Вы находитесь на странице: 1из 251

OptiX OSN 6800

1 .......................................................................................................... 1
1.1 ......................................................................................................... 1
1.2 , .................................................................................................2
1.3 ....................................................................................3
1.3.1 "-"..................................................................................3
1.3.2 "".............................................................................................4
1.3.3 ""..........................................................................................4
1.3.4 ....................................................................................................... 6

2 .................................................................................................. 7
2.1 .........................................................................................7
2.1.1 .............................................7
2.1.2 ....................................................................................8
2.1.3 .........................................................................................8
2.1.4 ...............................................................................................8
2.1.5 ......................................................................................8
2.1.6 ...........................................8
2.2 ...................................................................................9
2.2.1 -...........................................................................9
2.2.2 -..............................................................9
2.2.3 L2 ............................................9
2.3 ........................................................................................................ 9
2.3.1 .....................................................................................10
2.3.2 ................................................................................10
2.4 .................................................................11
2.5 .......................................................................................... 11
2.5.1 ..........................................................................11
2.5.2 .......................................................................................... 12
2.6 ................................................................................13
2.6.1 ..................................13
2.6.2 .............................................................13
2.7 ......................................................................................... 14
2.7.1 T2000....................................................................................................................... 15
2.7.2 Web LCT.................................................................................................................. 15
2.7.3 .............................................................................................. 15
2.7.4 ...................................................................15
2.7.5 .......................................................................................15

i
OptiX OSN 6800

2.7.6 ......................................................15

3 ........................................................................................ 18
3.1 ............................................................................................... 18
3.1.1 OTN...................................................................................................... 18
3.1.2 ..................................................................................20
3.1.3 ............................................................................21
3.2 WDM.......................................................................21
3.2.1 ............................................................................................................ 22
3.2.2 .................................................................................................. 22
3.2.3 FEC.......................................................................................................... 22
3.2.4 ...................................................................23
3.2.5 EDFA................................................................................................... 23
3.2.6 .......................................................................................... 23
3.2.7 .............................................................................23
3.2.8 ....................................................................23
3.2.9 .....................................................................26
3.2.10 / ....................................................27
3.3 .....................................................................................28
3.3.1 ........................................................28
3.3.2 "" .......................................28
3.3.3 ................................................................................28

4 .............................................................................................. 29
4.1 ............................................................................................................................... 29
4.1.1 ................................................................................................................ 29
4.1.2 ............................................................30
4.2 .......................................................................................................................... 31
4.2.1 ................................................................................................................ 31
4.2.2 .......................................................................................... 32
4.3 .................................................................................................... 33
4.3.1 ...........................................................................33
4.3.2 .................................................................................................. 35
4.3.3 ....................................................................................................... 36
4.3.4 -......................................................................................... 36
4.3.5 ......................................36
4.3.6
/.................................................................................................................. 37
4.3.7
................................................................................................. 39
4.3.8 ..................................................................................40
4.3.9 .....................................................................40
4.3.10 OSC....................................................................................................................... 41

ii
OptiX OSN 6800

4.3.11 .....................................................................................42
4.3.12 ...................................................................................42
4.3.13 ...............................................................43

5 ......................................................................44
5.1 ................................................................................................................................. 44
5.2 ......................................................................................45
5.3 .....................................................................................45
5.4 NE........................................................................................ 46
5.5 ......................................................................................... 47

6 DWDM ...................................................................................49
6.1 OTM................................................................................................................................... 49
6.1.1 ................................................................................................................... 49
6.1.2 .......................................................................................... 49
6.1.3 ....................................................................................................... 50
6.2 FOADM.............................................................................................................................. 51
6.2.1 FOADM /...................51
6.2.2 FOADM OADM.............................................................52
6.3 ROADM.............................................................................................................................. 53
6.3.1 ROADM WSD9 WSM9....................................53
6.3.2 ROADM ROAM.............................................................56
6.3.3 ROADM WSD9 RMU9.....................................57
6.4 OLA.................................................................................................................................... 59
6.4.1 ................................................................................................................... 59
6.4.2 .......................................................................................... 59
6.4.3 ....................................................................................................... 60

7 CWDM ...................................................................................61
7.1 OTM................................................................................................................................... 61
7.1.1 ................................................................................................................... 61
7.1.2 .......................................................................................... 61
7.1.3 ....................................................................................................... 61
7.2 FOADM.............................................................................................................................. 62
7.2.1 ................................................................................................................... 62
7.2.2 .......................................................................................... 62
7.2.3 ....................................................................................................... 63

8 ....................................................................64
8.1 ....................................................................64
8.1.1 ROAM.........................64
8.1.2
WSD9 RMU9...................................................................................................... 68

iii
OptiX OSN 6800

8.1.3
WSD9 WSM9..................................................................................................... 72
8.1.4
WSD9 RMU9...................................................................................................... 77
8.2 .......................................................................................83
8.2.1 .....................................................................................84
8.2.2 ......................................................................................85
8.2.3 .....................................................85

9 ............................................................................................................................. 86
9.1 ....................................................................................86
9.1.1 .......................................................................86
9.1.2 .........................................................................86
9.1.3 1+1 SCC......................................................................................... 87
9.1.4 1+1 -...................................................................87
9.2 ..................................................................................................... 87
9.2.1 .....................................................................................88
9.2.2 1+1......................................................................91
9.2.3 1+1......................................................95
9.2.4 .................................................................................98
9.3 ................................................................................................ 103
9.3.1 .................................................................................103
9.3.2 ........................105

10 ......................................................................106
10.1 .....................................................106
10.1.1 ............................................................................................. 106
10.1.2 ........................................................................................ 107
10.1.3 ............................................................................................. 108
10.1.4 ......................................................................................108
10.2 ........................................................109
10.2.1 ............................................................................................. 109
10.2.2 .......................................................................................... 110
10.2.3 ............................................................................................. 117
10.2.4 ......................................................................................118
10.3 .................................................................118
10.3.1 ............................................................................................. 118
10.3.2 .......................................................................................... 119
10.3.3 ......................................................................................121

11 , .........................................123
11.1 ........................................................................................ 123
11.2 .........................................................................124
11.2.1 .................................................................................124

iv
OptiX OSN 6800

11.2.2 .............................................................125
11.2.3 OSC................................................................................................ 127
11.2.4 .......................................................................................... 129
11.2.5 ................................................................................129
11.2.6 NE.........................................................................132

12 ...................................................................................133
12.1 ...........................................................................133
12.1.1 ....................................................................................133
12.1.2 ..............................................................................134
12.1.3 DCM...............................................................................134
12.1.4 ....................................................134
12.2 ..............................................................135
12.2.1 DWDM
.......................................................................................................................... 135
12.2.2 CWDM ............136
12.3 ................................137
12.3.1 LSX..........................................................137
12.3.2 LSXR........................................................139
12.3.3 L4G..........................................................140
12.3.4 LDGD.......................................................142
12.3.5 LDGS.......................................................144
12.3.6 LQMD.......................................................147
12.3.7 LQMS.......................................................151
12.3.8 LWXD.......................................................155
12.3.9 LWXS.......................................................158
12.3.10 LWX2.....................................................162
12.4 .....................................................166
12.4.1 TQM.........................................................166
12.4.2 TDG.........................................................168
12.4.3 TQS..........................................................169
12.5 ..........................................................170
12.5.1 NS2..........................................................170
12.6
.................................................................................171
12.6.1 M40..........................................................171
12.6.2 MV40........................................................171
12.6.3 D40..........................................................172
12.6.4 D40V........................................................172
12.6.5 FIU...........................................................173
12.7 /....173
12.7.1 MR2.........................................................173

v
OptiX OSN 6800

12.7.2 MR4.........................................................174
12.7.3 MR8.........................................................174
12.7.4 CMR2.......................................................175
12.7.5 CMR4.......................................................175
12.8
/............................................................................................ 176
12.8.1 ROAM......................................................176
12.8.2 WSM9......................................................176
12.8.3 WSD9.......................................................177
12.8.4 RMU9.......................................................177
12.9 ................................................177
12.9.1 OAU1.......................................................177
12.9.2 OBU1.......................................................178
12.9.3 CRPC.......................................................178
12.10 .....................179
12.10.1 SC1........................................................179
12.10.2 SC2........................................................179
12.11 ..........................................179
12.11.1 OLP........................................................179
12.11.2 SCS........................................................180
12.11.3 DCP........................................................180
12.12 .......................................181
12.12.1 MCA4.....................................................181
12.12.2 MCA8.....................................................181
12.13 ......181
12.13.1 VA1........................................................181
12.13.2 VA4........................................................182
12.14 DCM............................................................................182

A .................................................................183
A.1 .....................................................183
A.2 ...................................................................................183
A.3 ...............................................................................183
A.4 .................................................................................184
A.4.1 ................................................................................................ 184
A.4.2 ...................................................................................186
A.4.3 .................................................................................................. 188

B , .....................................190

C ............................................................................................ 192
C.1 OTN............................................................................................................. 192
C.1.1 ............................................................................................ 192
C.1.2 OTN.................................................................................193

vi
OptiX OSN 6800

C.1.3 OTN.......................................................................193
C.1.4 OTN..................................................................194
C.2 FEC AFEC.................................................................................................................... 195
C.3 ..............................................................196
C.4 .......................................................................................................... 196
C.5 CWDM......................................................................................................... 197

D ..............................................................................199
D.1 ITU-T...................................................................................................... 199
D.2 IEEE............................................................................................................. 201
D.3 ................................................................201
D.4 ............................................................................................... 201
D.5 ...................................................................201
D.6 .......................................................................................... 202

E ............................................................................................. 203

F ...............................................................................209

vii
OptiX OSN 6800 1

1.1 OptiX OSN 6800.

1.2 , , OptiX OSN 6800 .

1.3 OptiX OSN 6800.

1.1

OptiX OSN 6800 ( OptiX OSN 6800)
IP-.
(grooming)
.
,
. . 1-1 .

1
OptiX OSN 6800 1


GMPLS


: L0 FOADM/ROADM


O
: L1 T
U


: L2

GMPLS:

. 1.1 OptiX OSN 6800

OptiX OSN 6800.


L0 . L1 L2 .
WDM
: / (FOADM)
/ (ROADM).
L1 GE,
ODU1. L2
VLAN Stack VLAN.

1.2 ,
OptiX OSN 6800 OptiX OSN 3800
. OptiX OSN 6800
, ,
. OptiX OSN 3800
.
OptiX OSN 6800
(DWDM)
(CWDM),

2
OptiX OSN 6800 1

.
OptiX OSN 6800
, :
"-";
"";
"";
.
: WDM,
SDH/SONET, Metro WDM.
. 1-2 OptiX OSN 6800 .

OptiX OSN 6800 OptiX OSN 3800

Internet

3
OptiX OSN 6800 1

. 1.2 OptiX OSN 6800

1.3
OptiX OSN 6800 "-",
"" "".

1.3.1 "-"

"-"
OptiX OSN 6800.
.
"-", .
. 1-3 "-", OptiX
OSN 6800.

: : OTM

. 1.3 "-"

1.3.2 ""

"" OADM ,
/ ,
.
. 1-4 "", OptiX
OSN 6800.

4
OptiX OSN 6800 1

: : OTM : OADM

. 1.4 ""

1.3.3 ""

,
.
, ""
DWDM (MAN).

, .
. 1-5 "", OptiX
OSN 6800.

: OADM

. 1.5 ""

. 1-6 " ",


OADM OptiX OSN 6800.

5
OptiX OSN 6800 1

: OTM : OADM

. 1.6 " "

. 1-7 " ",


OADM OptiX OSN 6800.

: OADM

. 1.7 " "

. 1-8 " ",


OADM OptiX OSN 6800.

6
OptiX OSN 6800 1

: OADM

. 1.8 " "

1.3.4

.
,

.
, .

.
. . 1-9
OADM OptiX OSN 6800.

: OADM

. 1.9

7
OptiX OSN 6800 2

2.1 OptiX OSN


6800, : (),
,
, ,
, .

2.2 OptiX
OSN 6800, : -,
-, -
L2.

2.3 OptiX OSN 6800.

2.4
OptiX OSN 6800.

2.5
OptiX OSN 6800.

2.6
OptiX OSN 6800.

2.7 NM.

2.1
OptiX OSN 6800
, () ,
WDM, .

2.1.1


WDM :
/ (FOADM)
/ (ROADM).
ROADM :
, ,
.

8
OptiX OSN 6800 2

. -
.
-
.
8 "
".

2.1.2

OptiX OSN 6800 WDM:


DWDM 100 . 2,5 /,
5 /, 10 / 40 /.
CWDM 20 . 2,5 /
.

2.1.3

OptiX OSN 6800 DWDM 40


. 40 /.
OptiX OSN 6800 CWDM 18
. 2,5 /.

2.1.4

40 / 8x22
.
2,5 /, 5 / 10 /
16x22 .
2,5 /, 5 / 10 /
1x40 .
CWDM
80 .

2.1.5

OptiX OSN 6800 : "-


", "", "" .

, : WDM, SDH/SONET
.

9
OptiX OSN 6800 2

2.1.6

DWDM:
DWDM.
DWDM.
DWDM OTU
, G.694.1 ITU-T.
DWDM OTU ,
(,
SDH) , G.694.1
ITU-T.

2.2
OptiX OSN 6800 GE, ODU1
.
L2 VLAN VLAN.

2.2.1 -

OptiX OSN 6800 .


GE ODU1.
GE, ODU1 .

2.2.2 -

OptiX OSN 6800 GE


ODU1, - XCS:
GE
- - 160 /.
ODU1
- - 320 /.
OptiX OSN 6800 GE,
ODU1 , .
GE
- 5 /.

- 10 /.
ODU1
- 10 /.

10
OptiX OSN 6800 2

2.2.3 L2

OptiX OSN 6800 L2


VLAN Stack VLAN.

2.3
OptiX OSN 6800 (SDH),
(SONET), Ethernet,
(SAN), OTN, ..

2.3.1

. 2-1 OptiX
OSN 6800.

. 9.1

SDH/POS/ATM STM-1, STM-4, STM-16, STM-64, ITU-T G.707


STM-256 ITU-T G.691
ITU-T G.957

SONET OC-3, OC-12, OC-48, OC-192, GR-253-CORE


OC-768 GR-1377-CORE
ANSI T1.105

Ethernet FE IEEE 802.3z


GE IEEE 802.3ae
10GE WAN, 10GE LAN IEEE 802.3u

SAN ESCON ANSI X3.296


FICON, FICON Express ANSI X3.303
FC50, FC100, FC200, FC1200

OTN OTU1, OTU2, OTU 5G ITU-T G.709


ITU-T G.959.1

HDTV, DVB-ASI, SDI, FDDI EN 50083-9


SMPTE 292M
SMPTE 259M

FE: Fast Ethernet


GE: Gigabit Ethernet
ESCON:

11
OptiX OSN 6800 2

FICON: -
FC:
HDTV:
DVB-ASI: -
FDDI: -

2.3.2

. 2-2.

. 9.2

GE 6 84

10GE 1 17

STM-64/OC-192 1 17

STM-16/OC-48 4 28

STM-4/STM-1/OC-12/OC-3 4 56

2 34
(16 /~2,5 /)

OTU1 4 28

OTU2 1 17

2.4
OptiX OSN 6800
. 2-3.

. 9.3

OAM (SERIAL)
(COM)
(ETH3)
NM (NM_ETH1/NM_ETH2)a
NM (NM_ETH1/NM_ETH2)a
(ETH1/ETH2)

12
OptiX OSN 6800 2


(ALMO1ALMO4)
(ALMI1/ALMI2)

(LAMP1/LAMP2)

a: NM_ETH1
NM, NM_ETH2 NM. ,
NM_ETH1 NM, NM_ETH2
NM.

2.5
OptiX OSN 6800
.

2.5.1

OptiX OSN 6800 SCC 1+1,


-,
OTU.
SCC 1+1: SCC.
, .
- 1+1:
XCS. , .
1+1 :
OptiX OSN 6800
48/60
.
48/60 .
OTU: OptiX OSN 6800
OTU
SCC .

