You are on page 1of 1

re za povrinu - desetominutna provera re za povrinu - desetominutna provera re za povrinu - desetominutna provera

1. Izrazi u datim jedinicama mere: 1. Izrazi u datim jedinicama mere: 1. Izrazi u datim jedinicama mere:

2 km2 = _______________ha 2 km2 = _______________ha 2 km2 = _______________ha


2ha 2a = _______________m2 2ha 2a = _______________m2 2ha 2a = _______________m2
22m2 = ________________cm2 22m2 = ________________cm2 22m2 = ________________cm2
32a = _______________m2 32a = _______________m2 32a = _______________m2
1 300 000m2 = _______________a 1 300 000m2 = _______________a 1 300 000m2 = _______________a
6 500a = ___________ha 6 500a = ___________ha 6 500a = ___________ha
34ha 7a = _____________a 34ha 7a = _____________a 34ha 7a = _____________a
63m2 38dm2 = ______________dm2 63m2 38dm2 = ______________dm2 63m2 38dm2 = ______________dm2

2. Upii znak <, > ili = 2. Upii znak <, > ili = 2. Upii znak <, > ili =

9a ____900m2 400ha _____4 000a 9a ____900m2 400ha _____4 000a 9a ____900m2 400ha _____4 000a
7dm ______70 000cm2
2
7dm ______70 000cm2
2
7dm ______70 000cm2
2

2km2 _____20ha 160 000m2 _____16ha 2km2 _____20ha 160 000m2 _____16ha 2km2 _____20ha 160 000m2 _____16ha

re za povrinu - desetominutna provera re za povrinu - desetominutna provera re za povrinu - desetominutna provera

1. Izrazi u datim jedinicama mere: 1. Izrazi u datim jedinicama mere: 1. Izrazi u datim jedinicama mere:

2 km2 = _______________ha 2 km2 = _______________ha 2 km2 = _______________ha


2ha 2a = _______________m2 2ha 2a = _______________m2 2ha 2a = _______________m2
22m2 = ________________cm2 22m2 = ________________cm2 22m2 = ________________cm2
32a = _______________m2 32a = _______________m2 32a = _______________m2
1 300 000m2 = _______________a 1 300 000m2 = _______________a 1 300 000m2 = _______________a
6 500a = ___________ha 6 500a = ___________ha 6 500a = ___________ha
34ha 7a = _____________a 34ha 7a = _____________a 34ha 7a = _____________a
63m2 38dm2 = ______________dm2 63m2 38dm2 = ______________dm2 63m2 38dm2 = ______________dm2

2. Upii znak <, > ili = 2. Upii znak <, > ili = 2. Upii znak <, > ili =

9a ____900m2 400ha _____4 000a 9a ____900m2 400ha _____4 000a 9a ____900m2 400ha _____4 000a
7dm ______70 000cm2
2
7dm ______70 000cm2
2
7dm ______70 000cm2
2

2km2 _____20ha 160 000m2 _____16ha 2km2 _____20ha 160 000m2 _____16ha 2km2 _____20ha 160 000m2 _____16ha