Вы находитесь на странице: 1из 6

Jesus, We Enthrone You

Album: Don Moen

Jesus, we enthrone You


We proclaim You are King
Standing here, in the midst of us
We raise You up with our praise
And as we worship build Your throne
And as we worship build Your throne
And as we worship build Your throne
Come Lord Jesus and take Your place
Jesus, we enthrone You
We proclaim You are king
Standing here, in the midst of us
We raise You up with our praise
And as I worship serve Your place
And as I worship serve Your place
And as I worship serve Your place
Come Lord Jesus and take Your place
MAGAPASALAMAT
MAGAPASALAMAT
MAGAPASALAMAT KAMI KANIMO
GINOONG HESUKRISTO PAGKAMAAYO MO
MIANHI KA NING KALIBUTAN ARON KAMI MAY
KALUWASAN
ANGAYAN KA NGA PASIDUNGGAN.
DILI GYUD KABAYRAN
ANG KAAYO MO
DILI KAHITUPNGAN
ANG KAANYAG MO
GINOONG DIOS NGA LABING GAMHANAN LABAW KA
SA TANAN
ANGAYAN KA NGA PASALAMATAN

DAWATA ANG AMONG MGA PAGDAYEG


INGON SA MAHUMOT NGA INSENSO
PAKAYLABA DIHA SA IMONG TRONO
UG MAHIMAYA KA
UG MAHIMAYA KA
SA PAGSIMBA.
Forever
Chris Tomlin
Give thanks to the Lord our God and King,
His love endures forever.
For He is good He is above all things,
His love endures forever.
Sing Praise, Sing Praise.
With a mighty hand and outstretched arm,
His love endures forever.
For the life that's been reborn,
His love endure forever.
Sing Praise, Sing Praise.
Forever God is faithful,
Forever God is strong.
Forever God is with us,
Forever
From the rising to the setting sun,
His love endures forever.
And by the grace of God we will carry on,
His love
DALAYGON KA O DIOS DALAYGON KA
Verse 1

O Dios nia ako nagaduol


Sa imong tiilan nagpaubos
Walay lain nga simbahon ko
Kun dili ikaw lamang gayud

Verse 2
O dios nia ning kinabuhi ko
Ihalad ko kini kanimo
Walay lain nga simbahon ko
Sa kadako sa paghigugma mo

Chorus:
Dalaygon ka o dios dalaygon ka
Ning pagsimba alang kanimo ra
Dalaygon ka o dios dalaygon ka
Ning kinabuhi alagaran ka

Bridge:
Gikan sa kangitngitan gilamdagan mo
ako
Gikan sa kasal anan gipasaylo mo ako
Gikan sa kamatayon gibanhaw mo ako
Aron sa pag alagad kanimo
I Offer My Life
Don Moen

Lord, I offer my life to You


Everything I've been through
Use it for Your glory
Lord I offer my days to You
Lifting my praise to You
As a pleasing sacrifice
Lord I offer You my life
Things in the past
Things in the past
Things yet unseen
Wishes and dreams that are yet to come
true
All of my hopes
And all of my planes
My heart and my hands are lifted to You
Lord, I offer my life to You
Everything I've been through
Use it for Your glory
Lord I offer my days to You
Lifting my praise to You
As a pleasing sacrifice
Lord I