You are on page 1of 2

Surat Akujanji

Pemantauan Disiplin dan Tatatertib Murid


____________________________________________________________

SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA TERIANG


LANGKAWI GEOPARK

SURAT AKUJANJI

Saya ............................................................................ No.


Surat Beranak...........................................
Kelas/Tahun............................... Dengan ini berjanji TIDAK
AKAN MENGULANGI
kesalahan.................................................................................
.................................................................................................
.....

Sekiranya saya mengulangi/melakukan kesalahan berikut,


pihak sekolah BERHAK MENGAMBIL TINDAKAN mengikut
peruntukan disiplin dan tatatertib Kementerian Pelajaran
Malaysia termasuk memberhentikan persekolahan saya.

Saya mengaku dan memahami akujanji yang telah saya


ikrarkan di hadapan Tuan Guru Besar pada
HARI..........................
TARIKH.............................................. JAM..............................

Yang Benar; Disahkan


oleh;
Surat Akujanji
Pemantauan Disiplin dan Tatatertib Murid
____________________________________________________________

................................ .................
.............
( ) (
)