Вы находитесь на странице: 1из 54

TEFAL370_NoticeVitaCuisine_6L_NC00013729_TEAL370_NoticeVitacuisine 01/02/10 14:05 Pa

RU p. 2 - 9

UK p. 10 - 17

PL p. 18 - 25

ET p. 26 - 33

LV p. 34 - 41

LT p. 42 - 49

JPM & Associs marketing-design-communication 02/2010 Ref. NC00013729


TEFAL370_NoticeVitaCuisine_6L_NC00013729_TEAL370_NoticeVitacuisine 01/02/10 14:05 Pa

RU

UK
VITACUIS INE COMPAC T
PL

ET

LV

LT

www.tefal.com
TEFAL370_NoticeVitaCuisine_6L_NC00013729_TEAL370_NoticeVitacuisine 01/02/10 14:05 Pa

4 10

11

5 12 14
13 15
6
16
7
17
8 16b
16a
9 16d
16c
TEFAL370_NoticeVitaCuisine_6L_NC00013729_TEAL370_NoticeVitacuisine 01/02/10 14:05 Pa
TEFAL370_NoticeVitaCuisine_6L_NC00013729_TEAL370_NoticeVitacuisine 01/02/10 14:05 Pa
.

( , ,
, , , .).
, ( ).
,
, ,
.
:
.
, , .
.
( )
,
,
, .
.
.
.
.
.
:
- ;
- , ;
- , .
.
, ,
, .
, :
- ;
- , ,
.
. .
, , ,
, .
, .
, .
.
, ,
,
.
.
,
, :
- , , ,
- ,
- , ,
,
- .

2
TEFAL370_NoticeVitaCuisine_6L_NC00013729_TEAL370_NoticeVitacuisine 01/02/10 14:05 Pa

.
, , , RU
.
,
. ,
, . UK
:
.
.
. , PL
, .
.
. ET
:
,
.
: LV
, ,
, .

LT
!
.
, ,
.

( ).

!
i ,
.
.


1. 12.
2. /
3. 13.
( 1, 2 3) 14. (+)
4. 15. (-)
5. 16. -
6. a.
7. b.
8. c.
9. d.
10. 17. +

11.

3
TEFAL370_NoticeVitaCuisine_6L_NC00013729_TEAL370_NoticeVitacuisine 01/02/10 14:05 Pa
- . 1. .
,
., (1,5 ) - . 2.
- . 3.
. 1 (4),
, 2 3 - . 4.
, 1, 2 3 - . 5.
(8)
. .:
- . 6. +
,
.
+
(. 60 ) - . 7. .
5 (
/).
+ - . 8.

+ - . 7.

,
.

+
+,
.
+ , .
,
- .
. 9.
+
.
+ ,
( ,
..),
+,
- . 9.

4
TEFAL370_NoticeVitaCuisine_6L_NC00013729_TEAL370_NoticeVitacuisine 01/02/10 14:05 Pa

RU
( )
- . 10,
.
.
.
UK
.
,
.
PL

+
. (. 60 ) - . 7.
ET
Prog () - . 14.
,
.
+
LV
. - . 7 ( 15 ,
).
5 ,
.
LT
,
.

..
, -
, ,
- . 11. ,
, .
( ).


, .

- . 12 13.
. .


,
/ ,
- . 15.
, ,
.
1
. /.
.
.
5
TEFAL370_NoticeVitaCuisine_6L_NC00013729_TEAL370_NoticeVitacuisine 01/02/10 14:05 Pa


,
,
, ,
. .

()2
350 20

( )

450 17

2 36

600 24

700 38
1
500 14

10 10

( )450 15
(, ,
, ,
370 18
..)

(, ,
400 15
, ,
..)
(,
600 25
, )

1 20

200 5

100 5

6
TEFAL370_NoticeVitaCuisine_6L_NC00013729_TEAL370_NoticeVitacuisine 01/02/10 14:05 Pa

RU2 55 1 2
(
UK
)

.
600 20 PL

600 17

500 18 ET


500 18

350 22 LV
500 22
1
19
LT

(, 600 22
)
600 12

300 13

300 15
500 35

500 35
500 15
500 45

500 35

- 500 30
300 20

400 20

400 20


.
30 70 20

.
3

7
TEFAL370_NoticeVitaCuisine_6L_NC00013729_TEAL370_NoticeVitacuisine 01/02/10 14:05 Pa


1 2
4 25 ( )


4 15

5 20


.
.
(,
), .
.
,
.
, ,
.
, , , , .
, .

, ,
(, ).
, , .
.
, , ,
. ,
.
. ,
.
, (,
), .

.
.
, , ( 3),
,
. .
. - . 16.
- . 17.

8
TEFAL370_NoticeVitaCuisine_6L_NC00013729_TEFAL370 01/02/10 17:39 Page9

RU
.
.
.
( ). UK
, .
. ,
,
. .
PL

ET


.
LV
. .
, ,
.

. LT
, .
, ,
.8 .
:
.
1
1 ( 150 ) (
)


.
.. .
1
.
1 - . 18.
2 3,
.

- . 19.
9
TEFAL370_NoticeVitaCuisine_6L_NC00013729_TEAL370_NoticeVitacuisine 01/02/10 14:05 Pa
.
( , ,
, , , ).
, ( ).
,
, ,
.
:
.
, , .
.
( )
, , ,
.

, .
, .
.
, .
.
.
:
- ;
- , ;
- , .
.
, , ,
.
, :
- ;
- ,
.
- .
.
, , - ,
.
, .
, .
.
, ,
, .
.
, , ,
.
, .
, ,
.
: , ,
.

10
TEFAL370_NoticeVitaCuisine_6L_NC00013729_TEAL370_NoticeVitacuisine 01/02/10 14:05 Pa

.
, , RU
:
- , ,
;
- ; UK
- , , ;
- .
.
. , PL
, .
, .
. ET
:
,
.
: LV
, ,
, .

LT

. ,
, .
, ,
( ).

!
i ,
.
.


1. 12.
2. 13.
3. 1, 2 3 14.
4. 15.
5. 16.
6. a.
7. b.
8. c.
9. d.
10. 17. vitamin +
11.

11
TEFAL370_NoticeVitaCuisine_6L_NC00013729_TEAL370_NoticeVitacuisine 01/02/10 14:05 Pa, - . 1.
.
, .- , , (1,5 ) - . 2.

- - . 3.
. (4) 1,
, 2 3 ( ) - . 4.
(8) 1, 2 3 ,
- . 5.
. ,
.: ,
' - . 4. +
- , ,
2 .
+
( 60 ) - . 7. .
5 (
) .
vitamin +, '
- . 8.
+ ,
- - . 7.

, .

vitamin +
vitamin +,
.

vitamin +, .
- . 9. .
vitamin + ,
.
vitamin + ,
(,
,
), vitamin +,
12 - . 9.
TEFAL370_NoticeVitaCuisine_6L_NC00013729_TEAL370_NoticeVitacuisine 01/02/10 15:17 Pa

RU
( )
- . 10,
.
. UK
. .

,
. PL

ET
+
- . ( 60 ) - . 7.
Prog - . 14.
, . LV
- . 7
( 15 1 ).
5 , LT
. ,
, .

.. ,
(
, ' ) .
- . 11.
(
).


, .
,
- . 12 i 13.
. .- . 15. ,
.
1 ,
. .
. .

13
TEFAL370_NoticeVitaCuisine_6L_NC00013729_TEAL370_NoticeVitacuisine 01/02/10 14:05 Pa, , ,
, .
.
', 350 20 2

( )
450 17

, 2 36

600 24
, 700 38
1
500 14

10 10

450 15
(,
, , ,
) 370 18
(,
, 400 15
, ,
)
(, , 600 25
)

1 20

200 5

100 5

14
TEFAL370_NoticeVitaCuisine_6L_NC00013729_TEAL370_NoticeVitacuisine 01/02/10 14:05 Pa

RU1 2 (
2 55 ) UK

600 20 .

PL
600 17

500 18

500 18
ET
350 22

500 22
LV
1 19
LT
( 600 22
)
600 12

300 13 ,


300 15

500 35


500 35

500 15
500 45

500 35

- 500 30
300 20

400 20

400 20


30 70 20 .
.
3

15
TEFAL370_NoticeVitaCuisine_6L_NC00013729_TEAL370_NoticeVitacuisine 01/02/10 14:05 Pa

1 2
4 25 ( ).

4 15

5 20


. ,
.

(, , ),
. .
, ,
.
,
, .
,
. ,
.

, ,
(, ).
, ,
, .
.
', , ,
.
, .
.
, ' .
, (,
), .
,
.,
, , .
, , ( 3),
, .
.
. - . 16.
- . 17.
16
TEFAL370_NoticeVitaCuisine_6L_NC00013729_TEAL370_NoticeVitacuisine 01/02/10 14:05 Pa

RU
.
. .
(
). UK
,
. . ,
, ,
.
PL
.

ET

LV
.
. .
LT
, , .
.

, .
, ,
.8 .
.
.
1 .
1 ( 150 ) ,
.
.

.
.. .
1 .
1 - . 18.
2 3,
. ,
- . 19.
17
TEFAL370_NoticeVitaCuisine_6L_NC00013729_TEAL370_NoticeVitacuisine 01/02/10 14:05 Pa

