Вы находитесь на странице: 1из 1

Latihan 4 !

1. Tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat 2 + 3 10 = 0


2. Tentukan persamaan kuadrat yang melalui titik (1, 2); (3, 9); dan
( 1, 3) serta = ()
3. Jika 1 dan 2 merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat 3 2 5 + 12 = 0
Hitunglah nilai dari :
a. 1 + 2
b. 1 . 2
4. Jika diketahui akar-akar persamaan kuadrat 2 6 + 2 = 0 adalah 1
dan 2 . Jika 1 2 + 2 2 = 20. Tentukan nilai p dan akar-akar persamaan
tersebut.