You are on page 1of 34

Universitatea Petrol Gaze Ploiesti

Facultatea de Inginerie Mecanica si Electrica

Proiect la tehnologia utilajului electromecanic

Prof. Coordonator: Student:


Ing. R. G. Rapeanu

1
Cuprins

1. Tema proiectului ............................................................................................................................. 4


2. Alegerea materialului de baza si a materialului de inlocuire .......................................................... 5
Alegerea materialului de baza ............................................................................................................. 5
Alegerea materialului de inlocuire ...................................................................................................... 5
3. Alegerea semifabricatului de pornire si a dimensiunilor acestuia .................................................. 6
4. Stabilirea ultimei operatii de prelucrare mecanica ......................................................................... 7
5. Realizarea filmului tehnologic de executie a reperului ................................................................... 8
6. Alegerea masinilor - unelte si a sdv-urilor folosite........................................................................ 16
7. Calculul analitic si dupa normative al dimensiunilor interoperationale ....................................... 17
8. Calculul parametrilor regimului de aschiere ................................................................................. 21

Calculul parametrilor regimului de aschiere pe suprafata 2400..015


002 ............................................... 21

Operatia II, asezarea A, faza 9(strunjire de degrosare superioara): ............................................. 21


Operatia VI, asezarea A, faza 2 (strunjire fina superioara): .......................................................... 21
Operatia VIII, asezarea A, faza 13 (rectificare de finisare): ........................................................... 22
Calaculul parametrilor regimului de aschiere pentru suprafata 250.002
0.011 ...................................... 23

Operatia II, asezarea A, faza 7, (strunjire de degrosare superioara) ............................................. 23


Operatia VI, asezarea A, faza 6 (strunjirea de finisare superioara) ............................................... 23
Operatia VIII, asezarea A, faza 14 (rectificare fina) ....................................................................... 24
Calculul parametrilor de aschiere pentru suprafata 340
0.016 ........................................................ 25

Operatia II, aseazarea A, faza 5 (strunjire de degrosare superioara) ............................................ 25


Operatia VI, aseazarea A, faza 8 (strunjire de finisare superioara) ............................................... 25
Operatia VIII, asezarea A, faza 14 (rectificare fina) ....................................................................... 26
9. Calculul normei tehnice de timp ................................................................................................... 27
Calculul normei tehnice de timp pentru suprafata 250.002
0.015 .......................................................... 27

Operatia II, asezarea A, faza 9 (srunjire de degrosare superioara) ............................................... 27


Operatia VI, asezarea A, faza 2 (srunjire fina superioara) ............................................................ 27
Operatia VIII, asezarea A, faza 13 (rectificare finisare) ................................................................. 28
Calculul normei tehnice de timp pentru suprafata 250.002
0.011 .......................................................... 29

Operatia II, asezarea A, faza 7 (srunjire de degrosare superioara) ............................................... 29


Operatia IV, asezarea A, faza 6 (srunjire de finisare superioara) .................................................. 29
Operatia VIII, asezarea A, faza 14 (rectificare finisare) ................................................................. 29
Calculul normei tehnice de timp pentru suprafata 340
0.016 .......................................................... 30

2
Operatia II, asezarea A, faza 5 (srunjire de degrosare superioara) ............................................... 30
Operatia VI, asezarea A, faza 8 (srunjire de finisare superioara) .................................................. 30
Operatia VIII, asezarea A, faza 3 (rectificare de degrosare) .......................................................... 30

3
1. TEMA PROIECTULUI
Sa se realizeze proiectarea tehnologiei de executie pentru reperul arbore, care se va
executa in numarul de o bucata, avand ca tema speciala proiectarea unui dispozitiv pentru
verificarea bataii radiale.
Etapele prelucrarii:
1. Analiza critica a desenului de ansamblu cu stabilirea conditiilor de lucru ale
reperului dat si realizarea desenului de executie a acestuia.
2. Alegerea materialului de baza si a materialului de inlocuire cu caracteristicile
fizico chimice ale acestuia, in functie de caracteristicile functionale ale
reperului.
3. Alegerea semifabricatului de pornire si a dimensiunilor acestuia.
4. Stabilitrea ultimei operatii de prelucrare mecanica.
5. Realizarea filmului tehnologic de executie a reperului.
6. Alegerea masinilor unelte si a SDV-urilor necesare.
7. Calculul analitic si dupa normative a dimensiunilor interoperationale.
8. Calculul parametrilor regimului de aschiere.
9. Calculul normei tehnice de timp
10. Tema speciala.

