
: ,
.
: , -

. ,
,
, -
. ,
, , -
, , -
, ,
- ,
, .
-
. -
.
.
. -
, .
31.
, -
,
, , , -
, -
.
--
.
, -
,
, -
- . -
, -
.
,
. -
, , -
. - ,
; ,
, -
,
.
,
,
, ,
.
,

, -
, -
. -
, , , ,
, .
. .
, -
, , , -
, , -
, -
, , -
, , ,

.
, , .
, -
, -
, , -
, , , -
. ,
, ,
,
, -
, , -
, ,
.
, -
-
, -
.
! .
!
-
, , ,
, -
.
- , -
, . -
.
-
, .
32.
,
-
, , , -
-
, ,
, -
, La vie
Litteraire.
, -

. ,
, , , -
, ,
,
, ,
!
:
,
, -

,

. , ,
, -
-.
-
, , ,
, ,

:
? ?
, , -
-, .
?
, !
? .
, -
!
- ? -
, -
, : - -
?
- !
. ,
.
? ,
.
, ! .
!
, ;
. -
, , , -
.
, -
, -
, !
, -
,
,
,
, ! !
, - ,
- -, -
, ,
! , -
, , ,
.
-
,
. , ;
-
, , , ,
, , -
, ,
.
, , -
, ,
, . ,
, -
, -
, , ,
, -
, , -
-
, , , -
. , .
:
, \
, , -
.

, .
, , ,
.
, -
. -
, ,
-
; , -
, .
,
, -
. ,
, , -
, ,
, -
.
, , , ,
, , -
, , -
-
, -
, ,
!
!
, . -
! , -
, -
. ! -
. ?
! -
! -
, - .
, -
, .
! !
! !
, -
,
: r-r-raus17 !
! !
,
, -
,
. -
!
, -

. -
,
, . , -
, -
, , -
, -
! -
,
, -
, , ! -
-
; !
?

.
-

17
(.).
. .
, -
!

; ,
, ,
, , -
. , -
.
-
, -
, -
, , -
, ,
.
,
, -
.
, -
, -
, . -
-
.
.

,
, -
, ,
.
-
. -
, , -
! -
,
, , .
, -
, -
-
, ,
,
, , -
, - --

.
, -
-
, , ,
, , -
. - ,
, -
, - -
, -
-
, , , -
, , .
,
, ,
, , ,
, ,
? ?
, -
, -
, !
?
, ,
,
. , -

, :
! ! ! ! !.. ,
!.. ! ,
! ! -
, ,
?.. ! ! ! -
! ! ! -
.
. -
!.. ! ! !.. , !
, ! -
. ! - -
, ? ! !
-
. -

, , -
:
!.. !..
!.. !
! -
. ? ,
?
? -
, ,
. ?..
, ! ,
. -
! ?
, ! ?
,
,
? ? ,
? ! -
!
-
, , !..
!.. - -
!.. , -
] , , !

, ? -
!
? , ...!..
, , ?
, . -
. -
, ,
, ,
!
! ?
! !
! , !.. -
, , , ,
, -
, .
!.. , !
! ,
, ,
, !..
!
! , , , !
, , ?
, !.. , -
!.. !.. !..
, !.. , -
!.. , -
, , -
!..
!
, ? , -
? , !
!
, ,
, ! ,
- . -
- . !
! !
, , -
, .
, !
, !..
, !..
, -
, -
,
:
, , -
, , -
, -
!.. ,
,
, , ,
-
-
, -
: ,
, , -
, -
, !..
, .
.
! !.. ! !
,
.
, , , - ,
,
, -
. -
! ] --
-!.. , -
, !..
! !
! -
,
.
!
! , -
, . , , ,
!.. , ,
. , -
,
!..
, -
. , -
,
- , -
, -
? ? -
- ?.. ! -
. , -
! !
-
, , ,
.
, , :
? ,
? ?
-
, ,

, -
.
, , ,
, -
, -
, .
, , ,
, -
,
-
, , -
, ,
,
, ,
,

,
, ,
, -
, -
, , -
, .
.
, , -
, , . -

, -
.
-
,
. , , ; -
. ,
. -
,
.
, -
, , , -
-.
, ! -
-
, -
,
,
:

,
;

,
!

,
, .

,
, , !

, ,
: , !
33.

, , , -
, , , -
. , ,
, -
, -
-
, -
.
,
,
-
? , , -
, -
. ,
? ?
- , ?
? ? ? -
, , , , ? -
, , -
? -
: , , -
!?
, ,
. -
! ;
:
, ;
, ; , -
;
,
;
, -
,
, , -
, ,

, -

! , -
, , , -
, ,
.
, !
; . ,
, : ,
, , , , -
. -
: -
, !
; , -
; !
. ,
-
.
, ! .
, -


, -
. , -

. ,
, -
!
! ,
; , -
, -
!
! ,

,
. , ! ,
, -
, ,
; -
-
, -

,
: , ! -
! - !
:
! , ! -
!.
, , : , -
!
: , !
: ! ,
!
: ! , -
!
, : , -
!
, : !
!
: !
: !
: !
: !
: , -
!
: !
: !
: , !
: !.. !.. !
, ,
, , -
, , , -
, ,
, , , -
, , , , , -
, !
, ,
, , -
-
:
, ,
, : ? ,
?
, , , , -
: .
: ?
: ! !
: , , , .
.
, , , :
. .
, : ! ,
!
: ! ,
!
, : ,
,
!
: ,

!
, , ,
: !
, : , -
! , !
, ,
: , , , ? -
? ?
, : ! ! ! !
! !
, , : ,
! ! ?
, , : ! !
! -!
, : -
? ? -
? , ?
, : , !
, : , ,
, .

, , , , -
, , .
, , :
, ? ? -
? ,
? ,
?
, , , -
: !.. ! !.. -
, ! , !
, , : -
!.. !.. !.. !.. -
!.. , . -
. -
, -, , -
, , : -
!.. !.. !.. !..
!.. !.. ,
,
! -
!.. ,
!
, , ,
, : -
! , -
! !
, , -, -
, , - :
!.. !.. !.. -
, -
, , ,
, ! ! !..
, !.. -
!.. , ! -
,
,

, ,
- -
: ! ,
! , !
! ! -
: !
! ! -
!
:
, , ,

;
, , -
! !..
, ,
!..
! , , ,
, -
! -
-
! , , -
, -
, , , -
! ! ,
, , -
, ! -
!
, , , -
: , !.. , !..
, , , , -

, -
. , ,
: , , ,

,
: ,
, , ,
. , -
, -
- ,
, -
: ,
!.. , , ,
, , -
,
, ,
. :
!.. -
! : , -
, -
.
, , , ! !
! . ,
-
, , -
,
! ! -
, ?.. , , -
, !..
!
, , : , ! -
!.. !
, - , -
: !.. !..
, -
- ! -
, ! , -
,
, -
, !
, , : ?
, , :
! ! : -
, , , -
. -
: , -
, !
, , ,
: ! , -
!
, , --
: ! !.. , , , !..
!.. -
!.. , -
, , , , -
!.. . : ! ! -
! ,
, : , !
. ,
, -
, ,
.
, -
. .
, , -
, , ,
, , -
, , ,
, -
, .
,
, . -
, -
, -
- ! -
, -
. ; -
, .
, , -
, , -
,
, -
, -
.
, : ,
- -
,
, .
, : : ! !
, ,
: , ,
, ? , ,

, , : ! ! !
, , :
, ?.. ,
!
, , : ! !
, !
, : , ! -
! , , !
, : , -
! : , -
!
, !
, : ! ! !
, , : -
! ,
,
!..
!.. , -

!!.. -
, , , ,
-
,
,
, ,
,
,
, , ! ,
, ,
,
-
,
!
, , : ! --!
! ! .
, , ,
, , -
: ! ?.. ?
, , : . . . :
.
, , : ?
: , .
: , .
: , . , -
,
: ,
, !.. ! ,
: ,
! -, , -
!
: ?
, : !
: - ?
: .
: , , .
-
, ,
, -
!.. ? -
, . : , - ,
: ! -
, : , -
!
.
, : , -
? : , -
,
-
, ,
.
:
, , -
,
, ,
, ,
, .
, :
?
, : , , -
, -
,
, , ,
, !
. ,
-
, , -
.
, ,
: ?
, : , ! -
, !.. , ,
,

,
-
, -
, -
, ,

, -

-
, -
,
,
, ,
- , -
, -
, , -
, . -
: , ,
, , !
, ?.. !
, , -
:
?
: , , -
, -
, , ,
? , ,
.
, , -
: ?
: , ,
, .
, : !..
?
, : , ! ,
,
,
,
! ,
-
-
, ,
!.. , ! ,
, -

!., !., !
, , , !.. -
!.. !.. -
?.. !.. ,
,
!..
!.. -
! :
?.. ,
, ?..
!.. -
, , -
!.. ,
!.. , ,
?
, : ! . ,
.
, : , ,
, ,
:
, ?.. .
, , : ! -
?
, :
,
-
, -

, , : !.. ,
?
: , ,
,
,
, -
, !.. -
- -
-
- , , -
. , -
! .' ,
,
, ,
,
,
-
, -
,
. , -
: -
,
, .
, , , : , -
?
: , , !..
, , !
, : , -
?
, : , , -
!
-
, , -


, ?
.
, , : -!..
-!.. , ? -
. ?
, , ,
: ! !.. !..
!.. , ,
!.. !.. !.. !.. !..
! .
!.. !
, , ,
: - !..
!.. !
, -
!
, : !..
! : , -
!.. , -
, ? , -
: , ,
! , -
, ! ,
! , -
! , , -
. ! !.. !.. -
,
! ! !
, , ,
- -
: -----
!
, : , !..
!.. !
, : , -
! ,
, ;
:
!.. -
! .
, , , :
! -
, ;
,
, -
:
, ! , -
. , ? -
? !
, : !
!.. !..
?
,
, .
, ;
.
, , , : -
, ?.. -
- ?
, , , -
:

, , : -
, , -
? - ,

, , ,
: -,
, : -
, ,
, , -
,

, , , -
: ! , , -
! ! , -
: , ! -
!
: , ,
, : ,
!
:
, , -
: ! ! !
, : ! -
! !
, ,
, ,
, , , -
, .
34.
,
, -
, , -
, , , , !
,
-
, . -
.
, ,

.
-
, ,
?
, , -
,
.
, -
.
-
. , -
, , -
,
, :
, ?
, , .
, -
. ,
, -
. ,
, , ,
!
! -
.
! , ,
.
!
, -
.
! ! ! . !
! ! ,
.
.
,
, -
.
. -
, , ,
.
.
, -
, , -
.
, -
, , -
, , , -
, -
, , , , , ,
, ,
, ,
, -
, , -
.
, .

