Вы находитесь на странице: 1из 1

CABINET MINISTRU

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic


de predare din nvmntul preuniversitar n anul colar 2018-2019

n baza prevederilor art. 18, 19, 61, 62, 63, 68, 89, 90, 93, 94, 95, 97, 99,
100, 149 alin.(3), 234, 247, 248, 252, 253, 254, 2541, 255, 262, 263 alin. (1)-(10),
268, 279, 280, 281, 282, 284 din Legea educaiei naionale nr. 1/2011 cu
modificrile i completrile ulterioare,
n temeiul Hotrrii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea i
funcionarea Ministerului Educaiei Naionale, cu modificrile ulterioare,

Ministrul Educaiei Naionale


emite prezentul ordin:

Art. 1 Se aprob Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic


de predare din nvmntul preuniversitar n anul colar 2018-2019 prevzut n
anex, parte integrant la prezentul ordin.
Art. 2 Direcia General nvmnt Secundar Superior i Educaie
Permanent, Direcia General Educaie Timpurie, nvmnt Primar i Gimnazial,
Direcia General Infrastructur din cadrul Ministerului Educaiei Naionale, Centrul
Naional de Evaluare i Examinare, inspectoratele colare i unitile de nvmnt
preuniversitar duc la ndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3 Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

MINISTRU,

LIVIU MARIAN POP

Bucureti,
Nr. 5485
Data: 13.11.2017

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureti


Tel: +40 21 405 62 00, Fax: +40 21 405 63 00
www.edu.ro