REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL CIMIŞLIA
PRIMĂRIA ORAȘULUI CIMIŞLIA
4100, str. Ștefan cel Mare 14, or. Cimișlia, tel./fax: 0241 25739
www.cimislia.md, e-mail: primar@cimislia.md

GALA TINERILOR ORAȘULUI CIMIȘLIA
2017
REGULAMENT

Introducere
Prezentul Regulament stabilește detaliile participării la cea de a treia ediție a evenimentului Gala
Tinerilor a orașului Cimișlia, precum și condițiile și criteriile de eligibilitate pentru înscrierea
candidaturilor la categoriile din cadrul galei de premiere a activității de tineret.
Gala Tinerilor a orașului Cimișlia este organizată de către Primăria orașului Cimișlia în colaborare
cu Casa de Cultura orășenească și va avea loc în data de 30 decembrie 2017, în incita Case de
Cultură a orașului Cimișlia.
Gala din acest an are în centru conceptul: Mai aproape de TINERI!

Scopul general este identificarea și promovarea tinerilor din orașul Cimișlia, cât și a elevilor ce
își fac studiile în gimnaziile/liceele din oraș. Tineri care obțin rezultate școlare și extra curriculare
remarcabile.

Obiectivele cheie:
 Identificarea anuală a unui număr de tineri ce întrunesc criteriile enumerate, prin
intermediul unei selecții în bază de concurs;
 Premierea celor mai buni candidați în cadrul unui eveniment festiv;
 Promovarea reușitelor tinerilor menționați și încurajarea interacțiunii acestora cu
reprezentanți din domeniul academic, social, economic din orașul Cimișlia.

Calendar de desfășurare
 20 decembrie 2017: depunerea dosarelor pentru concurs;
 21 - 26 decembrie 2017: jurizarea dosarelor depuse;
 30 decembrie 2017, ora 17.00: Gala Tinerilor a orașului Cimișlia, - premierea
câștigătorilor pe categoriile anunțate.
Candidaturile depuse după data de 21 decembrie 2017 nu vor intra în competiție.

Secțiunile pentru care se acordă premii în anul 2017:
 Antreprenoriat;
 Voluntariat;
 Sport;
 Muzică \ dans;
 Literatură\ jurnalism;
 Arte vizuale \ arte plastice.

Condiții de participare
Pentru înscriere la concursul ”Gala Tinerilor a orașului Cimișlia”, candidații trebuie să trimită
Curriculum Vitae (CV) și dovezi ( foto, video, audio etc...) ce țin de categoria la care dorește să
aplice, la adresa tineretsport@cimislia.md, sau să lase dosarele în anticamera primăriei or.
Cimișlia, încadrându-se în termenul limită de 20 decembrie 2017, ora 23.59.

Drepturile participanților:
Participanții la Gala Tinerilor au următoarele drepturi:
 Să participe la concurs fără a li se percepe niciun fel de taxe;
 Să își depună candidatura concomitent la mai multe secțiuni, dar poate fi premiat doar
pentru o categorie;
 Să promoveze participarea sa la concursul ”Gala Tinerilor a orașului Cimișlia” și să
menționeze posibilele distincții obținute în mass-media.

Obligațiile participanților:
 Să prezinte dosarul în conformitate cu prevederile prezentului Regulament;
 Să respecte deciziile juriului;
 Să pună la dispoziția juriului, în caz de necesitate, materiale suplimentare care să
detalieze informațiile cu privire la rezultatele obținute și activitățile competiției;
 Să colaboreze cu echipa de organizare în caz de necesitate;
 Să nu utilizeze numele ” Gala Tinerilor a orașului Cimișlia” în context defăimător, care
poate aduce prejudicii imaginii concursului și organizatorilor acestuia.

Criterii de eligibilitate
 La concurs se pot înscrie tinerii cu vârsta cuprinsă între 14-35 de ani;
 În cadrul celei de a treia ediție, juriul va acorda punctaj doar activităților desfășurate în
perioada 2016-2017;
 Nu poate fi premiată aceiași persoană doi ani consecutiv la una și aceiași secțiune;
 Nu sunt eligibile dosarele depuse de persoane sau organizații care au fost implicate în
scandaluri publice și care au încălcat Constituția Republicii Moldova.

Juriul. Procesul și criteriile de jurizare.
Juriul va fi constituit din șapte persoane care fac din domeniile competitive, numite prin dispoziția
primarului.
Procesul de jurizare se va desfășura în perioada 21 - 26 decembrie 2017.
Toate dosarele recepționate vor fi analizate de echipa de organizare, care va preselecta cele mai
bune dosare de la fiecare categorie și le va remite juriului (comisie de evaluare) format din
personalități din domeniu, consilieri locali și organizatori, după care vor desemna câștigătorii.
În cadrul procesului de jurizare se va ține cont de următoarele criterii:
Criterii obligatorii:
 Relevanță;
 Eficacitate;
 Coerență;
 Impact;
 Rezultate deosebite și mențiuni speciale în domeniul pentru care aplică;
 Implicarea extra curriculară pe plan social/economic/cultura și creștere pe plan personal.

Drepturile de autor si date cu caracter personal
Organizatorii își rezervă dreptul de a folosi, în materialele de promovare a Concursului „ Gala
Tinerilor a orașului Cimișlia”, numele participanților, informații din cadrul dosarului depus oficial,
fotografii sau alte materiale adiacente. Astfel, participanții sunt îndemnați să țină cont de acest
aspect la selectarea materialelor depuse în competiție.