. -
, ,
. :
.
, , -
. -
, ,
, -
, , ,
,
,
, . -
,
,
, ,

, ,
,
, -
,
, , -
. -
, -
-
, -
, , , -
, , -
. , , -
, (
-
)
( -
) ,
-
, -
. -
- , , ,
.
, ,


? , , , ,
, , , -
? , ;
, ,
, -
, , , , -
, ,
.
,
, , , -
. -
, , , ,
, ,
. . -
, , -
, .
, ,
, : !, -
: ?
, : .
: ?
: .
, . -
, , -
. ,
, -
. .
: -
? -
?
, , : !
! !
, : , !
-!
, -
?
, : , !
, : !
?
: .
, : , !
? ,
!
: , , !
: ! ! -
! , -
: ?
, : , .
: ?
: .
: -?
: .
: ? :
, ! !
?
: .
: ?
: , .
, : , !
: .
, : !
, .
, : . !
, : ?
- .
: , . .
: -?
: .
, : .
-. . : -
!
: . .
, : , -
! , ! - -
.
: , .
: ?
: .
, , :
?
: . , .
: , ? ,
, !
: : -
?.
, , : -
! , .
: . , .
, : , -
! , ! -
! , : ?
: : ? .
, : ? -
, !
: , .
: ? ? ?
: : , ! !.
: , ? ?
: .
: ? ?
: .
: , ! ! ?
: .
: ?
: !
, : ?
: .
: ?
: . .
: ! -
!
?
: . -
. , . -
-
, , .
. , .
, : !..
!.. ,
, ,
?..
, !.. -
!.. , , ! -
: ! ?
, , , : ,
,
!
, , : !
!..7 !.. ,
; -
, ,
. , -
. ,
,
. -
, .
, ,
, ,
: ! !..
!
!.. !.. ! -
, ,
,
, -
-
: ! !..
!.. !
, ,
, : , . -
, ? , .
.
, ,
: , ? ? ,
?
, : , .
: , !.. - -
, , -
!
, : . .
.
, :
, - ?
? ?
, : , .
. . , -
. , -
. , . ,
, . ,
. , ,
- !
, : ! !.. , , !..
!.. !
, , -
: , , ?
-
.
: , , .
: ! !..
!
, , : .
,
, . ,
,
, ,
, :
. -. ,
, .
. , ,
. . -
? , , .
, , , , -
. , . ,
, ,
, .
,
. :
- , ?
: .
: ?
: .
: ?
: . . .
, , -
: , ! !
,
!
: . . .
.
, : , , -

: ? .
:
. , : ?
.
, : ,
.
, -
: , ! -
.
, - ,
! , , -
!.. ,
. , ?
: . ,
, ?
, : !
! ! , ,
-
. , -
: ,
.
, , , , ,
: -
?
: . , -

. , :
, , ! -
, ,
! , -
, ! : -
! !
!
! , -
: -
! -
, , -
! , ,
, :
, . -
- , -
: , !.. , -
!.. , !
, , -
: ,
?.. !..
,
, -
: -
!
, : ?..
?
, : , .
.
: ,
, - .
, , -
, .
,
, -
. : -
, . -
,
, ,
. , -
. ?. , -
, , , : , -
!. , , , -
, . -
, ,
, , -
, , -
. , , -
?
, ,
, , -
. , , , : ,
. .
() , -
,
. , ; ,
, ,
; , ; ,
,
, ,
; , , -

. .
- ,
, , , -
, , , -
( ) -
, ; -
, ,
. -
, .
, -
, , -
!.. -
! , -
. , , -
- .
, , ,
, -
-

. ,
. -
-
.
, : ?
: . ,
, -
, , , , , -
! , ,
, ,
.
, , -
, , ,
()
!
,
, , ,
,
, , -
, ,

, -
, -
-
, , ,
, , , ,
, , , , -
, , -
, , -
, -
, , ,
,
, , -
, , , -
, , ,
, ,
, ,
, , , -
.
, .
, , -
; , , -
, , -
, . -
, . -
, , -
. , -
, , ,
, .
, -
. , , -
, -
, . ,
, , , -
, , -
, , -
, -
, ,
, , -
. , ,
, , , -
, ,
. -
, -
, ,
, , -
, ,
, -
.
35.
-

. , -
.
, ,

, .
, ,
, -
, -
, .
,
, -
. .
,
, , -
, - .
, -
. ,
?
, . - , .
-, ,
-, ?
, . ,
. , - .

, ,
, , ,
,
, , !
, , ,
! ,
?
. ,
!
. , , -
,
, .
, - -
. ! , -
, .
! !
, ! -
: !
.

. ?
, -
, , -
, .
,
. ?
, , .
,
, .
, -
.
,
, , -
, -
.
.

. ,
, , ,
. ,
, -
.
. -
-
, .
,
. ,
, -
, ,
. ,
- ; -
, -
- , -
; , , -
, , -
; ,
, .
, ,
, ,
:
.
- ,
, , -

, ,
. -
, : , ?
, , -
, , ,
.
-
. -
, , -
, , , -
, -
.
.
, -
, ,
, , .
, , , -
-
, , -
- .

. -
,

. ,
- .
, -
, ,
, -

.
-
,
, .
, -
,
. -
; , , ,
- - . -
;
-
.
, , -
.
,
-
-, , ,
. -
; -
, , , -
, . -
, -
. -
; .
,
, .
. -
,
, , -

, ,
.
, , -
! , , , -
, !
, ! , ,
, , -
, Pons Asinorum
-,
,
Pontifex Maximus ,
! , -
, ! !
, -
, , -
, -
-
-
, , -
, !..
!
,
. ! ,
?
, ,
. ,
, ,
:
, , !
!
-
-
, .
,
-
:
.
? ? ? ,
. , , !
!
. ,
, -
.
? .
, -

. -
, -
,
, -
,
.
, ,
, , ,
, , -
, -
, , , -
, , , -
, , -
, -
, , -
, -
! ! ! , -
! , , -
, , ,
, !
, ,
: , ! ?..
-
, -
.
, , ,
, -
. ,
, ,
! -
. -
, - .
, !
, , ,
-
, , -
-
! - -

. ,
, -
!
-
, .., -
-
, -
. ,
-
-
, -

, , , ,
, -

,
, , ! -
, ! -
, , ,
!.. -
!
!.. -

-
, ,
, !.. -
,
-
, -
, , -
, !
, , -
.
- , - . -
-
,
, -
, -
, -
,
, , , ,
, -
, , , -
- ,
, -
, ', -
, , , , -

,
, ,
, , -
, , -
-
, , ,
, -
-
, , -
.
-,
,
:
! . , -
, !..
, ,
, ! !

, -
, , -
,
-, -
.

. -
.
,
, , ,
.
-
, .
,
, -
-
:
?
,

:
, ?
, .
,
-
.
, , -
, ?..
? ?.. , , -
, -
, ,
, , -
, ,
, .
, . , , . -

, , .
, , -
, , -
. , ,
-
, , -
,

, -
, -
, , ,
? , , -
, -
, .
, , -
, , , , -
!.. , ?..
, -
, , ?..
-
, -

, -
. -
, , -
-, ,
, -
, -
,
, , -
, -

.
, -
, - , -
, .
-
. -, , -
, -
:
, , - -
, -
. , ,
, -
-
, ,
, - , , -
-. , -
,
, , ,
.
, ,
-
. -
, ,
! .
, .
.. . . -
. - -
: !.. ?
,
. -
! !
!.. ,
,
.
, , . ,
, . -
? , ,
! !
-
; , ,
. , ,
:
! -
! , , -
?
, -
. .
, -
. , , -
, , . -
,
, .
? . -
, -
, ,
?
, .
. -
, . -
.
;
-
:
, ?
,
, -
,
.
, -
, , -

. , ,
,
,
, , .
, -
,
-
. , -
, :
? ,
,
,
, ,
, -

, -
- ,
, ,
, , -
?
, -
,
,
?
, -,
.
-, ,
-
. ,
.
, -
-
. -
,
;
, --
, , .
? , -
.
? .
, -
, ? -
. , ,
,
.
?.. ?.. ? -
, ,
. , - , , -
, . -
, , -

, , -
, , -
-
-
Le'Ome Cafe de la Paix -
,
, ,
, ! -
, : , -
, -
, ,
, , , -
, -
? . -
! , -
. ---, , -
, ,
, -
, -
.
;
, -
;
:
, ?
, ?
, ? -
. ,
! , !
? .
, ?
! -
. -
!.. , -
, -
- ,
-
. ,
,
. , -
, , -
, ,
, -
, . , ,
,
, -
-
. . -
, ! --! -
. ! ! ! -
, -
, -
-
.
, , -
,

, -
, -
,
, ,
, :
,
- ,
, -
! . -
:
. .
.