Wane zabezpieczenia
Instrukcja bezpieczestwa
Instrukcj obsugi naley przeczyta i zachowa. Urzdzenie to nie powinno by uruchamiane za
pomoc zewntrznego zegara ani przez oddzielny system zdalnego sterowania. Dla Twojego
bezpieczestwa, urzdzenie to spenia wymogi obowizujcych norm i przepisw (Dyrektywy
Niskonapiciowe, przepisy z zakresu kompatybilnoci elektromagnetycznej, Materiay bdce w
kontakcie ,z ywnoci, normy rodowiskowe...).
Naley sprawdzi, czy napicie w sieci odpowiada napiciu podanemu na urzdzeniu (wycznie
prd zmienny).
Ze wzgldu na rnorodno obowizujcych norm, jeeli urzdzenia uywa si poza krajem
zakupu, powinno zosta sprawdzone w autoryzowanym punkcie serwisowym.
Nie umieszcza urzdzenia w pobliu rda ciepa lub w piekarniku ze wzgldu na ryzyko
powanego uszkodzenia.
Uywa paskiego, stabilnego blatu roboczego, z dala od wody.
Nigdy nie pozostawia wczonego urzdzenia bez nadzoru.
Urzdzenie to nie jest przeznaczone do uytku przez osoby (rwnie dzieci) o osabionej
sprawnoci fizycznej, sensorycznej lub umysowej lub te przez osoby pozbawione odpowiedniego
dowiadczenia lub wiedzy, chyba e znajduj si one pod nadzorem osb odpowiedzialnych za ich
bezpieczestwo lub jeli mog uzyska od nich uprzednio instrukcje dotyczce sposobu
uytkowania tego urzdzenia.
Szczegln uwag naley zwraca na dzieci, aby mie pewno, e nie bawi si one urzdzeniem.
Przechowywa urzdzenie w miejscu niedostpnym dla dzieci.
Nie pozostawia sznura swobodnie zwisajcego ze stou.
Zawsze podcza urzdzenie do uziemionego gniazdka.
Nie uywa przeduacza. Jeli zdecydujecie si Pastwo wzi odpowiedzialno za takie dziaanie,
naley uywa wycznie przeduacza w dobrym stanie, uziemionego oraz odpowiedniego do
mocy uywanego urzdzenia.
Nie odcza urzdzenia od sieci, cignc za sznur.
Nie wolno uywa urzdzenia:
- w razie uszkodzenia jego samego lub sznura,
- gdy urzdzenie zostao upuszczone lub spado na podog lub gdy nie dziaa prawidowo. W
takim przypadku urzdzenie naley przesa do autoryzowanego punktu serwisowego. Nigdy nie
naley samemu naprawia urzdzenia.
Aby unikn zagroe uszkodzony sznur musi by wymieniony w autoryzowanym punkcie
serwisowym lub przez odpowiednio wykwalifikowan osob.
Dotykanie gorcych powierzchni urzdzenia, gorcej wody, pary lub produktw
spoywczych moe spowodowa oparzenia.
Zawsze odcza urzdzenie od sieci:
- bezporednio po uyciu,
- aby je przestawi,
- przed czynnociami mycia lub konserwacji.
Nigdy nie zanurza urzdzenia w caoci w wodzie!
Nie umieszcza urzdzenia w pobliu ciany lub szafy: wytwarzana para moe spowodowa
uszkodzenia.
Nie wolno przestawia urzdzenia, jeeli w rodku znajduj si gorce pyny lub potrawy.
Urzdzenie przeznaczone jest wycznie do zastosowa domowych. W przypadku zastosowa
zawodowych uycie niewaciwe lub niezgodne z instrukcjami zwalnia producenta od
odpowiedzialnoci za szkod i zobowiza gwarancyjnych.
Urzdzenie przeznaczone jest wycznie do uytku domowego.
Nie jest przeznaczone do uytku w nastpujcych sytuacjach, nieobjtych gwarancj:
- Kciki kuchenne dla pracownikw w sklepach, biurach i innych rodowiskach zawodowych,
- Fermy,

18
TEFAL370_NoticeVitaCuisine_6L_NC00013729_TEAL370_NoticeVitacuisine 01/02/10 15:18 Pa

- Uytkowanie przez klientw hoteli, moteli i innych obiektw o charakterze mieszkalnym,


- Obiekty typu pokoje gocinne . RU
Czasy gotowania podane na urzdzeniu s jedynie przyblione czasami gotowania.
Nie dotyka urzdzenia w czasie wytwarzania pary i uywa rkawic ochronnych przy
zdejmowaniu pokrywy, pojemnika na ry i pozostaych pojemnikw.
Jeli jakikolwiek z pojemnikw uleg zniszczeniu, nie naley go ju nigdy wicej uywa. UK
W przypadku jakichkolwiek problemw naley skontaktowa si z autoryzowanym punktem
serwisowym.
Jeli Twoje urzdzenie jest wyposaone w ruchomy kabel: jeli kabel zasilajcy jest uszkodzony,
musi zosta wymieniony na inny kabel lub specjalny zestaw, ktry mona zakupi u producenta lub PL
w punkcie serwisowym.
Jeli Twoje urzdzenie jest wyposaone w nieruchomy kabel: Jeli kabel zasilajcy urzdzenie
jest uszkodzony, ze wzgldw bezpieczestwa musi on zosta wymieniony przez producenta,
autoryzowany serwis lub osob posiadajc podobne, odpowiednie uprawnienia.
ET

Chromy rodowisko LV
Urzdzenie zostao tak zbudowane, aby mogo suy przez wiele lat. Przy wymienianiu go na
nowe, naley pamita o rodowisku naturalnym.
Przed wyrzuceniem urzdzenia naley wyj bateri z timera i odnie urzdzenie do
miejscowego centrum zbirki odpadw, gdzie zostanie ono zutylizowane (zgodnie ze wzorem).
LT

rodowisko przede wszystkim!


i Urzdzenie zbudowane jest z licznych materiaw nadajcych si do powtrnego
wykorzystania lub recyklingu.
Naley odda je do punktu zbirki odpadw, a w przypadku jego braku do autoryzowanego
serwisu, w celu jego przetworzenia.

Opis
1. Przykrywka 11. Uchwyt na kubeczki do gotowania na parze
2. Tace do gotowania 12. Przyciski on/off
3. Koszyki do gotowania na parze, nr 1, 2 i 3 13. Przycisk do programowania
4. Wyjmowana podstawa 14. Przycisk +
5. Zbiornik na soki 15. Przycisk
6. Wskanik wewntrznego poziomu wody 16. Wywietlacz LCD
7. Element grzewczy a. Wskanik gotowania
8. Zbiornik na wod b. Zegar
9. Podstawa zasilajca c. Wskanik niskiego poziomu wody
10. Kubeczki do gotowania na parze z d. Timer
przykrywkami 17. Przycisk vitamin +

19
TEFAL370_NoticeVitaCuisine_6L_NC00013729_TEAL370_NoticeVitacuisine 01/02/10 14:05 Pa

Instrukcja obsugi
Przed pierwszym uyciem
Wyczyci zbiornik na wod wilgotn ciereczk, niepowodujc Nie umieszcza podstawy
zarysowa - fig. 1. zasilajcej w wodzie.
Wyczyci wszystkie odczalne czci ciep wod i pynem do
mycia naczy, wypuka i osuszy.

Napeni zbiornik na wod


Nie wolno stosowa w Wla zimn wod bezporednio do zbiornika do poziomu
zbiorniku na wod adnego maksymalnego (1,5 litra) - fig. 2.
innego pynu, jak tylko czystej Umieci zbiornik na soki na zbiorniku na wod - fig. 3.
wody. Upewni si, e zbiornik Umieci wyjmowan podstaw (4) w koszyku 1 i tace do
na wod (8) jest napeniony do gotowania w koszykach 2 i 3, jeli jest taka potrzeba - fig. 4.
maksimum przed uyciem Umieci koszyki 1, 2 i 3 z podstawami na miejscu, a
urzdzenia. nastpnie przykrywk - fig. 5.
Przy kadym uyciu stosowa wie wod, upewniajc si,
e zbiornik wypeniony jest do maksimum.

Gotowanie
Wybra czas gotowania
Podczy urzdzenie do kontaktu i wczy je: pojawi si sygna Przytrzymanie przycisku +
dwikowy i wizualny - fig. 6. lub umoliwia szybsze
Jeli nie podejmie si dalszych dziaa, ekran wygasza si a zwikszenie lub zmniejszenie
urzdzenie przechodzi w stan oczekiwania po dwch czasu gotowania.
minutach .
Czas gotowania ustawi przyciskami + i (maks. 60 min) - fig. 7.
Po piciu sekundach (lub po krtkim przyciniciu przycisku
on/off) rozpocznie si gotowanie na parze. Przycisk vitamin +
podwietla si i pojawia si symbol gotowania - fig. 8.
W kadym momencie mona przyciskami + i zmieni czas
gotowania - fig. 7.
Podczas gotowania, ukazany czas upywa minutami i, w
przypadku ostatniej minuty, sekundami.

Przycisk vitamin +
Po kilku minutach gotowania Urzdzenie posiada przycisk vitamin + , ograniczajcy
mona rcznie wyczy czas gotowania dla zachowania penego zestawu witamin w
program vitamin + gotowanej ywnoci.
przyciskajc podwietlony Przycisk podwietla si na pocztku gotowania. Umoliwia to
przycisk - fig. 9. szybsze rozpoczcie gotowania dziki wyszej produkcji pary.
Przycisk vitamin + przestaje wieci automatycznie kiedy
ilo pary jest wystarczajca do rozpoczcia gotowania.
Jeli przycisk vitamin + nie jest podwietlony a proces
gotowania zostanie w jaki sposb zaburzony (np. poprzez
dodanie koszyka lub zdjcie przykrywki dla sprawdzenia
postpu gotowania), naley wcisn przycisk vitamin +
20 eby uzupeni utracon par - fig. 9.
TEFAL370_NoticeVitaCuisine_6L_NC00013729_TEAL370_NoticeVitacuisine 01/02/10 14:05 Pa

Podczas gotowania RU
Jeli wywietli si (+ sygna dwikowy) - fig. 10 ostronie Nie dotyka gorcych
zdj koszyki i zbiornik na soki uywajc rkawic kuchennych i powierzchni ani gorcych
dola wody do poziomu maksimum. Urzdzenie bdzie produktw podczas gotowania.
automatycznie kontynuowa proces gotowania. Stosowa rkawice kuchenne. UK
Jeli zbiornik na wod jest pusty,
urzdzenie przestanie go
ogrzewa.
PL
Opnione uruchomienie
Czas opnienia gotowania Czas gotowania ustawi przyciskami + i (maks. 60 min) ET
mona zmieni w kadej chwili. - fig. 7.
Przycisn przycisk Prog - fig. 14. Wywietli si symbol
programowania i zegar .
Wybra czas zakoczenia gotowania - fig. 7 (mona LV
przesuwa czas co 15 min. lub co godzin)
Po piciu sekundach opnione uruchomienie jest
operacyjne i zegar znika . Przez kilka sekund pojawia si LT
sygna dwikowy, wskazujcy, e ustawiono gotowanie.
Po zakoczeniu okresu opnienia, urzdzenie
automatycznie przecza si na tryb gotowania.

Funkcja utrzymywania ciepa


Po zakoczeniu czasu gotowania, dwukrotnie pojawia si Przy uruchomionej funkcji
sygna dwikowy. utrzymywania ciepa, jedyn
Funkcja utrzymywania ciepa uruchamia si automatycznie dostpn opcj jest wyczenie
po zakoczeniu gotowania i wywietla si symbol tej funkcji.
utrzymywania ciepa - fig. 11.
Po zakoczeniu gotowania wywietla si czas, ktry upyn
od wczenia funkcji utrzymywania ciepa.

Wyjmowanie jedzenia
Podczas gotowania, przed Zdj przykrywk trzymajc za rczk.
dotykaniem koszykw, Zdj tace do gotowania i koszyki do gotowania na parze
rczkami i przykrywkami trzymajc za rczki - fig. 12 i 13.
naley zaoy rkawice Poda jedzenie.
kuchenne.

Wyczanie urzdzenia
Jedno przycinicie przycisku :off zatrzymuje funkcj Przy wczonym wskaniku
utrzymywania ciepa - fig. 15. niskiego poziomu wody,
Kolejne przycinicie przecza urzdzenie w czas urzdzenie wycza si po
oczekiwania . dwukrotnym wciniciu
Po godzinie w trybie utrzymywania ciepa, urzdzenie guzika on/off.
automatycznie przecza si na tryb oczekiwania. wiato
wycza si .
Wyczy urzdzenie z kontaktu.
21
TEFAL370_NoticeVitaCuisine_6L_NC00013729_TEAL370_NoticeVitacuisine 01/02/10 14:05 Pa

Tabela dugoci czasu gotowania


Czas gotowania jest podany w przyblieniu i moe zalee od Podczas gotowania, przed
rozmiaru produktw, odlegoci midzy nimi, iloci produktw, dotykaniem koszykw, naley
indywidualnych gustw i napicia w sieci. zaoy rkawice kuchenne.