4
2. ALEGEREA MATERIALULUI DE BAZA SI A
MATERIALULUI DE INLOCUIRE

Alegerea materialului de baza


Conform STAS 880-77 Oteluri carbon de calitate si oteluri carbon superioare pentru
constructii de masini, s-a ales ca material de baza OLC45, avand urmatoarele caracteristici:

Caracteristici chimice:
C Mn S P Cr Ni Mo
OLC45 0,420,50 0,500,80 0,0200,040 Max.0,035 - - -

Caracteristici fizice:
Diametrul Limita
Rezistenta Gatuirea
probei de Felul de Alungirea Duritate
la rupere la
tratament tratamentului curgere la rupere Brinell
Rm rupere
termic de termic Rpo,2 A5 [%] HB
[N/mm2] Z [%]
referinta [N/mm2]
OLC45 16 CR 500 700...850 14 35 207

Alegerea materialului de inlocuire


Conform STAS 791 77 Oteluri aliate si oteluri superioare pentru constructia de
masini, s-a ales ca material de inlocuire 33MoC11, avand urmatoarele caracteristici:

Caracteristici chimice:
C Mn S P Cr Ni Mo
33MoCr11 0,380,45 0,400,80 Max.0,035 Max.0,035 0,9...1,30 - 0,15...0,30

Caracteristici fizice:
Diametrul Limita
Rezistenta Gatuirea
probei de Felul de Alungirea Duritate
la rupere la
tratament tratamentului curgere la rupere Brinell
Rm rupere
termic de termic Rpo,2 A5 [%] HB
[N/mm2] Z [%]
referinta [N/mm2]
33MoCr11 16 CR 785 980...1170 11 35 217

5
3. ALEGEREA SEMIFABRICATULUI DE PORNIRE SI A
DIMENSIUNILOR ACESTUIA
Conform STAS2171 70, s-a ales ca semfabricat de pornire bara cilindrica forjata
liber la ciocane (Fig.1).

Fig. 1

Adaosurile de prelucraresi abaterile limita (Vlase I, pag. 124, tabelul 8.33):


= 7; = +2; = 1 => = 7+2 1
7
= 15; = +5; = 5 => = 15 5 => = = 3,5;
2 2
15
= = 7,5
2 2
Dimensiunile piesei finite (conform desenului de executie):
d=37mm; h=410mm
Dimensiunile semifabricatului de pornire vor fi:
= + = 37 + 7 = 44
= + = 410 + 15 = 425

6
4. STABILIREA ULTIMEI OPERATII DE PRELUCRARE
MECANICA
Stabilirea ultimei operatii de prelucrare mecanica este data in tabelul 1:
Dimensiunea Toleranta Rugozitatea
Nr.Crt. Ultima operatie de prelucrare mecanica
mm m m
1 24 17 1,6 Rectificare rotunda de finisare
2 25 13 0,8 Rectificare rotunda fina
3 32 16 6,3 Rectificare de degrosare
4 37 - 6,3 Rectificare de degrosare
5 34 - 1,6 Rectificare de finisare
6 410 - 6,3 Rectificare de degrosare
7 268 - 1,6 Rectificare de finisare
8 153 - 6,3 Rectificare de degrosare
9 119 - 0,8 Rectificare fina
10 89 - 1,6 Rectificare de finisare
11 59 - 1,6 Rectificare de finisare
12 142 - 6,3 Rectificare de degrosare
13 115 - 6,3 Rectificare de degrosare
14 81 - 0,8 Rectificare fina
15 51 - 1,6 Rectificare de finisare

Observatii:
1. Tolerantele s-au trecut in functie de treapta de precizie (Vlase I, pag.147, tabelul 8.69)
2. Rugozitatile s-au trecut conform desenului de executie.
3. Ultima operati de prelucrare s-a dterminat in functie de rugozitate (Vlase I, pag. 149,
tabelul 8.71).

7
5. REALIZAREA FILMULUI TEHNOLOGIC DE
EXECUTIE A REPERULUI
Filmul tehnologic de executie a reperului considerat este prezentat in tabelul 2.
Utilajele, sculele si SDV-urile s-au trecut conform capitolului 6.

8
Utilaje folosite
Denumirea
Operatia Asezarea Faza Denumirea fazei Schita asezarii Masina-
pozitiei Scula SDV
unealta
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Debitarea
semifabricatului
1 Fierastrau
I Debitare A Subler
2 circular

Strunjire frontala
1
de degrosare
2 Centruire
Strunjire de
3 degrosare
superioara
Strunjire frontala
4
de degrosare
Strunjire de
5 degrosare
superioara
Strunjire Strunjire frontala
6 Micrometru,
II de A de degrosare SN250 Cutit
subler,
degrosare
Strunjire de
7 degrosare
superioara
Strunjire frontala
8
de degrosare
Strunjire de
9 degrosare
superioara
Strunjire frontala
10
de degrosare
11 Executat canal