-
. , , -
, ,
, . :
.
,
. .

, , , ,
, -
, - .
-
, , -
, ,
, ,
, .. ,
, ,
.
. -
, -
.
-
, , -
.
, -
.
,
, ,
, , -
. , -
-
, ,
, ,
, , , -
-
.
36.
-
, ,
: -
, , , -
, . , -
, , -
, ,
,

, ,
, .
, , -
, -
, -
. -
, , -
, , -
, , , -
, -
, , , -
, , -
, , , -
, , , -
,
, , -
, , , -

.
, -
. , .
-
, ,
, -
,
.
, ,
, -
, , , -
, -
, , ,
, -
, ,
, -
,
,
-
, ,
,
, .
- , -
, -
, . , -
, , ,
, -
-
, -
, , ,
, ,
, , , ,
, , -
, -

, -
, ,
, .
,
, , -
, -
, , -

. -
,
. , -
-
, , , -
, -
, , -
, , , -
, , -
,
, ,
, -
, , -
.
, ,
-
, -
,
. , -
-,

, ,
-
,
.
, ,

, -
, . -
, , -
, ;
,
.
,
,
, .
, -
.
, , -
, ,
, , -
, ,
, -
, , -
,
, . -
, .
,
,
, -
, -
, . -
,
, ,
, -
, -
. -
-
.
, -
, , , ,
-
. , ,
, , -
-
, , , -
.
,
, , , -
, , , -
, , -
, ,
, -
. , , , -
, . -

, --
, , -
-, , -
- ,
, ,
. , -
, , , , -
.
, , -
, -
. , ,
, , ,
, , ,
,
. , -
,
, , ,
.
- ,
,
, , -

, , . -
,
,
, ,
, , ,
,
,
.
-
, -
,
, , -
,
. -
-
, -
, ,
, -
- , -
, -
.
, -
, ,
,
, , . -
, , , -
,
,
.
-
, , , -
, .
,
, ,
. -
, -
, , ,
,
, , -
, -
. , ,
,
.
,
-
, , ,
, . -
, , , -
,
, -
,
.
,
, -
, , -
. , , -
, , -
, .
, ,
, , , ,
, .
, ,
, , , -
, -
.
, -
, , -
, -
. , -
, :
, -
, , -
, , .
.
, -
, , -
,
. -
,
, , , -
, ,
.
, , -
, , -
, -
. - ,
,
, -
, , -
, , -
. -
, , -
, , -
. ,
,
-
,
.
, -
, , -
, , , -
, -
, , ,
, -
, , -
, , ,
, , -
,
. , -
, -
, . ,
, , , -
, -
, , -
- .
, ,
, -
, -
,
-
,
.
, ,
, ,
, . ,
,
,
, , ,
, , -
, -
-
, , , ,
,
, , -
, , ,
, .
, , -
.
.

, , -
, , -
, .

,
, -
, , .
, , -
, ,
, , -
.

,
, -
,
; -
, , -
, - -
. -
. -
, , -
, , - -
, -
, -
, ,
: , , -
, , -
.

, ,
, -

.
,
, .
-
, , -
,
, , -
, , . -
, , -
- . ,
, ,
, , -
-
, ,
, -
, --
, .
, ,
,
,
,
, , , -
. , ,
, , ,

, , -
, ,
, , ,
.
, , .
-
, , -
, , ,
, .
, -
,
,
.
,
, , ,
.
, , -
, . , -
, , -
,
, , -
, , , .
-
, , , -
; -
-
, ,
, , , , -
-
. -
, , -
. , -
, ,
, .
, , , -
, -
, -
, -
, -
. -
,
-,
, -.
,
, ,
,
, ,
. ,
, -
, -
, -
, , , -
, , -
-.
, ,
, , -
.
, , ,
, -
. , -
,
-
. ,
, , , ,
,
. -
, -
, , , -
-, ,
, , -
,
, , -
, , , ,
, , -
, , -
, , -
.
,
, ,
, . -
, , -
.
, ,
. ,
, -
. -
, -
,
, -
.
, , ,
, ? -
, , -
, -
, , , ,
? ! -
, -
, -
, , , -
, , -
,
, , -
, , -
,
, , -
?
-
.
, , -
-
, , -
- , .
,
, , , ,
, , .
, ,
. -
, -
. -
-
, , ,
,
, ,
, -
-
.
, ,
, ,
, -
, , -
, -
:
. ,
. , , .
-
,
. , -
, -
, ,
, , .
.
, , .
-
, , -
, , -
, , -
. -
, ,
, -
, -
, ,
, , ,
, , -
, ,
, -
, , , .
, , , -
, , -
, , , -
-
, .
, -
, , -

, - -
. - -
, , -
, , , -
, -
, , . -

, , -
.

-
, ,
-
. -
, -
,
. -
- ,
, -.
-
, -
. -
, . -
- ,

,
, . -
- , -
- , -
, - -
-
,
- ,
, -
, - -
-
, , -
,
.
, -
, -
. ,
, , , ,
-
? -
-
? ,
, , ,
, , -
, ? -
, ! -
-
?
, -
?
-, , ! -
, , , -
, -
, - , -
, , , -
, -
-? ,
, ?
, -
? , ?
-
-
,

?
, ? , ,
, -
, ?
,
, , , ,
? , -
, , -
, ,
, ,
, -
-
, ,
, , , -
? -

, ,
, -
? ,
, -
(
!), , -
, -
, -
-
, ,

?
! -
, -
, , -
, , -
? ,
, , ,
, , , ,
, , , -
,
, , , , ,
,
, ,
- , -
, , -
?
! , , -
, -
, , , -
. -
, -
, , -
,
, , -
, ,
, , ,
, , ,
, . -
, ,
, , ,
- , -
, ?
, ,
? -
, , -
-
, , -
-
, - ,
, ,
?
- , , -
-
, -

?
, , , -
, ,
, - ? -
, , ? -
: ,
, , -
. ,
, ?
-
, ,
? , , -
, ,
, -
, -
, ,
, -
,
? , -
,
, , -
, ?
, -
,

. , -
, , -
, ,
, -
, ,
, -
, .
, , -
-

.
-
, ,
, ,
, , .
, , , .
, , -
, -
, , ,
, , ,
. ,
, ,
,
, ,
,
.
,
- , ,
.
.
? ? ?
? ? -

, , , -
-
. , --
,
, , -
, -
.
, -
, -
, , ,
, , , -
, -
.
, ,
, ,
, - ,
, -
. , --
,
, -
, , ;
,
, ,
.
- -
,
, ,
, . , -
, -
. ,
,
, -
. -
, -
,
; , -
,
.
-
, , .
,
, -
, -
, ,
-
, , ,
-
, -
, , .
37.
,
,
, , - -
, , -

.
, , ,
, , -
, -
, , -
.
, .
-
, -
, -
.

, ,

, .
, -
,
, ,
, , -
,
, -
,
,
, -
, .
, ,
, -
, , , ,
, , -
.
,
, , , -
, ,
- , -
, ,
-
.
-
,
, , -
-
, , , ,
,
, ,
, -
, , .
, , , , , -
, -
.
,
, ,
, , -
. -
, ,
, , ,
.

, , .
, , ,
, , -
. ,
, ,
. ,
, ,
-
; , ,
, -
.
! -
. , , ? ,
, -! ,
,
!
, ? . ,
?
! .
! --
, -
-!
, , .
- , , -
, . -
, , . -
! ,
.
! -
, . -
! , , !.. !
!
, ,
, !
.
,
, ,
!
, -
! , - -
.
! !
! .
,
, . ,
-
, !
! .
, ! , -
!
, , .
, ! -
!
- ! .
, .
!
. ,

, , ! -
. ,
-, ,
. -
, :
. -
: , , , ?
--? , -
, -
. ?
,
.
! . -
! ,
, , !
, , ,
, ! -
, -,
? , ? ,
, !
.
! . !
, -! . , -
, !
, !
. , -
! - ! -
, -
!
.
,
. !
, , -
, -
-.
, , -
, -
, -!
! .
, -
. -
, - , -
, -
, . -
, , ,
. , -
,
,
.
, -
, . -
! , -
.
, , , .
, -
? -
,
?
? , , , -
? -
-
-
, ? , , -
? ,
? , -
? -
, ,
-
! -
-, , ,
, ,
! ,
,
, , -
, -
, -
, !
, ? ,

, , ? ,
-


!
! -
.
, , , .
.
, . -
. ,
? -
, ? -
? ,
?
, -
, -
, ,
.

. ,
-
, .
! . ,
!
, -
, , -
, -
.
, ,
, . -
, ,
, , .
, ,
. -
, , , -
, ,
. . -
, , , ,
,
.
, .
, , , -
! , ! ,

, -
! , -
, , -
. , -
.

, ,
,
. ,
, , , . -
, ? , , , -
!
, -
.
:
,
, .
,
, , ,
.
. ,
, ! ,
, ! ,
, ,
!
! !
.
! -
! !
, ?
, . -
! ? -
, , -
, ! -
. -
, ? !
!

, .
, , .
, ! ?
,
. , . , -
, ,
, . -
! , .
, -
, ,
.
, , !
-
. -
. , -
, . -
, , -
, ! ,
, , -
!
, -
, -
. ,
, ! , ,
, , -
, -
, , !
, , .
, ,
! ,
, !
. , -
. , !
.
, , -
, , , .
, , , ,
. , ,
. , ,
. ,
. -
, , .
, ,
. ,
, . .
! !
, -
; ,
, -
, ,
, , -
, ,
:
-
,

.
,
, -
, , , , ,
, , ,
. ,
. ,
, , -
, , ,
, ,
.
- . -
, , , -
, . ,
, , -
, , -
, .
, -
- , .
, , -
, ,
. , -
, - .
,
, .
. ,
, ,
.
, -
.
, , -
! .
-
.
, ,
.

