You are on page 1of 1

PENGGAL : 1/1 MINGGUAN : 1/11 (03.01.2017-17.03.

2017)
TARIKH : 03.01.2017 HARI : SELASA
M/P : BAHASA MALAYSIA MASA :

TEMA
TAHUN
TAJUK
STANDARD PEMBELAJARAN
OBJEKTIF
OBJEKTIF (LINUS)
AKTIVITI 1.
2.
3.
4.
5.
PENGISIAN KURIKULUM NILAI:
EMK:
BBM
PENILAIAN /PENTAKSIRAN
REFLEKSI