9
Utilaje folosite
Denumirea
Operatia Asezarea Faza Denumirea fazei Schita asezarii Masina-
pozitiei Scula SDV
unealta
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Strunjire frontala
1
de degrosare
2 Centruire
Strunjire de
3 degrosare
superioara
Strunjire de
4 degrosare
superioara
Strunjire frontala
5 de degrosare
Strunjire de Micrometru,
II B SN250 Cutit
degrosare Strunjire de subler
6 degrosare
superioara
Strunjire frontala
7 de degrosare

Strunjire de
8 degrosare
superioara
Strunjire frontala
9 de degrosare

10
Utilaje folosite
Denumirea
Operatia Asezarea Faza Denumirea fazei Schita asezarii Masina-
pozitiei Scula SDV
unealta
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Control intermediar
III Control A 1

t () t ()

830 550

ulei
Tratament termic Tratament termic
IV A 1 Cuptor
de imbunatatire. de imbunatatire.
ulei

(min) (min)
Calire Revenire inalta

V Control A 1 Control intermediar

11
Utilaje folosite
Denumirea
Operatia Asezarea Faza Denumirea fazei Schita asezarii Masina-
pozitiei Scula SDV
unealta
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Strunjire frontala
1
de finisare
Strunjire de
2 finisare
superioara
Strunjire de
3 finisare canal

Strunjire de
4 finisare
superioara
Strunjire frontala
5
de finisare
Strunjire de
6 finisare
superioara
Strunjire de Strunjire frontala Micrometru,
VI A 7 SN250 Cutit
finisare de finisare subler
Strunjire de
8 finisare
superioara
Strunjire frontala
9 de finisare
Strunjire de
10 finisare
superioara
Strunjire frontala
11
de finisare
Executat tesitura
12
...x45
Executat tesitura
13
...x45
Executat tesitura
14
...x45

12
Utilaje folosite
Denumirea
Operatia Asezarea Faza Denumirea fazei Schita asezarii Masina-
pozitiei Scula SDV
unealta
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Strunjire frontala
1
de finisare
Strunjire de
2 finisare
superioara
Strunjire de
3 finisare

Strunjire de
4 finisare
superioara
Strunjire frontala
5
de finisare
Strunjire de Strunjire de Micrometru,
VI B SN250 Cutit
finisare 6 finisare subler
superioara
Strunjire frontala
7
de finisare
Strunjire de
8 finisare
superioara
Executat tesitura
9 ...x45
Executat tesitura
10
...x45
Executat tesitura
11
...x45
Control intermediar Micrometru.
VII Control A 1
subler

13
Utilaje folosite
Denumirea
Operatia Asezarea Faza Denumirea fazei Schita asezarii Masina-
pozitiei Scula SDV
unealta
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rectificare
1
degrosare
Rectificare
2
degrosare
Rectificare
3
degrosare
Rectificare
4
degrosare
Rectificare
5
degrosare
Rectificare
6 degrosare
Rectificare
7
degrosare Masina
Rectificare de Micrometru,
VIII Rectificare A 8 Pietre
degrosare rectificat subler
Rectificare finisare exterior
9
Rectificare finisare
10

Rectificare finisare
11

Rectificare finisare
12

Rectificare finisare
13

Rectificare finisare
14

Rectificare finisare
15
Control intermediar Micrometru,
IX Control A 1
subler

14
Utilaje folosite
Denumirea
Operatia Asezarea Faza Denumirea fazei Schita asezarii Masina-
pozitiei Scula SDV
unealta
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Frezare degrosare
1
canal pana l
Frezare degrosare
2
canal pana l
Frezare degrosare
3
canal pana l
Frezare finisare
4
canal pana l
Frezare finisare
5
canal pana l
6 Frezare finisare Masina de
canal pana l frezat Micrometru,
X Rectificare A Freza
universala subler
FU25X100

Control final Micrometru,


XI Control A 1
subler

15
6. ALEGEREA MASINILOR - UNELTE SI A SDV-URILOR
FOLOSITE
Debitare:
Fierastrau circular;
Subler;

Strunjire degrosare:
SN320;
Cutit;
Subler;

Tratament termic:
Cuptor;

Strunjire de finisare:
SN250;
Cutit;
Micrometru; subler;

Rectificare:
Masina de rectificat exterior RE80;
Pietre abrazive;
Micrometru; subler;

Frezare:
Masina de frezat universala FU 25x100;
Freza;
Micrometru; subler.