, . -
, -
, -
,
, -
. , , -
. , ,
, , - ,
, .
, , , -
, .
! !
.
, . -
, , .
, .
! . -
! : !
, ? -
, , ! , -
! !
!
! , -
; ,
,
, .
! . !
! -
, .

, ! , , -
, ,
! !
, ,
, .
, , ! .
!
, , .
! ! ! -
.
, ! , .
, ! , !
, , -
, ,
:
-
!
, ! -
, , ? ,
, -
-! , !
!
, .
!
, ! .
. , , -
.
! .
,
! ,
!
, ,
, , ,
!
, -
, ,
, -
, .
, ,
, :
! ! !
, -
! ! , -
! , ,
, -
! ! ,
! ! -
!
! .
!
, , -
!
, ! , , -
! .
, ?
! -
! ! -
! , -
!
, -
, , .
?
? ! -
. -

.
, ,
? . , -
, , ? , -
, ? -
. ! !
,
, , -
. , -
, ,
.
,
? .
, ?
! .
! ! -
, , ,
!
, !
. !
! ,
? , ?
, -
! ,
! , -
, !
,
! , ,
, !
!
, ,
, !
,
, -
, . -
, , ,
, ,
, . -
, , , ,
. ,
, ,
, .
! .
!
, ,
:
, ,
!
, ,
, . . ,
- ,
. , -
, . , --
, .
! . -
, ! -
! -
. , ;
! -
, ! , -
, , -
.
, ?. ,
, -
, -
! , ,
, ,
,
-
? , -
-, -
, -
,
, -
! , -
, ,
,
, !
, - -
,
, , -
- -
.
, , -
, . , -
. ,
, , ,
, -
. , ,
, -
. , -
,
.
! ,
. ,
, !
, !
-
, -
.
,
. - -
, , .
.
! . -
, ! -
: ! ! , , , -
! ! !
!
, , -
. .
. - -
, . , .
? ? , .
: ! -
!
, -
. ,
-
.
, -
. ,
, ,
,
, . , , -
.
, ,
, ,
.
,
,
, , , -
, -
, .
, ? .
. .
, . - .

, -
, -
.
, ! .
! , , -
, -
, ! , -
, -
. , , , -
. ,
, .
, .
, -
, -
.
? . -
. !
, , ! .
, ,
, .
. -
. -
. ! -
. -
. , , ,
, .
, , , -
, , !
! ! ! .
.
! .
!
, , . -
-
, :
? ! !
,
!
.
! ! .
.
, ! ! -
. .
! . ? -
? -
?
! , ? !
-
.
, ! ! .
, , -
.
! ! ! -
, .
38.
, . -
, -
.
, , ,
, -
, . -
, , ,
, ,
, -
.
, , -
, -
. , -
.
, -
. -
,
, , -
. ,
, , , -
, , -
.
, -
:
,
, .
-
.
,
, , , -
, -
.
, , -
. -
,
, , .
, ,
, , -
, , -
, , , -
, -
, -
.
, ,
, ,
. !
, -
, ,
, -
, , -
- ,
, -
-
, -
, .
, ,
,
. ,
,
, , -
, , -
, , :
! , !. -
, , ,
, , -
, - -
. -
, ,
, -
,
, , -
,
: !.
, , -
, ,
, -
, -
. -
, ,
.
, -
. , , -
.
, -
. -
, ,
, -
:
-
.
, ! -
.
,
.
, -
, ,
, , -
, ,
-
, .
.
:
, -
.
-
, ,
-
.
, ,
, . , .
.
, . -
. , ,
, , .
, -
, .
.
, , -
.
.
-, . , -
. . -
!.
.
, -
. .
.
. .
, -
, , , -
, -
, ,
, -
, , -
, , ,
,
, , , -
, -
,
, , -
, -
?
, ,
, -
, , ,
, , , -
, ,
, --
, -
?
, . -
,
, , ,
, .
, -
, -
, ,
, , -
.
, ,
,
-
, -
, -
.
, ,
. -
, -
,
, -
, -
.
,
,
, , .
, , -
,
, , -
. -
, , -
, , -
, , -
, -
. , ,
,
. -
. , ,
- , -
, . -
, , -
,
, .
,
, -
,
, ,
.
-
--
- , -
,
, , ,
, , , , -
, -
, -
.
, ,
, , -
;
, ,
,
, ,
, -
.
39.
, -
, -
.
, , -
.
, -
, , ,
,
.
, , , -
, , -
, , , ,
, ,
, ,
,
-, , -
.
, -
, , ,
, ,
.
, -
, -
, ,
, , -
, -
, , -
. , -
. , -
, ,
, -
.
, -
,
, ,
: , -
-
, ,
.
, ,
.
,
-
, -

. , ,
, ; -
, -
, , ,
, , -
, ,
. -
.
: -
, -
, , , -
-
, ,
, ,
.
,
, -
, , -
, -
. -
, , -
, ,
,
. , ,

, ,
, , -
,
- .
, -
, -
,

, ,
, -
, , ? -
,
, , -
, , -
, , -
,
?
, ,
, , ,
, , -
? , , -
,
,
, , -
?
, , , -
, , , , -
? , ,
, ,
, -
, -
, , .
? ? -
, , -
, -
, , , -
.
,
: ! , ! -
, !.
, .
, , , -
, -
, , - -
, -
, ,
, ,
, :
, .
,
, -
, -
, . ,
, , ,
, -
.

: , ,
? , -
, ,
, ,
, , -
, ?.
, , , .
, , , -

?
,
?
.

, , ,
, -
, ,
, , , -
, , , -
, , -
,
-
, , , ,
, -
, , , ,
, , , ,
, , , ,
,

, ,
,
,
. -
,
, ,
, , -
, -
.
, -

? ,
, ,
, ,
, , , -
?
, ? -
, -
.
? ,
? -
, ?
, -
,
?
?
? -
, -
, , -
, ,
? , -
-
, -
, ,
, ?
, , ,
, ,
, , -
, , -
-
,
?
, -
, , -
, ?
, , -
, ,
, , , -
, , -
, -
, ?
, ,
,
, -
? ,
, -
, , , ,
, ,
,
, -
, , -
? ?
- , -
, ? ,
? , -
? ,
, -
, ,
. -
, : ,
,
, ,
, -
, ,
.
, -
, ,
, -
,

. , -
, -
. , , , -
, -
,
,
-
, -
, , -
, -
. -
, , ,
, , , -
.

, -
.
, ,
, , - -
, -
? ,

?
, -
, , -
, -
? ,
, , ,
?
, , , -
,
!
! ?
,
, ,
, ,
,
, , --
, -
, , ?
, ,
,
, , ? -
, ,
, -
, -
? ,
.
, , -
, , , -
, , , , -
, , -
. , -
, -
, , -
, -
. , -
, , -
, -
,
, -
, , , ,
,
.

, , -

, , -
, -
. -
-
. , -
, , ,
, , -
, , , -
. -
, -
,
, , , -
,
, -
, . -
, -
,
. -
, , -
, , ,
,
, -
.
,
-
, -
. -
, -
, , -
, ,
. ,
-
, , -
,
.
, , -
.
,
, , -
-
- ,
, ,
, , , , -
, , -
-
, , -
, , , , , -
-
.
, , -
, , ,
,
.
,
, , -
, -
.
, -
, -
,
.
-
, , -
, , -
, , -
.
, -
, ,
, , , -
, , -
, , -
, .
, -
, ,
, -
. , ,
, -
, , -
,
, -
.

, -
, -
, -
,
, , -
, ,
.
,
, ,
, -
. -
, -,
, , , ,
. , -
, -
, , ,
, .


, , , -
, , ,
, -
, .
,
.
, , ,
, -
, , -
, , , -
, -
,
, ,
, , . -
, ,
,
.
. , -
,
, -
, -
.
,
, , -
, , .
, -
,
. ,
, -
, , -
, , . ,
, , -
, -
, , , ,
, ,
, -
, .
,
. -
, -
,
, , -
, ,
,
, -
, ,

.
,
, -
, , -
, , , -
. ,
, , -
, , -
, , -

. -
, , -
, , , ?
, , -
-
, , .
. , -
, , ,
, , -
. , , ,
,
-, , ,
, .
? .
, , , ,
, ,
, , -
, -
, , -
, .
? ? -
, - . -
, -
, ,
, ?
! ! - ? ,
, -
?
! ! ! ! !
,
-
? ! ! ,
, , -
, - -
, , -
-
? ! !
! , -
-
, -
-
, ,
-
, -
, ,
-
, -
? , , -
, -
, -
, -

-
-
?
! ! ! , , -
, , -
, -
,
. ! -
, , -
, . ! -
, -
, ,
, ,
, ,
, -
,
- -, -
- -
,
.
! ! . , - -
, ,
, , -
,
: , ! - \
!.. ! ?.. -
!
.
, ,
,
,
. ?
, . -
, , -
, .
-
, ,
? -
, -
, , ,
, ,
-
? , -

? , ,
,
, , ,
, -
, -
, -
,
, -

?

, ,
? -
,
,
, -
,
?
, , , -
-
.
. , -
, ,
. -
, ,

, - ,
,
, .
,
, -
.
,
, , -
, , ,
? -
, -
, -
, -
, -
, -
, ,
, , ,
, -
-
?
-
,
, ,
.
, -
,
,
, -
.
,
, -
, , -
, , ,
, , -
, , -
. , , -
, , , -
, , , ,
, -
.
, , -
,
.
40.

, . -
, -
,
, -
, .
, -
, .
, , -
, .

