You are on page 1of 5

Ispunjena proročanstva

Staroga zavjeta o Isusu Hristui


Proročanstva u Starom zavjetu Naglasak Ispunjenje u Novom zavjetu
I još mećem neprijateljstvo između
tebe i žene i između sjemena tvog i A kad se navrši vrijeme, posla Bog Sina
sjemena njenog; ono će ti na glavu Sjeme žene svog Jedinorodnog, koji je rođen od žene i
stajati a ti ćeš ga u petu ujedati. (1. pokoren zakonu. (Gal. 4:4)
Moj.3:15)
Vi ste sinovi proroka i zavjeta koji učini
Kad će od Avrama postati velik i silan Bog s očevima vašim govoreći
Obećano sjeme
narod, i u njemu će se blagosloviti svi Avraamu: i u sjemenu tvom
Avraamovo
narodi na zemlji? (1. Moj. 18:18) blagosloviće se svi narodi na zemlji.
(Dela 3:25)
I reče Bog: Zaista Sara žena tvoja
rodiće ti sina, i nadećeš mu ime Isak; i Avraam rodi Isaka. A Isak rodi Jakova. A
Obećano sjeme
postaviću zavjet svoj s njim da bude Jakov rodi Judu i braću njegovu. (Mat.
Isakovo
zavjet vječan sjemenu njegovom 1:2)
nakon njega. (1. Moj. 17:19)
Vidim Ga, ali ne sad; gledam Ga, ali
ne izbliza; izaći će zvijezda iz Jakova i Sina Jakovljevog, sina Isakovog, sina
Obećano sjeme
ustaće palica iz Izrailja, koja će razbiti Avraamovog, sina Tarinog, sina
Jakovljevo
knezove Moavske i razoriti sve sinove Nahorovog. (Lk. 3:34)
Sitove. (4. Moj. 24:17)
Palica vladalačka neće se odvojiti od
Jude niti od nogu njegovih onaj koji Sina Aminadavovog, sina Aramovog, sina
Iz Judinog
postavlja zakon, dokle ne dođe Onaj Esromovog, sina Faresovog, sina Judinog.
plemena
kome pripada, i Njemu će se (Lk. 3:33)
pokoravati narodi. (1. Moj. 49:10)
Bez kraja će rasti vlast i mir na
prestolu Davidovom i u carstvu
Naslednik
njegovom da se uredi i utvrdi sudom i Pleme Isusa Hrista, sina Davida
prestola
pravdom od sada dovijeka. To će Avramovog sina. (Mat. 1:1)
Davidovog
učiniti revnost Gospoda nad
vojskama. (Isa. 9:7)
Zato će vam sam Gospod dati znak;
Zvaće se Eto, djevojka će zatrudnjeti, i rodiće Sina,
eto djevojka će zatrudnjeti i rodiće
Emanuilo -"Bog i nadenuće Mu ime Emanuilo, koje će
Sina, i nadjenuće Mu ime Emanuilo.
sa nama" reći: S nama Bog. (Mat. 1:23)
(Isa. 7:14)
A ti, Vitlejeme Efrato, ako i jesi
najmanji među hiljadama Judinim, iz A kad se rodi Isus u Vitlejemu judejskom,
Mjesto rođenja -
tebe će mi izaći koji će biti Gospodar u za vrijemena cara Iroda, a to dođu
Vitlejem
Izrailju, kome su izlasci od početka, od mudraci s istoka u Jerusalim. (Mat. 2:1)
vječnih vremena. (Mih. 5:2)
Zato znaj i razumi: Otkada iziđe riječ
da se Jerusalim opet sazida do U to vrijeme pak iziđe zapovijest od
pomazanika vojvode biće sedam Vrijeme rođenja ćesara Avgusta da se prepiše sav svijet.
nedelja, i šezdeset i dvije nedjelje da Hristova Ovo je bio prvi prepis za vladanja
se opet pograde ulice i zidovi, i to u Kirinova Sirijom. (Lk. 2:1-2)
teško vrijeme. (Dan. 9:25)
A rođenje Isusa Hrista bilo je ovako: kad
Zato će vam sam Gospod dati znak;
je Marija, mati Njegova, bila isprošena za
eto djevojka će zatrudnjeti i rodiće Rođen od
Josifa, a još dok se nisu bili sastali, nađe
Sina, i nadjenuće Mu ime Emanuilo. djevice
se da je ona trudna od Duha Svetog.
(Isa. 7:14)
ŠTA SVIJET KAŽE KO JE ISUS HRISTOS