16
7. CALCULUL ANALITIC SI DUPA NORMATIVE AL
DIMENSIUNILOR INTEROPERATIONALE

17
Elementele adaosului Dimensiuni limit Abateri efective
Notarea
Denumirea Amin,c dmin TK calculate efective
Fazei Rz,j-1 mj-1 j-1 a,j Amin,k An,k cotei
dmin dmax dmin dmax
m m m m m mm m mm mm mm mm mm mm mm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Semifabricat - - - - - 38.644 2000 38.644 40.644 38.64 40.64 - - 40.6402
Strunjire de degroare 100 100 1327.74 500 5149.26 33.495 1300 33.495 34.795 33.49 34.79 5.15 5.18 34.7910.3
Tratament termic 50 900 1877.7 325 5765.18 27.73 520 27.73 28.25 27.73 28.25 5.76 6.54 28.2500.52
Strunjire de finisare 25.2 850 79.66 130 2007.34 25.73 330 25.73 26.06 25.73 26.06 2 2.19 26.0600.033
Rectificare 12.8 824.8 3.31 82.5 1747.55 23.983 17 23.983 24 23.98 24 1.75 2.06 2400,.002
015

Tabel.1 Calculul analitic al suprefetei exterioare 25

1 Amin,c degr=2(100+1000)+2(0.96*1327.74+0.4*500)=5149.26 m
= 200 = 500
4
410 Amin,c TT=2(50+900)+2(0.96*1877.7+0.4*325)=5765.18 m
= = 205
2
= (2 )2 + 2 = 1327.74 Amin,c finis=2(25.2+824.8)+2(0.96+*79.66+0.4*130)=2007.34 m

= (2 )2 + 2 + 2 = 1877.7 Amin,c rectif=2(12.8+824.8)+2(0.96*3.31+0.4*82.5)=1747.55 m

dmin finis=dmin rectif+Amin,c rectif=23.983+1.747=25.73 m

dmin TT=dmin finis+Amin,c finis=25.73+2.007=27.73 mm

dmin degr=dmin TT+Amin,c TT=27.73+5.765=33.495 mm

dsemif=dmin degr+Amin,c degr=33.495+5.149=38.644 mm

18
Elementele adaosului Dimensiuni limit Abateri efective
Notarea
Denumirea Amin,c dmin TK calculate efective
Fazei Rz,j-1 mj-1 j-1 a,j Amin,k An,k cotei
dmin dmax dmin dmax
m m m m m mm m mm mm mm mm mm mm mm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Semifabricat - - - - - 39.722 2000 39.722 41.722 39.72 41.72 - - 41.7202
Strunjire de degroare 50 1000 1327.74 500 5049 34.673 840 34.673 35.513 34.67 35.51 5.05 6.21 35.5100.84
Tratament termic 25.2 950 1877.7 210 5723 28.95 330 28.95 29.28 28.95 29.28 5.72 6.23 29.2800.33
Strunjire de finisare 12.8 924.8 79.66 82.5 2094 26.856 130 26.856 26.986 26.85 26.98 2.1 2.3 26.9800.13
Rectificare 6.4 912 3.31 32.5 1869 24.987 13 24.987 25 24.98 25 1.87 1.98 2500,.002
011

Tabel.2 Calculul analitic al suprafetei exterioare de 32

= 1/4 200 = 500 Amin,c degr=2(50+1000)+2(0.96*1327.74+0.4*500)=5049 m


= 205
= (2 )2 + 2 = 1327.74 Amin,c TT=2(25.2+950)+2(0.29*1877.7+0.4*210)=5723 m

= (2 )2 + 2 + 2 = 1877.7 Amin,c finis=2(12.8+924.8)+2(0.96*79.66+0.4*82.5)=2094 m


= 0.06 = 79.66
Amin,c rectif=2(6.4+612)+2(0.96*3.31+0.4*32.5)=1896 m
= 0.0025 = 3.31
dmin, finis= dmin finis+Amin,c finis=24.987+1.869=26.856 mm

dmin degr=dmin TT+Amin,c TT=26.856+2.094=28.95 mm

dsemif=dmin degr+Amin,c degr=34.673+5.049=39.722 mm

19
Denumirea operatiei IT, T AN DN
Semifabricat 2000 m 7 44 20
Strunjire degrosare IT16, 1600 m 3.65 37 10.6
Tratament termic IT15, 1600 m - 33.3510
Strunjire finisare IT14, 620 m 1 33.3500.62
Rectificare IT6, 16 m 0.35 32 00.016

20
8. CALCULUL PARAMETRILOR REGIMULUI DE ASCHIERE

Calculul parametrilor regimului de aschiere pe suprafata 2400..015


002

Operatia II, asezarea A, faza 9(strunjire de degrosare superioara):

Scula aschietoare: cutit drept pentru degrosare armat cu placuta din carburi metalice.
Adancime de aschiere:
5.149
= = = 2.57 = 3
2 2
Ap=adaos de prelucrare; Ap=5.149 mm
i=nr de treceri.
Avansul (Vlase I, pag.156, tab 9.1) s=0,4 mm/rotce corespunde gamei de avansuri a SN-urilor.
Viteza de aschiere: (Vlase I, pag164, tab 9.15) v=172 m/min
Coeficient de corectie:
In functi de starea materialului: k1=0,85
In functie de rezistenta materialului: k2=1
In functie de geometria sculei: k3=0,9
Viteza de aschiere corectata:
vc=v*k1*k2*k3=172*0.85*1.09=131.58 m/min
Turatia de calcul:
1000 1000 131.58
= = = 1203 /
1000 34.79
Viteza de aschiere recalculata:
34.79 1200
= = = 131.15 /
1000 1000