Miso drb

Czas
Przygotowanie Typ Ilo Zalecenia
gotowania
W caoci Dwie piersi kurczaka w koszyku do
350 g 20 min
Pier kurczaka (bez koci) wiea gotowania na parze
Mae kawaki 450 g 17 min
W caoci,
Paki kurczaka 2 36 min
wiee
Eskalopki z indyka Cienkie 600 g 24 min

Filet wieprzowy wiey 700 g 38 min Poci na plastry o gruboci 1 cm

Stek barani wiey 500 g 14 min

Frankfurterki wiey 10 10 min

Ryby owoce morza


Czas
Przygotowanie Typ Ilo Zalecenia
gotowania
Cienkie filety rybne wiee 450 g 15 min
(dorsz, upacz, fldra,
sola, oso) Zamroone 370 g 18 min

Steki rybne (dorsz, upacz,


wiee 400 g 15 min
fldra, sola, oso)

Tusze rybne (pstrg, pstrg


wiee 600 g 25 min
potokowy, strzpiel)

Mae wiee 1 kg 20 min

Krewetki wiee 200 g 5 min

Przegrzebki wiee 100 g 5 min

22
TEFAL370_NoticeVitaCuisine_6L_NC00013729_TEAL370_NoticeVitacuisine 01/02/10 14:05 Pa

Warzywa RU
Czas
Produkt Typ Ilo Zalecenia
gotowania

Karczochy wiee 2 55 min


W caoci w koszyku do gotowania na UK
parze 1 i 2 (bez tac do gotowania)
Pokrojone na plasterki lub w kostk Mae
Ziemniaki wiee 600 g 20 min
ziemniaki mona gotowa w caoci
Szparagi wiee 600 g 17 min
PL
wiee 500 g 18 min Mae kwiaty
Brokuy ET
Zamroone 500 g 18 min

Seler wiey 350 g 22 min Pokrojony w kostk

Grzyby wiee 500 g 22 min W caoci


LV
Kalafior wiey 1 redni 19 min Mae kwiaty
Kapusta
wiea 600 g 22 min Pokrojona na plasterki
LT
(czerwona, zielona)
Cukinia wiea 600 g 12 min Pokrojona na plasterki

wiey 300 g 13 min Przewrci w poowie czasu gotowania


Szpinak
Zamroony 300 g 15 min

wiea 500 g 35 min


Fasolka
szparagowa
Zamroona 500 g 35 min

Marchew wiea 500 g 15 min W cienkich plasterkach


Kukurydza
wiea 500 g 45 min
w kolbie
Fasola zielona wiea 500 g 35 min W caoci

Por wiey 500 g 30 min Pokrojony na plasterki

Sodka papryka wiea 300 g 20 min Poci w szerokie paski

wiey 400 g 20 min W upinie


Groszek
Zamroony 400 g 20 min

Ry
Czas
Produkt Typ Ilo Zalecenia
gotowania
Na jedn szklank Dobrze przepuka ry przed gotowaniem.
biaego ryu Umieci ry w zimnej wodzie w kubeczku
30 g 70 ml 20 min
dugoziarnistego do gotowania na parze i bez przykrywki.
lub basmati Uy koszyka do gotowania na parze nr 3
23
TEFAL370_NoticeVitaCuisine_6L_NC00013729_TEAL370_NoticeVitacuisine 01/02/10 14:05 Pa

Owoce
Czas
Produkt Typ Ilo Zalecenia
gotowania
W koszyku do gotowania na parze 1 i 2
Gruszki wiee 4 25 min (bez tac do gotowania). Gotowa w
caoci lub przepoowione
Banany wiee 4 15 min W caoci

Jabka wiee 5 20 min wiartki

Porady dotyczce gotowania na parze


Nie umieszcza produktw cinitych w koszykach do gotowania na parze. Pozostawi w
miar moliwoci przestrze dla cyrkulacji pary.
Najlepsze rezultaty osiga si gotujc kawaki ywnoci (np. ziemniaki, warzywa i piersi
kurczaka) o podobnej wielkoci, eby byy gotowe w podobnym czasie. Rozmiar i grubo
produktu wpywa na czas gotowania.
Unika zbyt czstego unoszenia przykrywki podczas gotowania, gdy prowadzi to do strat pary
i wydua czas gotowania.
Jeli przepis wymaga uycia folii, stosowa folie odpowiednie do uytku w kuchenkach
mikrofalowych. Foli stosuje si czsto do zapobiegania powstawania korzucha na potrawach,
np. pudding, budy. Unika stosowania folii, gdy wydua czas gotowania na parze.
Przy wyborze produktw do gotowania na parze, dobiera odpowiedni ich wielko, eby
wpasowa je do koszykw, zwaszcza jeli bd gotowane w caoci, jak np. ryba.
Delikatnego smaku dodadz gotowanym na parze potrawom wiee zioa, patki cytryny lub
pomaraczy, czosnek i cebula. Mona je umieszcza w koszyku do gotowania na parze,
bezporednio pod gotowan potraw lub na niej.
Dobry smak, soczysto i delikatno misa, drobiu i ryb mona uzyska marynujc je przez
kilka godzin przed gotowaniem na parze. Jest to bardzo proste, wystarczy zmiesza wino ze
wieymi zioami lub uy pikantnej mieszanki barbecue lub tandoori.
Zamroone warzywa mona bezporednio gotowa na parze. Wszelkie owoce morza, drb i
miso naley wczeniej cakowicie rozmrozi.
Niektre przepisy z dugim czasem gotowania wymagaj dodawania zimnej wody podczas
gotowania na parze.
Naley uywa rkawic kuchennych obchodzc si z koszykami i kubeczkami do gotowania na
parze podczas gotowania i bezporednio po nim.

Przepisy z zastosowaniem kubeczkw


do gotowania na parze
Przygotowanie przepisu
Mona gotowa potrawy w kubeczku do gotowania na parze, Kubeczki naley zawsze
bazujc na podanych lub wasnych przepisach. Umieci umieszcza na wierzchu
przygotowane produkty w kubeczkach, pamitajc, e niektre koszyka (koszyk nr 3)
potrawy pulchniej podczas gotowania i mog si wtedy bezporednio pod przykrywk.
przelewa. W razie potrzeby, przykry kubeczki przykrywkami.
Umieci kubeczki w uchwycie - fig. 16. Przenie uchwyt za
rczk i umieci w koszyku - fig. 17.

24
TEFAL370_NoticeVitaCuisine_6L_NC00013729_TEAL370_NoticeVitacuisine 01/02/10 14:05 Pa

Zdejmowanie kubeczkw do gotowania na parze RU


Stosowa rkawice kuchenne. Zdj przykrywk trzymajc za
rczk. Zdj kubeczki trzymajc za rczk uchwytu. Wyj
kubeczki z uchwytu i zdj przykrywki (jeli byy stosowane).
Mona w razie potrzeby schodzi kubeczki umieszczajc je w UK
zimnej wodzie. Naley wtedy uy uchwytu. Odczeka a
kubeczki wrc do temperatury pokojowej przed
umieszczeniem ich w lodwce. Podawa potraw w
kubeczkach.
PL

ET
Konserwacja i czyszczenie
Czyszczenie urzdzenia
Wyczy urzdzenie z kontraktu. Nie umieszcza podstawy
LV
Odczeka a cakowicie si schodzi. zasilajcej w wodzie. Nie
Upewni si, czy urzdzenie si schodzio przed stosowa rcych rodkw
oprnieniem zbiornikw na sok i wod.
Wyczyci wszystkie odczalne czci ciep wod i pynem
czystoci. LT
do mycia naczy, wypuka i osuszy.
Oprcz podstawy zasilajcej, wszystkie komponenty mona
umieszcza w zmywarce.

Usuwanie kamienia
Najlepsze rezultaty osiga si usuwajc kamie po kadych 8
uyciach. Procedura:
Zdj zbiornik na sok
Wla do zbiornika na wod litr zimnej wody
Doda szklank (ok. 150 ml) biaego octu (dostpny w
sklepach ze sprztem)
Pozostawi na noc
Przepuka wntrze zbiornika na wod kilka razy ciep
wod.
Nie stosowa innych odkamieniaczy.

Przechowywanie
Przechowywa kubeczki do gotowania na parze i przykrywki Wszystkie czci mona
wewntrz zbiornika na soki. przechowywa wewntrz
Koszyk 1 obrci do gry nogami i umieci na podstawie urzdzenia.
Umieci dwie tace do gotowania na misce 1 - fig. 18.
Umieci misk 2 w misce 3, obie obrci do gry nogami i
umieci na podstawie. Na wierzch pooy uchwyt i
przykrywk - fig. 19.

25
TEFAL370_NoticeVitaCuisine_6L_NC00013729_TEAL370_NoticeVitacuisine 01/02/10 14:05 Pa

Olulised ohutusjuhised
Ohutusjuhised
Lugege kasutusjuhend lbi ning pidage sellest kinni. Hoidke see kindlas kohas alles. Seade ei ole
loodud ttama vlise taimeri vi eraldiseisva kaugjuhtimisssteemi abil.
Teie ohutuse huvides vastab kesolev seade tootmise hetkel jus olevatele eeskirjadele ja
direktiividele (madalpinge direktiiv, elektromagnetiline sobivus, toiduga kokku puutuvate
materjalide eeskirjad, keskkond...).
Jlgige, et vooluvarustuse pinge vastaks seadmel nidatule (vahelduvvool).
Arvestades vga laia hulka erinevaid kehtivaid reegleid, tuleb lasta seade ametlikus
teeninduspunktis le kontrollida, juhul kui seadet kasutatakse selle osturiigist erinevas riigis.
rge asetage seadet kuumusallika lhedusse vi kuuma ahju, kuna seade vib oluliselt
kahjustada saada.
Kasutage seadet tasasel, stabiilsel ja kuumuskindlal tpinnal eemal vimalikest veepritsmetest.
rge jtke seadet kunagi ilma jrelevalveta tle. Hoidke seade laste keulatusest eemal.
Antud seade ei ole meldud prsitud vi viksema fsiliste, sensoorsete vi vaimsete
vimetega vi ilma vajalike kogemuste ja teadmisteta isikute (sh. ka laste) poolt kasutamiseks
vlja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik on juhendanud neid seadme
kasutamise osas vi jlgib nende tegevust.
Lastel tuleb silm peal hoida, et nad seadmega ei mngiks.
rge jtke juhet rippuma.
hendage seadme toitepistik alati maandatud pistikupesasse.
rge kasutage pikendusjuhet. Kui te vtate nii tehes endale vastutuse, siis kasutage ainult
pikendusjuhet, mis on heas seisukorras, omab maandatud pistikut ning on sobiv seadme
vimsust arvestades.
rge tmmake toitepistikut pesast vlja toitejuhtmest tmmates.
rge kasutage seadet juhul kui:
- seadme toitejuhe on vigastatud.
- seade on kukkunud vi sellel on nhtavad kahjustused vi kui seade ei tta korralikult.
Sellistel puhkudel tuleb seade saata ametlikku Teeninduskeskusesse. rge vtke seadet
iseseisvalt lahti.
Kui seadme toitejuhe on kahjustunud peab selle vimalike ohtude vltimiseks vahetama vlja
seadme tootja, selle ametlik teeninduskeskus vi samavrse kvalifikatsiooniga isik.
Seadme kuumade pindade puudutamine, kuum vesi, kuum aur vi kuum toit vivad
tekitada pletusi.
Eraldage seade alati vooluvrgust.
- kohe peale kasutamist,
- seadme teisaldamisel,
- enne iga puhastamist vi hooldamist.
rge pange seadet kunagi vette!
rge asetage seadet seina vi kapi lhedale: seadmest tekkiv aur vib phjustada kahjustusi.
rge liigutage seadet, kui see on tis vedelikke vi kuumi toiduaineid.
Antud seade on meldud ainult koduses majapidamises kasutamiseks. Seadme kasutamisel
rilistel eesmrkidel, mittesihiprasel kasutamisel vi juhistest kinni mitte pidamisel ei
aktsepteeri tootja mingit vastutust ning garantii kaotab kehtivuse.
Seade ei ole meldud kasutamiseks jrgmistes rakendustes ning garantii ei rakendu jrgmistel
asjaoludel:
- kaupluste, kontorite ja teiste truumide kgipiirkonnad;
- talumajad;
- hotellide, motellide ja teiste eluruumide tpi keskkondade klientidele;
- bimise-ja-hommikusgi tpi keskkonnad.
Toodud valmistamisajad on indikatiivsed.
rge puudutage seadet, kui see parajasti aurutab ning kasutage kaane ning aurukorvide
eemaldamisel ahjukindaid.
26
TEFAL370_NoticeVitaCuisine_6L_NC00013729_TEAL370_NoticeVitacuisine 01/02/10 14:05 Pa

