Вы находитесь на странице: 1из 3

http://mathprofi.ru/polnoe_issledovanie_funkcii_i_postroenie_grafika.

html

y f (x)


http://mathprofi.ru

I. , , (),
, ,

) D( f ) .
,
, .
,
. ,
, .
) E ( f ) .
, .
, , .
) / f ( x) f ( x)
f ( x) f ( x) . ,
OY , .
2 .
) , f ( x T ) f ( x) . T
. : sin( x 2 ) sin x , , f ( x) sin x
T 2 .
.
,
, .
:
http://mathprofi.ru/grafiki_i_svoistva_funkcij.html
http://mathprofi.ru/nepreryvnost_funkcii_i_tochki_razryva.html
http://mathprofi.ru/oblast_opredeleniya.html

II. ,

) , ,
.
.
) y kx b ,
f ( x)
lim k, lim ( f ( x) kx) b .
x x x

, . :
y b lim f ( x) b .
x


. + .

. , http://mathprofi.ru !
http://mathprofi.ru/polnoe_issledovanie_funkcii_i_postroenie_grafika.html

) lim f ( x), lim f ( x) ,


x x
, . ,
, .
, .
.
:
http://mathprofi.ru/nepreryvnost_funkcii_i_tochki_razryva.html
http://mathprofi.ru/asimptoty_grafika_funkcii.html

III.

, y f (0) .
( ),
f ( x) 0 . ,
( ) , ,
. .
.
, OX
( f ( x) 0) , ( f ( x) 0) .
,
.
:
http://mathprofi.ru/nuli_funkcii_intervaly_znakopostoyanstva_metod_intervalov.html

IV.

/ /
. .
f ( x) 0 , , y f (x) ,
.
. (
) ( ).
, .
f ( x) 0 , y f (x) ;
f ( x) 0 , y f (x) .
+ ,
y f (x) ; + .

, , , f ( x) 0 y f (x)
.
:
http://mathprofi.ru/vozrastanie_ubyvanie_ekstremumy_funkcii.html

. , http://mathprofi.ru !
http://mathprofi.ru/polnoe_issledovanie_funkcii_i_postroenie_grafika.html

V. ,

,
. :
f ( x) 0 .
, y f (x) ,
.
?
2- ( ).
2- ,
.
f ( x) 0 , y f (x) ( )
; f ( x) 0 ( ).
2- , , y f (x) .
, , , ,
, f ( x) 0 .
:
http://mathprofi.ru/vypuklost_vognutost_tochki_peregiba_grafika.html

VI.


. ,
:
;
( );
, ;
, ;
.
,
, , :
;
/;
.
( , )
! , !
( , ;-)),
.
:
http://mathprofi.ru/grafiki_i_svoistva_funkcij.html

VII. =)

. , http://mathprofi.ru !

Вам также может понравиться