You are on page 1of 1

SK BUKIT TAMBUN SK BUKIT TAMBUN

AKUJANJI PENETAPAN TARGET


CALON UPSR 2017 CALON UPSR 2017

Bahawasanya saya
BIL MATA PELAJARAN TOV TARGET UPSR 2017
. SEKOLAH MURID
(ETR)
Berikrar dan berjanji di hadapan ibu bapa / penjaga saya dan guru
1 BAHASA MELAYU
untuk berusaha bersungguh-sungguh untuk mengatasi segala PEMAHAMAN

kelemahan demi mencapai sasaran yang telah ditetapkan. 2 BAHASA MELAYU


PENULISAN

Tandatangan Murid, Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga 3 BAHASA INGGERIS


PEMAHAMAN

.. 4 BAHASA INGGERIS
( ) ( ) PENULISAN

5 MATEMATIK

Tandatangan Guru / Mentor


6 SAINS

( ) Tandatangan Murid, Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga

..
( ) ( )