Kui ks aurutusnudest on kahjustatud, siis rge kasutage seda enam.


Kui teie seade on varustatud teisaldatava toitejuhtmega: kui toitejuhe on vigastada saanud RU
peab selle asendama spetsiaalse toitejuhtmega, millise te saate Tefali ametlikult
teeninduskeskuselt.
Kui teie seade on varustatud fikseeritud toitejuhtmega: Kui seadme toitejuhe on
kahjustunud peab selle vimalike ohtude vltimiseks vahetama vlja Tefali ametlik UK
teeninduskeskus vi samavrse kvalifikatsiooniga isik.

Kaitske keskkonda PL
Teie seade on loodud ttama paljudeks aastateks. Kui te aga otsustate selle vlja vahetada, siis
rge unustage mtlemast, kuidas ka teie saate keskkonna kaitsmisele kaasa aidata.
Enne oma seadmest vabanemist tuleb taimerist patareid vlja vtta ning see kohalikku ET
olmejtmete kogumispunkti toimetada (vastavalt mudelile).

LV
Keskkonnakaitse esimeses jrjekorras!
i Teie seade sisaldab palju vrtuslikke materjale, mida on vimalik taaskasutada vi mber LT
tdelda.
Jtke seade kohalikku olmejtmete mberttlemispunkti.

Kirjeldus
1. Kaas 12. Sisse/vlja puutelliti
2. Valmistamisalused 13. Programmi puutelliti
3. Aurukorvid nummerdatud 1, 2 ja 3 14. + Puutelliti
4. Eemaldatav alus 15. - Puutelliti
5. Mahlakoguja 16. LCD ekraan
6. Sisemise veetaseme indikaator a. Kpsetamistaseme indikaator
7. Kuumutuselement b. Kell
8. Veepaak c. Madala veetaseme indikaator
9. Vooluvarustuse alus d. Taimer
10. Aurutamisnud ja kaaned 17. vitamin + puutelliti
11. Aurutamisnude hoidja

27
TEFAL370_NoticeVitaCuisine_6L_NC00013729_TEAL370_NoticeVitacuisine 01/02/10 14:05 Pa

Kasutamisjuhend
Enne esimest kasutamist
Puhastage veepaak niiske ja mitte abrasiivse vammiga - fig. 1. rge pange vooluvarustuse
Peske kik ra vetavad detailid sooja vee ja vedela alust vee sisse.
pesuvahendiga, loputage ja kuivatage.

Veepaagi titmine
rge kasutage veepaagis Valage veepaaki klma vett kuni maksimumtasemeni
maitseaineid, rte vi mingeid (1,5 liitrit) - fig. 2.
teisi vedelikke peale vee. Asetage mahlakoguja veepaagile - fig. 3.
Veenduge, et veepaak (8) oleks Asetage eemaldatav alus (4) korvi 1 ning vastavalt
enne aurutaja kasutamist kuni vajadusele kpsetusalused korvidesse 2 ja 3 - fig. 4.
maksimumtasemeni veega Asetage korvid 1, 2 ja 3 koos nende alustega oma kohale
tidetud. ning asetage seejrel kohale kaas - fig. 5.
Kasutage iga kasutamise ajal vrsket vett ning kontrollige, et
veepaak oleks kuni maksimumtasemeni tidetud.

Kpsetamine
Valige kpsetusaeg
hendage aurutaja vooluvrku ning llitage sisse: kostub Pikk vajutamine + vi
helisignaal ning ekraanile kuvatakse - fig. 6. puutellitile vimaldab teil
Kui midagi edasi ei tehta, siis ekraan kustub ning aurutaja valmistamisaega kiiremini
llitub 2 minuti mdudes ootereiimi . suurendada vi vhendada.
Valige + ja puutellititega valmistamisaeg (kuni 60 minutit) - fig. 7.
5 sekundit hiljem (vi korraks sisse/vlja puutellitile vajutades)
algab aurutamine. vitamin + puutepadi sttib plema ning
kuvatakse valmistamissmbol - fig. 8.
Peale toiduvalmistamise algust on teil igal ajal vimalik + vi
puutellitile vajutades valmistamisaega muuta - fig. 7.
Valmistamise ajal vheneb nidatav aeg minutite haaval ning
viimase minuti jooksul juba sekundite haaval.

vitamin + puutelliti kasutamine


Mne minuti toiduvalmistamise Teie auruti on varustatud vitamin + puutellitiga, mis
jrel saate te valgustatud vhendab valmistamisaega ning silitab toidu kogu
puutellitile vajutades vitamiinisisalduse.
vitamin + programmi Valmistamise alates sttib puutelliti valgustus plema.
peatada - fig. 9. Suurem kogus vljutatavat auru vimaldab toidu kiiremat
valmistamist.
vitamin + puutelliti kustub automaatselt toidu
valmistamiseks piisava aurukoguse saavutamisel.
Kui vitamin + puutelliti ei ole plema sttinud ning te
sekkute valmistamisprotsessi (niteks lisate korvi, vtate
toidu kontrollimiseks ra kaane vms.), siis vajutage kaotatud
auru taastamiseks uuesti vitamin + llitile - fig. 9.
28
TEFAL370_NoticeVitaCuisine_6L_NC00013729_TEAL370_NoticeVitacuisine 01/02/10 14:05 Pa

Valmistamise ajal RU
Kui kuvatakse (ning kostub alarm) - fig. 10 vtke rge puudutage
ahjukindaid kasutades ra korvid ja mahlakoguja ning lisage valmistamisprotsessi ajal kuumi
vett kuni maksimumtaseme saavutamiseni. Aurutja jtkab pindu vi kuuma toitu. Kasutage
automaatselt valmistamisprotsessi. ahjukindaid. UK
Kui veepaak on thi, lpetab
aurutaja kuumutamise.
PL
Viitkivitus
Viitkivitust on vimalik igal Valige + ja puutellititega valmistamisaeg (kuni 60 minutit)
ajal muuta. - fig. 7. ET
Vajutage Prog puutellitit - fig. 14. Kuvatakse
programmi smbol ning kell hakkab vilkuma.
Valige aeg, millal valmistamine peab lppema - fig. 7
(suureneb 15 minuti ning seejrel tunniste sammude kaupa). LV
5 sekundit hiljem on viitkivitus kasutamisvalmis ning
kellasmbol kustub. Mne sekundi vltel kostub
helisignaal nidates, et valmistamine on seadistatud. LT
Viitkivituse lppedes llitub aurutaja automaatselt
valmistamisreiimi.

Soojana hoidmise funktsioon


Valmistamisaja lpul kostub kaks piiksu. Soojana hoidmise funktsiooni
Soojana hoidmise funktsioon kivitub automaatselt ttamise ajal ei ole kski teine
toiduvalmistamise protsessi lpus ning ekraanile kuvatakse toiming kasutatav peale
soojana hoidmise smbol - fig. 11. vastavalt vajadusele vlja
Kuvatakse mdunud soojana hoidmise aeg (alates llitamise.
valmistamise lpust).

Toidu ra vtmine
Kasutage korvide, kepidemete Eemaldage kepidet kasutades kaas
ja kaane ksitlemisel Eemaldage kepidemeid kasutades valmistamisalused ja
ahjukindaid. aurutamiskorvid - fig. 12 ja 13.
Serveerige toit.

Aurutaja seiskamiseks
ks vajutus sisse/vlja puutellitile peatab soojana hoidmise Kui te soovite aurutaja vlja
funktsiooni - fig. 15. llitada ajal kui madala
Teine vajutus viib aurutaja ooteseisundisse . veetaseme indikaator pleb,
1 tunni soojana hoidmise jrel lheb aurutaja automaatselt siis peate te vajutama kaks
ootereiimi. Lamp kustub. korda sisse/vlja puutellitile.
Eraldage aurutaja vooluvrgust.

29
TEFAL370_NoticeVitaCuisine_6L_NC00013729_TEAL370_NoticeVitacuisine 01/02/10 14:05 Pa

Valmistamisaegade tabel
Toodud valmistamisajad on ligilhedased ning vivad erineda Kasutage valmistamise ajal
sltuvalt toidu suurusest, toidu vahelisest ruumist, toidu korvide ksitlemisel
kogusest, maitse eelistustest ning elektripingest. ahjukindaid.

Liha - linnuliha
Valmistamis-
Valmistatav toit Tp Kogus Soovitused
aeg
Vrske
350 g 20 min 2 kana rinnatkki aurukorvis
Terve
Kana rinnatkk (kondita)
Vikesed
450 g 17 min
tkid
Vikesed
Kanakoivad 2 36 min
tkid
Kalkuni eskalopp huke 600 g 24 min

Sealihafilee Vrske 700 g 38 min Ligake 1 cm paksune viil

Lambasteik Vrske 500 g 14 min

Frankfurterid Vrske 10 10 min

Kala - karploomad
Valmistamis-
Valmistatav toit Tp Kogus Soovitused
aeg
hukesed kalafileed Vrske 450 g 15 min
(tursk, lest, merikeel,
lhe...) Klmutatud 370 g 18 min

Kala steigid (tursk, lest,


Vrske 400 g 15 min
merikeel, lhe...)