2.5.2

OptiX OSN 6800 :


;
;
(SNCP).
:
1+1;

13
OptiX OSN 6800 2

1+1.
SNCP:
SNCP ;
ODUk SNCP;
VLAN SNCP.
. 2-4.

. 9.4


OLP,

.


OLP/DCP/SCS, OTU
1+1 OCh.


1+1 OTU/OLP/DCP,
OCh
.

SNCP SNCP SW
,
OCh. -
GE .

SNCP ODUk
,
OCh. -
ODU1.

SNCP VLAN SNCP


L2,
OCh. VLAN
.

2.6
OptiX OSN 6800
.

14
OptiX OSN 6800 2

2.6.1

. 2-5 OptiX OSN 6800


.

. 9.5

RMON GE
Ethernet 10GE

SDH/SONET B1 STM-1/STM-4/STM-16/STM-64
OC-3/OC-12/OC-48/OC-192

OTN SM-BIP8 OTU1/OTU2


TCM-BIP8
PM-BIP8

SAN 8B/10B FC-50/FC-100/FC-200


ESCON
FICON/FICON Express

8B/10B DVB-ASI

2.6.2

. 2-6 OptiX OSN 6800


.

. 9.6

,
/-
, ROADM,
,
c
(VOA)
a b
OTS /OMS
.

15
OptiX OSN 6800 2

, ,
OTS/OMS /-
, ONSRd , ROADMe

MON.


.

/ OTU
, ,
, .

OCHf

SM-BIP8, OTU OTN


TCM-BIP8,
OTN PM-BIP8 .

a:
b:
c: VOA ,
OTS/OMS.
d: " -"
e: ROAM ,
OSNR .
f:

2.7

OptiX OSN 6800. Qx CORBA
,
, , .

. NM
,
.
OptiX OSN 6800 .

. NM

16
OptiX OSN 6800 2

, .

- ,
.
.
OptiX OSN 6800 OptiX iManager T2000,
Web LCT, OptiX Toolkit .

2.7.1 T2000

OptiX iManager T2000 ( T2000)


(SNMS). TMN SNMS
NE . , T2000
NE .
T2000
.
(
), 2000
.

2.7.2 Web LCT

Web (Web LCT)


. ,
. Web
LCT, Internet Explorer (IE)
, OptiX OSN 6800.

2.7.3

OptiX Toolkit
Huawei.
. OptiX Toolkit
NE, NE, ..

2.7.4

OptiX OSN 6800 (SNMP).


SNMP - ,
(UDP).
OptiX OSN 6800 SNMP.
NM OptiX

17
OptiX OSN 6800 2

OSN 6800.

2.7.5

OptiX OSN 6800 OptiX


(NM).

2.7.6

OptiX OSN 6800 NM :


ECC DCC:
ECC.
IP DCC:
IP.
OSI DCC:
OSI.

I. ECC DCC

ECC
Huawei.
Huawei ,
.
ECC .

DCC.
ECC :
.
ECC
NE.

.

II. IP DCC

OptiX OSN 6800


IP DCC.
IP DCC :
TCP/IP,

.

18
OptiX OSN 6800 2

,

.
.
. IP DCC

.
IP DCC .
NE:
ECC. NE
NE, .
NE ID. IP DCC,
NE.
:
IP DCC
IP-. IP-
.

NM NE, .

III. OSI DCC

OSI DCC OptiX OSN


,
OSI DCC. OSI DCC
.
OSI DCC
.
DCN. DCC

.

19
OptiX OSN 6800 3

3.1 OTN,
.

3.2
WDM WDM.

3.3
,
"" , .

3.1
OTN, OptiX OSN 6800
.

3.1.1 OTN

(OTN)
, : G.872, G.798 G.709 ITU-T.
,
/
.
OTN SDH/SONET (,
, -, , FEC).
SDH/SONET
WDM, OTN SDH/SONET WDM.

I.

OptiX OSN 6800 OTN.


.
: ,
G.709, OptiX OSN 6800
,
. : SDH/SONET Ethernet.
ODU1, ODU1 16

20
OptiX OSN 6800 3

.
. ,
STM-1;
STM-4;
FC100. OTN
ODU.
- : OptiX OSN 6800
- ODU1
4xODU1 ODU2. -
OCh OCh
OTM-40.123.
: OptiX OSN 6800 OTN
OMS, OCh ODU, OMS 1+1,
SNC/N OCh SNC/N, SNC/I, SNC/S ODU1.
OAM: OptiX OSN 6800
, G.709.
GCC ESC.
GCC0,
GCC1 GCC2.
SM, PM .
TCM.
EFC.

II.

, OTN, OptiX OSN 6800


:
k-
(OPUk)

.
. ,
.

,
.
.
- ODU1,

OCh .

.

21
OptiX OSN 6800 3

OTN FEC,
6,2 (BER=10E-15) ,
OSNR .
,
. .
TCM,
.

.

3.1.2


WDM :
/ (FOADM);
OADM ( /).
FOADM
.
ROADM
- .
.
ROADM T2000
/
. - 40.
ROADM :

I.

:

ROADM.
.
:

OTU.
:
()

. ,
.
:

22
OptiX OSN 6800 3


WDM.
.
WDM.

II.

.
,
. .
, .
.
,
.

.
ROADM
.

III.

.
WDM ROADM
.
.
.
,
.
.
.

ROADM:
.

3.1.3

OptiX OSN 6800 L1 L2.


, L1,
GE, ODU1 .
,
WDM,
. , OptiX OSN 6800
.

23
OptiX OSN 6800 3

OptiX OSN 6800 L2


VLAN Stack VLAN. L4G Ethernet,
Ethernet (EPL),
Ethernet (EVPL), (QoS),
.

3.2 WDM
OptiX OSN 6800 WDM, : FEC,
,
/ .

3.2.1

/ OptiX OSN 6800


/.
:
OptiX OSN 6800 OADM,

.
40 /.

/,
. 40 /.

3.2.2

OptiX OSN 6800


. OptiX OSN 6800
:
(OSC).
(ESC).

I. OSC

OSC (SC1/SC2)
FIU. 1510 .

II. ESC

ESC OTU, ,
,
(SC1/SC2).
OTU ESC DCC

24
OptiX OSN 6800 3

GCC G.709 ITU-T.


ESC OSC. ESC
FIU.
.

3.2.3 FEC

(OTU) OptiX OSN 6800


(FEC)
(AFEC).
FEC AFEC,
OSNR .
.
, FEC AFEC
. DWDM.

3.2.4

OptiX OSN 6800 .


(OTU) 10 /, 5 /
2,5 /, .
(OTU) 10 /, 5 / 2,5 /
40 100 .
,
OTU
.
.

/,
.

3.2.5 EDFA

OptiX OSN 6800 DWDM, (EDFA).
EDFA
,
.
.

25
OptiX OSN 6800 3

3.2.6

,

.
, .

3.2.7

,
, OptiX OSN 6800
.

3.2.8

OTU OptiX OSN 6800


(ALS).
ALS OUT
. ,
.
ALS
WDM OTU .
, . 3-1 ()
. 3-2 ().
OTU .
OTU WDM
, OTU
.
. 3-1 ().
OTU
, OTU
WDM.
. 3-1 ().
OTU .
OTU
,
WDM .
OTU
. OTU
.
. 3-2 ().

26
OptiX OSN 6800 3

OTU WDM
, OTU
.
. 3-2 ().

& :

ESC, ALS OTU WDM


,
OTU.
ALS WDM OTU OTN
.

ALS

Tx IN

OTU
ALS OUT

Rx OUT

WDM

(a)ALS

ALS
Tx IN Tx IN


OTU OTU
ALS OUT ALS

Rx OUT Rx OUT

WDM WDM

(b) (c)
WDM

. 1.10 ALS ( OTU )

27
OptiX OSN 6800 3

Tx
ALS
Tx

Tx IN
Tx
OTU
Rx
ALS
Rx
OUT
Rx
Rx

WDM

(a)

Tx
Rx
Tx ALS
Rx
Tx IN OUT
Rx
Tx Rx
OTU OTU
Rx
ALS Tx
Rx IN
OUT Tx
Rx Tx
Rx Tx


WDM WDM

(b)

Tx
Rx
Tx ALS
Rx
Tx IN OUT
Rx
Tx Rx

OTU OTU
Rx
ALS Tx
Rx IN
OUT Tx
Rx
Tx

Rx Tx

WDM WDM
(c)
WDM

. 1.11 ALS ( OTU )

& :
ALS OptiX WDM ALS,
ITU-T G.664. .

28
OptiX OSN 6800 3

3.2.9

I.

OptiX OSN 6800


(IPA).

, .

.
,
.
:
.
.
.

II.

DWDM, ,

. ,

. OSNR . ,
. .
, OSNR.
OptiX OSN 6800
(ALC).
ALC
. ,
. , ALC,
,
. , OSNR
. .
.

III.

,
DWDM ,
. OptiX OSN 6800
( APE).

29
OptiX OSN 6800 3

OSNR .

3.2.10 /

OptiX OSN 6800 / .


NE , , ,
/ . ,
/ NE 2000 .
OptiX OSN 6800
. , ,
.

& :

.
HUB / .

3.3
OptiX OSN 6800 ,
"" ,
.

3.3.1

OptiX OSN 6800


"" .
,
.
. ,
. ,
NE,
.

3.3.2 ""

""
.

30
OptiX OSN 6800 3

3.3.3

OptiX OSN 6800 :


SFP XFP 10 /.

31
OptiX OSN 6800 4

4.1 OptiX OSN 6800.

4.2 OptiX OSN 6800.

4.3 OptiX OSN 6800.

4.1
OptiX OSN 6800 : , , DCM,
.

. OptiX OSN 6800
ETSI 300 (
), ETSI 300 23- .
OptiX OSN 6800 ETSI
300 ( ).

4.1.1

ETSI 300
,
. . 4-1 ETSI 300
( ).

32
OptiX OSN 6800 4

W
D

. 1.12 ETSI 300 (


)

4.1.2

ETSI .
OptiX OSN 6800.
23- OptiX OSN
6800.
. 4-1 .
,
.

. 12.1

2,2 2,6

ETSI 4 4
300 ( )

33
OptiX OSN 6800 4

3 4
ETSI 300

4.2

. OptiX OSN 6800 .

4.2.1

. 4-2 OptiX OSN 6800.

1 -
2 - (PIU)
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -

. 1.13 OptiX OSN 6800

34
OptiX OSN 6800 4

:
.
: DB3
48 60.
OptiX OSN 6800 PIU.
: .
: 21.
:

. VOA.
: 10
.
: .
.
:
. .

.
: .
: ,
: ,
,
,
.

4.2.2

21 , IU1
IU14 , . 4-3.
IU1IU17 .
IU21 AUX.
IU19 IU20 PIU.
IU18 SCC.
IU17 SCC
.
IU9 XCS .
IU10 XCS .

35
OptiX OSN 6800 4

P
I
X X S S U
C C C C
I I I I I I P
I I I I I I I I S S C C
U U U U U U I
U U U U U U U U / / / /
1 1 1 1 1 1 U
1 2 3 4 5 6 7 8 I I I I
1 2 3 4 5 6
U U U U
A
9 1 1 1
0 7 8 U
X

. 1.14

4.3
,
. 4-2.

. 14.1

L4G, LDGD, LDGS, LQMD, LQMS, LSX, LSXR,


LWX2, LWXD, LWXS

TDG, TQM, TQS

NS2

- XCS

/ D40, D40V, FIU, M40, M40V,

CMR2, CMR4, MR2, MR4, MR8,


/

RMU9, ROAM, WSD9, WSM9


/

CRPC, OAU1, OBU1

AUX, SCC

(OSC) SC1, SC2

DCP, OLP, SCS

MCA4, MCA8

VA1, VA4

36
OptiX OSN 6800 4

4.3.1

(OTU)
.
, .
DWDM, ITU-T G.694.1
,
DWDM, ITU-T G.694.2.
,
.
OTU OptiX OSN 6800
.
OTU :
L4G: 4 x Gigabit
Ethernet.
LDGD: 2 x Gigabit Ethernet, .
LDGS: 2 x Gigabit Ethernet,
.
LQMD: 4-
(100 /~2,5 /),
.
LQMS: 4-
(100 /~2,5 /),
.
LSX: 10 /c
LSXR: 10 /c.
LWX2:
(16 /~2,5 /).
LWXD:
(16 /~2,5 /).
LWXS: ( )
(16 /~2,5 /).
. 4-4 OTU .

37
OptiX OSN 6800 4

OTU

OTU
OM OA

ODF
OTU


SC1 FIU
OTU
OTU
OD OA

OTU

: OTU

. 1.15 OTU OptiX OSN 6800

. 4-3 OTU.

. 15.1 OTU

. /
WDM

WDM

L4G 6 GE OTU 5G - DWDM


FEC 5G

-

LDGD/ 2 GE OTU1/STM- - DWDM


LDGS 16 CWDM

-

LQMD/ 4 GE, FE, FICON, OTU1 - DWDM


LQMS FICON Express, CWDM
FC50, FC100,
FC200, ESCON,
DVB-ASI,
STM1/OC3,
STM4/OC12,
STM16/OC48

LSX 1 STM-64, OC- OTU2 LSXR DWDM

38
OptiX OSN 6800 4

192, 10GE LAN,


10GE WAN,
OTU2

LWX2 2 16 /~ - DWDM
2,5 / CWDM.

LWXD/ 1 16 /~ - DWDM
LWXS 2,5 / CWDM.

4.3.2

:
TDG: 2-x GE.
TQM: 4-x .
TQS: 4-x STM-16/OC48/OTU1.
. 4-4 .

. 15.2

TDG GE GE
GE
ODU1.
-.
.

TQM (100 /~2,5 /)ODU1. ,
-.
.

TQS STM-16/OC48/OTU1 ODU1


-.
.

39
OptiX OSN 6800 4

4.3.3

:
NS2: 4 x ODU1 OTU2.
. 4-5 .

. 15.3

NS2 ODU1, -
, , OTU2
, ITU-T G.694 DWDM.
.

4.3.4 -

XCS: - .
. 4-6 -.

. 15.4 -

XCS ODU1 GE.


- ODU1
320 /.
- GE
160 /.

4.3.5.
:
D40: 40- ;
D40V: 40- VOA;
FIU: ;
M40: 40- ;
M40V: 40- VOA.
. 4-5
.

40
OptiX OSN 6800 4

OTU

OTU
OM OA

ODF
OTU


SC1 FIU
OTU
OTU
OD OA

OTU

. 1.16

. 4-7
.

. 16.1

D40 40 .

D40V 40
.

FIU ,
.

M40 40 .

M40V 40
.

4.3.6
/


/ /

OTU.
, ,
OTU, .

41
OptiX OSN 6800 4


/:
CMR4: 4- CWDM
/;
CMR2: 2- CWDM
/;
MR4: 4- /;
MR2: 2-
/;
MR8: 8-
/.
. 4-6
/ .

SC2

-
OA FIU
FIU OA
ODF ODF
OADM OADM

OA OA

O O O O
T T T T
U U U U

. 1.17 /

. 4-8
/.

. 17.1
/


WDM

CMR2 / / CWDM
.

CMR4 / / CWDM
.

42
OptiX OSN 6800 4

MR2 / / DWDM
.

MR4 / / DWDM
.

MR8 / / DWDM
.

4.3.7


/

OTU. ,
.

/:
RMU9: ROADM;
ROAM: ;
WSD9: 9-
;
WSM9:9-
.
. 4-9
.

. 17.2
/

RMU9
.
OTU , RMU9
.

ROAM /, 40
,
.

WSD9 .

. ,

43
OptiX OSN 6800 4

WSM9 .

. ,
.

4.3.8


, .
:
CRPC: C- (
);
OAU1: ;
OBU1: .
. 4-5 .
. 4-10 .

. 17.3

CRPC 10 ( G.652)
,
. 12 ( LEAF)


.

