Вы находитесь на странице: 1из 10

[SEJARAH TAHUN 5] 2017

Bahagian A : Soalan Objektif

(40 markah)

Arahan : Tiap-tiap soalan diberikan empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Pilih SATU
sahaja jawapan yang betul.

1. Para pedagang Arab dan Parsi Islam telah menyebarkan agama Islam ke India melalui
____________ .

A. jalan sutera
B. jalan darat
C. jalan udara
D. jalan laut

2. Penyebaran Islam melalui jalan laut hasil daripada aktiviti _________________ .

A. perdagangan
B. perusahaan
C. pertanian
D. perikanan

3. Sejarah kedatangan Islam ke Tanah Melayu dikaitkan dengan negara-negara berikut kecuali?

A. Arab
B. India
C. China
D. Parsi

4. Kerajaan Melayu Awal yang menerima kedatangan agama Islam ialah ____________ dan
Kedah Tua.

A. Melaka
B. Terengganu
C. Sumatera Utara
D. Palembang

5. Sejarawan membuktikan kedatangan Islam ke Tanah Melayu melalui bukti ___________ dan
penulisan.

A. Arkeologi
B. Lisan
C. Rakaman
D. Khat
[SEJARAH TAHUN 5] 2017

6. Binaan kuil merupakan tempat ibadat bagi kaum ____________ .

A. Sikh
B. Buddha
C. Hindu
D. Kristian

7. Apakah tanggungjawab anda kepada alam sekitar?

A. Menghindari
B. Membantu
C. Memelihara
D. Menziarahi

8. Kesenian Islam dapat dilihat pada __________ bangunan dan seni muzik.

A. seni bina
B. bentuk
C. ketinggian
D. keluasan

9. Apakah tulisan yang mempunyai kaitan dengan seni khat?

A. Sanskrit
B. Rumi
C. Arab
D. Jawa

10. Pada Zaman Kesultanan Melayu Melaka agama ___________ dijadikan sebagai agama
rasmi.

A. Buddha
B. Hindu
C. Islam
D. Kristian

11. Nilai tolong- menolong dan ziarah- menziarahi adalah antara nilai yang dituntut oleh Islam
dalam perhubungan dengan ________________ .

A. alam sekitar
B. haiwan
C. kekuatan
D. bijaksana
[SEJARAH TAHUN 5] 2017

12. Sifat ___________ dan saling menghormati penting bagi memupuk perpaduan dalam
kalangan masyarakat Malaysia.

A. keberanian
B. toleransi
C. kekuatan
D. bijaksana

13. Bahasa Melayu berasal daripada rumpun ______________ .

A. Austria
B. Austroasia
C. Austronesia
D. Australia

14. Berapakah bilangan bahasa yang dituturkan di Kepulauan Melayu?

A. 100
B. 200
C. 300
D. 400

15. Bahasa Melayu pada hari ini mempunyai kosa katadaripada bahasa asing kecuali

A. Cina
B. Thailand
C. Belanda
D. Portugis

16. Bilakah Bahasa Melayu mula berkembang di Malaysia?

A. Pada zaman penjajahan British


B. Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka
C. Apabila Tun Abdul Razak menjadi Perdana Menteri
D. Selepas Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan

17. Semua yang berikut merupakan lambang atau identiti negara, kecuali

A. Jata negara
B. Bunga Raya
C. Bendera Jalur Gemilang
D. Lagu Bahasa Jiwa Bangsa
[SEJARAH TAHUN 5] 2017

18. Warna Kuning pada bulan sabit dan bintang pada Jalur Gemilang melambangkan

A. Kedaulatan Raja-raja Melayu


B. Kesucian moral rakyat Malaysia
C. Agama Islam sebagai agama rasmi negara
D. Perpaduan antara 13 buah negeri dan sebuah kerajaan persekutuan

19. Warna merah pada bunga raya melambangkan

A. Kesetiaan rakyat terhadap negara


B. Keberanian rakyat menghadapi cabaran
C. Kesanggupan rakyat berkorban untuk negara
D. Perpaduan rakyat yang terdiri daripada pelbagai kaum

20. Mengapakah kita perlu menghayati dan menghormati lambang negara?

A. Supaya negara tidak dijajah oleh kuasa luar


B. Dapat menunjukkan kesetiaan kepada negara
C. Dapat mewujudkan masyarakat berbilang kaum
D. Menunjukkan negara kita setaraf dengan negara lain
[SEJARAH TAHUN 5] 2017

Bahagian B : Soalan Subjektif

(60 markah)

1. Isi tempat kosong di bawah ini dengan jawapan yang betul.

Bahasa Jiwa Bangsa Rukun negara


Bunga raya Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu
Bulan sabit Bersekutu Bertambah Mutu
Negaraku Perpaduan
Perdana menteri Bergiliran

1. Yang di-Pertuan Agong dipilih daripada 9 buah negeri Melayu secara _______________ selama 5

tahun.

2. Yang di-Pertuan Agong mempunyai budi bicara untuk melantik _________________________.

3. Bahagian biru pada bendera Malaysia melambangkan _______________________ antara rakyat

berbilang kaum.

4. Lirik lagu ____________________________________ menggambarkan kesetiaan rakyat yang tidak

berbelah bahagi serta membangkitkan semangat patriotik dan semangat cintakan tanah air.

5. ______________________________ pada bendera Malaysia melambangkan agama Islam sebagai

agama rasmi Malaysia.

6. Cogan kata Jata Negara Malaysia ialah __________________________________________ .

7. Lima bilah keris pada Jata Negara menandakan ______________________________________.

8. Tunku Abdul Rahman telah memilih ________________________________ sebagai bunga

kebangsaan Malaysia.

9. Bunga raya mempunyai 5 kelopak yang dikaitkan dengan 5 prinsip _________________________.

10. Lagu _______________________ menggalakkan rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai

kaum menggunakan bahasa Malaysia.

(10 markah)
[SEJARAH TAHUN 5] 2017

2. Lengkapkan rajah di bawah.

identiti jati diri


bahasa ilmu

perpaduan kedaulatan

1. Bahasa Melayu mencerminkan 2. Bahasa Melayu pemangkin


_______________________ bangsa _______________________________
Malaysia. negara.

Bahasa Melayu
warisan negara
yang
dibanggakan

3. Bahasa Melayu melambangkan 4. Bahasa Melayu berfungsi sebagai


_______________________ dan _________________________ dalam
_______________________ negara. bidang sains, teknologi dan ilmiah.

(10 markah)
[SEJARAH TAHUN 5] 2017

3. Padankan tempat ibadat dengan agama yang betul.

Gereja Islam

Masjid Sikh

Gudhwara Hindu

Kuil Kristian

Tokong Buddha

(10 markah)
[SEJARAH TAHUN 5] 2017

4. Padankan tokoh pejuang berikut dengan faktor penentangan yang betul.

(10 markah)
[SEJARAH TAHUN 5] 2017

5. Nyatakan nama tokoh berdasarkan gambar dan maklumat berikut.

(10 markah)
[SEJARAH TAHUN 5] 2017

6. Susun prinsip Rukun Negara berikut mengikut turutan yang betul.

Kedaulatan undang-undang

Kesetiaan kepada Raja dan negara

Keluhuran Perlembagaan

Kesopanan dan kesusilaan

Kepercayaan kepada Tuhan

(10 markah)

SOALAN TAMAT