Terve kala (forell, lhe,


Vrske 600 g 25 min
meriahven)

Rannakarbid Vrske 1 kg 20 min

Krevetid Vrske 200 g 5 min

Kammkarbid Vrske 100 g 5 min

30
TEFAL370_NoticeVitaCuisine_6L_NC00013729_TEAL370_NoticeVitacuisine 01/02/10 14:05 Pa

Kgiviljad RU
Valmistamis
Toit Tp Kogus Soovitused
-aeg

Artiokk Vrske 2 55 min


Tervena aurukorvis 1 ja 2 (ilma UK
kpsetusalusteta)
Viilud vi kuubikud Vikeseid vrskeid
Kartulid Vrske 600 g 20 min
kartuleid vib valmistada tervetena
Spargel Vrske 600 g 17 min
PL
Vrske 500 g 18 min Vikesed ied
Brokkoli ET
Klmutatud 500 g 18 min

Juurseller Vrske 350 g 22 min Kuubikud

Seened Vrske 500 g 22 min Terved


LV
Lillkapsas Vrske 1 keskmine 19 min Vikesed ied
Kapsas
Vrske 600 g 22 min Viilutatud
LT
(punane-roheline)
Suvikrvits Vrske 600 g 12 min Viilutatud

Vrske 300 g 13 min Keerake poole valmistusaja mdudes


Spinat
Klmutatud 300 g 15 min

Vrske 500 g 35 min


Vikesed
rohelised oad
Klmutatud 500 g 35 min

Porgandid Vrske 500 g 15 min Peeneks viilutatud

Maisitlvik Vrske 500 g 45 min

Rohelised oad Vrske 500 g 35 min Terved

Porrulauk Vrske 500 g 30 min Viilutatud

Magus pipar Vrske 300 g 20 min Ligatud laiadeks ribadeks

Vrske 400 g 20 min Kaunadega


Herned
Klmutatud 400 g 20 min

Riis
Valmistamis
Toit Tp Kogus Soovitused
-aeg
Peske riis enne valmistamist hoolikalt ra.
he tassi valge
Asetage riis ja klm vesi aurutamisnusse,
pikateralise vi 30 g 70 ml 20 min
kuid rge kaant peale pange.
basmati riisi kohta
Kasutage aurukorvi nr. 3

31
TEFAL370_NoticeVitaCuisine_6L_NC00013729_TEAL370_NoticeVitacuisine 01/02/10 14:05 Pa

Puuviljad
Valmistamis
Toit Tp Kogus Soovitused
-aeg
Aurukorvis 1 ja 2 (ilma
Pirnid Vrske 4 25 min kpsetusalusteta). Aurutage tervena vi
poolitatuna
Banaanid Vrske 4 15 min Terved

unad Vrske 5 20 min Veeranditeks ligatud

Npunited ja tehnikad aurutamisel


rge pange toitu aurukorvidesse liiga tihedalt. Jtke vahele ruumi, et aur vimalikult hsti ringi
saaks liikuda.
Parimate tulemuste saavutamiseks kasutage enam vhem hesuguse suurusega tkke (niteks
kartulid, kgiviljad ja kanafilee) nii, et need sama aja jooksul valmis saaks. Toidu paksus ja
suurus mjutavad valmistamisaega.
Vltige liiga sageli kaane tstmist, et toidu valmimiskiku kontrollida, kuna selle tulemusena
lheb auru kaotsi ning valmistamisaeg muutub pikemaks.
Kui retseptid nevad ette kattekilede kasutamist, siis kasutage alati mikrolaineahjudes
kasutamiseks sobivat universaalset kilet. Kilet kasutatakse sageli kondensaadi tekkimise ning
rnade toitude, nagu niteks munaroad, riknemise vltimiseks. Vltige fooliumi kasutamist kuna
see kipub aurutamisaega pikendama.
Aurutamiseks toitu valides valige sobiva suurusega toit, mis aurutamiskorvi ra mahuks, seda
eriti kui valmistataks tervet toitu, niteks kala.
Aurutatud toidule saab vrskeid rte, sidruni- vi apelsiniviile, kslauku vi sibulat lisades anda
peeneid maitsenansse. Lisandeid vib panna kas aurukorvis otse toidu alla vi toidu peale.
Lihale, linnulihale ja kalale isuratava maitse andmiseks ning liha mahlasena ja rnana
hoidmiseks marineerige liha mne tunni vltel enne aurutamist. Marinaadiks vib olla midagi nii
lihtsat nagu veini ja vrskete rtide segu, vi siis vite kasutada ka vrtsikat barbecue vi
tandoori segu.
Klmutatud kgivilju vib aurutada klmunud olekus. Kik koorikloomad, linnuliha ja liha
peavad olema enne aurutamist tielikult les sulatatud.
Osade, vga kaua kestvate retseptide puhul, on teil vaja aurutamise ajal klma vett juurde lisada.
Valmistamise ajal vi jrel korve vi aurutamisnusid ksitledes kandke alati ahjukindaid.

Aurutamisnu retseptid
Aurutamisnu retseptide valmistamine
Vite valmistada aurutamisnudes ka aurutaja kokaraamatust Nud tuleb panna alati
saadud retsepte vi siis teie pris enda retsepte. Asetage lemisse korvi (korv nr. 3) otse
valmistatud segud nudesse, jlgige, et te nusid le ei tidaks, kaane alla.
kuna mned toidud vivad valmistamise kigus kerkida. Katke
nud vajaduse korral kaantega kinni. Asetage neli nud
hoidjasse - fig. 16. Vtke hoidja kepidemest kinni ning asetage
korvi - fig. 17.

32
TEFAL370_NoticeVitaCuisine_6L_NC00013729_TEAL370_NoticeVitacuisine 01/02/10 14:05 Pa

Aurunude vlja vtmine RU


Kasutage ahjukindaid. Eemaldage kepidet kasutades kaas.
Vtke tassid hoidja kepidemest hoides vlja. Vtke nud
hoidjast vlja ning vtke kaaned pealt (kui retseptis
kasutatakse kaasi). Vajaduse korral saate te nusid klma vette UK
asetades maha jahutada. Kasutage selle tegemiseks hoidjat.
Oodake kuni tassid on toatemperatuurile jahtunud enne, kui
need klmikusse asetate. Serveerige retsepte nude seest.
PL

Hooldamine ja puhastamine ET
Aurutaja puhastamine
Eraldage aurutaja kasutamise jrel vooluvrgust. rge pange vooluvarustuse
Laske seadmel enne puhastamist tielikult maha jahtuda. alust vee sisse. rge kasutage LV
Veenduge, et aurutaja on enne mahlakoguja ja veepaagi abrasiivseid puhastamistooteid.
thjendamist tielikult maha jahtunud.
Peske kik ra vetavad detailid sooja vee ja vedela
pesuvahendiga, loputage ja kuivatage.
LT
Kik seadme osad, vlja arvatud vooluvarustuse alus, on
nudepesumasinas pestavad.

Aurutaja puhastamine katlakivist


Parimate tulemuste saamiseks puhastage aurutajat iga 8
kasutamiskorra jrel.
Selle tegemiseks:
Eemaldage mahlakoguja
Valage veepaaki 1 liiter klma vett
Lisage 1 klaas (umbes 150 ml) valget dikat (saadaval
majapidamiskauplustest)
Jtke heks ks mjuma.
Loputage veepaagi sisemus mitu korda sooja veega puhtaks.
rge kasutage teisi katlakivieemalduse vahendeid.

Hoidmine
Hoidke aurutamisnusid koos kaantega mahlakoguja sees. Kiki detaile vib hoida
Prake korv 1 alusel tagurpidi asendisse aurutaja sees.
Asetage kaks valmistamisalust 1 nu peale - fig. 18.
Asetage nu 2 nu 3 sisse, seejrel prake mlemad
tagurpidi ning asetage nad aluse peale. Asetage nuhoidja
kige peale ning katke seejrel kaanega - fig. 19.

33
TEFAL370_NoticeVitaCuisine_6L_NC00013729_TEAL370_NoticeVitacuisine 01/02/10 14:05 Pa

Svargi brdinjumi
Drobas nordes
Izlasiet un sekojiet lietoanas instrukcijm. Uzglabjiet ts dro viet. iekrta nav paredzta
izmantoanai ar rju taimeri vai atseviu tlvadbas sistmu.
Lai garanttu jsu drobu, iekrta atbilst drobas noteikumiem un direktvm, kas ir spk
raoanas brd (Zemsprieguma direktva, Elektromagntisk savietojamba, Noteikumi par
materiliem, kas saskaras ar prtiku, vides noteikumi u.c.)
Prliecinieties, ka elektrbas padeves spriegums atbilst spriegumam, kas ir nordts uz
iekrtas(maistrva).
emot vr dados standartus, kas ir spk dads valsts, ja iekrta tiek lietota valst,
kas atiras no valsts, kur t tika nopirkta, ldziet, lai t tiktu prbaudta apstiprint servisa centr.
Nenovietojiet iekrtu siltuma avota tuvum vai karst krsn tas var izraist nopietnus bojjumus.
Izmantojiet ldzenu, stabilu, siltumizturgu darba virsmu, kur iekrtu neapdraud dens aksti.
Neatstjiet ieslgtu iekrtu bez uzraudzbas. Novietojiet to brniem nepieejam viet.
iekrta nav paredzta, lai to lietotu personas (tostarp brni) ar pazemintm mau vai
gargajm spjm vai ar ievrojumu pieredzes un zinanu trkumu, ja vien persona, kas ir
atbildga par o personu drobu, nav ts apmcjusi s iekrtas izmantoan.
Prliecinieties, ka brni nespljas ar o iekrtu.
Neatstjiet elektrbas vadu karjamies.
Iekrta jpiesldz kontaktligzdai ar zemjumu.
Neizmantojiet pagarintju. Ja js uzematies atbildbu par pagarintja lietoanu, izmantojiet tikai
pagarintju, kas ir lab stvokl, kam ir zemta kontaktligzda un kas ir piemrots iekrtas jaudai.
Neizraujiet iekrtas elektrbas spraudni, velkot aiz vada.
Neizmantojiet iekrtu, ja:
- iekrta vai ts elektrbas vads ir bojts,
- iekrta ir nokritusi zem vai ar tai ir redzami bojjumi, vai ar t nepareizi darbojas.
Mintajos gadjumos iekrta ir jnosta pilnvarotam Servisa centram. Neminiet pats demontt
iekrtu.
Ja elektrbas vads ir bojts, lai izvairtos no riska, tas ir jnomaina raotjam, pilnvarotam Servisa
centram vai citai kvalifictai personai.
Pieskaroties iekrtas sakarsuajm virsmm, karstam denim, tvaikiem vai prtikai, var rasties
apdegumi.
Vienmr izraujiet iekrtas kontaktspraudni:
- nekavjoties pc lietoanas,
- kad iekrta tiek prvietota,
- pirms jebkdiem tranas vai apkopes darbiem.
Nekd gadjum neiegremdjiet iekrtu den !
Nenovietojiet iekrtu sienas vai skapja tuvum: iekrtas izdaltie tvaiki var izraist bojjumus.
Neprvietojiet iekrtu, ja t ir pilna ar idrumu vai karstu prtiku.
iekrta ir paredzta lietoanai tikai mjsaimniecb. Profesionlas izmantoanas gadjum,
nepareizas lietoanas gadjum vai instrukciju neievroanas gadjum raotjs neuzemas
atbildbu un garantija nav spk.
Iekrta nav paredzta lietoanai diem gadjumiem, un garantija attiecb uz du izmantoanu
nav spk:
- personla virtuves zonas veikalos, birojos un cits darba vids;
- zemnieku saimniecbu ks;
- hoteu, moteu un citu izmitinanas iestu klientiem;
- bed and breakfast (gulta un brokastis) tipa iestds.
Nordtie gatavoanas laiki ir orientjoi.
Nepieskarieties iekrtai, kamr t izdala tvaikus, un izmantojiet cimdus, lai noemtu vciu un
tvaika nodaljumus.
Ja kda no tvaika tasm ir bojta, neizmantojiet to.