:
? ? , -
?
, -
.
, .
. .
,
, -
.
. -
, .
, -
, -
,
:
! , !
! -
: ! , , !
! . !
!

, ,
:
, ! -
?
, ,
:
, ? , !
! ,
! -
! . -
! , -
. , , , -
!
-
, .
! , -
. , ! !
, !
. , ,
. , .
-, ! --! -
!
, , -
.
, --! , --! , ! --!
! !
,
, , -
:
, , ! -
! -
, -
, !
, :
! ! !
, .
!
, , ?
?
, ,
!
, . -
,
, . -
, ,
: , ? ,
. !
! , -
!
, . -
, .
, -
, .
! . , - !
, -
! , , -
, ?
, ,
, , , -
?
? ? ?
, -
, , -
, .
-,
, . , -
!
! , -
,
. ! ,
, -
? , ! , ,
, ,
! , , , -
!..
! ! -
, .
? -
. , !
, . ,
!
! . ?
, , !
! , -
. ! ,
!
,
.
, , ,
, ,
:
! ,
. ! .
, ?
.
! ! -
. - ,
!.. ! ! -
, .
. .
, !
, -
, -
, , -
, -
, , -
, , , -
, . , , -
, -
, , , -
, .
-
, -
, -
, -
,
, ,
. -
, -
. ,
, -
, . ,
,
, , , -
,
,
.
,

, - -
, , -
, , -
, , -
,
. -
,
, , , ,
.
, -
;
;
, , -
-
, ,
. , , -
, ,
, -
, , -
, , ;
-
.
,
, , . -
,
:
, , .
.
, ,
. , .
4l.

, -
-
. ,
.
,
, -
. .
,
-
, , -
, -
, , -
.
, , ,
.
, .
, ? ! -
. -, -
, . , , -
, -
. . , -
, ,
, -
, ,
. -
, ,
. ?
, ,
! ! -
, ,
.
.
, -
, , ,
,
, ,
, ,
, -
, , -

, , , -
, ,
, ! !
! ! ,
, -
, , ,
, !
,
,
, , ,
, -
- , ,
.
-
, :
! , -
! , ,
,
! ! -
! ! ,
, ,
, ,
, ! ! -
, , ,
, ? , ,
, , -
: -, ! !
-
, , ,
, . ,
. ! ! -
, ,
,
! , -
, ! --
, , , ,
, -
, ,
! !
! !
, -
. , , ,
, ,
. : , ,
. ,
, .
! -
! -
.
, .
, -
.
! , !
! ,
-
. !
! -
! ! ?
?
, .
- -
,
, -
. !
, -
, , -
, , -
, -
. -, ,
! . -
, , . -
, ,
. ( , , ! -
-

, !) ,
! .
, ,
, ,
. -
. , , -
-
.
. -
. , , . ! -
, , ,
. (, ,
!) , , -
. , , , -
? (, ! .) -
, , , -
, , -
-
, ,
,
. , , -
,
, , - -
, , , -
, ,
,
,
, , -
! ! , -

. -
. , !
, ? -
, . -
!.
, , , ,
, -
, -
.
, ! !
, ,
! ,
,
!.
, , ! . , -
, , -
! ,
. , , .
? ? ?
- ? ,
, , -
. -
. , -
, , -
-. , , -
, , , -
, ,
, , -
, , -
! -
, -
, , -
, -
, , , -
,
,
.
,
, ,
.
,
, , -
, , -
-
, , , , -
, , -
, , -
: ! ! , -
, ,
, ! ,
,
! -
, , ,
, ,
, , ,
, , ,
!.
-
.
, ! -
,
, - , -
! .
, , ,
, ! , -
- , , -
, , ,
, ! , -
, , -
,
, , , , -
, !.
, -
,
,
, -
, -
, , -
, ,
:
!
!

!
,
, ! -
, ! -
, , -
!
, , -
, , ,
!.
42.
, ,
,
. , , -
-
, ,
, -
, , -
,
,
, ,
, , -
, -
.
, -
,
, . -
,
, , , -
, , -
, , -
. -
, -
,
, , .
,
, .
, :
,
, , , -
.
, , , -
,
.
-
, .
, , -
, , , -
. -
,
, , .
, ? -
. . -
. ,
, , , ,
. ,
, ,
,
, , , -
.
,
,
, , -
.
.
, ,
, , ,
.
, ,
, -
. , -
, , . -
, -
, , -
, , .
-
.
, ! , ! , -
! , .
! -
! .
,
, -
.
! ! ,
. , ? ?
! !
. , !
! , -
. ! ! -
!
? . -
! ! -
, , !
, .
! , -
, ,
!
! . -
!
? ? ,
. ! -
!
-
-! :
? ?
, , ,
, , ,
, !
! -
, -
, -
! -
. .
, ?
, ,
, , -
, , -
, !..
!
, . !
!
! ? , -
, .
, -

?
-, -
, ! ,
! -
. . ,
, , -- ,
,
? -. !
! ,
, , -
: , -
. ! -
, . , ! ,
, ! , . -
! , ? -
,
.
. , -
, -
.
! . -
, , -
:
, ! - ! -
, ! -
, , -
. , ,
. , ,
. , , -
. , ,
. ! , -
! .
, , ,
. -
, , -
, .
, ,
, ! ,
!
, . ,
. -
. , . ,
. :
,
, .
. , ,
, , -
, !
, !
, ! !
, .
, -
, .
, , . .
, ,
! -
, . -
, ! , -
. , ,
. .
, , , ?
?
. ,
. , ,
-.
, , , -
. , -
, , .
, , ,
, - ,
. ,
, ,
. , , -
, . -
, , -
.
. -
, , , -
, ?.. .
, . ! -
, , ,
, , !
.
! ! -
!
.
, ! , ! -
. ! ,
. .
, ! -
! , !
, !
, ,
. .
! ! , -
. .
. , -
, ? . -
? ,
? ,
.
, ?
,

, , . -
, , -, -
, , -
. .
, , -

, , , -
-
. -
-
, -
, , .

, -
, . -
, -
; -
, -
, -
-
,
, , , -
.
, -
, -
, , -
. , -
;
, ;
, -
.

-
, ,
, -
, -
,
,
,
,
.
,
, -
.
, -
, , ,
, -
,
,
, ,
. -
, , -
,

. , -
; , -
; , , -
; ,
; -
, -
, , , ,
, ; , -
.
, , , -
, , -
,
, , -
, -
,
, -
-
, , , ,
, -
, -
, .
, , -
-
, -
-
, ,
, ,
, , -
.
, -
, -
, , -
, , ,
,
, ,
, -
. , ,
, , ,
,
,
, -
, -
, ,
,
, ,
, , -

, .
,
, -
, ,
, -
, .
, ,
, ,
,
.
, -
, , ,
. ,
, ,
, ,
,
, , -
, ,
, , ,
,
, , ,
.
,
,
, , -
.
,
, , , -
, -
, ,
; ,
.

, , -
, , ; -
, , , -
, , -
, -
; -
, , , ,
, -
. -
,
, -
, , , -
, , -
, , , -
, -
, -
, -
, ,
.
-
, -
, ,
-
,
, -
.
, , , -
,
,
,
, -
-
-
-
.
, ,
, -

, , , ,
, -
, , -
. -
, -
, , -
,
, , , ,
, -
. -
, ,
,
,
, -
,
.

, , -
, ; -
, -
, -
;
, , , -
, , , --
, -, - -
, .

,
. -

, -
, ,
. -
, , -
,
; , ,
; , -
, , , -
. , , -
, ,
.

-
. , -
, -
, -
; -
,
,
,

.
, -
, ,
, - -
, , -
. , -

-- -
, -
.
, -
, -
, , -
.
, , -
, -
. -
, , -
, , , -
,
. -
,
-
,
. , ,
, , -
, ,

.
,
, , ,
, , -
. ,
,
.

, , -
.
,
.
, -
.
, , -
, , .
, , .
,
,
, ,
,
, .
,
, -
, , -
.
, ? .
. , ,
?
,
. ! , .
, ,
. -
. ,
.
,
. , .
! . ,
.
. !
! .
, -
. .
! -
. , -
, ! ,
.
.
! . -
! ! -
,
. -
, .
, , ,
! -
.
, -
,
. , ,
, -
,
:
! , ! -
, -
!
, -
,
:
!
,
, ,
- ,
-
:
, ! .
.
, -
, ,
, , -
,
, , -
, , -
.
, -
, ,
, -
, , , , -
,
,
, , ,
.

, , -
, -
, -
, -
,
, -
, -
, , , -
.
, -
, , -
-
. ,
-, , -
.
, , -
,
, , -

, ,
, -
, , ,
, , -
, , ,
, .
! -

. ! ,
. . . -
. ,
, -
:
! ! !
-! ! ! ! -
. !
! ! -
, .
! , !
! ! ! ,
,
. . . -
! ,
.
, -
, .
-, ! . -! !
! , ! ! -
! ! !
! -
. . , -
, .
. ! ! -
! -
, ! , -
! -
! --
!.. ! -
. , , -
-
-, !
, -
, -
, ,
, .
! -
, .
, , ? -
, .
, , ? , -
, ? , -
. !
. , , -
, !
! -
, . -
. .
. , ,
-
: ,
?
, , ?
, ! !
, ,
, , -
, , , , -
, . -
, -
, -
:
! ! ,
! !
, , ,
.
- , -
-
, -
, ,
, ,
. -
.
,
. -
, , -
, , -
, --
, ,
. -
! , -

, ,
, , -
, , !
- ,
, ,
, , -
.
43.
-
, - -
. , -
- ,
. ,
, -.
, ,
.
,
, ,
, -
.
! . -
? -
, -
.