OAU1a 40 ( 20~31
100 ).

OBU1 40 ( 20 , 23
100 ).

a: OAU1 20 31
.

4.3.9

44
OptiX OSN 6800 4

.
NM
.
:
AUX: ;
SCC: .
. 4-11 .

. 17.4

AUX .

SCC ,
.

& :
NE OptiX OSN 6800 .
SCC IU17 IU18,
. /, SCC
, ,
. SCC
, .
NM.

4.3.10 OSC

OSC
SCC.
OSC :
SC1: ;
SC2: .
. 4-6 , OSC .
. 4-12 OSC.

45
OptiX OSN 6800 4

. 17.5 OSC

SC1 SC1 , OTM


.

SC2 SC2 , FOADM


. ROADM
OLA

4.3.11

.
:
OLP: ;
DCP: 2- ;
SCS: .
. 4-13 .

. 17.6

OLP .
,
.
OTU, /
, 1+1 .
1+1 ,
OTU .

DCP OTU, /
, 1+1 . OLP, DCP
. ,
1+1.
1+1 , OTU
OTU .

SCS OTU 1+1


.

4.3.12

46
OptiX OSN 6800 4

MCA4: 4- ;
MCA8: 8- .
. 4-14 .

. 17.7

MCA4 :


"-"

SCC .
4- .

MCA8


"-"

SCC .
8- .

4.3.13

:
VA1: ;
VA4: .
. 4-15 .

. 17.8

VA1
SCC.

VA4
SCC.

47
OptiX OSN 6800 5

5.1 OptiX OSN 6800.

5.2 OptiX OSN 6800.


5.3 .

5.4 NE
NE.

5.5 (NM).

5.1
OptiX OSN 6800 :
, NE
( NM).
, SCC NM.
.

.
. 5-1.
, NE,
"Network Management System" "Board Software".

48
OptiX OSN 6800 5

-
-


NE

. 1.18 OptiX OSN 6800

5.2
OptiX OSN 6800 Qx.
Qx
ITU-T G.773, Q.811 Q.812.
, Qx
(LCN) (MD),
Q- (QA) (NE).
, QA
. MD (OS)
.
Qx.
, Qx, ,

TCP/IP (CLNS1).
,
, IP
(SLIP).

49
OptiX OSN 6800 5

5.3
.
, .
NE
NE.
:
;
;
;
.

NE ITU-T.

5.4 NE
NE , NE.
NMS
WDM.
ITU-T M.3010, NE
TMN, : (NEF),

(MF) (OS) .
(DCF) NE
( NM NE).
.
NE OptiX OSN 6800

.

,
.
.

NE .
NE

.

NE . ,

50
OptiX OSN 6800 5

, ,
NE.
.

NE.
.

.
,
,

.
.

NE, NE.
,
ECC.
.

NE.
: .
, :
, ,
.
.

5.5
NM
: ION, SDH, Metro, DWDM NE.
ITU-T,
-
.
NE
.
NM
. ,
, .
NM :

51
OptiX OSN 6800 5

: , , ,
, , ,
, , .
: ,
, ,
.
:
, , , ..
: NM,
NE, NE, NE
LCT, ..
: , ,
, ALS
,
..

52
OptiX OSN 6800 6
DWDM

6 DWDM

6.1OTM , OTM DWDM.

6.2FOADM , FOADM DWDM.

6.3ROADM , ROADM DWDM.

6.4 OLA , OLA DWDM.

OptiX OSN 6800 ,


.
.
OptiX OSN 6800 (DWDM) :
(OTM);
/ (FOADM);
/ (ROADM);
(OLA).

6.1 OTM
OptiX OSN 6800 OTM
.

6.1.1

DWDM OTM :
;
.
OTM
. ,
.
OTM .
OTM
16.
40.

53
OptiX OSN 6800 6
DWDM

6.1.2

OTM :
(OTU);
(OA);
(OM);
(OD);
(SC1);
(FIU);
(SCC).
4.

6.1.3

, OTU, OTM
/
DWDM, ITU-T G.694.1.

.

.
.
,
.

,

/ , ,
/
OTU,
.
. 6-1 OTM.

54
OptiX OSN 6800 6
DWDM

OTU

OTU
OM OA

ODF
OTU


SC1 FIU

OTU
OTU
OD OA

OTU

OTU: OM:
SC1: OSC OD:
FIU: OA:

. 1.19 DWDM OTM

6.2 FOADM
OptiX OSN 6800 FOADM:
FOADM, /.
FOADM, OADM.

6.2.1 FOADM /

I.

FOADM / /
. OADM
. OTM,
.

II.

OADM :
(OTU);
(OA);
(OM);
(OD);
(SC2);
(FIU);
(SCC).
4.

55
OptiX OSN 6800 6
DWDM

III.

DWDM OADM
.

OSC .

OADM.
OTU .
.
, ,
.

.
,
: , ,
- .
OTU 3R: ,
.
. 6-2 OADM.

SC2

ODF OA OD OM OA ODF
OTU OTU
FIU FIU
OTU OTU

OA OM OD OA
OTU OTU
OTU OTU

OTU: OM:
SC2: OSC OD:
FIU: OA:

. 1.20 OADM DWDM


56
OptiX OSN 6800 6
DWDM

6.2.2 FOADM OADM

I.

FOADM / /
. OADM
. :
;
;
.

II.

OTM :
(OTU);
(OA);
/ (OADM);
(SC2);
(FIU);
(SCC).
4.

III.

OADM DWDM
.

OSC .

OADM, OTU,
.
OADM
, .

OSC, .
. 6-3 OADM.

57
OptiX OSN 6800 6
DWDM

SC2

ODF
ODF


FIU OA OA FIU
OADM OADM

OA OA

O O O O
T T T T
U U U U

OTU: FIU:
SC2: OSC OA:
OADM: OADM

. 1.21 OADM DWDM OADM

6.3 ROADM
ROADM OptiX OSN 6800:
ROADM, WSD9 WSM9;
ROADM, ROAM;
ROADM, WSD9 RMU9.

6.3.1 ROADM WSD9 WSM9

I.

/ (ROADM)
WSS /
.
.
WSD9
.

"". ,
, .
WSD9
.

58
OptiX OSN 6800 6
DWDM

"". ,
, .
ROADM WSD9 WSM9
.
:
;
;
NM /

.

II.

ROADM OADM (
) WSD9 WSM9
:
(OTU);
(OA);
(SC2);
(FIU);
/
/;
9-
(WSM9);
9-
(WSD9);
(SCC).
4.

III.

ROADM .
ROADM, ,
.
.
WSD9.
, , ,
.
, OTU
.

.

59
OptiX OSN 6800 6
DWDM

/ .
, ,
WSM9, .

.
. 6-4 ROADM.

O O O O O O O O
T T T T T T T T
U U U U U U U U

OD OM

ODF
ODF

OA WSD9 WSM9 OA


FIU FIU
SC2

OA WSM9 WSD9 OA

OM OD

O O O OO O O O
T T T T T T T T
U U U U U U U UFIU:
OA:
SC2: OSC
OD:
OM:
OTU:
WSD9: 9-

WSM9: 9-

. 1.22 ROADM WSM9 WSD9

6.3.2 ROADM ROAM

I.

ROADM, ROAM,

60
OptiX OSN 6800 6
DWDM

/
. ROAM , :
/
, , ,

.
ROADM ROAM
.
:
;
;
/
NM.

II.

ROADM OADM (
) ROAM. ROADM
:
(OTU);
(OA);
(SC2);
(FIU);
/
;
(ROAM);
(SCC).
4.

III.

ROADM .
ROADM
.
.
ROAM.
, , OTU
.
/ .

. .

61
OptiX OSN 6800 6
DWDM

.
. 6-5 ROADM .

SC2

ODF
ODF

FIU FIU
OA OA
ROAM ROAM
OA OA

OD OD

O O O O O O O O
T T T T T T T T
U U U U U U U U

FIU:
OA:
SC2: OSC
OD:
OTU:
ROAM:

. 1.23 ROADM ROAM

6.3.3 ROADM WSD9 RMU9

I.

/ (ROADM)
WSD9 RMU9
/ .
.
WSD9
.

"". ,
, .
RMU9 .
OTU, .
RMU9 .

RMU9.

62
OptiX OSN 6800 6
DWDM

ROADM WSD9 RMU9


.
:
;
;
/
NM.

II.

ROADM OADM (
) WSD9 WSM9.

(OTU);
(OA);
(SC2);
(FIU);
OADM ;
9-
(WSD9);
ROADM (RMU9);
(SCC).
4.

III.

ROADM .
ROADM
.
.
WSD9.
, ,
.
, OTU
.

.
/ .

, .

.

63
OptiX OSN 6800 6
DWDM

. 6-6 ROADM.

O O O O O O O O
T T T T T T T T
U U U U U U U U

OD OM
ODF

ODF
OA WSD9 RMU9 OAFIU FIU
SC2

OA RMU9 WSD9 OA

OM OD

O O O OO O O O
T T T T T T T T
U U U U U U U U

FIU:
OD:
OM:
OA:
OTU:
RMU9: ROADM
SC2: OSC
WSD9: 9-

. 1.24 ROADM RMU9 WSD9

6.4 OLA
OptiX OSN 6800 OLA.

6.4.1

OLA DWDM
.

6.4.2

OLA :
(OA);

64
OptiX OSN 6800 6
DWDM

(SC2);
(FIU);
(SCC).
4.

6.4.3

OLA
OSC .

,
,
.
OLA DWDM . 6-7.

OA

ODF
ODF

FIU SC2 FIU

OA

FIU:
OA:
SC2: OSC

. 1.25 OLA DWDM

65
OptiX OSN 6800 7
CWDM

7 CWDM

7.1OTM , OTM CWDM .

7.2FOADM , FOADM CWDM .

CWDM , :
CWDM .
OptiX OSN 6800 (CWDM)
(ESC) .
OptiX OSN 6800 (CWDM) :
(OTM).
/ (FOADM).

7.1 OTM
OptiX OSN 6800 OTM OADM.

7.1.1

OTM ,
.
OTM .

. OTM .

7.1.2

OTM OptiX OSN 6800 CWDM :


(OTU).
/ (OADM).
(SCC).
4.

7.1.3

CWDM OTM
:

66
OptiX OSN 6800 7
CWDM

.
.
, / OTU
CWDM, ITU-T G.694.2.
OADM
.
, OADM
, ,
/ OTU,
.
OTM CWDM . 7-1.

OTU

ODF
OTUOADM

OTU

OTU

. 1.26 CWDM OTM

7.2 FOADM
OptiX OSN 6800 FOADM
OADM.

7.2.1

FOADM / /
.

7.2.2

FOADM OptiX OSN 6800 CWDM :


(OTU);
/ (OADM);
(SCC).
4.

67
OptiX OSN 6800 7
CWDM

7.2.3

FOADM CWDM
.

/,
OTU .
OADM
,
.
,
.
FOADM CWDM . 7-2.


ODF ODF

OADM OADM

O O O O
T T T T
U U U U

. 1.27 CWDM FOADM

68
OptiX OSN 6800 8

8.1
. ,
.

8.2 .
.

8.1
:
, ,
.
. -
.
-
.
ROAM, WSD9,
WSM9 RMU9.
" OptiX OSN 6800"
.

8.1.1 ROAM

I.

ROADM ROAM, /
40 . ROAM
: /, ,
,

.
ROADM ROAM,
/

2000.

69
OptiX OSN 6800 8

II.

/
, ROAM

III.

. 8-1, ROADM ROAM.IN 1 ROAM. DM.
EXPO.
1 ROAM
EXPI 1 ROAM. , ,
M01 M40.
1 ROAM 2 ROAM. ,

. OUT.
.
,
, .

OD
DCM
DM M01 M02 M40
IN EXPO EXPI OUT
OA OA

ROAM ROAM
1 2
OUT EXPI EXPO IN
OA OA

M01 M02 M40 DM


DCM
OD

. 1.28 ROADM ROAM

IV.

. 8-2 , A, B, C D.
ROADM,
ROAM.

70
OptiX OSN 6800 8

D B

. 1.29

, X A, B
. :
.
X A M01~M40 ROAM.
OUT.

. . 8-3 .

71
OptiX OSN 6800 8

OD
DCM
DM
IN EXPO
D B OA

ROAM

OUT EXPI
OA
M01 M02 M40


A
OD
X DCM
DM
IN EXPO
OA

ROAM
OUT EXPI
OA

M01 M02 M40
X

. 1.30 A

.
X B
IN ROAM. EXPO
EXPO.
, EXPI ROAM
OUT.

. . 8-4 .

72
OptiX OSN 6800 8

OD
DCM
X DM
X IN EXPO
D B OA

ROAM

OUT EXPI
OA

M01 M02 M40

A OD
DCM
DM
IN EXPO
OA

ROAM
OUT EXPI
OA

M01 M02 M40

. 1.31 B

, .
X C
.
IN ROAM. X
DM. EXPI ROAM
, .
. 8-5 .

73
OptiX OSN 6800 8

C X

OD
DCM
DM
X IN EXPO
OA
D B
ROAM

OUT EXPI
OA

M01 M02 M40


OD
A DCM
DM
IN EXPO
OA

ROAM
OUT EXPI
OA

M01 M02 M40

. 1.32 C

V.

, . X A,
B C, D.
2000.

8.1.2
WSD9 RMU9

I.

ROADM WSD9 RMU9


.
/

NE.

II.

ROADM WSD9 RMU9

74
OptiX OSN 6800 8

/ ,
.

III.

ROADM WSD9 RMU9,


. 8-6.
IN WSD9.
, , ,
.

OTU.

OTU.
, /
, EXPO WSD9.
RMU9
TOA.
EXPI RMU9.
TOA ROA.
ROA, ,
EXPI, OUT.
.
,
, .

75
OptiX OSN 6800 8

OD OM

DM1 DM8 AM1 AM8


TOA
DCM
ROA

IN WSD9 EXPO EXPI RMU9 OUT


OA OA

OUT EXPIEXPO IN
OA OA
ROA RMU9 WSD9
TOA
DCM

AM1 AM8 DM1 DM8

OM OD

. 1.33 ROADM WSD9 RMU9

IV.

. 8-7 , A, B, C D.
ROADM,
WSD9 RMU9.
, X A, B
. :
.
.
RMU9 TOA.
TOA ROA, OUT.

.
. 8-7 .

76
OptiX OSN 6800 8

C DM1 DM7 DM8


DCM

IN EXPO
OA WSD9

D B

OUT EXPI
OA

ROA RMU9
TOA

AM1 AM7 AM8A DM1 DM7 DM8
DCM
X
IN EXPO
OA WSD9

OUT EXPI
OA
RMU9
ROA
TOA

AM1 AM7 AM8


X

. 1.34 A

.
X B
IN WSD9.
EXPO.
, EXPI RMU9
OUT.
B
.
. 8-8 B.

77
OptiX OSN 6800 8

C DM1 DM7 DM8


DCM
X EXPO
X
IN
OA WSD9

D B
OUT EXPI
OA

ROA RMU9
TOA

AM1 AM7 AM8


A DM1 DM7 DM8


DCM

IN EXPO
OA WSD9

OUT EXPI
OA
RMU9
ROA
TOA

AM1 AM7 AM8

. 1.35 B

, .
X C
.
IN WSD9.
WSD9.
. 8-9 C.

78
OptiX OSN 6800 8

X DM1 DM7 DM8


C DCM
X
IN EXPO
OA WSD9

D B
OUT EXPI
OA

ROA RMU9
TOA

AM1 AM7 AM8


DM1 DM7 DM8
A DCM

IN EXPO
OA WSD9

OUT EXPI
OA
RMU9
ROA
TOA

AM1 AM7 AM8

. 1.36 C

V.

, . X A,
B C, D.
2000.

8.1.3
WSD9 WSM9

I.

ROADM WSD9 WSM9


.
/

NE.

79
OptiX OSN 6800 8

II.

ROADM WSD9 WSM9 ,


().

III.