Operatia VI, asezarea A, faza 2 (strunjire fina superioara):

Scula aschietoare: cutit drept pentru finisare armata cu placuta din carburi metalice.
Adancimea de aschiere:
2.007
= = = 1.0035 = 1.5
2 21

Ap adaos de prelucrare
i numar de treceri

Avansul (Vlase I, pag.160, tab 9.8.) s=0.1 mm/rot ce corespunde gamei de avansuri a SN ales.

Viteza de aschiere (Vlase I, pag.164, tab 9.15) v=270 m/min

Coeficientii de corectie:
In functie de starea materialului: k1=0,85
In functie de rezistenta materialului: k2=1
In functie de geometria sculei: k3=1

21
Viteza de aschietre corectata:
= 1 2 3 = 229.5 /
Turatia de calcul:
1000 1000 229.5
= = = 2803 /
26.6
Viteza de aschiere recalculata:
26.06 1600
= = = 130.99 /
1000 1000

Operatia VIII, asezarea A, faza 13 (rectificare de finisare):

Scula aschietoare: disc abraziv.


Adancimea de aschiere (Vlase II, pag.184, tab.9.14) t=0,01 mm/trecere.
Nr de treceri:
1.747
= = = 174.7
0.01 0.01
Avans longitudinal (Vlase II, pag.184, tab.9.148):
1 = 0.3 = 0.3 22.8 = 6.84
B diametrurul discului abraziv (Vlase II, pag.181, tab.9.143)
= 0.95 = 0.95 24 = 22.8
Viteza de aschiere a discului abraziv (Vlase II, pag.186) v=25 m/s
Turatia:
6000 6000 25
= = = 1989 /
24
Din caracteristicile WMW 700x125 (Vlase II, pag.228, tab.10.11)
= 1900 /
Vieza de aschiere recalculare:
24 1900
= = = 23.87 /
6000 6000
Viteza de avans (circular) a piesei (Vlase II, pag 186):
= 20 /
Turatia:
1000 1000 20
= =
24
= 265.25
/ min 700125 ( , . 228, . 10.11) = 280 /
Viteza recalculata:
24 280
= = = 21.11 /
1000 1000

22
Calaculul parametrilor regimului de aschiere pentru suprafata 250.011
0.002

Operatia II, asezarea A, faza 7, (strunjire de degrosare superioara)

Scula aschietoare: cutit drept pentru degrosat armat cu placi din carburi metalice.
Adancimea de aschiere:
5.049
= = = 2.524 = 3
2 21
Ap adaos de prelucrare
i mumarul de treceri
Avansul (Vlase I, pag.156, tab.9.1) s=0.4 mm/rot ce corespunde gamei de avansuri a SN ales.
Viteza de aschiere (Vlase I, pag.164, tab.9.15) v=172 m/min
Coeficient de corectie:
In functie de starea materialului: k1=0,85
In functie de rezistenta materialului: k2=1
In functie de geometria sculei: k3=0.9
Viteza de aschiere corectata:
= 1 2 3 = 131.58 /
Turatia de calcul:
1000 1000 131.58
= = = 1179 /
35.51
= 1000 /
Viteza de aschiere recalculata:
35.51 1000
= = = 111.55 /
1000 1000

Operatia VI, asezarea A, faza 6 (strunjirea de finisare superioara)

Scula aschietoare: cutit drept pentru finisat armat din carburi metalice.
Adncimea de aschiere:
2.049
= = = 1.047 = 1.5
2 21
Ap adaos de prelucrare
i mumarul de treceri
Avansul (Vlase I, pag.156, tab.9.8) s=0.1 mm/rot ce corespunde gamei de avansuri a SN ales.
Viteza de aschiere (Vlase I, pag.164, tab.9.15) v=270 m/min
Coeficient de corectie:
In functie de starea materialului: k1=0,85
In functie de rezistenta materialului: k2=1
In functie de geometria sculei: k3=1
Viteza de aschiere corectata:
= 1 2 3 = 270 0.85 1 1 = 229.5 /
Turatia de calcul:
1000 1000 229.5
= = = 2707 /
26.98
= 1600 /
Viteza de aschiere recalculata:
26.98 1600
= = = 135.61 /
1000 1000

23
Operatia VIII, asezarea A, faza 14 (rectificare fina)

Scula aschietoare: disc abraziv.