:
.
, ,
, , -
.
, ,
. . ,
, ,
. -
. -
. -
, .
,
, ,
. , -
, , ,
. ,
, -
.
.
.
, -
. ,
-
, , -
. , . -
, .
, -
, . -
, -, ,
. -
,
. - , -
.
, . -
, . -
, ,
. ,
. (
, ? , , -
! , ! -
! -
, , - . ,
? , ? -
? , ,
. ?
,
, , -
, , , , -
, ! !.
,
, ,
.)
, , -
, -
. .
, . , ,
, , -
.
, , -
. ,
, -
, ,
. -
. , ,
.
, , ,
. . -
, , -
, ,
.
-
, .
, , .
, ,
. , .

-
. -
. ,

, -
, , . ,

,
,
, .
-
. ,
,
, ,
.
, ,
.
, , . ,
. ,
, ,
. , -
. -
-
, . (-
, ,
. .)
, , -
.
. ,
. . -
, -
.
, , , ,
, ,
- .
- ,
, , ,
- . -, -
, - .
, -
. , -
. ( -
! , . -
. -
. ,
. , ! -
!)
, , , ,
, , -
- . -
. , -
!. (,
! . -
,
, -
!). , -
. ( ,
!)
, , , , -
. (, . ?
, .
, , ?
, , , , ,
!)
, . -
. , -
, , -
. ( , -
, .)
, , ,
.
, , -
. ?
, ? -
,
.
, ,
,
. ( !
! , ?
, !) -
, ?
, .
. , -. , -
, , . .
. .
. .
, ,
. ,
, , -
, , ,
, , -

, .

OKTOBERFEST 18

, -
,
. .
, ,
, ,
.
, ,
, -
.
,
. ,
, . -
, .
.
, :
,
, -
; :
.
.

18
(.).
. , ,
-, , ,
,
, -
, .
-
. ,
. -
- ,
, .
, , ,
. ,
? -
.
-
, -
, , -
.
44.
, , -
, . ,
,
. ,
, -
, , , -
. -
, .
, -
- ,
, -
-
, ,
-
. ,
, , ,
.
, - ;
- -
, , ,
. -
,
, -
;
, , -
.


. -
, , ,
, , .
,
, . ,
, , , -
, , ,
,
, -
, , .
, , -
, , -
, , ,
, , -
.
,
, -
: , , -
, , ,
.
-
,
. , -
, , -
. ,
-
, , .
,
.
, ,
, ,
.
, , .
;
,
. , -
,
, ,
.
, ,
, , , -
. -
, ,
, ,
, ,
. , ,
, , -
,
.
, , -
, -
,
. , -
, -
, , .
, -
, . ,
, .
. ,
, -
,
, -.
,

, ,
, ,
, , -
, , , , ,
, .
-
, -
, - , -
,
, , ,
, , -
.
, , -
, ,
,
, -
, , -
.
--, , -
, , -
. , ,
.
-
,
, -
, , , ,
, -
, , ,
, -
, -
, .
, -
, , -
-
, - -
, ,
-, , ,
, , ,
, , ,
, , -
, ,
, , , ,
, , , ,
.
: -
,
,
.
, -
,
,
,
, .
-
, ,
,
, : ,
?. , -
, : -
? ? ?
; ?
-
?. ,
, -
, ,
, ,
, , -
.
,
,
,
, , ,
, -
, ,
; ,
, -
, , -
, , .
,
, ,
, -
,
.
, ?
, ?
,
, ,
, -
, ? -
, ,
, -
, -
. , -
, -
, -
, , -
,
.
; -
. :

- , -
, .
, . -
, , -
, . -
,
. -
,
:
, . -
, ,
,
. , . -
.
?
, . .
-
. -
. -
:
, . ,
, ,
, , -
, .
. ,
, ,
: ! ! , ,
.
, , ,
. -
, ,
, .
. , -
.
, -
,
,
:
, ? ,
, ? ?
, . ,
. , ,
, .
, , ,
, ! -
! , , ,
, ,
! , , -
,
,

!
,
, -
, ,
.
, , , -
.
, -
, -
, , -
, , , -
, ,
, -
-
, , -
, -
.
,
,
, ,
. -
, ,
-
, , -
.
, -
.
, -

. , .
. , -
, , -
. -
-
-
.
, , -
,
;
,
,
, , , ,
:
. , -
,
, ,
.
-
, , ,
, -
, -
. , , -
, -
, , --
- -
, , -
,
-
, , -
. -
, -
, ,
: Je n' ai rien,
monsieur19,
, , .

, -
, , , ,
, . ,
, -
,
, , , ,
, -
, , -

19
, (.).
, ,
,
! , , ,
, , , -
, , -
, , -
, , -
, .
, ,
,
. , ,
-
-
. , , ,
, -
, .
-
, , -
, -
,
.
.
.
- . , -
, , , -
. .
. , -
, -
, , -
, , -
, , -
.

,
, ,
. , ,
:
, -
, -
, , -
, ,
.
-
Patisseri20.
.
, -
-
, .
,
. - , -
,
, , -

20
(.).
. , -
-
, ,
, -
, . -
, , ,
-
, , , , -
; -
, ,
.
, , -
, , ;
,
, -
, , -
.
, , -
. -
, -
, -
, , -
. -
, -
. - ,
, -
.
,
, -
, , -
, ,
, ,
,
:
, , -
, , -
, , ,
. , -
, -
.
, , -
, , -
, - -
,
- , -
, ,
, -
,
, -
, ,
.
?
-, ,
, ,
, ; -
,
, ,
; -
, -
, -
, ,
.
, ,
, -
; -
. ,
-
, -
.
- ,
, , , -
-
, , -
-
.
, , ,
, , -
-
,
. , -
-
: -
. , -
, ,
, . , -
, , ,
,
, ,
? -
,
, , , -
,
, -
. , -
, ,
, -
, ,
, ,
, .
45.
, . -
-
, , -
, , -
, ,
- .
, ,
- , .
.
?
- ,
, ,
, -
,
, .
, , , -
, , -
, -
.
.
- , -
, -
, ,
, -
, , - -
, , -
, .
? , -
? ? .
-
, . -
, , -
, , -
. ,
,
, , -
. , ,
, -
, ,
, .
,
? ,
,
. , ?
, ? , -
? ,
?
. -
,
. ,
, -
, -
. , -
,
, , , , -
, . -

, -
.

, -
,
, .
, -
. -
, -

, ,
, , ,
, ,
: , ,

.
, , ,
-
, , -
. , -
, , -
. ,
, , , -

, , -
, , -
, -
. -
, -
, , ,
- -
, , -
, , -
, , , -
,
, -
, -
, , , , -
; ,
, ,
. ,
!
,
,
, - -
, -
. .
, , -
, -
, , , , -
, . -
,
, -
, , -
, , - -
, -
, , -
, , -
, , , -
, -
, -
.
, -
, ,
, -
, , , -
,
-
, , , -
, . -
, ; -
, -
, ,
-
, ;
, . ,
,
. . , -
, ,
. , !
! ! -
!.. ,
, -
, , , -
,
.
. : ?.. ?
: , -
, .

,
.
, ,
. ?.. , -
, ; :
-
,
, -
, -
, , , -
, -
: ?.. ? ?
: , , .
. .
, , , -
, -
, ,
, :
, !
?.. ,

, , .
, -, -
-- ,
!.. , !
, , ,
!.. , -
?..
?
-; -
, -
, .
, , ? -
- ?
? , ! , -
!
!
, ! -
, ! ,
, - !
! , ,
, ! ,
, !
! .
!
, , -
-
, ,
, ,
.
--, ! !
--!
, -
, :
, , , !
, -
!.. . -
, , -
-
, , -
, ,
, - , -
, .
! . -
, -
, ,
, ! , -
-
! !
, !
:
--!.. ,
, ! ,
!.. ! ! -
, ,
!.. !
-
! -
, -
!.. ! -
, !.. !..
: ,
, -
!.. !.. .
,
!
-
:
! !
! -
, ,
-!.. , -
, . -
!
:
! -
-
,
,
! ,

, .
. ,
.
, , -
, !
,
, ! ,
! , !
-! ,
, ,
, !
,
! -
, !.. -
! , .
, - -
, , .
, , -
, -! ,
-
, , -

-
! -
. !
, , -
, , -

- ,
, ? ,
. -
, -
, , --
.
? .
?
, ! . -
! ,
, , ,
, -
! , ,

? -
.
, ! . -
, , -
!
-! .
! , !
, ,
, !
. -
- ,
-
, -
, , -
, -
-,
,
:
!.. , !..
, , , ! -
!.. , -
, , , , , -
, - , , -
. -
, - , .
! ,
, -
,
! ,
. .
,
, -
,
:
! , ! -
,
!
! ,

, - .
-! , !
, -
, .
, ? ,
.
,
! !
! -
!..
, ! ! . ,
! ! , ,
! - -
!
,
,
, -,

, .

1928 , .
-
. ;
-
.
; -
; .
-
,
, , -
, , -
, .
,
, -, - ?
, , , -
, ,
:

, ! -
, . Mais
parfaitement! Monsieur, ,
permettez moi!21.. Vus comprenez22

21
! ().
22
(.)
. .
, -
, - -
. -
- , ?
Mais parfaitement!
. C'est entendu. Quelque chose du moyen
prix23.
-
, , -
-
. : Sil vous plait,
monsieur24, ,
,
, -
, .
, , ,

, , -
, n'est-ce-pas? 25
? . ,
.
, -

23
. . - (.).
24
, (.).
25
? (.).
. ! !
, n'estce pas?
-
!
Mais pas du tout! -
. Du tout, du tout, du tout!26
. .
? , -
.
-! !
. ,
? . -
. , !
?
Hy ! Parfaitement!
?
, monsieur. -
. -
-
. , , -
? ?
! -
.
-
!.. , , -

26
! , , (.).
. , ,
, .
, ? . ,
. Par ici, monsieur! 27
-
, - , -
-
. , , -
, , , -
, , .
, , -
, ,
.
? .
, ?
Mais non, mais non, -
. ?
atablissement28.
?
Mais parfaitement! Monsieur, , -
, ?
, .
?
, , .