Jednog dana Isus je nekim svojim učenicima postavio dva pitanja: 'Što svijet kaže
da sam ja?' i 'Što ti kažeš da sam ja?' Kroz izjave nekih poznatih ljudi pokušaćemo,
barem malim dijelom, odgovoriti na prvo pitanje.
Ako ste već proučavali život Isusa Hrista, možda se slažete s većinom mislilaca
kako je Isus najjedinstvenija ličnost koju je svijet ikada upoznao. Što temeljnije
proučavate Njegov život, to ste više Njime impresionirani. Čak i skeptici i ateisti
priznaju Isusovu jedinstvenost.

Renan, francuski mislilac i ateista, rekao je: „Koja god iznenađenja


budućnost može donjeti, jedno je sigurno: Isus nikad neće biti
nadmašen.“

Rousseau, takođe poznati francuski mislilac, usporedio je Isusa sa Sokratom


izjavivši: „Ako su život i smrt Sokrata bili tkani od mudrosti - život i smrt
Isusa bili su od Boga.“

Napoleon je rekao: „Ja znam ljude, a Isus Hristos nije bio samo čovjek.“

Lord Byron, engleski pjesnik koji nije prihvatio hrišćanska načela, i koji je umro sa
samo 26 godina nakon ispraznog života podređenog svojim sebičnim
zadovoljstvima, rekao je o Isusu: „Ako je ikada čovjek bio Bog ili Bog čovjek,
Isus je bio oboje.“

Nedavno je jedan pisac ovako opisao Njegov uticaj:


„Bio bih potpuo u pravu kad bih rekao kako sve vojske, sve mornarice koje su ikad
postojale, svi parlamenti što su ikad zasjedali i svi kraljevi što su ikad vladali - svi
oni zajedno nisu uticali na čovjekov život tako snažno kao jedan jedini život - život
Isusa Nazarećanina.“

Dakle, Isusa Hrista skeptici i ljudi koji poznaju Njegov život smatraju
najjedinstvenijom osobom koja je ikad živjela.
Prisjetimo se početnog pitanja: „Što kaže svijet da je Isus Hristos?“

Neki ljudi tvrde da je Isus bio legenda ili mit, da nikad nije postojao.

Istoričar Phillip Schaff je napisao: „Postojanje Isusa Hrista sigurno je kao i


moje vlastito postojanje.“
Dr. F.F. Bruce je izjavio: „Neki ljudi se igraju mitom, legendom, idealom
Isusa Hrista; oni koji to čine ne rade to na temelju istorijskih
istraživanja!“
Čak i istorijski izvori kao oni Kornelija Tacita, rimskog istoričara iz 1. vijeka,
detaljno govore o Hristovoj ličnosti.
Josip Flavije, dobro poznati jevrejski istoričar iz 1. vijeka govori o životu i smrti
Isusa Hrista, i o tome kako je On tvrdio da je Mesija (Božji Pomazanik) čineći pri
tom velika djela.
Skeptik H.G. Wells posvetio je u Nacrtu istorije više od dvadeset stranica Isusu
Hristu, opisujući Njegov život i smrt sa istorijskog stanovišta.
Naravno, u Bibliji nalazimo četiri različita detaljna prikaza Hristovog života.
Primjetio sam da mnogi ljudi ispituju istorijsku autentičnost Biblije, ali ponovo
naglašavam kako moramo biti oprezni s tvrdnjama koje nisu utemeljene na
pouzdanim istraživanjima. Zapravo, postoji više viševjekovnih dokaza istorijske
pouzdanosti četiri Jevanđelja nego za bilo koje drugo djelo klasične
literature.