ROADM WSD9
WSM9, . 8-10.

IN WSD9.
, , DM1~DM8,
.
.
OTU
.
.
, /
, EXPO WSD9.
, , AM1 - AM8
WSM9. EXPI
WSM9. AM1~AM8
,
EXPI OUT.
.
,
, .

80
OptiX OSN 6800 8

OD OM

DM1 DM8 AM1 AM8

DCM

IN WSD9 EXPO EXPI WSM9 OUT


OA OA

OUT EXPI EXPO IN


OA OA
WSM9 WSD9

DCM

AM1 AM8 DM1 DM8

OM OD

. 1.37 ROADM WSD9 WSM9

IV.

. 8-11 , A, B, C D.
ROADM WSD9 WSM9.
, X A, B
. :
.
.
WSM9 OUT.

.
. 8-11 A.

81
OptiX OSN 6800 8

C DM1 DM7 DM8


DCM

IN EXPO
OA WSD9

D B

OUT EXPI
OA WSM9

AM1 AM7 AM8

A DM1 DM7 DM8


DCM
X
IN EXPO
OA WSD9

OUT EXPI
OA WSM9

AM1 AM7 AM8


X

. 1.38 A

.
X B
IN WSD9.
EXPO.
, EXPI WSM9
OUT.
B
.
. 8-12 B.

82
OptiX OSN 6800 8

C DM1 DM7 DM8


DCM
X
X IN EXPO
OA WSD9

D B

OUT EXPI
OA WSM9

AM1 AM7 AM8

A
DM1 DM7 DM8
DCM

IN EXPO
OA WSD9

OUT EXPI
OA WSM9

AM1 AM7 AM8

. 1.39 B

, .
X C
.
IN WSD9. X
.
. 8-13 C.

83
OptiX OSN 6800 8

X
C DM1 DM7 DM8
DCM

X IN EXPO
OA WSD9

D B

OUT EXPI
OA WSM9

AM1 AM7 AM8DM1 DM7 DM8
A DCM

IN EXPO
OA WSD9

OUT EXPI
OA
WSM9

AM1 AM7 AM8

. 1.40 C

V.

, . X A,
B C, D.
2000.

8.1.4
WSD9 RMU9

I.

ROADM WSD9 RMU9


.
/

NE.

84
OptiX OSN 6800 8

II.

, ,
, WSD9 RMU9.
, ,
, WSD9 RMU9.

III.

ROADM WSD9 RMU9,


. 8-14.
, .
.

IN WSD9. ,
, EXPO (DM1~DM8)
WSD9.
,
(AM1~AM8) RMU9.
RMU9
TOA. .
,
,
.

85
OptiX OSN 6800 8

DM1 DM1

IN IN IN
OA WSD9 DM7 DM7 WSD9 OA
DM8 DM8

EXPO EXPO
OUT EXPI EXPI OUT
ROA AM1 AM1 ROA

RMU9 RMU9
TOA TOA
O
OAA OA
AM7 AM7
AM8 AM8

DM1 DM1

IN IN WSD9 DM7 DM7


WSD9 IN
OA OA
DM8 DM8

EXPO EXPO
EXPI EXPI OUT
OUT
ROA AM1 AM1 ROA

RMU9 RMU9
TOA TOA
OA OA
AM7 AM7

AM8 AM8

. 1.41 ROADM

IV.

. 8-15 " ",


A, B, C, D, E, F G.
ROADM, WSD9 RMU9.

86
OptiX OSN 6800 8

D B

. 1.42

, X A
.
, ,
. IN
WSD9. , ,
EXPO (DM1~DM8) WSD9.
,
(AM1~AM8) RMU9.
RMU9
TOA. .
. 8-16 .

87
OptiX OSN 6800 8

DM1 DM1

IN IN IN
OA WSD9 DM7 DM7 WSD9 OA
DM8 DM8

EXPO EXPO
OUT EXPI EXPI OUT
ROA AM1 AM1 ROA

RMU9 RMU9
O TOA TOA
OAA OA
AM7 AM7
AM8

AM8

DM1 DM1

IN IN WSD9 DM7 DM7


WSD9 IN
OA OA
DM8 DM8

EXPO EXPO
OUT EXPI EXPI OUT

ROA AM1 AM1 ROA

RMU9 RMU9
TOA TOA
OA OA
AM7 AM7
AM8
AM8

. 1.43

, X A
.
, ,
.
IN WSD9. , ,
EXPO (DM1~DM8) WSD9.
,
(AM1~AM8) RMU9.
RMU9
TOA. .
. 8-17 .

88
OptiX OSN 6800 8

DM1 DM1

IN IN IN
OA WSD9 DM7 DM7 WSD9 OA
DM8 DM8

EXPO EXPO
OUT EXPI EXPI OUT
ROA AM1 AM1 ROA

RMU9 RMU9
TOA TOA
O
OAA OA
AM7 AM7

AM8 AM8

DM1 DM1

IN IN WSD9 DM7 DM7


WSD9 IN
OA OA
DM8 DM8
EXPO EXPO
OUT EXPI EXPI OUT

ROA AM1 AM1 ROA

RMU9 RMU9
TOA TOA
OA OA
AM7 AM7

AM8 AM8

. 1.44

, X A
.
, ,
.
IN WSD9. , ,
EXPO (DM1~DM8) WSD9.
,
(AM1~AM8) RMU9.
RMU9
TOA. .
. 8-18 .

89
OptiX OSN 6800 8

DM1 DM1

IN IN IN
OA WSD9 DM7 DM7 WSD9 OA
DM8 DM8

EXPO EXPO
OUT EXPI EXPI OUT

ROA AM1 AM1 ROA

RMU9 RMU9
TOA TOA
O
OAA OA
AM7 AM7
AM8 AM8

DM1 DM1

IN IN WSD9 DM7 DM7


WSD9 IN
OA OA
DM8 DM8

EXPO EXPO
OUT EXPI EXPI OUT

ROA AM1 AM1 ROA

RMU9 RMU9
TOA TOA
OA OA
AM7 AM7
AM8 AM8

. 1.45

V.

, .
.

2000.
ROADM WSD9 WSM9
.
/

NE. ROADM
WSD9 RMU9.

8.2
OptiX OSN 6800 .

90
OptiX OSN 6800 8

GE ,
XCS 1.
GE, ODU1 .

8.2.1

. 8-19 XCS, ,
- IU1~IU8 IU11~IU16.
OptiX OSN 6800 GE
ODU1, XCS:
GE - 160 /.
ODU1 GE -
320 /.

PIU
XCS

OTU

SCC
XCS

SCC
OTU

OTU

OTU

OTU

OTU

OTU

OTU
OTU

OTU

OTU

OTU

OTU

OTU

PIU
IU11

IU12

IU13

IU14

IU17
IU10

IU15

IU16

IU18
IU1

IU2

IU3

IU4

IU5

IU6

IU7
IU8

IU9

AUX

. 1.46 OptiX OSN 6800

. 8-1 ,
OTU.

. 46.1 , OTU.

L4G GE

LDGS/LDGD GE

NS2 ODU1

TDG GE
ODU1

TQS ODU1

91
OptiX OSN 6800 8

TQM ODU1

8.2.2

. 8-2, OptiX OSN 6800 :


IU1 IU2, IU3 IU4, IU5 IU6, IU7 IU8, IU11 IU12, IU13 IU14, IU15 IU16.
OptiX OSN 6800 GE,
ODU1:
GE - 5 /.
- 10 /.
ODU1 GE -
10 /.
. 8-2 ,
OTU.

. 46.2 , OTU

L4G GE

LDGS/LDGD GE

LQMS/LQMD

NS2 ODU1

TDG GE
ODU1

TQS ODU1

TQM ODU1

8.2.3

, :
:

. ,
.
:
,

92
OptiX OSN 6800 8


.
: /
.

.

93
OptiX OSN 6800
9

9.1 ,
, 1+1
SCC 1+1 -.

9.2 ,
1+1 , 1+1 ,
SNCP.

9.3
.

9.1
OptiX OSN 6800 :
;
;
1+1 SCC;
1+1 -.

9.1.1


48/60.
.

9.1.2


,
XCS.
SCC PBU
1:N. SCC
+3,3
, XCS.
-
( ) PBU SCC

94
OptiX OSN 6800
9

600 , ,
OTU.

& :
SCC OTU.
PBU. PBU.

9.1.3 1+1 SCC

SCC 1+1. SCC,


SCC . SCC
, SCC NM
, SCC
.

9.1.4 1+1 -

XCS 1+1. XCS,


XCS , -
. XCS
, XCS NM ,
XCS
.

9.2
OptiX OSN 6800 . . 9-1
.

. 46.3

1+1

1+1

SNCP SW SNCP

ODUk SNCP

VLAN SNCP

. 9-2 .

95
OptiX OSN 6800
9

. 46.4 , OptiX OSN 6800


OLP,
:

.1+1 : OLP/DCP/SCS, OTU
OCh.1+1 : OTU/OLP/DCP, OCh
.

SW
SNCP
: ,
OCh.
- GE
.

ODUk
SNCP
: ,
OCh.
- ODU1.

VLAN
SNCP L2,
: OCh.
VLAN
.

9.2.1

I.

-
OLP.

96
OptiX OSN 6800
9

II. ,

. 9-3 , .

. 46.5 ,

OLP .
.
,

LOS.

III.

.
, .
, ,
.

. . 9-1
RI1 TO1 RI2 TO2
.
OLP
" OptiX OSN
6800" .

OTU1 TO1 RI1 OTU1

OM OA RI1 TO1 OA OD
TI RO
OTUn OTUn
F O O F
I L L I SC1
SC1 U RO P P TI U
OTU1 TO2 RI2 OTU1

OD OA RI2 TO2 OA OM

OTUn OTUn
:
:

. 1.47

97
OptiX OSN 6800
9

& :
OTU .
OTU .


TI. OLP
TO1 TO2.

. RI1
RI2. OLP
.
OLP RI1
FIU. LOS

, OLP RI2
FIU.
.
, OLP
, ,
.
,
NM.

IV.

. 9-2
-. A B OTM.
.
OLP.

O O
L L
P P

OTM A OTM B
:
:

. 1.48 ( )

98
OptiX OSN 6800
9

. . 9-2.
B, OLP
.
OLP , .
B , OLP B
.
OLP A , .

O O
L L
P P

OTM A OTM B
:
:

. 1.49 ( )

. . 9-3.
:
, OLP B ,
.
. , .
:
, ,
.

9.2.2 1+1

I.

1+1
OTU, OLP DCP.
Oh .
OptiX OSN 6800 1+1.

OTU. ( 2,5 / OTU).

OLP DCP. ( 5 / 10 / OTU).

99
OptiX OSN 6800
9

II. ,

. 9-4 ,
1+1.

. 49.1 , 1+1

OTU .
.
.

OLP DCP .
()
,

LOS.

III.

1+1 ,

. 1+1 OTU
,
. 1+1 OTU
,
,
.
. 9-4 1+1,
OTU.

100
OptiX OSN 6800
9

SC2

OA OA
F F
I I
U OADM OTUn OADM U

OA OA

SC2

OA OA
F F
I I
U OADM OTUn OADM U

OA OA

:
:

. 1.50 1+1 (OTU)

OTU
WDM
OADM OADM.
.
OTU ,
.
, OTU
.
OTU ,
OTU .
,
,
NM.
. 9-5 1+1
OLP DCP.
OLP DCP

101
OptiX OSN 6800
9

" OptiX OSN 6800"


.

SC2

F OA OA F
I I
OTUn
U OADM OADM U
OLP
OA OA

SC2

OA OA
F F
I OLP I
U OADM OADM U
OTUn
OA OA

:
:

. 1.51 1+1 (OLP)

OLP DCP ,

OADM OADM.
.
OLP DCP ,
.
, OLP DCP
.
LOS

, , OLP DCP,
.

102
OptiX OSN 6800
9

,
,
NM.

& :
,
.
1+1 .

IV.

1+1, OLP DCP ,OTU . ,

OTU.
. 9-6 . A
B OADM.
1+1. OTU (
).

OTU OTU

OADM A OADM B

:
:

. 1.52 1+1 ( )

. . 9-6.
OTU A
. , OTU

.
, OTU B
. , OTU

103
OptiX OSN 6800
9

OTU OTU

OADM A OADM B

:
:

. 1.53 1+1 ( )

. . 9-7.
, OTU

.

9.2.3 1+1

I.


OLP/DCP/SCS, 1+1 OTU
OCh.

II. ,

. 9-5 ,
1+1.

. 53.1 , 1+1

SCS .
()

OLP DCP .
() . ,

LOS.

OTU .
SCC.
/ SCC.

104
OptiX OSN 6800
9

SCC OTU, OTU /


.

III.

1+1.
1+1 .
, OTU
OTU NE.
SCS.
1+1 .
, OTU
OTU NE.
OLP DCP.
1+1 NE .
, OTU
OTU NE .
OLP DCP.
.
OTU. . 9-8 1+1
.

SCS, OLP DCP "
OptiX OSN 6800" .

TO11 RI11
a RI11 O OM OD O TO11 a
TI1
T T RO1
FIU FIU
RO1 TO21 U U RI21 TI1
RI21 1 OD OM 1 TO21
b SCS SCS b
TO12 RI12
TI2 O OM OD O TO12 RO2
RI12
RO2 T T TI2
FIU FIU
U U RI22
TO22 2 OD OM
RI22
2 TO22

:
:

. 1.54 1+1

105
OptiX OSN 6800
9

& :
SCC OTU . SCC
OTU . 9-8.

SCS .
, OTU (OTU1)
OTU (OTU2).
.
SCC OTU1 OTU2,
, OTU.
(OTU1) . (OTU2)
.
, .
OTU1 ,
, , ,
SCC OTU1 .
OTU2 .
, ,
SCS. .
.
,
,
OTU1, NM.

IV.

. 9-9
-. A B OTM.
1+1 .
SCS OTU
.

106
OptiX OSN 6800
9

a a
O O
T T b
b
U U
S 1 1 S
a a
C a a C
S S
O O
T T b
b
U U

b 2 OTM A 2 b
OTM B

:
:

. 1.55 1+1 ( )

. . 9-9.
B, SCS
OTU (OTU1) OTU (OTU2)
. OTU1 OTU2 B,
OTU1
SCS.
B , SCS
OTU1 OTU2 .
OTU1
SCS.

a a
O O
T T b
b U
U
S 1 1 S
a C C a
a a
S S
O O
T T b
b
U U
b 2 OTM A 2 b
OTM B

:
:

. 1.56 1+1 ( )

. . 9-10.
:
A, (
) SCS OTU1.

107
OptiX OSN 6800
9

OTU2 B
SCS.
- .
:
, ,
.

9.2.4

I.


- ,
OCh.

II. ,

. 9-6 , -
.

. 56.1 , -

XCS - GE ODU1 OUT .


() SF SCC.
- SCC.

OTU - GE/ODU1/ .
SF SD SCC.
- SCC.

SCC SF SD, .
-
- .

& :
SNCP .
() OTU.
: . XCS
.

108
OptiX OSN 6800
9

III.

SNCP
. SNCP : , ,
, . ,
.
-
. :
SW SNCP
: GE.
ODUk SNCP
: ODU.
VLAN SNCP
: VLAN.
VLAN SNCP SW SNCP . . 9-11
SW SNCP.

109
OptiX OSN 6800
9

F OA 2 OA F
OADM 1 OADM
I I
U U

OA OA

OA OA
F F
I 3 4 I
OADM OADM
U U

OA OA

:
:

. 1.57 SW SNCP

& :

2 4 OTU, 1 3 OTU.
.
XCS
, . 9-11.
SCC OTU . . 9-11
SCC OTU.

,
OTU -
OTU.
.

110
OptiX OSN 6800
9

, -
OTU, - OTU
. , -
. -
, OTU 3.
.
,
OTU,
NM.
. 9-12 ODUk SNCP.