34
TEFAL370_NoticeVitaCuisine_6L_NC00013729_TEAL370_NoticeVitacuisine 01/02/10 14:05 Pa

Jebkdu problmu vai jautjumu gadjum, ldzu, sazinieties ar msu Klientu apkalpoanas
dienestu vai apmekljiet msu interneta vietni: RU
Paldzbas telefona lnija: Lielbritnija 0845 602 1454 www.tefal.co.uk
rija (01) 677 4003
Austrlija 02 9748 7944 www.tefal.com.au
Jaunzlande 0800 700711 www.tefal.co.nz UK
Ja jsu iekrta ir aprkota ar demontjamu elektrbas vadu: ja elektrbas vads ir bojts, tas ir
jnomaina ar pau vadu vai iekrtu, kas ir pieejama Tefal pilnvarot servisa centr.
Ja jsu iekrta ir aprkota ar fikstu elektrbas vadu: ja elektrbas vads ir bojts, tas ir
jnomaina Tefal pilnvarot servisa centr vai ar nomaia ir jveic citai kvalifictai personai, lai PL
izvairtos no jebkda.

Aizsargjiet vidi ET
Iekrta ir paredzta ilggadgam darbam. Tomr, ja vlaties to nomaint, atcerieties par to, k
varat paldzt aizsargt vidi.
Pirms iekrtas utilizanas izemiet akumulatoru no taimera un izmetiet to vietj sadzves LV
atkritumu savkanas centr (atkarb no modea).

LT

Vide pirmaj viet!


i Jsu iekrta satur vrtgus materilus, kas var tikt prstrdti vai izmantoti.
Atstjiet iekrtu vietj sadzves atkritumu savkanas centr.

Apraksts
1. Vks 12. Ieslganas/izslganas tausti
2. Tvaicanas papltes 13. Programmas tausti
3. Tvaicanas nodaljumi numurti 1, 2 un 3 14. + Tausti
4. Noemama pamatne 15. Tausti
5. Sulu savcjs 16. LCD ekrns
6. Iekj dens lmea indikators a. Tvaicanas lmea indikators
7. Sildelements b. Pulkstenis
8. dens tvertne c. Zema dens lmea indikators
9. Elektrbas padeves pamatne d. Taimeris
10. Tvaicanas tases un vcii 17. vitamin + tausti
11. Tvaicanas tau turtjs

35
TEFAL370_NoticeVitaCuisine_6L_NC00013729_TEAL370_NoticeVitacuisine 01/02/10 14:05 Pa

Lietoanas instrukcijas
Pirms pirms lietoanas
Iztriet dens tvertni ar mitru, neabrazvu skli - fig. 1. Neiegremdjiet elektrbas
Nomazgjiet visas demontjams detaas, izmantojot siltu padeves pamatni den.
deni un idru mazganas ldzekli, noskalojiet un izvjiet.

dens tvertnes piepildana


Neizmantojiet dens tvertn Ielejiet aukstu deni tiei dens tvertn ldz maksimlajam
garvielas, zles vai jebkdu lmenim (1,5 litri) - fig. 2.
citu idrumu, kas nav dens. Novietojiet sulu savcju uz dens tvertnes - fig. 3.
Prliecinieties, ka dens tvertne Novietojiet noemamo pamatni (4) nodaljum 1 un tvaicanas
(8) ir piepildta ar deni ldz papltes nodaljumos 2 un 3, ja nepiecieams - fig. 4.
maksimlajam lmenim, pirms Novietojiet nodaljumus 1, 2 un 3 ar attiecgajm pamatnm
katla izmantoanas. to viets un tad uzlieciet vku - fig. 5.
Katr lietoanas reiz izmantojiet svaigu deni un
prliecinieties, ka dens tvertne ir piepildta ldz
maksimlajam lmenim.

Tvaicana
Izvlieties tvaicanas laiku
Piesldziet tvaicanas katlu elektrbai un iesldziet to: Ilgi nospieot + vai
noskan skaas signls un tiek rdts - fig. 6. taustiu, js varat trk
Ja netiek veiktas citas darbbas, ekrns izdziest un katls palielint vai samazint
prsldzas uz gaidlaika remu pc 2 mintm . tvaicanas laiku.
Iestatiet tvaicanas laiku, izmantojot + un taustius (maks.
60 min) - fig. 7.
Pc 5 sek. (vai pc tam, kad tiek tri nospiests
ieslganas/izslganas tausti), skas tvaika tvaicanas
process. Iedegas tausti vitamin + un tiek pardts
tvaicanas simbols - fig. 8.
Pc vrans skuma js varat jebkur brd maint tvaicanas
laiku, nospieot taustiu + vai - fig. 7.
Tvaicanas laik rdtais atlikuais laiks samazins pa mintm
un pdj mint - pa sekundm.

vitamin + taustia izmantoana


Pc tam, kad tvaicana Jsu tvaicanas katls ir aprkots ar vitamin + taustiu, kas
ir daas mintes veikta, samazina tvaicanas laiku un saglab pilnu vitamnu saturu.
js varat manuli apturt Tausti iedegas, kad tiek skta tvaicana. Tas auj trk
vitamin + programmu, uzskt tvaicanas procesu, pateicoties intensvkai tvaika
piespieot izgaismoto raoanai.
taustiu - fig. 9. vitamin + tausti automtiski izdziest, kad tvaika
daudzums ir pietiekams tvaicanas procesam.
Ja vitamin + tausti nav izgaismots un js iejaucaties
tvaicanas proces (piem., ievietojat nodaljumu, noemat
vku, lai prbaudtu tvaicanas gaitu, u.c.), piespiediet
vitamin + taustiu, lai atjaunotu pazaudto tvaika
36 daudzumu - fig. 9.
TEFAL370_NoticeVitaCuisine_6L_NC00013729_TEAL370_NoticeVitacuisine 01/02/10 14:05 Pa

Tvaicanas laik RU
Ja tiek rdts (k ar izskan skaas signls) - fig. 10 , Tvaicanas laik nepieskarieties
uzmangi noemiet nodaljumus un sulu savcju, izmantojot karstm virsmm vai karstai
plts cimdus, pievienojiet deni ldz maksimlajam lmenim. prtikai. Izmantojiet plts cimdus.
Tvaicanas katls automtiski turpins tvaicanas procesu. Ja dens tvertne ir tuka, UK
tvaicanas katls prtrauc
karsanu.
PL
Taimera starts
Taimera starta laiks var tikt Iestatiet vranas laiku, izmantojot + un taustius
maints jebkur brd. (maks. 60) - fig. 7. ET
Nospiediet Prog taustiu - fig. 14. Tiek pardts
programmanas simbols un mirgo pulkstea attls .
Iestatiet laiku, kad tvaicana ir jbeidz - fig. 7 (palielins ar
15 min. soli, tad ar stundas soli). LV
Pc 5 sek. taimera starts ir iestatts un pulkstea attls izzd
. Tad daas sekundes izskan skaas signls, nordot, ka
tvaicana ir iestatta. LT
Taimera perioda beigs tvaicanas katls automtiski priet
uz tvaicanas remu.

Siltuma saglabanas funkcija


Tvaicanas laika beigs divreiz izskan skaas signls. Kamr siltuma saglabanas
Siltuma saglabanas funkcija automtiski skas tvaicanas funkcija darbojas, nav
procesa beigs, un tiek rdts siltuma saglabanas simbols iespjams veikt citas darbbas,
- fig. 11. izemot apturanu, kad
Tiek rdts pagjuais siltuma saglabanas laiks (kop nepiecieams.
tvaicanas beigm).

Prtikas izemana
Rkojoties ar nodaljumiem, Noemiet vku, izmantojot rokturi.
rokturi un vku, izmantojiet Izemiet tvaicanas papltes un tvaika nodaljumus,
plts cimdus. izmantojot rokturus - fig. 12 un 13.
Servjiet dienu.

Lai apturtu katla darbbu


Vienreiz piespieot ieslganas/izslganas taustiu, tiek Ja vlaties izslgt tvaicanas
apturta siltuma saglabanas funkcija - fig. 15. katlu, kamr ir ieslgts zema
Otrreiz nospieot taustiu, tvaicanas katls priet gaidlaika dens lmea indikators,
rem . divreiz piespiediet
Pc 1 stundas tvaicanas katls prsldzas gaidlaika rem. ieslganas/izslganas
Gaisma izdziest . taustiu.
Izraujiet katla kontaktspraudni.

37
TEFAL370_NoticeVitaCuisine_6L_NC00013729_TEAL370_NoticeVitacuisine 01/02/10 14:05 Pa

Tvaicanas laiku tabula


Tvaicanas laiki ir orientjoi un var mainties atkarb no Tvaicanas laik rkojoties ar
diena izmra, atstarpm starp dienu, diena daudzuma, nodaljumiem, izmantojiet plts
individulm vlmm un tkla spriegumam. cimdus.

Gaa putnu gaa


Gatavoanas Tvaicanas
Tips Daudzums Ieteikumi
veids laiks
Svaiga 2 vistas krtias tvaicanas
350 g 20 min
Vistas krtia Vesela nodaljum
(bez kauliem) Nelieli
450 g 17 min
gabali
Svaigi
Vistas stilbii 2 36 min
Veseli
Ttara fileja Plna 600 g 24 min

Ckas fileja Svaiga 700 g 38 min Sagriezti 1 cm biezuma ls

Jra bifteks Svaigs 500 g 14 min

Csii Svaigi 10 10 min

Zivis - Vi
Gatavoanas Tvaicanas
Tips Daudzums Ieteikumi
veids laiks
Plnas zivs filejas Svaigas 450 g 15 min
(menca, pikas,
plekstes, laa u.c.) Saldtas 370 g 18 min

Zivs gaa (menca, pikas,


Svaiga 400 g 15 min
plekstes, laa u.c.)