27
, ! ().
28
(.).
! ! -
. , ?.. !.. -
!.. , -
, tout va bien! 29, , -
, -
. ! No, no,
no, no! C'est les Russiens les Allemands les ltaliens30.
,
- ! . -! !
-!.. -!
, !
? .
, . .
-!
. !
americain, n'est-ce pas?
.
, !
. .
, ,
, ,
, -
,
.

29
! ().
30
, , ! , , (.)
. , -

, , ,
-
.
. -
,
.
. -
, -
; , .
, -
: -
, ,
, , , -
.
, -
, ,
, -
.
-
, . -
,
, . -
, , -
, ,
, , .
, , -
, -
, - , -
, . ,
, -
- .
, , ,
, , . -
, ,
, ,
, , , -
. , -
, -
-
,

-, -
.
, -
. , , -

. ,
, ,
.
, , , -
, , ,
, -
, -
, .
: ,
-
. :
, , -

.
, -
,
, -
, , -
.
,
, ,
, ,
, .
, , -
,
. , , -
, , , -

, -
, -
, -
-. , -
, -
;
, -
, -
. ,
, -
, , , -
, , ,
-
, , -
, .
,
, -
, , -
, , , -
. , -
, -
, , -
;
,
, ,
, .
, -
, -
. , -
-, , -
, -
; , , -
, .
, -
, -
.
. -
, -
. , ,
, ;
. -
. , -
, ,
, , ,
, ,
.
, , -
, , ; -
, -
, , -
, ; , -
-
, , -
, -
, , .
:
,
, , , ,
. ,
, ,
, -
, -.
-
, , -
; -
, - -
, -
-
.
- ,
. --
-
:
?.. , -
?.. , ,
?
-
, , -
.
, , - ,
,
, , ,
, .
. ,
, , -
, -
, , , -
-
,
;
, ,
,
.
-
, ,

,
, -

, , -
, -
, -
, -
.
-
, .
.
, , .
, , -
, , -
,
. . -
-
. ,
: !.
, , -
, ,
, , -
.
, , ,
.
. :
.
:
, , -, .
:
, , ?
:
, . .
, .
:
, , , ,
.
, , ,
, , ,
. :
, . ,
, ,
.
, ,
, -
.

, , rue
St.Honore, ,
, -
, -
, -
, ,
,
, .
, -
-
,
, , ,
, , -
, ,
.
, ,
, ,
, , -
.
: ,
, , -
, ; ,
,
, -
,
, ,
, ,
, ,
.
. -
.
! ! !
.
46.
, ,
? -
, -
, . -
, -
-
.
-
. , , -
.
, ,
. -
, , ,

, .
, , ,
:
Ach! Miinchen ist schon!31
, -
, . -
, , , -
-

31
! ! (.)
, ,
. -
, ,
, -
,
, -
.
. ; -
, , -
,
, ,

.
,
,
. , -
, , -
. -
, ,
.
, , , - -
,
. ,
, .
. -
, ,
. ,
. , ,
, , , .
!
.
-
. -
. -
. -
-, ,
, -, ,
, -
, , , -
, -
.
. -
-
. -
, , -
, , -
, -
, , -

, .
, ,
, ,
, , .
-
, -
, .
, . -
, ; -
, . -
, , ,
, ,
, , , , -
, -
, , -
.
,
, , ,
.
, -
, -
, , , -
.
,
, ,
. ,
-
.
. ,
. -
. ,
. -
,
, ,
, -
- .
, . -
, , -
. ,
, , ,
.
. - ,
- .
, - -
, , , -
, , - -
. ,
.
,
.
, ,
. - . -
, , -
. --
.
.
.
. .
. .
, -
, . , ,
,
.
-
. ,
. , -
, , ,
, -
,
-
.
, ,
-
. , .
, -
. -
.
, , -
.
, . -
, -
. -
. . -
, ,
, -

. - -
.
-
. ,
, . -
, -

. , --
, ,
.
-,
,
, -
, -
, , -
, -
, , -
. -
- , - -
, -
( - -
1861 -
)

. , , -
, -
, -
,
, , , -
, -
, , -

-
, -
, ,
, -
, -
, , ,
,
, , -
.
, -
, -
, -
, -
, -
. , -
. , -
, , -
, . ,
.
,
.
, . -
, , . ,
,
, ,
. , -
. - . , -
,
.
, , , .
, . -
,
.
. -
, -
,
-
,
. , -
. , , -
. ,
, - , , -
, , .
, , ,
-
, ,
-
, ,
, -
, . -
, -
, ,
, -
, . , ,
, .
- -
, -
. -
.
, , , , -
, , ,
,
, ,
- ,
-
.
,
. -
. , -
, , -
, , . -
, -
, , , -
, -
. ,
.
. -
. -
. , ,
, ,
, . , -
- -,
. -
, ,
, . -
, ,
,
,
.
- -
, -
. -
, -
. , -
-, . ,
. -
-, , -
. , ,
, .. -
, -
. -
, , , , -
-
. ,
, .
,
, ,
. , -
, ,
, ,
.
. -
,
. ,
. ,
- , ,
-, , ,
, - , , -
, .
, , -
, ,
.
, .
-
. .
.
, . -
, , - -
, -
, . , ,
.
, ,
-
, . ,
.
. ,
, -
, -
, -
,
.
. , , -
Malhreit32 ,
, -
,
.
-
. , -
, , -
, ,
, , -
, ,
, -
, ,
.

32
(.).
, ,
. - -
-
. -
.
, . , -
, , ,
. , -
, ,
, .
, ,
, . ! ,
. . ,
, , ,
.
, -
, , -
, .
, , -
, -
, , , , -
. -
. , -
, -
.
,
. . , -
-, ,
, , -
.
. ,
. , -
, , , , -
-
. , ,
. -
.
.
,
, . -
Scharaffenland33 -
, -
, -
, , ,
, , -
, , ,
, , -
.
,
- . ,
- , .
. -

33
(.).
, , .
, ,
. , ,
, .
, ,
, ,
. - -
, , .
, ,
,
-
-
. -
, , -
. , ,
, . -
, -
-
. .

, -
, , , -
, , , -
,
, , -
-
. , -
, , -
.
-
, ,
, -
. -
.
, , -
. , -
-
, ,
. -
, ,
. , -
, , -
.
, , ,
, -
, . -
. -
, , , ,
, -
.
, ,
, . . ,
, , , ,
-
,
, , , -
. , , ,
, ,
. , , -
, , , , -
, .
, , -
, -
. ,
,
. , -
-
, , -
.
, -
-
.
; , -
.
, -

, -
,
,
, -
. , ,
.
-
, . -
, -
, ,
. -
. ,
, ,
, . -
, -
, , -
. -
, . -
, . .
, -
. , ,
.
, , -
. -
, ,
, , ,
, Unendlichkeit34,
, -
, .
,

34
(.).
, ,
, ,
,
.
. -
. -
. , ,
, .
, ,
, -
.
,
, -
.
,
,
, -
, ,
. -
, .
. -
, -
. ,
. .
. , -
, .
-,
, ,
, ,
-
. , , -
, , , -
, -
, , -
.
47.
,
. , -
, ,
.
-
,
, -
. -
,
.
-
. , - -


.
, -
, -
, -
, . -
, -
. -
, .
, , -
-
-
, -
, .

.
: -
, . -

, ,
, , , -
. .
, -
-
, , -
, , , .
-
, , -
. -
, . -
,
. -
, , -, -
. -
, ,
, , -
. .
, , , , -
, , -
: -
, -
,
, , -

.
, -
. -
. , ,

. -
, -
,

.
. -
-
, -
.
.
,
.

.
,
-
. , -
, -
,
. , -
,
, ,
. , -
, , -
, ,
, -
. -
, , -
, , -
, , - . -
, -
, , . -
-
. -
- -
.
-
, ,
-
, .
, ,
, -
.
; ,
, ,
, . -
. -
, -
, . ,
, -
.
, ,
, -
, -
,

. ,
, -
.
;
-
, .
, ; -
, ; , ,
:
! !
-
, ,
,
.
, -
, . ,
, -
.
, -
. -
. ,
-
, -
.
, -
, , -
. -
(Ochsen-Braterei), -
, , ,
, , ,
. -
: -
-
, -
. , .
, ,
, -
-
, -
,
.
-
-
, .
. -
, -
, ,
-
-
. , -
, , -
-
.
, , ,
. -
, , -
, -
, -
.
-
. ,
, , -
-
. ,
, -
- , . -
, , , -
, , , -
, ,
, -
,
.
-
, , -
.
, ,
.
-
, ,
, ,
. -
, -

, -
. -
-
-
, -
. -
, , ,
. -
, -
-, , .

, -
, , -
,
.
,
. , -
, , -

. , -
, -
, , .
, ,
.
,
, , -
, , ,
, , -
.
, . .
,
-
. -
.
?
:
.

.
? . -
? ?
,
, ?
, , ,
, .
.
, -
, ,
, -
,
.
. -
, -
,
,
. , , -
,
, ,

, -
. , ,
.
,
, -
, , , -
, ,
. , -
.
; . -
, , -
, ,
, . -
, .
.
, -
, . -
. ?
? , -
, , , ,
, -
? -
,
, .

, -
.

,
Trink, Trink, Briiderlein, Trink35.
.

35
, , , ! (.).
,
, ,
, . -
-
.
-

. , ,
,
. .
-
; ,
.
,
-
, , -

, , -
-
.
, -
, , ,
,
, -
. ,
, -
, ,
-
, , -

-
. , -
.