OADM 2 3 OADM
F OA OA F
I I
U U

OA OA

OA OA
F 4 F
I I
U U
OADM 5 6 OADM

OA OA

:
:

. 1.58 ODUk SNCP

111
OptiX OSN 6800
9

& :

. 9-12, 1 4 - ; 2 5
; 3 6 . XCS
, . 9-
12.
SCC ,
. 9-12.

,
, XCS
.

.
-
. ,
- .
.
,
- ,
NM.

IV.

. 9- 13 , A, B, C D.
OADM. A B
SNCP,
.

a OADM D
2 4 a

b
b

c c
1 3

OADM A OADM C OADM B

:
:

. 1.59 SNCP ( )

112
OptiX OSN 6800
9

. . 9-13.
, b
1 OTU 2 OTU.
, - 4 OTU.
- 3 OTU .
a OADM D
2 a
4

b
b

c c
1 3

OADM A OADM C OADM B

:
:

. 1.60 SNCP ( )

. . 9-14.
, b
2 OTU. - 4 OTU
. - 3 OTU
. .

9.3
OptiX OSN 6800
.

9.3.1

DWDM,
,
.
. ,
.
, ,

,

. 9-15.
.

113
OptiX OSN 6800
9

NE A NE B

Normal
supervisory channel
NM

Management information

GNE


Management information

Normal supervisory
channel

NE D NE C
cable
Network
Optical fiber

. 1.61 (
)

OptiX OSN 6800 , DCN.. "-"
"", ,
.
DCN . NE
DCN.
DCN, DCN
NE .

. . . 9-16.
GNE NE


NM

DCN

DCN

. 1.62

,

DCN, ,

114
OptiX OSN 6800
9

. 9-17.

GNE NE

NM

DCN

DCN

. 1.63 DCN


DCN. ,
.

9.3.2

OptiX OSN 6800


(, Ethernet)
DWDM, DWDM SONET,
. 9-18.
.

115
OptiX OSN 6800
9
ADM

ADM ADM
SONET

OADM
ADM


OADM OADM


WDM ADM

ADM ADM

OADM SONET

ADM

. 1.64
OptiX

116
OptiX OSN 6800 10

10

10.1 APE.

10.2 ALC.

10.3 IPA.

10.1
OptiX OSN 6800
( APE).

10.1.1

DWDM

- (OSNR)
, . 10-1. APE


, OSNR,
. 10-2.


OTM OLA OADM OLA OTM

. 1.65 , ,
APE

117
OptiX OSN 6800 10

OTM OLA OADM OLA OTM

. 1.66 , ,
APE

APE DWDM
.

10.1.2

I.


,

OSNR.
,
.
(MCA4
MCA8) .
,
(M40V WSM9),
OSNR
.

& :
MCA4 MCA8 ,
. MCA4 MCA8.
,
.
.

II. ,

APE SCC:

118
OptiX OSN 6800 10

;

. MCA4 MCA8
.
, ;
APE. M40V WSM9 ,
.
;

. SC1 SC2 .
.
APE.
.

10.1.3

APE:
MCA ,
M40V. . 10-3 APE.

IN1
M01
MCA4
OUT /
M40V MCA8
INn
M40

,
,

. 1.67 APE M40V,

MCA ,
WSM9, ,
, ,
.
. 10-4 APE.

119
OptiX OSN 6800 10

AM1 AM8 IN1


MCA4
EXPI /
OUT MCA8
WSM9
INn

,
,

. 1.68 APE WSM9,

10.1.4

APE
.
APE, ,
,
. DWDM -
. ,
APE
.
"/". ,
, .
,
, ,
.
, .
(
),
0.
APE,
MCA4 MCA8 APE.

APE, APE.
, , ,
, OADM.
OADM, /
. APE
/ .
/
OADM.

120
OptiX OSN 6800 10

10.2
OptiX OSN 6800
(ALC).

10.2.1

DWDM , ,

.
.
OSNR . ,
. .
, OSNR,
. 5-1.
ALC
.
. , ALC,
,
, . , OSNR
. .
. 10-6

.

OAU1 OAU1 OAU1 OAU1

. 1.69 ALC

OAU1 OAU1 OAU1 OAU1

. 1.70 ALC

121
OptiX OSN 6800 10

,
:
/ (
/ ).
/
.
.
.
ALC ,
.

.
,
. .

10.2.2

ALC .

I..

.

II.

ALC
. ALC

. OAU1 ,
.

III. ALC

, ALC
.
. ALC
,
(P out1)
(P offset1)
.

122
OptiX OSN 6800 10


.
P in2
.
. . 10-7
.
= Pout1 Pin2

Poffset2. Poffset2
,
.
P offset1

(Poffset2).
Paccumulate offset = Poffset2 + Poffset1
,
. ,
.
,
Pout1 Poffset1 ,
,

. ,
, .
.

1 2
( ) ( )

Pout1 P in2 Pout2

. 1.71

. 10-8
ALC.

123
OptiX OSN 6800 10

Pout1 Poffset1
-

Pin2

Pout1 Poffset1Pout1 Poffset1

?

. 1.72 - NE (
)

124
OptiX OSN 6800 10

IV. ALC

ALC :
ALC ALC. ALC
ALC.
. 10-9 ALC.
,
.
.
ALC , MUT_LOS,
R_LOS BD_STATUS . ,

.
ALC ,
.
,

. ALC .

125
OptiX OSN 6800 10


ALC

?? ?

?
-

. 1.73 - ALC

. 10-10 ALC .

, ALC.
. ,
ALC
ALC.
, .
,

126
OptiX OSN 6800 10

. ,
.
, ,
. ,

.
,
ALC.

?
ALC? ?

-?

-

ALC

. 1.74 - ALC

127
OptiX OSN 6800 10

V. , ALC

, ALC.
.

,
. (OAU1 OBU1)
.

. (OAU1 OBU1)
.
: VA1 VA4.
.
.
SC1 SC2.

.
SCC.
SCC ALC.

10.2.3

ALC.
ALC, . 10-11.

1 ALC 2 ALC 3 ALC 4 ALC 5 ALC


1
OTM OLA OLA OLA OTM

5 ALC 4 ALC 3 ALC 2 ALC 1 ALC2
OTM OLA OLA OLA OTM

. 1.75 ALC

I. ALC

ALC ALC. ALC


, ALC. ALC, . .
10-11.
ID NE. NE
ID NE.
ID NE .

128
OptiX OSN 6800 10

ID NE ID NE
.
ID NE ID NE.
ID NE ID NE.

& :
OADM, OADM ALC.
OADM
ALC. OADM
ALC.

10.2.4

ALC, VA1 VA4


, ,
, .
, , ,
.

.
.
.
OBU1,
.
, ,

, .
, / ,
,
( /
).

10.3
OptiX OSN 6800 (IPA).

10.3.1

DWDM, ,
, /
,

129
OptiX OSN 6800 10

. ,
,

IPA.
,

.
. 10-12 IPA. ,
3 1.
, .
() ,
() (
), ,
.

A B

1 2


3
4. 1.76 IPA

,
. 3 1 .

& :
DWDM IPA
. IPA, .
. ,
.

10.3.2

I.

130
OptiX OSN 6800 10

LOS .
LOS .
(OSC/OTU).
,
:

(
), IPA.
, IPA .
OSC, IPA
OSC.

,
.
,
, .
. ,
.
, LOS,
.

II. , IPA

, IPA.
()
,
.
NE, /,
,
.
OAU1 OBU1 .
, ()
, ,
, ,
IPA. OAU1 OBU1 ,
.
()

131
OptiX OSN 6800 10

IPA, .

.
, ()
IPA ,
. ,
.
(CRPC).
()
,
IPA .
.
. ,
. OSC OTU
.

10.3.3

I.

, IPA
.
,
.
IPA,

. IPA . ,
, .
OTU.
, ,
OTU .

.

132
OptiX OSN 6800 10

IPA, , NE . ,
IPA NE . IPA
NE. IPA
.
NE .
NE.

II. IPA

IPA:
:
,
, ,
( ).
.
,
. ID N ID .
.
IPA, IPA,
IPA
.

133
11 ,
OptiX OSN 6800

11 ,

11.1 ,
.

11.2 .

11.1
OptiX OSN 6800 ,
.
.
OptiX OSN 6800
(APE).
.
OSNR
.
OptiX OSN 6800
(ALC).
,
.
.
OptiX OSN 6800
(IPA).

.
OptiX OSN 6800
.

.
OptiX OSN 6800
, ..
.

134
11 ,
OptiX OSN 6800

11.2
OptiX OSN 6800

.

11.2.1

(SCC)
NE OptiX OSN 6800.

I. SCC

SCC .
.
SCC , .
,
.
SCC ,
NM.
. 11-1.

. 76.1 SCC OptiX OSN 6800

F&f* RS-232 ,
.

Ethernet* TMN, NE
, .

OAM* , .
X.25
.

DCC DCC .

,
.

Qx

* AUX
SCC.
" OptiX OSN
6800" .

135
11 ,
OptiX OSN 6800

SCC NE OptiX OSN 6800.

136
11 ,
OptiX OSN 6800

:
;
;
;
1;
FEC.

11.2.2

EFI ,
.
EFI : ,
,
/ . EFI
.
RJ-
45. . 11-2 EFI.

137
11 ,
OptiX OSN 6800

. 76.2 EFI OptiX OSN 6800

COM RJ-45
EFI AUX.

ETH3 RJ-45 .
ALMP2

ALMO1 RJ-45
LAMP1

ALMO2
.
ALMI2

ALMO3

ALMI1

ALMO4

. OptiX OSN
SE RIA L

6800
.
: ,
.
- .
.

SERIAL DB9 OAM


ALM04

NM.
ALM03

X.25.
ALM02

COA
: COA,
ALM01

TDA DCU.
9,6 /.
ETH3

ALMI1 RJ45
COM

ALMI2
.


.

LAMP1 RJ45
LAMP2

.

138
11 ,
OptiX OSN 6800

I. EFI

EFI:

, .

.


.
.
,
SCC.

.
.
.

11.2.3 OSC

I. OSC


OptiX OSN 6800. -1510 .
OSC: SC1 SC2.
OSC CMI.
2 /, - 4 /.

II. OSC

. 11-1
. OSC
. OSC .
.
OSC.
OTM OLA.

139
11 ,
OptiX OSN 6800

O
O
T OM OA OA OA OD T
U U
F F F F
SC1 I I I I
U SC2 SC1
U U U
O
O
T OD OA OA OM
OA T
U
U

OTM1 OLA OTM2

. 1.77

SC1 OTM1
SCC. -

OSC (1510 ). FIU
OLA.
FIU OLA
OSC.
, OAU.
SC2 OLA
- OSC.

SCC, .
,
FIU .
FIU OLA
OSC. SC1
- OSC.

SCC, .

III. OSC

. 11-2 E1,
OSC. 32 , 0
31.

0 1 2 3 ... 14 15 16 ... 31

. 1.78
OSC

140
11 ,
OptiX OSN 6800

. 11-3
1 OSC.

. 78.1 E1 OSC

0 1.

1 E1
.
.

2 F1 64 /

E1
.
.

3~13, 15 D1~D12 DCC


OAM,
.
OSC
SCC .

14 ALC
ALC.

E1
.
.

17 F2 (
)
.

E2
.
.

18 F3 (
)
.

141
11 ,
OptiX OSN 6800

E2
.
.

19 E2
.
.

20 APE
APE.

11.2.4

NM, ITU-T
OptiX OSN 6800.
NM, SCC NE :
.

.
NE.

11.2.5

I.

OptiX OSN 6800 .


,
, ,
.
.
.
.
: , ,
.
. 11-4 .

142
11 ,
OptiX OSN 6800

. 78.2 OptiX OSN 6800

,
. ,
NE
SCC. .

,
. .


, ,
.

,

.


, .
,
.. .
T2000.
T2000 , . 11-5.

. 78.3 T2000 OptiX OSN 6800

, NE.
NE, ECC .
.

,
.
. .

, .
. .

, QoS.


.
B1.

143
11 ,
OptiX OSN 6800

, ,
.
( ,

).

,
T2000 NE. NE .
:
.
,
, .
.
, ,
, .

II.

,
OptiX OSN 6800.
, ,
,
.
.
, .
, , ,
, , .
.
OptiX OSN 6800
:
/ .
/ .
/ .
/ .
/
.
/ .
/ .
/ .
/ .

144
11 ,
OptiX OSN 6800

EID .

III.

OptiX OSN 6800 :


.
" ".
.
.
.
/ OTU.
/ OAU.
.
.
.

11.2.6 NE

OptiX OSN 6800


NE, NE.
:
NE.
NE
NE,
.
NE T2000,
,
.

& :
NE,
, .

NE,
. .
, ,

145
11 ,
OptiX OSN 6800

, .
SCC.

146
OptiX OSN 6800 12

12

12.1 OptiX OSN


6800, ,
, DCM
.

12.2
DWDM CWDM,
DWDM.

12.3
.

12.4 .

12.5 .

12.6
.

12.7
/ /.

12.8
/
/.

12.9
.

12.10
.

12.11
.

12.12
.

12.13
.

147
OptiX OSN 6800 12

12.14 DCM DCM.

12.1
12.1.1

. 78.4


2,2 2,6

() 2200x600x300 2600x600x300

69 80

3400 3400

48/60 48/60

38,4~72 38,4~72

12.1.2

. 78.5

() 400x487x295

( ) 13

40

( 850
)

30 A

48/60

38,4~72

12.1.3 DCM

. 78.6 DCM

() 48,4x484x281

3,5

148
OptiX OSN 6800 12

: = , = , =

12.1.4

. 78.7

() 46,4x436x284

: = , = , =

12.2
12.2.1
DWDM

& :
OptiX OSN 6800 40 C-.

. 78.8 DWDM


() () () ()

196,05 1529,16 194,05 1544,92

196,00 1529,55 194,00 1545,32

195,95 1529,94 193,95 1545,72

195,90 1530,33 193,90 1546,12

195,85 1530,72 193,85 1546,52

195,80 1531,12 193,80 1546,92

195,75 1531,51 193,75 1547,32

195,70 1531,90 193,70 1547,72

195,65 1532,29 193,65 1548,11

195,60 1532,68 193,60 1548,51

195,55 1533,07 193,55 1548,91

195,50 1533,47 193,50 1549,32

195,45 1533,86 193,45 1549,72

149
OptiX OSN 6800 12


() () () ()

195,40 1534,25 193,40 1550,12

195,35 1534,64 193,35 1550,52

195,30 1535,04 193,30 1550,92

195,25 1535,43 193,25 1551,32

195,20 1535,82 193,20 1551,72

195,15 1536,22 193,15 1552,12

195,10 1536,61 193,10 1552,52

195,05 1537,00 193,05 1552,93

195,00 1537,40 193,00 1553,33

194,95 1537,79 192,95 1553,73

194,90 1538,19 192,90 1554,13

194,85 1538,58 192,85 1554,54

194,80 1538,98 192,80 1554,94

194,75 1539,37 192,75 1555,34

194,70 1539,77 192,70 1555,75

194,65 1540,16 192,65 1556,15

194,60 1540,56 192,60 1556,55

194,55 1540,95 192,55 1556,96

194,50 1541,35 192,50 1557,36

194,45 1541,75 192,45 1557,77

194,40 1542,14 192,40 1558,17

194,35 1542,54 192,35 1558,58

194,30 1542,94 192,30 1558,98

194,25 1543,33 192,25 1559,39

194,20 1543,73 192,20 1559,79

194,15 1544,13 192,15 1560,20

194,10 1544,53 192,10 1560,61

150
OptiX OSN 6800 12

12.2.2 CWDM

. 78.9 CWDM

() ()

1611 1431

1591 1411

1571 1391

1551 1371

1531 1351

1511 1331

1491 1311

1471 1291

1451 1271

12.3

12.3.1 LSX

I.

& :

10 / -10 , - 10 / - 40
10 / - 80 OC192,
STM-64, 10GE OTU2.
OTU2. OC192, STM-64 10GE,
.
10 / 0,3 10GE.
10GE.