Veselas zivis
Svaigas 600 g 25 min
(forele, taimi, jras asaris)

Gliemji Svaigi 1 kg 20 min

Garneles Svaigas 200 g 5 min

Gliemenes Svaigas 100 g 5 min

38
TEFAL370_NoticeVitaCuisine_6L_NC00013729_TEAL370_NoticeVitacuisine 01/02/10 14:05 Pa

Drzei RU
Tvaicanas
Prtika Tips Daudzums Ieteikumi
laiks

Artioks Svaigs 2 55 min


Veseli tvaicanas nodaljumos 1 un 2 (bez UK
tvaicanas papltm)
Sagriezti ls vai kubicios. Mazi jaunie
Kartupei Svaigi 600 g 20 min
kartupei var tikt gatavoti veseli
Sparei Svaigi 600 g 17 min
PL
Svaigi 500 g 18 min Mazi ziedii
Brokoi ET
Saldtas 500 g 18 min

Selerijas Svaigi 350 g 22 min Kubicios

Snes Svaigas 500 g 22 min Veselas


LV
Ziedkposti Svaigi 1 vid. 19 min Mazi ziedii
Kposti
Svaigi 600 g 22 min Sagriezti ls
LT
(sarkani-zai)
Kabai Svaigi 600 g 12 min Sagriezti ls
Japgrie, kad pagjusi puse no
Svaigi 300 g 13 min
Spinti tvaicanas laika
Saldtas 300 g 15 min

Svaigas 500 g 35 min


Mazas zas
pupias
Saldtas 500 g 35 min

Burkni Svaigi 500 g 15 min Sagriezti plns ls

Kukurzas vltes Svaigas 500 g 45 min

Zas pupias Svaigas 500 g 35 min Veselas

Puravi Svaigi 500 g 30 min Sagriezti ls

Saldie pipari Svaigi 300 g 20 min Sagriezti plats josls

Svaigas 400 g 20 min aumals


Pupas
Saldtas 400 g 20 min

Rsi
Tvaicanas
Prtika Tips Daudzums Ieteikumi
laiks
Rsi pirms tvaicanas krtgi jnomazg.
Vienai balto garo
Ievietojiet rsus un aukstu deni
graudu vai basmati 30 g 70 ml 20 min
tvaicanas tas, neuzliekot vku.
rsu tasei
Izmantojiet tvaicanas nodaljumu nr. 3
39
TEFAL370_NoticeVitaCuisine_6L_NC00013729_TEAL370_NoticeVitacuisine 01/02/10 14:05 Pa

Augi
Tvaicanas
Prtika Tips Daudzums Ieteikumi
laiks
Ar tvaicanas nodaljumu 1 un 2
Bumbieri Svaigi 4 25 min (bez tvaicanas papltm).
Jtvaic veseli vai sagriezti uz pusm
Banni Svaigi 4 15 min Veseli

boli Svaigi 5 20 min Sagriezti etrs das

Tvaicanas padomi un metodes


Neievietojiet dienu tvaicanas nodaljumos prk ciei. Pc iespjas vairk atstjiet vietu
tvaika cirkulanai.
Lai sasniegtu optimlu rezulttu, izmantojiet apmram vienda izmra diena gabalus
(kartupeiem, drzeiem un vistas krtiai), t, lai tie btu gatavi vien laik. diena gabala
izmrs un biezums ietekms tvaicanas laiku.
Nevajadztu prk biei pacelt vku, lai novrotu tvaicanas gaitu, jo tas izraisa tvaika
zaudanu un pagarina tvaicanas laiku.
Ja recept ir nordta prtikas plves izmantoana, izmantojiet universlu plvi, kas ir piemrota
izmantoanai mikroviu krsns. Prtikas plve biei tiek izmantota, lai izvairtos no kondensta
veidoans un jutgu dienu, piemram, olu krma, sabojans. Izvairieties no folijas
izmantoanas, jo t pagarina tvaicanas laiku.
Izvloties prtiku tvaicanai, izvlieties piemrota izmra dienu, kas ietilpst tvaicanas
nodaljum, jo pai, ja diens tiek gatavots vesel veid (piem., zivis).
Tvaictas prtikas gara var tikt uzlabota, izmantojot svaigus augus, citronu vai apelsnu les,
iplokus un spolus. Tos var novietot tiei zem diena vai virs t tvaicanas nodaljum.
Lai uzlabotu gaas, putnu gaas un zivs garu, k ar padartu gau mitrku un mkstku, pirms
tvaicanas t daas stundas ir jmarin. Marinde var bt vienkra, piemram, vna un svaigu
augu kombincija, vai ar t var bt ar garvielm bagts barbekj maisjums.
Saldti drzii var tikt tvaicti saldt veid. Vi, zivis un gaa pirms tvaicanas ir pilnb
jatkaus.
Dam receptm ar ilgu tvaicanas laiku, piemram, tvaictiem biskvta pudiiem, tvaicanas
laik ir nepiecieams papildus pieliet aukstu deni.
Tvaicanas laik vai pc tvaicanas rkojoties ar nodaljumiem vai tvaicanas tasm, vienmr
izmantojiet cimdus.

Tvaicanas tau receptes


dienu gatavoana tvaicanas tass
Js varat gatavot dienus tvaicanas tass, vai nu izmantojot Tases vienmr jnovieto
receptes no tvaicanas katla recepu grmatas, vai ar augj nodaljum
izmantojot savas receptes. Ievietojiet sagatavoto maisjumu (nodaljums nr. 3) tiei
tass (uzmanieties, lai ts neprpildtu, lai izvairtos no izlanas, zem vka.
jo dai dieni gatavoanas laik var pacelties). Ja nepiecieams,
nokljiet tases, izmantojot vcius. Novietojiet etras tases
turtj - fig. 16. Satveriet turtju aiz roktura un novietojiet to
nodaljum - fig. 17.

40
TEFAL370_NoticeVitaCuisine_6L_NC00013729_TEAL370_NoticeVitacuisine 01/02/10 14:05 Pa

Tvaicanas tau izemana RU


Izmantojiet plts cimdus. Noemiet vku aiz roktura. Izemiet
tases, izmantojot turtja rokturi. Izemiet tases no turtja un
noemiet vcius (ja dienam izmantojt vcius). Ja
nepiecieams, varat atdzest tases, ievietojot ts aukst den. UK
To varat izdart, izmantojot turtju. Pirms tau ievietoanas
ledusskap pagaidiet, ldz tases ir sasnieguas istabas
temperatru. Pasniedziet dienu tass.
PL

Apkope un trana ET
Tvaicanas katla trana
Pc lietoanas izraujiet katla kontaktspraudni. Neiegremdjiet elektrbas
Pirms tranas aujiet katlam pilnb atdzist. padeves pamatni den. LV
Pirms sulu savcja un dens tvertnes iztukoanas Neizmantojiet abrazvus
prliecinieties, ka tvaicanas katls ir pilnb atdzisis. tranas produktus.
Nomazgjiet visas demontjams detaas, izmantojot siltu
deni un idru mazganas ldzekli, noskalojiet un izvjiet.
LT
Visas detaas, izemot elektrbas padeves pamatni, var droi
mazgt trauku mazganas iekrt.

Katlakmens likvidana
Lai sasniegtu optimlus rezulttus, pc katrm 8 tvaicanas
katla lietoanas reizm ir jveic katlakmens likvidana.
Lai to veiktu:
Demontjiet sulu savcju.
Ielejiet dens tvertn 1 litru auksta dens.
Pievienojiet 1 glzi (ap 150 ml) vna etia (pieejams sadzves
tehnikas veikalos).
Atstjiet iekrtu di pa nakti.
Vairkas reizes izskalojiet dens tvertnes iekpusi, izmantojot
siltu deni.
Neizmantojiet citus katlakmens likvidanas produktus.

Uzglabana
Uzglabjiet tvaicanas tases ar vciiem sulu savcj. Visas detaas var uzglabt
Apgrieziet 1. nodaljumu otrdi un novietojiet uz pamatnes tvaicanas katla iekpus.
Novietojiet divas tvaicanas papltes uz 1.
trauka augpuses - fig. 18. Ievietojiet 2. trauku 3. trauk, tad
tos abus apgrieziet un novietojiet uz pamatnes. Novietojiet
tau turtju augpus un uzlieciet vku - fig. 19.

41
TEFAL370_NoticeVitaCuisine_6L_NC00013729_TEAL370_NoticeVitacuisine 01/02/10 14:05 Pa

Svarbios rekomendacijos
Saugos informacija
Prie pirmkart naudodamiesi prietaisu, dmiai perskaitykite ias instrukcijas. is trokintuvas
skirtas tik naudojimuisi buityje. Prietais negalima valdyti, naudojantis ioriniu laikmaiu arba
atskirai sigyjamu nuotolinio valdymo pultu. Kad bt utikrintas js saugumas, is prietaisas
atitinka galiojanius standartus ir normatyvus (taikytinas emos tampos, elektromagnetinio
suderinamumo, maisto slyio, mediagos reguliavimo, aplinkosaugos direktyvas).
Patikrinkite, ar js prietaiso maitinimo tampa atitinka vietinio elektros tinklo parametrus.
Priklausomai nuo vairi standart, prietais sigijus kitoje alyje, nei ioje, j rekomenduojama
pristatyti autorizuot serviso centr patikrinimui.
Prietaisas turi bti padedamas ant lygaus, stabilaus ir kariui atsparaus paviriaus. trokintuv
reikia apsaugoti nuo bet kokio vandens aptakymo.
Niekuomet nepalikite prietaiso be prieiros. Neleiskite vaikams naudotis iuo prietaisu.
is prietaisas nra skirtas tam, kad juo be prieiros naudotsi vaikai arba asmenys su psichine ar
fizine negalia. Btina kontroliuoti, kad vaikai neaist su prietaisu.
Visada reikia bti atidiems, kai alia veikianio prietaiso yra vaik arba prietaisu naudojasi vaikai.
Pasirpinkite, kad elektros laidas nenusvirt nuo stalo krato ir nesiliest prie kaitusi paviri.
is trokintuvas turi bti jungtas emint elektros tinkl.
Nerekomenduojama naudotis ilginamuoju kabeliu. Taiau jei naudojate ilginamj kabel,
pasirpinkite, kad jis bt geros kokybs ir jis bt su eminimo gysla ir visikai ivyniotas.
Netraukite elektros kabelio akuts i tinklo lizdo sum u kabelio. Suimkite u kabelio akuts.
Prietais visuomet ijunkite jeigu:
- yra paeistas elektros kabelis,
- prietaisas buvo numestas arba buvo paeistas, arba jeigu trokintuvas neveikia taip, kaip
pridera.
Jeigu vyko viruje apraytas atvejas, btina kreiptis galiotj serviso centr.
Jei yra paeistas elektros kabelis, siekiant ivengti bet kokio pavojaus reikia j pakeisti
galiotajame serviso centre.
Siekdami ivengti nusiplikynimo pavojaus, nelieskite kaitusio trokintuvo paviriaus,
karto vandens arba garintuvo, arba maisto rankomis.
Prietais visuomet ijunkite:
- kiekvienkart pasinaudoj;
- prie perkeldami trokintuv kit viet;
- prie valydami prietais.
Niekuomet nenardinkite prietaiso vanden ar kitok skyst. Niekuomet nelaikykite jo po
vandentiekio iaupu.
Niekuomet trokintuvo nepadkite netoli lub arba sienos. Garai ieinantys i prietaiso gali j
paeisti.
Niekuomet nepernekite trokintuvo, kai jame yra maistas arba kartas vanduo.
Prietaisu neturi bti naudojamasi jei jis nukrito ant ems, yra akivaizdiai paeistas, nesandarus
arba neveikia kaip pridera. Niekuomet neardykite prietaiso. Bet kokius prietaiso remonto darbus
gali atlikti tik kvalifikuotas specialistas. Paeist prietais reikia atiduoti galiotj serviso centr
apirai.
is prietaisas skirtas tik naudojimuisi buityje. Prietais naudojant bet kokioje komercinje
veikloje, netinkamai arba nesilaikant pateiktj instrukcij, gamintojas neprisiima jokios
atsakomybs u atsiradusi al, o taip pat prarandama teis garantin aptarnavim.
Prietaisu negalima naudotis emiau ivardytomis slygomis, prieingu atveju gamintojas
neprisiima jokios atsakomybs, o taip pat prarandama teis garantin aptarnavim:
- parduotuvse, darbuotoj patalpose, staigose ir kitose darbinse patalpose;
- fermoje;
- viebui, moteli gyvenamuose patalpose;
- miegamuose kambariuose.