Što kaže svijet da je Isus Hristos?

Primijetio sam da intelektualci često vole reći kako duhovni i religijski interesi
postoje samo zato da pomognu manje školovanim ljudima, da su samo neznalice i
neškolovani ljudi zainteresovani za to kako upoznati Boga i da su oni jedini kojima
Bog treba.
Dopustite mi da podijelim s vama nešto od onoga što su priznati intelektualci iz
naše prošlosti i sadašnjosti rekli o svojim traženjima Boga kroz ličnost Isusa
Hrista.

Jedan od najprofinjenijih velikana njemačke književnosti Johann Wolfgang von


Goethe, pjesnik i dramatičar, nazvao je Isusa 'božanstvenim... Svetim Čovjekom',
napisavši:
„Ako se Božanstvo ikada prikazalo na Zemlji, bilo je to u osobi Isusa
Hrista.“

Dobitnik Nobelove nagrade Aleksandar Solženjicin, priznat u svijetu zbog svojih


velikih literarnih postignuća, otvoreno govori o svojoj vjeri u Isusa Hrista i o tome
kako ga je za boravka u Gulagu jedan ljekar Jevrejin pridobio za Hristovu vjeru.

Pisci poput Lava Tolstoja i brojnih književnika nekadašnjeg SSSR-a, utvrdili su


kako je Božji Duh potpuno izmijenio njihove živote.

Lav Tolstoj, slavni ruski pisac, veći dio svog života proživio je kao ateista, ali je
pred kraj života izjavio:
„Trideset i pet godina svog života prihvatao sam svijet kao nihilista - ne
kao revolucionarni socijalista, nego kao čovjek koji ni u šta ne vjeruje.
Prije pet godina do mene je doprla vjera. Povjerovao sam u doktrinu o
Isusu i cijeli moj život je doživio iznenadnu promjenu - život i smrt
prestali su biti zli. Umjesto očaja, iskusio sam zadovoljstvo i sreću koju
smrt ne može oduzeti.“

Vjerovatno najveći književni genije svih vremena, William Shakespeare, rekao je


prije smrti:
„Predajem svoju dušu u ruke Boga, moga Stvoritelja, potpuno vjerujući u
Isusa Hrista, svog Spasitelja.“
Profesor Ambrose Fleming, vodeći engleski naučnik i penzionisani profesor
elektrotehnike na Londonskom univerzitetu, rekao je o svojoj vjeri u Isusa:
„U Bibliji nema ničega što bi naučniku prouzrokovalo probleme sa Isusom
Hristom.“

Karl Barth, jedan od vodećih intelektualaca 19. vijeka, poznat kao „veliki
švajcarski mislilac“, na pitanje koja mu je najdublja misao što ju je ikad izrekao,
odgovorio je:
„Isus me voli. To znam.“

Prof. Charles Malek, bivši glavni sekretar Ujedinjenih nacija, govoreći o svojoj
vjeri u Hrista, izjavio je:
„Mi moramo odbaciti podjelu između Hrista i svemira, između razuma i
vjere.“

Zato vas molim, nemojte reći kako je Isus bio samo dobar i moralan čovjek, i
nemojte prihvatiti zaključak kako On nikad nije postojao i kako je bio samo mit. I
molim vas, nemojte misliti da je samo neznalicama i neškolovanim ljudima
potreban Hristos. Mislim da zbog ljubavi prema istini to ne bi bilo pošteno.

(Tekst iz knjige „I ne samo tesar“ - Josh McDowell)


i
Vjerovatnoća da bilo koji čovjek koji živi u sadašnjosti ispuni osam proročanstva je 1 :
100.000.000.000.000.000. Šansa da jedan čovek ispuni svih 48 proročanstva koja se odnose na
Hrista bila bi 1 naprema 10 na 157! (Peter Stoner: Science Speaks)