151
OptiX OSN 6800 12

. 78.10 LSX- -

10 / - 10 / - 10 / 10 / -
10 40 0,3 80

/ 9,95~10,7 9,95~10,7 10,3 9,95~10,7

NRZ NRZ NRZ NRZ

SLM SLM MLM SLM


10 40 0,3 80

1290~1330 1530~1565 840~860 1530~1565


1 2 1,3 4

6 1 7,3 0

6 8,2 3 9

NA NA NA NA
-20

30 30 30 30

G.691

PIN PIN PIN PIN

1270~1600 1270~1600 1270~1600 1270~1600


13,4 15 7,5 24,0


152
OptiX OSN 6800 12- -

10 / - 10 / - 10 / 10 / -
10 40 0,3 80

0,5 1 1 7

NA NA NA NA

II. DWDM

. 78.11 LSX DWDM800 1600 1200 / 1200 / 4800 /

/ /

PIN APD

NRZ NRZ NRZ- NRZ- ODB-0 4 4 4 4

5 0 0 0 0

10 10 10 10 NA

192,1~196,0

10

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3


-20

35 35 35 35 35

/ 800 1600 1200 1200 4800

153
OptiX OSN 6800 12800 1600 1200 / 1200 / 4800 /

/ /

PIN APD

PIN APD PIN APD APD

1200~1650

14 25 16 25 27

0 9 0 9 8

27 27 27 27 27

12.3.2 LSXR

I. DWDM

. 78.12 LSXR
DWDM800 1600 1200 / 1200 4800 /

/ / /

PIN
APD

NRZ NRZ NRZ- NRZ- ODB-0 4 4 4 4

5 0 0 0 0

10 10 10 10 NA

154
OptiX OSN 6800 12800 1600 1200 / 1200 4800 /

/ / /

PIN
APD

192,1~196,0

10

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3


-20

35 35 35 35 35

/ 800 1600 1200 1200 4800

PIN APD PIN APD APD

1200~1650

14 25 16 25 27

0 9 0 9 8

27 27 27 27 27

155
OptiX OSN 6800 12

12.3.3 L4G

I. GE

. 78.13 GE L4G- 1000 BASE- 1000 BASE- 1000 BASE-

LX-10 LX-40 ZX-80
2,125
/

8B/10B 8B/10B 8B/10B 8B/10B

0,5 10 40 80

830~860 1270~1355 1270~1355 1500~1580


2,5 3 3 5

9,5 11,5 2 2

9 9 9 9

IEEE802.3z

PIN PIN PIN PIN

770~860 1270~1355 1270~1355 1500~1580


17 19 21 21

0 3 3 3

156
OptiX OSN 6800 12

II. DWDM

. 78.14 L4G
DWDM3400 / 6400 / 3400 /


NRZ NRZ NRZ

2 1 4

2 5 0

10 10 10

192,1 ~ 196,0

10

0,3 0,3 0,3


-20

35 35 35

/ 3400 6400 3400

APD APD APD

1200 ~ 1650

25 25 25

9 9 9

27 27 27

157
OptiX OSN 6800 12

12.3.4 LDGD

I. GE

. 78.15 GE LDGD- 1000 BASE- 1000 BASE- 1000 BASE-

LX-10 LX-40 ZX-80
2,125
/

8B/10B 8B/10B 8B/10B 8B/10B

0,5 10 40 80

830~860 1270~1355 1270~1355 1500~1580


2,5 3 3 5

9,5 11,5 2 2

9 9 9 9

IEEE802.3z

PIN PIN PIN PIN

770~860 1270~1355 1270~1355 1500~1580


17 19 21 21

0 3 3 3

158
OptiX OSN 6800 12

II. DWDM

. 78.16 LDGD
DWDM12800 12800 6500 3200 12800

/- /- / / /
PIN* APD* PIN 2-APD

NRZ NRZ NRZ NRZ NRZ

4 4 0 0 0

8 8 5 5 4

10 10 8,2 8,2 10

192,1~196,0

10

0,2 0,2 0,5 0,5 0,2


-20

35 35 30 30 35

/ 12800 12800 6500 3200 12800

G.957

PIN APD PIN APD APD

1200~1650

18 25 18 25 30

0 9 0 9 9

159
OptiX OSN 6800 1212800 12800 6500 3200 12800

/- /- / / /
PIN* APD* PIN 2-APD

27 27 27 27 27

* 12800 /-PIN 12800 /-APD


.

III. CWDM

. 78.17 LDGD
CWDM1600 /-4

NRZ

0,5

8,2

1271~1611

6,5
-20 1

30

/ 1600

G.957

APD

1200~1650

28

27

160
OptiX OSN 6800 12

12.3.5 LDGS

I. GE

. 78.18 GE LDGS- 1000 BASE- 1000 BASE- 1000 BASE-

LX-10 LX-40 ZX-80
2,125
/

8B/10B 8B/10B 8B/10B 8B/10B

0,5 10 40 80

830~860 1270~1355 1270~1355 1500~1580


2,5 3 3 5

9,5 11,5 2 2

9 9 9 9

IEEE802.3z

PIN PIN PIN PIN

770~860 1270~1355 1270~1355 1500~1580


17 19 21 21

0 3 3 3

161
OptiX OSN 6800 12

II. DWDM

. 78.19 LDGS
DWDM12800 12800 6500 3200 12800

/ PIN* / / PIN / /
APD* 2-APD -

NRZ NRZ NRZ NRZ NRZ

1 1 3 3 3

5 5 2 2 1

10 10 8.2 8.2 10

192,1~196,0

10

0,2 0,2 0,5 0,5 0,2


-20

35 35 30 30 35

/ 12800 12800 6500 3200 12800

G.957

PIN APD PIN APD APD

1200~1650

18 25 18 25 30

0 9 0 9 9

162
OptiX OSN 6800 1212800 12800 6500 3200 12800

/ PIN* / / PIN / /
APD* 2-APD -

27 27 27 27 27

* 12800 /-PIN 12800 /-APD


.

III. CWDM

. 78.20 LDGS
CWDM1600 /-4

NRZ

2,5

8,2

1271~1611

6,5
-20 1

30

/ 1600

G.957

APD

1200~1650

28

163
OptiX OSN 6800 12

27

12.3.6 LQMD

I. SDH

& :
I-16, S-16.1, L-16.1 L-16.2 STM-16, FC200, FC100, GE, STM-4,
ESCON, STM-1, DVB-ASI FE. , ,
STM-16. FC200, FC100, GE, STM-4, ESCON, STM-1, DVB-ASI
FE .

. 78.21 SDH LQMD
I-16 S-16.1 L-16.1 L-16.2

NRZ NRZ NRZ NRZ

MLM SLM SLM SLM


2 15 40 80

1266~1360 1260~1360 1280~1335 1500~1580


3 0 3 3

10 5 2 2

8,2 8,2 8,2 8,2


NA 1 1 1
-20

NA 30 30 30

164
OptiX OSN 6800 12I-16 S-16.1 L-16.1 L-16.2

G.957

PIN PIN APD APD

1270~1580 1270~1580 1280~1335 1500~1580


18 18 27 28

3 0 9 9

27 27 27 27

II. GE

& :
- 2.125 / FC200, GE, FC100 FE.
, , FC200.
GE, FC100 FE .

& :
1000 BASE-LX-10 , 1000 BASE-LX-40 1000 BASE-ZX-80
GE, FC100, STM-4, ESCON, STM-1, FE DVB-ASI. ,
, GE.
FC100, STM-4, ESCON, STM-1, FE DVB-ASI
.

165
OptiX OSN 6800 12

. 78.22 GE LQMD- 1000 BASE- 1000 BASE- 1000 BASE-

LX-10 LX-40 ZX-80
2,125
/

8B/10B 8B/10B 8B/10B 8B/10B

0,5 10 40 80

830~860 1270~1355 1270~1355 1500~1580


2,5 3 3 5

9,5 11,5 2 2

9 9 9 9

IEEE802.3z

PIN PIN PIN PIN

770~860 1270~1355 1270~1355 1500~1580


17 19 21 21

0 3 3 3

166
OptiX OSN 6800 12

III. DWDM

. 78.23 LQMD
DWDM12800 12800 6500 3200 12800 /

/- /- /- /
PIN* APD* PIN 2-
APD

NRZ NRZ NRZ NRZ NRZ

4 4 0 0 0

8 8 5 5 4

10 10 8,2 8,2 10

192,1~196,0

10

0,2 0,2 0,5 0,5 0,2


-20

35 35 30 30 35

/ 12800 12800 6500 3200 12800

G.957

PIN APD PIN APD APD

1200~1650

18 25 18 25 30

0 9 0 9 9

167
OptiX OSN 6800 1212800 12800 6500 3200 12800 /

/- /- /- /
PIN* APD* PIN 2-
APD

27 27 27 27 27

* 12800 /-PIN 12800 /-APD


.

IV. CWDM

. 78.24 LQMD
CWDM1600 /-4

NRZ

0,5

8,2

1271~1611

nm 6,5
-20 1

30

/ 1600

G.957

APD

1200~1650

28

27

168
OptiX OSN 6800 12

12.3.7 LQMS

I. SDH

& :
I-16, S-16.1, L-16.1 L-16.2 STM-16, FC200, FC100, GE, STM-4,
ESCON, STM-1, DVB-ASI FE. , ,
STM-16. FC200, FC100, GE, STM-4, ESCON, STM-1,
DVB-ASI FE .

. 78.25 SDH
LQMSI-16 S-16.1 L-16.1 L-16.2

NRZ NRZ NRZ NRZ

MLM SLM SLM SLM


2 15 40 80

1266~1360 1260~1360 1280~1335 1500~1580


3 0 3 3

10 5 2 2

8,2 8,2 8,2 8,2


NA 1 1 1
-20

NA 30 30 30

169
OptiX OSN 6800 12I-16 S-16.1 L-16.1 L-16.2

G.957

PIN PIN APD APD

1270~1580 1270~1580 1280~1335 1500~1580


18 18 27 28

3 0 9 9

27 27 27 27

II. GE

& :
- 2,125 / FC200, GE, FC100 FE.
, , FC200.
GE, FC100 FE .

& :
1000 BASE-LX-10 , 1000 BASE-LX-40 1000 BASE-ZX-80
GE, FC100, STM-4, ESCON, STM-1, FE DVB-ASI. ,
, GE.
FC100, STM-4, ESCON, STM-1, FE DVB-ASI
.

170
OptiX OSN 6800 12

. 78.26 GE LQMS- 1000 BASE- 1000 BASE- 1000 BASE-

LX-10 LX-40 ZX-80
2,125
/

8B/10B 8B/10B 8B/10B 8B/10B

0,5 10 40 80

830~860 1270~1355 1270~1355 1500~1580


2,5 3 3 5

9,5 11,5 2 2

9 9 9 9

IEEE802.3z

PIN PIN PIN PIN

770~860 1270~1355 1270~1355 1500~1580


17 19 21 21

0 3 3 3

171
OptiX OSN 6800 12

III. DWDM

. 78.27 LQMS
DWDM12800 12800 6500 3200 12800

/- /- /- /- /
PIN APD PIN 2-
APD

NRZ NRZ NRZ NRZ NRZ

1 1 3 3 3

5 5 2 2 1

10 10 8,2 8,2 10

192,1~196,0

10

0,2 0,2 0,5 0,5 0,2


-20

35 35 30 30 35

/ 12800 12800 6500 3200 12800

G.957

PIN APD PIN APD APD

1200~1650

18 25 18 25 30

0 9 0 9 9

172
OptiX OSN 6800 1212800 12800 6500 3200 12800

/- /- /- /- /
PIN APD PIN 2-
APD

27 27 27 27 27

* 12800 /-PIN 12800 /-APD


.

IV. CWDM

. 78.28 LQMS
CWDM1600 /-4

NRZ

2,5

8,2

1271~1611

6,5
-20 1

30

/ 1600

G.957

APD

1200~1650

28

27

173
OptiX OSN 6800 12

12.3.8 LWXD

I. SDH

& :
I-16 , S-16.1 , L-16.1 L-16.2 STM-16, FC200, FC100, GE, STM-
4, ESCON, STM-1, DVB-ASI FE. , ,
STM-16. FC200, FC100, GE, STM-4, ESCON, STM-1,
DVB-ASI FE .

. 78.29 SDH LWXD


I-16 S-16.1 L-16.2


NRZ NRZ NRZ

MLM SLM SLM


2 15 80

1266~1360 1260~1360 1500~1580


3 0 3

10 5 2

8,2 8,2 8,2


NA 1 1
-20

NA 30 30

G.957

174
OptiX OSN 6800 12

I-16 S-16.1 L-16.2


PIN PIN APD

1200~1650 1200~1650 1200~1650


18 18 28

3 0 9

27 27 27

II. GE

& :
- 2,125 / FC200, GE, FC100 FE.
, , FC200.
GE, FC100 FE .

. 78.30 GE LWXD2,125 /

8B/10B

MLM

0,5

830~860

2,5

9,5

175
OptiX OSN 6800 12

NA
-20

NA

IEEE802.3z

PIN

770~860

17

NA

III. DWDM

. 78.31 LWXD
DWDM12800 12800 6500 3200 12800

/- /- /- / /
PIN* APD* PIN 2-
APD

NRZ NRZ NRZ NRZ NRZ

4 4 0 0 0

8 8 5 5 4

10 10 8,2 8,2 10

192,1~196,0

10

0,2 0,2 0,5 0,5 0,2

176
OptiX OSN 6800 12

-20

35 35 30 30 35

/ 12800 12800 6500 3200 12800

G.957

PIN APD PIN APD APD

1200~1650

18 25 18 25 30

0 9 0 9 9

27 27 27 27 27

* 12800 /-PIN 12800 /-APD


.

IV. CWDM

. 78.32 LWXD
CWDM1600 /-4

NRZ

0,5

8,2

1271~1611

6,5
-20 1

30

177
OptiX OSN 6800 12

/ 1600

G.957

APD

1200~1650

28

27

12.3.9 LWXS

I. SDH

& :
I-16, S-16.1, L-16.1 L-16.2 STM-16, FC200, FC100, GE, STM-4,
ESCON, STM-1, DVB-ASI FE. , ,
STM-16. FC200, FC100, GE, STM-4, ESCON, STM-1,
DVB-ASI FE .

. 78.33 SDH LWXS
I-16 S-16.1 L-16.2

NRZ NRZ NRZ

MLM SLM SLM


2 15 80

1266~1360 1260~1360 1500~1580


3 0 3

178
OptiX OSN 6800 12

10 5 2

8,2 8,2 8,2


NA 1 1
-20

NA 30 30

G.957

PIN PIN APD

1200~1650 1200~1650 1200~1650


18 18 28

3 0 9

27 27 27

II. GE

& :
2,125 / FC200, GE, FC100 FE.
, , FC200.
GE, FC100 FE .

. 78.34 GE LWXS2,125 /

8B/10B

MLM

0,5

179
OptiX OSN 6800 12

830~860

2,5

9,5

NA
-20

NA

IEEE802.3z

PIN

770~860

17

NA

III. DWDM

. 78.35 LWXS
DWDM12800 12800 6500 3200 12800

/-PIN* /- /-PIN /- /
APD* 2-
APD

NRZ NRZ NRZ NRZ NRZ

1 1 3 3 3

180
OptiX OSN 6800 1212800 12800 6500 3200 12800

/-PIN* /- /-PIN /- /
APD* 2-
APD

5 5 2 2 1

10 10 8,2 8,2 10

192,1~196,0

10

0,2 0,2 0,5 0,5 0,2


-20

35 35 30 30 35

/ 12800 12800 6500 3200 12800

G.957

PIN APD PIN APD APD

1200~1650

18 25 18 25 30

0 9 0 9 9

27 27 27 27 27

* 12800 /-PIN 12800 /-APD


.