Adancimea de aschiere (Vlase I, pag.184, tab.9.148) t=0.01 mm/trecere
Numarul de treceri:
1.869
= = = 186.9
0.01
Ap adaos de prelucrare
Avans longitudinal:
1 = 0.25 = 0.25 23.75 = 5.93
B diametrul discului abraziv (Vlase II, pag.181, tab.9.143)
= 0.95 = 0.95 25 = 23.75
Viteza de aschiere a discului abraziv (Vlase II, pag.186) v=27 m/s
Turatia:
6000 6000 27
= = = 2062 /
25
Viteza recalculata:
25 2040
= = = 26.7 /
6000 6000
Viteza de avans circular a piesei (Vlase II, pag.186) vs=17 mm/min
Turatia:
1000 1000 17
= = = 216.45 /
25
(Vlase II, pag.228, tab.10.11) npr=300 rot/min.

Viteza recalculata:
25 300
= = = 23.56 /
1000 1000

24
Calculul parametrilor de aschiere pentru suprafata 320.011
0.002

Operatia II, aseazarea A, faza 5 (strunjire de degrosare superioara)

Scula aschietoare: cutit drept pentru degrosat armat cu placi din carburi metalice.
Adancimea de aschiere:
3.65
= = = 1.825 = 2
2 2 1
Ap adaos de prelucrare
i mumarul de treceri
Avansul (Vlase I, pag.156, tab.9.1) s=0.5 mm/rot ce corespunde gamei de avansuri a SN ales.
Viteza de aschiere (Vlase I, pag.164, tab.9.15) v=158 m/min
Coeficient de corectie:
In functie de starea materialului: k1=0,85
In functie de rezistenta materialului: k2=1
In functie de geometria sculei: k3=0.9
Viteza de aschiere corectata:
= 1 2 3 = 120.87 /
Turatia de calcul:
1000 1000 120.87
= = = 1039 /
37
= 1000 /
Viteza de aschiere recalculata:
37 1000
= = = 116.23 /
1000 1000

Operatia VI, aseazarea A, faza 8 (strunjire de finisare superioara)

Scula aschietoare: cutit drept pentru degrosat armat cu placi din carburi metalice.
Adancimea de aschiere:
1
= = = 0.5 = 0.5
2 2 1
Ap adaos de prelucrare
i mumarul de treceri
Avansul (Vlase I, pag.156, tab.9.1) s=0.4 mm/rot ce corespunde gamei de avansuri a SN ales.
Viteza de aschiere (Vlase I, pag.164, tab.9.15) v=250 m/min
Coeficient de corectie:
In functie de starea materialului: k1=0,85
In functie de rezistenta materialului: k2=1
In functie de geometria sculei: k3=1
Viteza de aschiere corectata:
= 1 2 3 = 212.5 /
Turatia de calcul:
1000 1000 212.5
= = = 162.6 /
37
= 1000 /
Viteza de aschiere recalculata:
32.35 1000
= = = 162.6 /
1000 1000

25
Operatia VIII, asezarea A, faza 14 (rectificare fina)

Scula aschietoare: disc abraziv.


Adancimea de aschiere (Vlase I, pag.184, tab.9.148) t=0.02 mm/trecere
Numarul de treceri:
1.869
= = = 17.5
0.01
Ap adaos de prelucrare
Avans longitudinal:
1 = 0.5 = 0.5 30.4 = 15.2
B diametrul discului abraziv (Vlase II, pag.181, tab.9.143)
= 0.95 = 0.95 32 = 30.4
Viteza de aschiere a discului abraziv (Vlase II, pag.186) v=27 m/s
Turatia:
6000 6000 27
= = = 1611 /
32
Viteza recalculata:
32 1450
= = = 24.29 /
6000 6000
Viteza de avans circular a piesei (Vlase II, pag.186) vs=18 mm/min
Turatia:
1000 1000 17
= = = 179.04 /
25
(Vlase II, pag.228, tab.10.11) npr=200 rot/min.

Viteza recalculata:
32 200
= = = 20.1 /
1000 1000

26
9. CALCULUL NORMEI TEHNICE DE TIMP

Calculul normei tehnice de timp pentru suprafata 240.015


0.002

Operatia II, asezarea A, faza 9 (srunjire de degrosare superioara)

Timpul unitar incomplet (Vlase I, pag.279, tab.11.1): tuit=0.71 min


Coeficient de corectie:
In functie de r: k1=1,2
In functie de HB: k2=1.35
In functie de starea materialului: k3=1,15
= 1 2 3 = 0.71 1.2 1.35 1.15 = 1.32

Masa semifabricatului:
= = 7700 0.000646 = 4.975

Timpul ajutator pentru prinderea si desprinderea semifabricatului (Vlase I, pag.294, tab.11.21)
ta=0.61 min.
Pentru desprinderea semifabricatului:
2 = 1 = 0.61 0.4 = 0.21
ta1 pentru prinderea semifabricatului
Timpul de pregatire incheierepentru primirea si studierea documentatiei (Vlase I, pag.288,
tab.11.18) tpi1=8.4 min.
Timpul pentru pregatirea modului de prindere (Vlase I, pag.288, tab.11.18) tpi2=3,5 min.
Timpul de pregatire incheiere: tpi=tpi1+tpi2=8.4+3.5=11.9 min