, -
,
.
Ein Prosit! Ein Prosit!,
- ,
, , -
-, -
.
-
, -
: ,
, , , -
, , ,
, -
, -
.
,
, ,
-, ,
-
, .
, ;
, -
, . -
, , -
, -
: , -
,
,
. ,
. -
, , -
, , -
-
. -
, ,
, , -
, , ; -
,
, , ,
, .
, , , -
, , -
-
, , , -
.
- ,
, . -
, , -
. , -
, - -
.
. , -
; , , -
. -
, , ,
, , -
. . -
,
, -
, Ein
Prosit!. ,
, , ,
, ,
-
. , , ,
.
.
. , , . -
. -
.
. -
, . -
, . ,
. ,
,
. . -
. , . -
, , , , , ,
, , ,
. -
, ,
, , .
, -
, . -
, -
, .
, , -
. , ,
, -
, , ,
, , ,
, .
-
, -
,
, , -
. ,
; , ,
, .
, .
,
, , .
, , -
.
-
.
, ,
. ,
, , -
.
, , -
, ,
,
.
, -
, , , -
-
, , ,
. -
, , .
, ,
, .
-
, , -
. ,
-
. , , -
.
, ,
. , ja! -
.
. .
,
. -
, . -
- , , - -
, , ,
, , -
, , -
, . ,
. -
. .
. , -
. .
48.
,
, . -
,
. , -
; ,
;
,
.
, -
. , -
, -

, , ;
, . -
- , , -
, , .
, , .
? ?
, , -
. ,
, , -
, -
, -
, , -
. -
- , -
, -
Ein Prosit!. -
, -
, -
; , -
. ,
.

,
? , -
, ,
-
. , ,
; , -
.
, ,
, , ,
: -
, , -
, , -
; -
, -
, ,
. - , -
,
, , -
.
, -
,
;
,
, , -
, , ,
, ,
,
, -
, , ,
, -
.
, . -
, , -
-
, .
,
, ,
,
.
, -
, - -
.
,
, ; -
, , -
, . , -
.
, ;
, , ,
. , -
, , , -
, ;
, , ,
.
,
, ,
.
, Geheimrat 36 -

. -
X.
Herr Geheimrat -
, .
,
.
, -
, , , ,
,

36
(.).
. -
, , ,
, -
, ,

, .
.
,
.
, ,
. -
, ,


.
-
, .
, , -
, , . -
, , , -
, .
, , -
,
, . -
.
-
, ,
, , -
.
, ,
, , -
,
-, ,
, , -

.

.
, ,
, , - -

.
, ,
, , ,
, , -
; , -
, ,
:
!.. ! !
-
,
.
, ; -
, -
. ?
, -
.
.
, . , , ,
, , ,
.
Was ist?37
Verbindung38.
! :
!
verletrt39 ! ! -
, !
, .
; -
:
Nein, - Verbindung!
, verletrt! .
-
, ,
-
.
Was ist?

37
? (.).
38
(.).
39
(.).
, , :
.
, .
, , .

.
, .
Nein! .
Geheimrat
, .
, , -
, --
! ,

! ! -! , ,
! -

!
Verletrt, ja!.. ! -
.
,
; :
Nein Fieber!40
Fieber? , -
.

40
(.).
, ,
, , :
Nein Fieber. Nein.
, ! .
Geheimrat : ! Geheimrat -

, ,
:
Geheimrat!
, Geheimrat! !
, :
. !
.
A Geheimrat! .
.
-
.
, . .
Geheimrat
Herr Geheimrat, , Herr
Geheimrat !
, ! , -
! !
, :
Geheimrat ! !..
!.. Geheimrat , Geheimrat ,
, Geheimrat ?
-
:
!.. ?.. Herr Geheimrat
!
? -
.
?
, , .
! ! -
! ,
, !
, , -
,
!
?
.
?
, ,
. ?
? .
? , ?
Aber ja. Naturlich41,
. .
!
. ? ,

41
, . (.).
?
, . !

, -
, , -
, , -
, , ,
, -
, -
- , ,
-
. : -
,
, ,
-
, ,
-
. , -
, ,
, ,
,
, , , -
, , -
, ,
,
:
. Herr Geheimrat -
.
, , .
.
49.
-
, -
, -
, , -
. , -
.
-
. .
?
, ,
, , ?
. -
, -
.
.
, ,
, ,
?
. -
, , , -
, , -
, , -
, ,
, . -
,
, ,
, .
-
. , -
, -
, -
. ,
, . ,
.
,
, ,
.
, ,
, , ,
, -
, . -
, ,
. -
, , .
-
. , -
, , - . -
, ,
, ,
. , , -
, -
, , ,
,
.

, ,
, , -
, , -
, . , -
, . , -
, ,
, ,
,
, .
, ,
. ,
,
, - , -
- , -
, ,
. , -
, , -
,
.
, ,
, ,
. -
, , -
,
, ,
, , , -
, . , -
, ,
.
, ,
,
; ,
,
.
, ? , -
? ,
-
! , -
, -
! , , , -
, , , , -
? , ,
, .
.
, , ,
! , ,
! -
! !
, , , -
, , , -
, , -
.
, , -
. , ,
, , , -
, , .
,
. , -
, ,
.
:
, . ?
:
, , ,
,
.
, -,
, , ,
. -
, , ; :
,
, ,
. -
. -
, .
, , -
. ,
, , -
, ,
. , -
, .
, , -
. :
, , ,
.
-
, -
.
, ,
. , ,
, -
. ( , , ,
, , , ,
).
, ,
; , :
. .
,
,
; , , ,
, , -, ,
. -
, , ,
:
?
(, , . -
, , -
, , ,
, , - ).
:
, -
- , -
.
-
, .
- .
, ,
.
- -
, , ,
.
, ,
, .

,
, , ,
, . -
,
, , -
.
,
:
,
, -
, ,
-
, -
. , -
, , , -
,
, . -
, , , -
, -
,
-
.
.
, , , -
, , , , ,
. .
. , ,
.
,
,
, -
. , -
, -
. -
, . -
, , -
, , , , -

. ,
, ,
.
, -
, ,
, . ,
, ,
.
, , , !
,
, ,
,
, .
, . ,
, . -
, ,
.
.
, , .
,
, .
, -
. , -
, -
, , .
, , ,
. ,
, , , .
, .
. -
, -
, , -
,
, , ,
,
, ,
, , .
, , -
, ,
!
! . ! -
, , . ,
, , . ,
, , -
. , ,
, -
. , ,
, , . -
, ,
, . -
,
, ,
, ,
, , -
, , , -
, ,
, .
.
, , -
. ?

?
!.
.
!
, -
.
, , -
, !
, , ?
. : -
, , ,
.
, -
, , ,
-
! , ,
.
-
,
, -
, -
. , -
, , , -
, ,
, -
, -
. , , -
, ,
-
: -
,
. , ?
, ,
, ?
, ,
, -
, . -
, ,
. , ,
.
-
,
,
, ,
, -
,
, -
, , -
- , , -
.
! !
, -
, ,
, . -
, , , -
, ,
: ,
, , , -
.
.
, -, ,
, : -
!. : ?
?. , ,
. . -
.
,
.
, ,
. , -
-
.

, . -
, , -
, .
. , .
(!)
, .
(!)
, .
(!)
, .
, , ! ?
, . , . ,
.
, . ,
! , !
, , -
, .
? - ?
, , ,
. , -
! ,
,
.
, ?
? ?
, ? , -
, ?
50.

. , ,
, .
. -
?
-
, ,
,
, .
, .
, , -
. -
, -. -
,
-
; -
, ,
( ), -
, , -
.
-
.
, -
, - , -
, -
, , ,
: , !
, .
,
. ( -
, ,
.)
, -
.
,
; -
-- .
! !

; -
.
, , , -
. .
Hy, Poa?
? , -
.
!
!
!
? -
.
? , !
, ?
-, ?
, !
, . ?
?
, ?
, , .
, .
,
.
! ! !
!
? ? , -
.
Hy
,
. ,
, , -
, ? -
.
, , !
, ! , ,
!
, , ,

. ,
. : , -
, , -
, -
!
, , !
, .
?
.
!
, -
. . , -

, .
- .
;
.
,
, -
.
,
, -
, , , -
. ,
, . -
, , ,
, , -
, , -
.
,
, . -
. -
, -
, .
, , -
, , ,
,
, , , -
, , -
.
:
, , .
. .
, . . ,
, . -
, , .
, ,
,
.
!
, -
,
. -
, ,
, , ,
, ,
, , -
. -
, , -
,
, , -
,
. , -

, , , -

.
. -
,
.
, -
, -
,
, ,
, , -
.
.
. , , -
.
, ,
, -
, , -
. , -
.
, , -
,
, ,
, -

, - , ,
, -
, ,
, , , .
, , -
, , , -
, , -
. , -
, .
, .
, ?
: -, -
--, , .

, , .
.
, -
. , , , -
, . , -
, ?
! , -
, ,
. , -
,
, , ,
,
.
, ,
?
, -
?
. , , .
. , , .
, ; , ,
, ,
.
. ,
, ,
, .
.
. -
. , , -
.
-, -
? ? ?
-, , ,
,
.
, ,
, , ,
, -
, - ,
, , -
, , -
,
,
, ,
, , -
,
?
! .
?
-,
, .
, , , -
, .
, , -

, , .
.
, , ?
.
.
?
! , ,
, , , ! -
! ! ! , , , -
, , !
?
, . -
. .

, - -
-, .
,
, -
, ,
, ,
, , , -
,
, ,
, , -
, ,
, , -
,
, , -
, .
, .
-
-- -
, -
, , -
,
, ? -
.
, . .