181
OptiX OSN 6800 12

IV. CWDM

. 78.36 LWXS
CWDM1600 /-4

NRZ

2,5

8,2

1271~1611

6,5
-20 1

30

/ 1600

G.957

APD

1200~1650

28

27

12.3.10 LWX2

I. SDH

& :
I-16, S-16.1, L-16.1 L-16.2 STM-16, FC200, FC100, GE, STM-4,
ESCON, STM-1, DVB-ASI FE. , ,
STM-16. FC200, FC100, GE, STM-4, ESCON, STM-1,
DVB-ASI FE .

182
OptiX OSN 6800 12

. 78.37 SDH LWX2
I-16 S-16.1 L-16.2

NRZ NRZ NRZ

MLM SLM SLM


2 15 80

1266~1360 1260~1360 1500~1580


3 0 3

10 5 2

8,2 8,2 8,2


NA 1 1
-20

NA 30 30

G.957

PIN PIN APD

1200~1650 1200~1650 1200~1650


18 18 28

3 0 9

183
OptiX OSN 6800 12I-16 S-16.1 L-16.2

27 27 27

II. GE

& :
- 2,125 / FC200, GE, FC100 FE.
, , FC200.
GE, FC100 FE .

. 78.38 GE LWX22,125 /

8B/10B

MLM

0,5

830~860

2,5

9,5

NA
-20

NA

IEEE802.3z

184
OptiX OSN 6800 122,125 /

PIN

770~860

17

NA

III. DWDM

. 78.39 LWX2
DWDM12800/ 12800/ 6500 /- 3200 /-

- - PIN 2-APD
PIN* APD*

NRZ NRZ NRZ NRZ

1 1 3 3

5 5 2 2

10 10 8,2 8,2

192,1~196,0

10

0,2 0,2 0,5 0,5


-20

35 35 30 30

/ 12800 12800 6500 3200

185
OptiX OSN 6800 1212800/ 12800/ 6500 /- 3200 /-

- - PIN 2-APD
PIN* APD*

G.957

PIN APD PIN APD

1200~1650

18 25 18 25

0 9 0 9

27 27 27 27

* 12800 /-PIN 12800 /-APD


.

IV. CWDM

. 78.40 LWX2
CWDM1600 /-4

NRZ

2,5

8,2

1271~1611

6,5
-20 1

30

186
OptiX OSN 6800 12

/ 1600

G.957

APD

1200~1650

28

27

12.4
12.4.1 TQM

I. SDH

& :
I-16, S-16.1, L-16.1 L-16.2 STM-16, FC200, FC100, GE, STM-4,
ESCON, STM-1, DVB-ASI FE. , ,
STM-16. FC200, FC100, GE, STM-4, ESCON, STM-1,
DVB-ASI FE .

. 78.41 SDH TQM
I-16 S-16.1 L-16.1 L-16.2

NRZ NRZ NRZ NRZ

MLM SLM SLM SLM


2 15 40 80

1266~1360 1260~1360 1280~1335 1500~1580


187
OptiX OSN 6800 12I-16 S-16.1 L-16.1 L-16.2

3 0 3 3

10 5 2 2

8,2 8,2 8,2 8,2


NA 1 1 1
-20

NA 30 30 30

G.957

PIN PIN APD APD

1270~1580 1270~1580 1280~1335 1500~1580


18 18 27 28

3 0 9 9

27 27 27 27

II. GE

& :
- 2,125 / FC200, GE, FC100 FE.
, , FC200.
GE, FC100 FE .

188
OptiX OSN 6800 12

& :
1000 BASE-LX-10 , 1000 BASE-LX-40 1000 BASE-ZX-80
GE, FC100, STM-4, ESCON, STM-1, FE DVB-ASI. , ,
GE. FC100, STM-4, ESCON,
STM-1, FE DVB-ASI .

. 78.42 GE TQM- 1000 BASE- 1000 BASE- 1000 BASE-

LX-10 LX-40 ZX-80
2,125
/

8B/10B 8B/10B 8B/10B 8B/10B

0,5 10 40 80

830~860 1270~1355 1270~1355 1500~1580


2,5 3 3 5

9.5 11.5 2 2

9 9 9 9

IEEE802.3z

PIN PIN PIN PIN

770 ~ 860 1270 ~ 1355 1270 ~ 1355 1500 ~ 1580


17 19 21 21

189
OptiX OSN 6800 12- 1000 BASE- 1000 BASE- 1000 BASE-

LX-10 LX-40 ZX-80
2,125
/

0 3 3 3

12.4.2 TDG

I. GE

. 78.43 GE TDG1000 BASE- 1000 BASE- 1000 BASE-

LX-10 LX-40 ZX-80
2,125
/

8B/10B 8B/10B 8B/10B 8B/10B

0,5 10 40 80

830~860 1270~1355 1270~1355 1500~1580


2,5 3 3 5

9,5 11,5 2 2

9 9 9 9

IEEE802.3z

PIN PIN PIN PIN

190
OptiX OSN 6800 121000 BASE- 1000 BASE- 1000 BASE-

LX-10 LX-40 ZX-80
2,125
/

770~860 1270~1355 1270~1355 1500~1580


17 19 21 21

0 3 3 3

12.4.3 TQS

I. SDH

& :
STM-16 OTU1. , ,
STM-16. OTU1
.

. 78.44 SDH TQS
I-16 S-16.1 L-16.1 L-16.2

NRZ NRZ NRZ NRZ

MLM SLM SLM SLM


2 15 40 80

1266~1360 1260~1360 1280~1335 1500~1580


191
OptiX OSN 6800 12I-16 S-16.1 L-16.1 L-16.2

3 0 3 3

10 5 2 2

8,2 8,2 8,2 8,2


NA 1 1 1
-20

NA 30 30 30

G.957

PIN PIN APD APD

1270~1580 1270~1580 1280~1335 1500~1580


18 18 27 28

3 0 9 9

27 27 27 27

192
OptiX OSN 6800 12

12.5
12.5.1 NS2

I. DWDM

. 78.45 NS2
DWDM

800 / 1600 1200 1200 4800


/ /- /- /-
- - -

NRZ NRZ NRZ-- NRZ-- ODB--0 4 4 4 4

5 0 0 0 0

10 10 10 10 NA

192,1~196,0

10

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3


-20

35 35 35 35 35

/ 800 1600 1200 1200 4800

PIN APD PIN APD APD

1200~1650

14 25 16 25 27

193
OptiX OSN 6800 12

800 / 1600 1200 1200 4800


/ /- /- /-
- - -

0 9 0 9 8

27 27 27 27 27

12.6


12.6.1 M40

. 78.46 M40

100

6,5

> 40

1529~1561

> 22

> 25

, 0,5

12.6.2 MV40

. 78.47 MV40

100

194
OptiX OSN 6800 12

8*

> 40

1529~1561

> 22

> 25

0~15

, 0,5

* , VOA 3 .
13 .
VOA .

12.6.3 D40

. 78.48 D40

100

6,5

> 40

> 25

> 25

, 0,5

1 > 0,4

20 < 1,4

195
OptiX OSN 6800 12

12.6.4 D40V

. 78.49 D40V

100

8*

> 40

1529~1561

> 22

> 25

0~15

, 0,5

* , VOA 3 .
13 .
VOA .

12.6.5 FIU

. 78.50 FIU

1529~1561

1500~1520

> 40

IN-TM 1,5
RM-OUT

IN-TC 1
RC-OUT

IN-TM > 40

IN-TC > 12

196
OptiX OSN 6800 12

12.7
/
12.7.1 MR2

. 78.51 MR2

197
OptiX OSN 6800 12

1529~1561

100

IN-D1 0,5 0,11


IN-D2 1,5

> 25

> 35

A1-OUT 0,5 0,11


A2-OUT 1,5

IN-MO 1,0
MI-OUT > 13

> 40

12.7.2 MR4

. 78.52 MR4

1529~1561

100

IN-D1 0,5 0,11


IN-D2 2,2
IN-D3
IN-D4
> 25

> 35

0,5 0,11

198
OptiX OSN 6800 12

A1-OUT 2,2
A2-OUT
A3-OUT
A4-OUT

IN-MO 1,5
MI-OUT > 13

> 40

12.7.3 MR8

. 78.53 MR8

1529~1561

100

IN-D1 0,5 0,11


IN-D2 4
IN-D3
IN-D4
> 25
IN-D5

IN-D6
IN-D7 > 35
IN-D8

A1-OUT 0,5 0,11


A2-OUT 4
A3-OUT
A4-OUT
A5-OUT
A6-OUT
A7-OUT
A8-OUT

IN-MO 3,5
MI-OUT > 13

> 40

199
OptiX OSN 6800 12

12.7.4 CMR2

. 78.54 CMR2

1271~1611

20

IN-D1 0,5 6,5


IN-D2 1,5

> 25

> 35

A1-OUT 0,5 6,5


A2-OUT 1,5

IN-MO 1,0
MI-OUT > 13

> 40

12.7.5 CMR4

. 78.55 CMR4

1291~1611

20

IN-D1 0,5 6,5


IN-D2 2
IN-D3
IN-D4
> 25

> 35

200
OptiX OSN 6800 12

A1-OUT 0,5 6,5


A2-OUT 2
A3-OUT
A4-OUT

IN-MO 1,5
MI-OUT > 13

> 40

12.8

/
12.8.1 ROAM

. 78.56 ROAM

100

Mx*-OUT 9**

IN-DM 7

EXPI-OUT 14**

IN-EXPO 3

1529~1561

> 22

> 25

0~20

1,5

50

* Mx .
** , VOA - 0 .

201
OptiX OSN 6800 12

12.8.2 WSM9

. 78.57 WSM9

100

Mx*-OUT 8**
EXPI-OUT

1529~1561

35

0~15

91

* AMx AM1AM8.
** , VOA - 0 .

12.8.3 WSD9

. 78.58 WSD9

100

IN-DMx* 8**
IN-EXPO

1529~1561

35

0~15

19

* DMx DM1~DM8.
** , VOA - 0 .

202
OptiX OSN 6800 12

12.8.4 RMU9

. 78.59 RMU9

EXPI-OUT 8,5

Amx*-TOA 12,5**

ROA-OUT 1,5

1529~1561

> 40

0~15

0,5

* AMx AM1~AM8.
** , VOA - 0 .

12.9
12.9.1 OAU1

. 78.60 OAU1OAU1-C01

1529~1561

32~0

1~20

27~16

20~31

8,5 ( 20 )

6,5 ( 23 )

5,5 ( 26 )
2,0

203
OptiX OSN 6800 12OAU1-C01

1,00,2

12.9.2 OBU1

. 78.61 OBU1OBU1-C01 OBU1-C02

1529~1561 1529~1561

32~4 32~3

12~16 9~20

20 19

0 4

5,5 6,0
201,5 231,5

2,0 2,0
00,2 1,00,2

12.9.3 CRPC

. 78.62 CRPC

1400~1500

1529~1561

29

G.652 10

LEAF 12

G.652 0

LEAF 1

204
OptiX OSN 6800 12

, 0,5

12.10

12.10.1 SC1

. 78.63 SC1

1500~1520

/ 16,896/4,096

CMI

2~4,5

48

12.10.2 SC2

. 78.64 SC2

1500~1520

/ 16,896/4,096

CMI

2~4,5

48

205
OptiX OSN 6800 12

12.11

12.11.1 OLP

. 78.65 OLP

TI-TO1 4
TI-TO2 4,5

RI1-RO 1,5
RI2-RO 2

7~35

5
*

*
.

12.11.2 SCS

. 78.66 SCS

TI1-TO11 4
TI1-TO21 4,5
TI2-TO21
TI2-TO22

RI1-RO11 4
RI1-RO12 4,5
RI2-RO21
RI2-RO22

206
OptiX OSN 6800 12

12.11.3 DCP

. 78.67 DCP

TI1-TO11 4
TI1-TO21 4,5
TI2-TO21
TI2-TO22

RI1-RO11 1,5
RI1-RO12 2
RI2-RO21
RI2-RO22

7~35

5
*

*
.

12.12

12.12.1 MCA4

. 78.68 MCA4

1529~1561

10~30

1,5

OSNR 1,5

0,1

207
OptiX OSN 6800 12

12.12.2 MCA8

. 78.69 MCA8

1529~1561

10~30

1,5

OSNR 1,5

0,1

12.13

12.13.1 VA1

. 78.70 VA1

1,5~21,5

12.13.2 VA4

. 78.71 VA4

1,5~21,5

208
OptiX OSN 6800 12

12.14 DCM
. 78.72
L- ( G.652)

. DSCR PMD PDL .


() () ()
() ()
()

DCM(A) 20 3,3 90~110% 0,4 0,1 20 1525~1565

DCM(B) 40 4,7 0,5 0,1 20

DCM(C) 60 6,4 0,6 0,1 20

DCM(D) 80 8 0,7 0,1 20

DCM(E) 100 9 0,8 0,1 20

DCM(F) 120 9,8 0,8 0,1 20

. 78.73
C- ( G.655 LEAF)

. DSCR PMD PDL .


() () ()
() ()
()

DCM(A) 20 3,3 90~110% 0,4 0,3 24 1525~1568

DCM(B) 40 4,7 0,5 0,3 24

DCM(C) 60 6,4 0,6 0,3 24

DCM(D) 80 8 0,7 0,3 24

DCM(E) 100 9 0,8 0,3 24

DCM(F) 120 9,8 0,9 0,3 20

209
OptiX OSN 6800 A

A.1 OptiX
OSN 6800.

A.2 .

A.3 OptiX OSN 6800.

A.4 ,
, ,
.

A.1
SDH: G.691 G.957 ITU-T.
SONET: GR-253-CORE, GR-1377-CORE
ANSI T1.105
OTN: G.709 G.959.1 ITU-T
10GE: 10GBASE-LR 10GBASE-ER.
GE: 802.3z IEEE.
ESCON: ANSI X3.296, ANSI X3.230.
FC: ANSI X3.303, ANSI X3.230.
: LC/PC.
: G.664 ( ALS) ITU-T.

A.2
: 48/60
: 38,4~72,0

A.3
ETS 300 386, :

210
OptiX OSN 6800 A

: EN55022
: EN55022
: IEC61000-4-2
: IEC61000-4-6
/: IEC61000-4-4
: IEC61000-4-3
: IEC61000-4-5
: IEC61000-4-29

A.4
ITU-T
:
GF 014-95: .
ETS 300 019-1-3: 3.2 .
NEBS GR-63-CORE: (NEBS):
.

A.4.1

I.

. 1.1

5000
70~106

40~+70C

1C /
10~100%

1120 /
600 /
30 /

II.

:
.
,
.

211
OptiX OSN 6800 A

, ,
.

:
.

.
, ,
.

.

III.

, , .
(, ).

IV.

, , .
,
. -2.
,
. -3.

. 1.1

5,00 /
20,0 /
300 /

. 1.2

SO2 0,30 /
H2S 0,10 /
NO2 0,50 /
NH3 1,00 /
CI2 0,10 /
HCI 0,10 /
HF 0,01 /

212
OptiX OSN 6800 A

O3 0,05 /

V.

. 1.1

7,0
20,0 /
2~9 9~200

250 /


II

:
:
,
. II
, 6 .
: ,
.

A.4.2

I.

. 1.1

5000
70~106

40~+70C

3C /
10~100%

1120 /
600 /
30 /

213
OptiX OSN 6800 A

II.

:
.

.

.

III.

, , .
(, ).

IV.

, , .
,
. A-6.
,
. A-7.

. 1.1

3,0 /
100 /

. 1.2

SO2 0,30 /
H2S 0,10 /
NO2 0,50 /
NH3 1,00 /
CI2 0,10 /
HCI 0,10 /
HF 0,01 /
O3 0,05 /

214
OptiX OSN 6800 A

V.

. 1.1

7,5
20,0 / 40,0 /
2~9 9~200 200~500

10 / 3 / 1 /

2~9 9~200 200~500

300 /

II

10
:
:
,
. II
, 6 .
: ,
.

A.4.3

I.

. 1.1 ,

0~45C 5~50C 10~90% 5~95%

:
:
, 1,5

215
OptiX OSN 6800 A

0,4 .
96
15 .

