You are on page 1of 59

Jom Semak Topik Tahun 6 !!!!

MIKROORGANISMA
BIL SOALAN
1

1
2
INTERAKSI ANTARA HIDUPAN
BIL SOALAN
1

3
4

4
7

5
6
7
KELAJUAN
BIL SOALAN
1

8
5

10

9
11

12

13

14

10
PENGAWETAN MAKANAN

11
12
BAHAN BUANGAN

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
MESIN RINGKAS DAN MESIN KOMPLEKS
BIL SOALAN
1

8
9

10

25
11

12

13

14

15

16

17

18

19

26
20

21

22

27
23

24

25

28
LATIHTUBI KERTAS 2
SET 1

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Set 2

41
42
43
44
45
46
47
48
Set 3

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59