Operatia VI, asezarea A, faza 2 (srunjire fina superioara)

Timpul unitar incomplet (Vlase I, pag.279, tab.11.1): tuit=1.1 min


Coeficient de corectie:
In functie de r: k1=1,2
In functie de HB: k2=1.35
In functie de starea materialului: k3=1,15
= 1 2 3 = 1.1 1.2 1.35 1.15 = 2.04

Masa semifabricatului:
= = 7700 0.000646 = 4.975

Timpul ajutator pentru prinderea si desprinderea semifabricatului (Vlase I, pag.294, tab.11.21)
ta=0.61 min.
Pentru desprinderea semifabricatului:
2
2 = = 0.4
3
ta1 pentru prinderea semifabricatului
Timpul de pregatire incheierepentru primirea si studierea documentatiei (Vlase I, pag.288,
tab.11.18) tpi1=8.4 min.
Timpul pentru pregatirea modului de prindere (Vlase I, pag.288, tab.11.18) tpi2=3,5 min.
Timpul de pregatire incheiere: tpi=tpi1+tpi2=8.4+3.5=11.9 min

27
Operatia VIII, asezarea A, faza 13 (rectificare finisare)

Timpul de baza (Vlase II, pag.323, tab.11.122): tb=1,84


Timpii auxiliari:
In legatura cu faza: ta1=0.16 min
In legatura cu masuratorile: ta2=0.05 min
In legatura cu prinderea si desprinderea piesei: ta3=0.3 min
Timp auxiliar total:
3

= = 1 + 2 + 3 = 0.51
=1
Timpul de deservire tehnico-organizatoric:
1.7
= + ( + ) = 0.258
100
tdt timpul de deservire tehnica
tec durabilitatea economica a piesei
tdo timpul de deservire orgenizatorica, in procent din timpul efectiv (Vlase II. Pag.331, tab.11.136)
tdo=1,7%
Timpul de odihna si necesitati firesti, in procent din timpul efectiv (Vlase II, pag.331,
tab.11.137): ton=(tb+ta)*3/100=0.07min.
Timpul de pregatire incheiere (Vlase II, pag.331, tab.11.138):
= 1 + 2 = 12
Timpul normat pe operatie:

= + + + + = 1.84 + 0.51 + 0.258 + 0.07 + 12 = 14.678

28
Calculul normei tehnice de timp pentru suprafata 250.015
0.002

Operatia II, asezarea A, faza 7 (srunjire de degrosare superioara)

Timpul unitar incomplet (Vlase I, pag.279, tab.11.1): tuit=0.65 min


Coeficient de corectie:
In functie de r: k1=1,2
In functie de HB: k2=1.35
In functie de starea materialului: k3=1,15
= 1 2 3 = 0.65 1.2 1.35 1.15 = 1.21

Masa semifabricatului:
= = 7700 0.000646 = 4.975

Operatia IV, asezarea A, faza 6 (srunjire de finisare superioara)

Timpul unitar incomplet (Vlase I, pag.279, tab.11.1): tuit=0.92 min


Coeficient de corectie:
In functie de r: k1=1,2
In functie de HB: k2=1.35
In functie de starea materialului: k3=1,15
= 1 2 3 = 0.62 1.2 1.35 1.15 = 1.71

Masa semifabricatului:
= = 7700 0.000646 = 4.975

Operatia VIII, asezarea A, faza 14 (rectificare finisare)

Timpul de baza (Vlase II, pag.323, tab.11.122): tb=1.15


Timpii auxiliari:
In legatura cu faza: ta1=0.16 min
In legatura cu masuratorile: ta2=0.05 min
In legatura cu prinderea si desprinderea piesei: ta3=0.3 min
Timp auxiliar total:
3

= = 1 + 2 + 3 = 0.51
=1
Timpul de deservire tehnico-organizatoric:
1.7
= + ( + ) = 0.164
100
tdt timpul de deservire tehnica
tec durabilitatea economica a piesei
tdo timpul de deservire orgenizatorica, in procent din timpul efectiv (Vlase II. Pag.331, tab.11.136)
tdo=1,7%
Timpul de odihna si necesitati firesti, in procent din timpul efectiv (Vlase II, pag.331,
tab.11.137): ton=(tb+ta)*3/100=0.049 min.
29
Calculul normei tehnice de timp pentru suprafata 320
0.016

Operatia II, asezarea A, faza 5 (srunjire de degrosare superioara)