. 1.2

4000
70~106

5C /
700 /
600 /
1 /

II.

, .
(, ).

III.

, , .

. -11.

. -12.

. 1.1

3105 /
0,4 /
15 /
100 /

. 1.2

SO2 0,20 /
H2S 0,006 /
NH3 0,05 /

216
OptiX OSN 6800 A

CI2 0,01 /
HCI 0,10 /
HF 0,01 /
O3 0,005 /
CO 5,0 /

IV.

. 1.1

3,5
10,0 /
2~9 9~200

100 /
II

:
:
,
. II
, 6 .
: ,
.

217
B
OptiX OSN 6800 ,

B ,

. -1 , .

(25C) 55C.

. 1.1 OptiX OSN 6800

()


25C 55C
() ()

L4G 50,0 55,0 1,4 1 IU1IU8,


IU11IU16

LDGS 31,7 34,9 1,2 1 IU1IU8,


IU11IU16

LDGD 33,5 36,9 1,4 1 IU1IU8,


IU11IU16

LQMS 52,9 58,2 1,3 1 IU1IU8,


IU11IU16

LQMD 53,7 59,0 1,4 1 IU1IU8,


IU11IU16

LSX 45,5 50,1 1,3 1 IU1IU17

LSXR 34,8 38,3 1,2 1 IU1IU17

LWXS 33,9 37,3 1,1 1 IU1IU17

LWXD 35,8 39,4 1,2 1 IU1IU17

LWX2 38,5 42,4 1,3 1 IU1IU17

M40 20,0 22,0 2,2 3 IU1IU17

D40 20,0 22,0 2,2 3 IU1IU17

M40V 38,5 42,3 2,3 3 IU1IU17

D40V 38,5 42,3 2,3 3 IU1IU17

FIU 4,2 4,6 1,0 1 IU1IU17

218
B
OptiX OSN 6800 ,

()


25C 55C
() ()

MR2 0,2 0,3 0,9 1 IU1IU17

MR4 0,2 0,3 0,9 1 IU1IU17

MR8 0,2 0,3 1,0 2 IU1IU17

CMR2 0,2 0,3 0,8 1 IU1IU17

CMR4 0,2 0,3 0,9 1 IU1IU17

ROAM 66,0 72,6 3,2 3 IU1IU17

WSM9 17,0 18,7 2,2 2 IU1IU17

WSD9 17,0 18,7 2,2 2 IU1IU17

RMU9 11,0 12,1 1,1 1 IU1IU17

TQM 50,8 55,9 1,2 1 IU1IU8,


IU11IU16

TDG 29,7 32,7 1,1 1 IU1IU8,


IU11IU16

TQS 43,0 47,3 1,2 1 IU1IU8,


IU11IU16

NS2 38,0 41,8 1,2 1 IU1IU8,


IU11IU16

XCS 20,0 22,0 1,0 1 IU9, IU10

OAU1 33,0 36,3 1,8 2 IU1IU17

OBU1 16,0 17,6 1,3 1 IU1IU17

SC1 13,5 14,9 1,0 1 IU1IU17

SC2 13,5 14,9 1,0 1 IU1IU17

SCC 30,0 33,0 1,2 1 IU17, IU18

AUX 14,0 15,4 0,5 1 IU21

DCP 6,8 7,5 1,0 1 IU1IU17

OLP 6,0 6,6 0,9 1 IU1IU17

SCS 0,2 0,3 0,8 1 IU1IU17

219
B
OptiX OSN 6800 ,

()


25C 55C
() ()

VA1 6,5 7,2 1,0 1 IU1IU17

VA4 8,5 9,4 1,0 1 IU1IU17

MCA4 16,0 17,6 1,9 2 IU1IU17

MCA8 17,0 18,7 1,9 2 IU1IU17

220
OptiX OSN 6800 C

C.1 OTN OTN.

.2 FEC AFEC FEC AFEC.

C.3 , .

C.4 .

C.5 CWDM CWDM.

C.1 OTN
C.1.1

SDH/SONET WDM ,
. SDH/SONET
, :
() - VC,
. SDH/SONET ,
, , ,
E1, T1, E3, T3 STM-N. WDM
, :
, ,
.
, SDH/SONET,
VC,
;
WDM ,
, "-".
, OTN . OTN
SDH/SONET (, , -
, , , FEC).
SDH/SONET
WDM. , OTN
SDH/SONET WDM. , OTN .
OTN ;

221
OptiX OSN 6800 C

,
.
.

C.1.2 OTN

OTN
ITU-T:
G.805: ,
SDH OTN.
G.806: ,
SDH OTN.
G.872: , OCh, OMS, OTS.
. G.872
OCh , OTU, ODU OPU.
G.798: OTN;
OTN,
/
OTN. G.798 , G.783.
G.709: OTN
; OTN,
VC OTN. G0.709
, G0.707.
G.7710: ,
SDH OTN.
G.874: OTN ,
G.7710.
G.808.1: , SDH OTN.
G.873.1: ODUk OTN.
ITU-T, G.959.1 G.664,
OTN. ,
: G.808.2 ( ) G.873.2 (
ODUk OTN).

C.1.3 OTN

OTN :
OTN OPUk

;
QoS;
.

222
OptiX OSN 6800 C

OTN ,
.

.
- ODU1, OTN
OCh
.
.
OTN FEC,
6,2 (BER = 10E 15).
;
;
; .
TCM,

. .
OTN ,
GE/10GE OTN
. GE/10GE ODUk.
ODU1 GE
.
GE, GFP ODU1
, GE
. , OPU2 (9,995 /)
10GE
LAN (10,3125 /).

C.1.4 OTN

I. GE

GE , TDM, OPU1
, GE. ,
, GE,
- GE
(GE ADM).
OPU1 (, FE, STM1, STM4, FDDI ESCON),
-.

II. 10GE LAN

10GE LAN, Huawei :

223
OptiX OSN 6800 C


OPU2, 10GE
LAN 10GE.
, OTU ,
.
OTU2 11.1G,
, OTU2.
. OPU2 ;
, .
10GE .
,
10GE,
, .
, 10GE
9,995 /.
FEC.
OTU2 ; FEC
. OPU2
10GE.
FEC 3 .

. ,
,
.

III. SDH/WDM

OTN ,

. DW OTN
; OTN , IP, ATM SAN, ,
. ITU-T, OTN,
OTM-n.m.
OptiX OSN6800
ITU-T G.694.1 ITU-T G.694.2. , OTN
Huawei
WDM.
OptiX OSN6800 :

OTN ( OTS, OMS, OCh, OTU ODU).
: TDM, ATM, SAN, FE, GE
10GE.

224
OptiX OSN 6800 C

OCh, ODUk, GE VC
.
.

C.2 FEC AFEC(FEC).
FEC .
-.
8 ,
255 ,
. ,
. FEC OptiX OSN 6800
G.975.1 G.975 ITU-T
G.709 ITU-T.
FEC DWDM OSNR
. , FEC

,
. , , DWDM .
AFEC .
,
. AFEC , FEC.

C.3
- , ,
,
, (EDFA).

, EDFA :
.
, EDFA
.

C.4

(SRS).
SRS.
13 .

225
OptiX OSN 6800 C

,
, .
. -1.

13 (70 - 100 ) 30

. 1.1

,
EDFA.
. . . -2.

EDFA
EDFA


. 1.2 OptiX OSN 6800

DWDM
.
.

& :
,
.
.

, .

C.5 CWDM
DWDM

226
OptiX OSN 6800 C

; . WDM
. ,
CWDM.
CWDM DWDM :
CWDM ; ,
, 2 16
. "" "" ("course" "dense")
.
CWDM , DWDM
. ,
,
, ; DWDM
.
DFB , CWDM , ;
30% DWDM
.
, CWDM
.
DWDM CWDM
. CWDM
1260~1620 , 20 , 16
. 1400 , -
.
DWDM , CWDM :
; 100 ; ;
. CWDM
(MAN). CWDM
,
: "-", Ethernet SONET. CWDM
,
, ,
.
CWDM ,
.
CWDM
:
CWDM ,
.

;

227
OptiX OSN 6800 C


DWDM .
CWDM .

228
OptiX OSN 6800 D

,
OptiX OSN 6800.

D.1 ITU-T

229
OptiX OSN 6800 D

G.692

G.694.1 WDM: DWDM

G.694.2 WDM: CWDM

G.696.1 DWDM

G.702

G.703 /

G.704 ,
1544, 6312, 2048, 8448 44736 /

G.707 (SDH)

G.709

G.7710 (EMF)

G.775 : (LOS)
(AIS)

G.773 Q-

G.774 1 (SDH)
G.774 2
G.774 3
G.774 4
G.774 5

G.783
(SDH)

G.784 (SDH)

G.798

G.803
(SDH)

G.808.1 , ,

G.813
SDH (SEC)

230
OptiX OSN 6800 D

G.823
2048 /

G.824
1544 /

G.825
(SDH)

G.826
,

G.831
(SDH)

G.841 SDH

G.842 SDH

G.872
G.805 ITU-T.

G.873.1 APS

(ODUk)

G.874

.

G.957

G.691 STM-64
SDH

G.692

G.693

G.697 DWDM

G.671

G.959.1 (IrDI)
(WDM)

G.975

231
OptiX OSN 6800 D

G.975.1 ,
DWDM

M.3010

G.661

G.662

G.663

G.664

G.665

D.2 IEEE

IEEE 802.3
(CSMA/CD)

IEEE 802.3z (MAC), ,


1000 /

IEEE802.3ae (MAC), ,
10 /

D.3

IEC 60825-1 - 1:
,

IEC 60825-2 - 2:

D.4

IEC 215

232
OptiX OSN 6800 D

EN 60950 ,

IEC 950 ,

CAN/CSA- ,
C22.2 950-95

UL 1950 3: ,

D.5

IEC 61000 ()

ETSI EN 300 (ERM);


386 ;
()

ETS 300 19-1-3 3.2

NEBS GR-63- (NEBS):


CORE

D.6

IEC 61291-1 4:

CAN/CSA- ,
C22.2 1-M94

73/23/EEC

IEC 529 ( IP)

233
OptiX OSN 6800 E

3R Regenerating, Reshaping and Retiming/,


.

Alarm cascading/
.


Alarm/ ,
. . Event/.

ALC Automatic Level Control- . ,


,

.

ATM Asynchronous Transfer Mode .


, .
, ,
,
. OSI 1. ATM 5
, 48 .

Attenuation/ ,
.

Attenuator/ ,
.

Back up/-
.

Backplane/- , , .

234
OptiX OSN 6800 E

Bandwidth , .
- ,
.

Bit Error Rate/ ,


. (BER)
:
BER = /

Bit error/ , ()
, ,
.

Broadcast/- , .

Chain network/ , .

CWDM/ Coarse Wavelength Division Multiplexing -


.
.
, .

DCF Dispersion Compensation Fiber , .


, ,
,
.

DCM Dispersion Compensation Module - . ,


,
.

DCN Data Communication Network - .


TMN TMN, .

Demultiplexing/ , ,

.

235
OptiX OSN 6800 E

Dense Wavelength WDM,


Division -
Multiplexing/- .
DWDM- 8 40
.

ECC Embedded Control Channel . ECCSDH, (DCC)
.

EDFA Erbium-Doped Fiber Amplifier - ,


. ,
, 1530
1610 .

ESCON Enterprise System Connection .


,
.
.
200 /.

Ethernet ,
OSI. ,
,
. Ethernet CSMA/CD.
TCP/IP Ethernet.

ETSI European Telecommunications Standards Institute


EVPL EVPL
.

Eye pattern/- ,
.

FC
100 / 4,25 / ( ).

236
OptiX OSN 6800 E

FICON . ,
.
ESCON, FICON

, .

Frame/
(),
.

Gain/
,
.

Grooming/
.

History alarms/ .

IP DCC IP DCC TCP/IP


NE . IP
DCC , IP DCC
DCC ( D1~D3).

IPA Intelligent Power Adjustment -


,


.
, - ,
. ,
, .

MAN Metropolitan Area Network - [] . ,


IEEE
.

Mapping/- , SDH
.

237
OptiX OSN 6800 E

Multiplexer/
,
.

Multiplexing/- ,
,
.

ONE Optical Network Element .


,
.

OSC Optical Supervisory Channel - . ,
( 1510
- 1625 ).

OSNR Optical Signal-to-Noise Ratio - " -"..

Path protection/ :
, PDH
.
-
. -

.
,
AIS .

Performance
threshold/ .
, ;
-
, .

.

238
OptiX OSN 6800 E

Polarization
dependence loss/ .

Receiver overload/ -
R, BER 1x10 -12.

Receiver
sensitivity/- R, BER 1x10 -12.

Ring network/ ,
.

SAN ,


.

SDH Synchronous Digital Hierarchy .


,

.

Service protection/ , .

Simple Network IETF


Management . , ,
Protocol/ (Management Information Base, MIB).
, : ,
,
.

239
OptiX OSN 6800 E

Small Form-Factor
Pluggable/- .

, .
SFP 5 /
. SFP ,
,
.

.
.

T2000 T2000 - (SNMS).


T2000 NE
. T2000 NE
. . NM.

TCM Tandem Connection Monitor - .


SDH, TCM
AU/TU HP/LP. N1/N2
POH
( TCM).

TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol -


/-. ,

.

TMN Telecommunications Management Network - .


, ,
.

VLAN Virtual local area network - .. VLAN
VLAN (VID).

VOA Variable Optical Attenuator - .


, .

240
OptiX OSN 6800 E

Wavelength -
Division . WDM-
Multiplexing/- .


,
-

WDM Wavelength-Division Multiplexing -


. WDM


.

Working path/- ,
.

241
OptiX OSN 6800 F

AFEC Advanced Forward Error Correction -

AIS Alarm Indication Signal -

ALC Automatic Level Control -

ALS Automatic Laser Shutdown -

APE Automatic Power Equilibrium -

APS Automatic Protection Switch -

ASON Automatic Switched Optical Network -


BER Bit Error Ratio -

CMI Coded Mark Inversion -

CRZ Chirped Return to Zero -

CWDM Coarse Wavelength Division Multiplex -

DCC Data Communication Channel -

DCF Dispersion Compensation Fiber -

DCM Dispersion Compensation Module -

DCN Data Communication Network -

DSCR Dispersion Slope Compensation Rate -

DWDM Dense Wave Division Multiplexer - ,


ECC Embedded Control Channel -

EDFA Erbium-Doped Fiber Amplifier ,

ESCON Enterprise Systems Connection - ,


ESCON

242
OptiX OSN 6800 F

ETSI European Telecommunication Standards Institute -


FEC Forward Error Correction -

FWM Four-Wave Mixing - 4-

GE Gigabit Ethernet

ID Identity -

IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers -


IP Internet Protocol -

IPA Intelligent Power Adjustment -

ITU-T International Telecommunication Union-Telecommunication Sector -


-

LAN Local Area Network -

LCN Local Communication Network -

LCT Local Craft Terminal -

LOF Loss Of Frame -

LOS Loss Of Signal -

NE Network Element -

NRZ Non Return to Zero -

OA Optical Amplifier -

OADM Optical Add/Drop Multiplexer - /

OD Optical Demultiplexing -

ODU Optical Channel Data Unit -

OLA Optical Line Amplifier -

OM Optical Multiplexing -

OMS Optical Multiplex Section -

243
OptiX OSN 6800 F

OSC Optical Supervisory Channel -

OSNR Optical Signal-to-noise Ratio - -

OTM Optical Terminal Multiplexer -

OTN Optical Transmission Network -

OTS Optical Transmission Section -

OTU Optical Transponder Unit -

ROADM Reconfiguration Optical Add/Drop Multiplexer -


/

SDH Synchronous Digital Hierarchy -

SNCP Subnetwork Connection Protection -

SNMP Simple Network Management Protocol -

SONET Synchronous Optical Network -

TMN Telecommunications Management Network -

VOA Variable Optical Attenuator -

WDM Wavelength Division Multiplex - ,


244