Вы находитесь на странице: 1из 10

1.

MMI

(
)Infotainment,
.

:
.
(),
.

2011AUDIAG 11012.10.2011.

1. MMI....................................................1
A6 (4F), Q7 (4L)...........................................................................................................3
MMI3GBasicRadioplus.........................................................................................4
A6 (4F), Q7 (4L)...........................................................................................................4
MMI3GBasicNavigation........................................................................................4
A6 (4F), Q7 (4L)...........................................................................................................4
MMI3GHigh.........................................................................................................4
A6 (4F), Q7 (4L), A8 (4E).............................................................................................4
MMI3GBasicNavigation........................................................................................5
A4 (8K), A5 (8T), Q5 (8R)............................................................................................5
MMI3GHigh.........................................................................................................5
A4 (8K), A5 (8T), Q5 (8R)............................................................................................5
MMI3Gplus..........................................................................................................6
A1 (8X)..........................................................................................................................6
MMI3Gplus..........................................................................................................7
A6 (4G), A7 (4G)..........................................................................................................7
MMI3Gplus..........................................................................................................8
Q7 (4L)..........................................................................................................................8
MMI3Gplus..........................................................................................................9
A8 (4H)..........................................................................................................................9
MMI3GplusRSE(RearSeat
Entertainment)...................................................................................................10
A8 (4H)........................................................................................................................10

2011AUDIAG 21012.10.2011.

MMI3GBasic

A6 (4F), Q7 (4L)

3
SETUP++


SETUP+RETURN

2011AUDIAG 31012.10.2011.

MMI 3G Basic Radio plus

A6 (4F), Q7 (4L)

MMI 3G Basic Navigation

A6 (4F), Q7 (4L)

MMI 3G High

A6 (4F), Q7 (4L), A8 (4E)

3
++


( SETUP+RETURN
)
+

2011AUDIAG 41012.10.2011.

MMI 3G Basic Navigation

A4 (8K), A5 (8T), Q5 (8R)

MMI 3G High

A4 (8K), A5 (8T), Q5 (8R)

3
SETUP++


SETUP+RETURN (
)
+

2011AUDIAG 51012.10.2011.

MMI 3G plus

A1 (8X)()
TONE+BACK
+

3
TONE++

2011AUDIAG 61012.10.2011.

MMI 3G plus

A6 (4G), A7 (4G)

(
)
+


CAR+BACK

3
MENU++

2011AUDIAG 71012.10.2011.

MMI 3G plus

Q7 (4L)

3
+
+TONE


( CAR+BACK
)
+

2011AUDIAG 81012.10.2011.

MMI 3G plus

A8 (4H)


(
)
TONE+BACK +

3
+
+TONE

2011AUDIAG 91012.10.2011.

MMI 3G plus
- RSE (Rear Seat Entertainment)

A8 (4H)

3
+
+MENU


MENU+BACK


( (
) )
+ +

2011AUDIAG 101012.10.2011.

Вам также может понравиться