You are on page 1of 13

BOJANA PETROVI}

KANTUS
na tema Neli ti rekov mome Donke

za guda~ki orkestar i klarinet

Skopje 2007
BOJANA PETROVI}

KANTUS
na tema Neli ti rekov mome Donke

za guda~ki orkestar i klarinet

Skopje 2007

bp
Instrumentation:

Cl in B

Vln I 8 (4+4)

Vln II 6 (3+3)

Vle 4

Vc 3

Cb 1-2
Kantus
na tema "Neli ti rekov mome Donke"

Bojana Petrovi]

sostenuto, sensibile qca. 45


#
Clarinet in B b & # c

1 & c
Violin I

2 & c

1 & c
Violin II

2
& c

Viola B c

Violoncello
? c . j
j .
>
p
Contrabass
? c . j
j .
>
p
2

?
5
unis.


div.
Vc.

j

j
.
j -
> > >
p
?
Cb.

j

j
.
j -
@ > > >
p

B
Vla.

p
?
Vc.
- - . j w w
p
?
Cb.
- - . w w
@
p

13

B j j
Vla.
. .

? j j
Vc.
p p
? w
Cb.
w
p
3

17

&

Vln. II 2

p
Bj
.
Vla. j
j
>
> >

? j
Vc.
>

j j .
>

?
Cb.
.
j
j
j
@


21

Vln. I 2 &
P
1 & w
Vln. II p
&
2

. .
P
B . j j

Vla.

P
? . j j div.
Vc.

?
Cb.
.
p P
4


25

1 &
Vln. I F
2
& .
J

J

& . j j
1
. . .
>
j
Vln. II
P
& .
2

.
P
B .
Vla.

j .
P P
>

? unis.
.
Vc.
.
P
?
Cb.
@ P

. .
29

1 & J J
Vln. I

2
&
j
j
j . .
F P
> > >

& j j j
1

j . .
P
> >
Vln. II

&
2

j

j
j .
F
> > >

j j
Vla. B
j
j
> >
F
?
Vc.
J

J
. .
F
? . . j j
Cb.
J
P F
5

. .
J J
33

1 &
Vln. I f molto cresc.
ff f
. .
& J J
2
J
f molto cresc.
ff

div.
j .
unis.

& .
. J J
1

f ff f
molto cresc.
Vln. II
div. unis.

& ..
2

f molto cresc.
ff f
Vla. B j . . .

> molto cresc.
ff f
?
Vc.
molto cresc.
f ff
? j
Cb. . . .
@ F molto cresc.
f

37 . .
>j
>
j >j

&

1

Vln. I

2
& . .
j
j .
> >

. . .
1 & J J J J J
Vln. II f
& j j
. .
2

>
j

j
>

Vla. B . . .

? j . j .
Vc.
j
J
> >

? . j j
Cb. .

6

41
. j j
& J .
1
J
Vln. I f F
j j
2
& .
f F
j j
1 & . .
Vln. II F
2
&
f
B . . .
Vla.
J
f F
? . . . j
J

Vc.

f
?
Cb.
@ f

45

1 &
Vln. I f
2
& .
f
& j j
1 j j . . J
f

> > >
Vln. II

2
& . .
F f
j j
B . . w
Vla.
J
f
? . . .
j j
Vc.

F
> >

?
Cb.
w
F
7

. .
J J
49

1 & J
F
meno cresc.
Vln. I

j j j
2
& . .
F
meno cresc.

& . .
1
J J J
Vln. II F meno cresc.

& j j . j j j
2

B j j
Vla.

F
?
Vc. . .
meno cresc.

?
Cb. . .
@
meno cresc.

U
. . . .
J J J w
53

1 & J J
Vln. I F
j j j
& . . . . j
U
w
2
J
F
U j
&
. . . . w
1 J J J J
Vln. II F
U
&
2

. .
F
B j j j j
U
j
.
Vla.

F
? U
Vc.
. . .
F
? U
Cb.
. . .
F
8

. j j
& . .
57

w
U
1
J
Vln. I P
j
U
2
& . j j
. . w

& . j j w
U
1
.
Vln. II P
& j j
2
U
w w
P
B . j U
Vla. w w w
P
? U
Vc. w w w w
P
? U
Cb. w w w w
@ P

# U tempo rubato
& # .
61

j
. .
3 3
B b Cl.
j j
j .
p

61
P
&
w w w w w
1

Vln. I
2
&
w w w w

1 &
wo w w w w
Vln. II
&
2

w w w w w

B wo w w w
Vla.
w

?
Vc. wo w w . w

?
Cb. wo w w . w

9

#
& #
66


.
B b Cl.

j

j .

p
66
solo o o o o
& o
w w w
1

Vln. I
2
& . w w w

1 &
w w w w
Vln. II

&
2

w . w w

Vla. B w w w w

?
Vc. w w w w

?
Cb. w w w w
@

#
& #
70


.
B b Cl.

j . w

o o . o w w w
70

&
j

1

Vln. I
2
& w w
. w w

1 & w w
w w w
Vln. II
&
2
w w
w w w

B w w w
Vla.
w w

?
Vc. . . w w w

?
Cb. . . w w w

Skopje 2007

bp