Timpul unitar incomplet (Vlase I, pag.279, tab.11.1): tuit=0.66 min


Coeficient de corectie:
In functie de r: k1=1,2
In functie de HB: k2=1.35
In functie de starea materialului: k3=1,15
= 1 2 3 = 0.66 1.2 1.35 1.15 = 1.22

Masa semifabricatului:
= = 7700 0.000646 = 4.975

Timpul ajutator pentru prinderea si desprinderea semifabricatului (Vlase I, pag.294, tab.11.21)
ta=0.61 min.
Pentru desprinderea semifabricatului:
2
1 = = 0.4
3

Operatia VI, asezarea A, faza 8 (srunjire de finisare superioara)

Timpul unitar incomplet (Vlase I, pag.279, tab.11.1): tuit=0.97 min


Coeficient de corectie:
In functie de r: k1=1,2
In functie de HB: k2=1.35
In functie de starea materialului: k3=1,15
= 1 2 3 = 0.97 1.2 1.35 1.15 = 1.8

Masa semifabricatului:
= = 7700 0.000646 = 4.975

Timpul ajutator pentru prinderea si desprinderea semifabricatului (Vlase I, pag.294, tab.11.21)
ta=0.61 min.
Pentru desprinderea semifabricatului:
2 = 1 = 0.61 0.4 = 0.21

Operatia VIII, asezarea A, faza 3 (rectificare de degrosare)

Timpul de baza (Vlase II, pag.323, tab.11.122): tb=1,81 min


Timpii auxiliari:
In legatura cu faza: ta1=0.16 min
In legatura cu masuratorile: ta2=0.14 min
In legatura cu prinderea si desprinderea piesei: ta3=0.3 min
Timp auxiliar total:
3

= = 1 + 2 + 3 = 0.6
=1
Timpul de deservire tehnico-organizatoric:
30
1.7 1.81 1.7
= + ( + ) = 1.9 + (1.81 + 0.6) 0.258
100 16 100
tdt timpul de deservire tehnica
tec durabilitatea economica a piesei
tdo timpul de deservire orgenizatorica, in procent din timpul efectiv (Vlase II. Pag.331, tab.11.136)
tdo=1,7%
Timpul de odihna si necesitati firesti, in procent din timpul efectiv (Vlase II, pag.331,
tab.11.137): ton=(tb+ta)*3/100=0.07min.

31
Dn(L) Ap t v vc nc nr vr vd nd vs np ve
Operatia Asezarea Faza Denumrea fazei i k1 k2 k3 kT
mm mm mm m/min m/min rot/min rot/min m/min m/s rot/min rot/min rot/min m/min
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
240.015
0.002
II A 9 Str de deg sup 34.79 5.149 1 3 172 0.85 1 0.9 0.765 131.58 1203 1200 131.15 - - 131.15 1200 -
VI A 2 Str de fin sup 26.06 2.007 1 1.5 270 0.85 1 1 0.85 229.5 2803 1600 130.99 - - 130.99 1600 -
VIII A 13 Rectif. fina 24 1.747 175 0.01 1500 - - - - 1500 1989 1900 23.87 25 1989 20 280 5
250.011
0.002
II A 7 Str de deg sup 35.51 5.049 1 3 172 0.85 1 0.9 0.765 131.58 1179 1000 111.55 - - 111.55 1000 -
VI A 6 Str de fin sup 26.98 2.094 1 1.5 270 0.85 1 1 0.85 229.5 2707 1600 135.61 - - 135.61 1600 -
VIII A 14 Rectif. fina 25 1.869 187 0.01 1620 - - - - 1620 2062 2040 26.7 27 2062 17 300 5
3200.016
II A 5 Str de deg sup 37 3.65 1 2 158 0.85 1 0.9 0.765 120.87 1039 1000 116.23 - - 116.23 1000 -
VI A 8 Str de fin sup 32.35 1 1 0.5 250 0.85 1 1 0.85 212.5 2090 1600 162.6 - - 162.6 1600 -
VIII A 3 Rectif. fina 32 0.35 18 0.02 1620 - - - - 1620 1611 1450 24.29 27 1611 18 200 5

32
10. TEMA SPECIALA
Enunt:
Proiectarea unui dispozitiv pentru verificarea bataii radiale.

Bataia radiala:
Se masoara prin diferenta citirilor de la aparatul de masura
Piesa se poate prinde intr-un alezaj sau intre varfuri, in functie de forma ei si de modul cum
a fost prelucrata.

CEAS COMPARATOR CU PRINDERE MAGNETICA

33
Mod de functionare
Ansamblul se fixeaza pe sania portscula sau pe o portiune libera a masinii-unelte prin
intermediul magnetului permanent (1). Cu ajutorul mecanismului (3) se poate urca, cobora sau
culisa ceasul comparator (6).
Poasonul ceasului comparator (7) intra in contact cu suprafata piesei careia i sa doreste
determinarea bataii radiale.

34