42
TEFAL370_NoticeVitaCuisine_6L_NC00013729_TEAL370_NoticeVitacuisine 01/02/10 14:05 Pa

Maisto paruoimo trukm galima nustatyti pagal pateikt instrukcij.


Negalima liesti prietaiso jo proceso metu ir naudokits tik virtuvinmis pirtinmis, nordami RU
nukelti dangt ir garo konteiner.
Jeigu nors vienas trokinimo puodelis yra paeistas, negalima juo naudotis ateityje.
Jeigu jums ikilo koki nors problem, praome kreiptis internetiniu adresu: www.tefal.com
Jei js prietaisas turi nuimam elektros kabel: jeigu elektros kabelis yra paeistas, jis gali UK
bti pakeistas specialiu kabeliu, kur galite sigyti Tefal serviso centre.
Jei js prietaisas turi fiksuot elektros kabel: jeigu elektros kabelis yra paeistas, j gali
pakeisti tik kvalifikuotas Tefal serviso centro darbuotojas.
PL
Tausokite aplink
Js prietaisas yra sukurtas taip, kad gali veikti daug met. Taiau, kai norsite pakeisti ET
atitarnavus prietais nauju, pagalvokite apie aplinkosaug ir utilizuokite j reikiamu bdu.
Prie utilizuodami atitarnavus prietais, i laikmaio iimkite baterij ir j utilizuokite pagal
vietinius gamtosauginius reikalavimus.
LV

Tausokime aplink LT
i Js prietaise yra verting mediag, kurias galima perdirbti ir naudoti dar kart.
Atitarnavus prietais pristatykite municipalin elektros prietais lauo surinkimo punkt.

Apraymas
1. Dangtis 12. On/Off klavias
2. Gaminimo padklai 13. Programavimo klavias
3. Trokinimo indai - paymti 1, 2 ir 3 14. + klavias
4. Iimamas pagrindas 15. klavias
5. Skysi surinkimo konteineris 16. Skystj kristal ekranlis
6. Vidinis vandens lygio indikatorius a. Gaminimo lygio indikatorius
7. Kaitinimo elementas b. Laikrodis
8. Vandens rezervuaras c. emo vandens lygio indikatorius
9. Elektros kabelis d. Laikmatis
10. Trokintuvo puodeliai ir dangteliai 17. vitamin + klavias
11. Trokintuv puodeli laikiklis

43
TEFAL370_NoticeVitaCuisine_6L_NC00013729_TEAL370_NoticeVitacuisine 01/02/10 15:18 Pa

Naudojimo instrukcija
Prie naudodamiesi pirmj kart
Vandens rezervuar ivalykite drgna skudurliu, nenaudodami Draudiama elektros kabel
joki abrazyvini priemoni - fig. 1. mginti merkti vanden.
Visas nuimamas dalis iplaukite iltu vandeniu naudodamiesi ind
plovikliu, o po to praskalaukite ir idiovinkite.

Vandens rezervuaro upildymas


Draudiama vandens vandens rezervuar pilkite alto vandens iki didiausio
rezervuar dti prieskoni, lygio (1,5 litrai) - fig. 2.
oleli arba pilti kokio nors kito Skysi surinkimo konteiner statykite vandens rezervuar - fig. 3.
skysio iskyrus vanden. Prie Iimam pagrind (4) statykite 1 trokinimo ind ir jeigu
naudodamiesi trokintuvu, reikalinga gaminimo padklus 2 ir 3 trokinimo indus - fig. 4.
sitikinkite, kad vandens Trokinimo indus 1, 2 ir 3 padkite jiems skirtas vietas, o po
rezervuaras yra upildytas to udkite dangt - fig. 5.
vandeniu (8) iki didiausio lygio. Naudokite tik viei vanden ir visada patikrinkite, ar
vandens rezervuare yra iki didiausio lygio.

Gaminimas
Gaminimo trukms pasirinkimas
Trokintuvo elektros kabel junkite tinklo lizd ir paspauskite Laikydami nuspaud + arba
on klavi: pasigirs pypteljimas ir ekranlyje bus klavi, js galsite ymiai
atvaizduojamas indikatorius - fig. 6. greiiau padidinti arba
Jeigu nebus vykdomi jokie veiksmai, displjaus ekranlis bus tamsus, sumainti gaminimo trukm.
o po 2 minui trokintuvas persijungs parengties bsen .
Naudodamiesi + ir klaviais (did. 60 min.) - fig. 7.
Po 5 sekundi arba vliau (arba spusteljus on/off klavi),
trokintuvas ims veikti. Ims viesti vitamin + klavio
indikatorius ir displjaus ekranlyje bus atvaizduojamas
gaminimo trukms indikatorius - fig. 8.
Js galite bet kuriuo metu sustabdyti gaminimo trukm,
spusteldami + arba klavi - fig. 7.
Masto gaminimo pabaigoje, gaminimo trukms parodymai
mas minutmis, o atjus paskutinei minutei, sekundmis.

Naudojantis vitamin + klaviu


Po keli gaminimo minui, js Js trokintuve yra vitamin + klavias, kuris sumaina
galite rankiniu bdu sustabdyti gaminimo trukm ir isaugoja visus produkt vitaminus.
vitamin + program, Prasidjus gaminimo procesui, ims viesti visi klaviai. Tokiu
spusteldami vieiant klavi bdu bus pasiektas greitesnis maisto trokinimo rezultatas.
- fig. 9. Trokintuve vitamin + klavio viesel automatikai uges,
kai gaminimo procesas pasieks reikim gaminimo kokyb.
Jeigu vitamin + klavio viesel nevies ir jus gaminimo proceso
metu j pristabdysite (kaip antai, iimsite trokinimo ind, atidarysite
dangt arba patikrinsite gaminimo proces), paspausdami
vitamin + klavi, pratskite gaminimo proces - fig. 9.
44
TEFAL370_NoticeVitaCuisine_6L_NC00013729_TEAL370_NoticeVitacuisine 01/02/10 14:05 Pa

Gaminimo proceso metu RU


Jeigu displjaus ekranlyje yra atvaizduojamas indikatorius Gaminimo metu draudiama
(+ girdimas garsinis signalas) - fig. 10, naudodamiesi virtuvinmis prisiliesti prie kart prietaiso
pirtinmis, rpestingai nuimkite trokinimui skirtus indus ir paviri. Praome naudotis
skysio surinkimo konteiner. Po to vandens rezervuar pilkite
vandens iki maksimalaus lygio. Trokintuvas automatikai ubaigs
virtuvinmis pirtinmis. UK
Jeigu vandens rezervuaras bus
gaminimo proces. tuias, trokintuvas nustos kaisti.

Gaminimo proceso atidjimas PL


Gaminimo proceso atidjimo Spusteldami + ir klavius, nustatykite gaminimo trukm
trukm gali bti pakeista bet (didiausia 60 min.) - fig. 7.
kuriame gaminimo cikle. Spustelkite Prog klavi - fig. 14. Displjaus ekranlyje ims
ET
viesti programavimo indikatorius ir ims blykioti
laikrodio indikatorius.
Nustatykite laik, kada pageidaujate ubaigti gaminimo proces LV
(iki 15 minui, jei procesas danai bus pristabdomas) - fig. 7.
Po 5 sekundi, prasids gaminimo proceso atidjimo
veikimas ir i displjaus ekranlio inyks laikrodio
indikatorius. Po keli sekundi pasigirs garsinis signalas, LT
indikuojantis, kad gaminimo trukm yra nustatyta.
Atjus gaminimo proceso atidjimo laikui, trokintuvas
automatikai persijungs gaminimo reim.

ilumos palaikymo funkcija


Gaminimo proceso pabaigoje pasigirs du pypteljimai. Jeigu yra suaktyvinta ilumos
ilumos palaikymo funkcija bus automatikai suaktyvinta palaikymo funkcija, nebus
gaminimo proceso pabaigoje ir displjaus ekranlyje atsiras galima atlikti joki veiksm,
indikatorius - fig. 11. iskyrus, jeigu reikia ijungti
Praeis ilumos palaikymo trukm (kaip antai, gaminimo trokintuv.
proceso trukm) ir ji bus atvaizduojama displjaus ekranlyje.

Pagaminto maisto imimas


Nuimdami trokintuvo indus, Naudodamiesi virtuvinmis pirtinmis, nuimkite
laikiklius ir dangt, naudokits trokintuvo dangt.
virtuvinmis pirtinmis. Naudodamiesi virtuvinmis pirtinmis, iimkite gaminimo
padklus ir trokinimo indus - fig. 12 ir 13.
Patiekite pagamint maist.

Trokintuvo ijungimas
Viensyk spusteljus on klavi: off klavio dka bus Jeigu pageidaujate ijungti
sustabdyta kaitinimo funkcija - fig. 15. trokintuv, kai
Dar kart paspaudus klavi, prietaisas persijungs low water level
parengties bsen . indikatorius vieia, jums
Prajus 1 valandai, kai yra suaktyvintas ilumos palaikymo reikia dusyk spustelti on/off
reimas, trokintuvas persijungs parengties bsen. klavi.
indikatorius uges.
Prietaiso elektros kabel ijunkite i tinklo lizdo.
45
TEFAL370_NoticeVitaCuisine_6L_NC00013729_TEAL370_NoticeVitacuisine 01/02/10 14:05 Pa

Maisto gaminimo trukms lentels


Maisto gaminimo trukm yra apytikr ir gali keistis priklausomai Gaminimo proceso metu,
nuo gaminamo maisto dydio, tarp tarp maisto produkt, trokintuv ddami trokinimo
idstyt inde, maisto produkt kiekio, asmenini poreiki. ind, nepamirkite naudotis
virtuvinmis pirtinmis.
Msa pauktiena
Gaminimo
Produktas Tipas Kiekis Rekomendacijos
trukm
vieia 2 vitienos krtinls viename
Vitienos krtinl 350 g 20 min
Visa trokinimo inde
(be kaul) Mai
450 g 17 min
gabaliukai
vieia
Vitienos launel 2 36 min
Visa
Kalakuto eskalopas Liesas 600 g 24 min
Supjaustykite 1 cm plonumo
Kiaulienos fil vieia 700 g 38 min
grieinlius
Avienos gabaliukai viei 500 g 14 min

Parkyta derel vieia 10 10 min

uvis jros produktai

Gaminimo
Produktas Tipas Kiekis Rekomendacijos
trukm
uvies fil (ploni vieia 450 g 15 min
gabaliukai) (menk,
juodalop menk,
plekn, jr lieuvis, vieia 370 g 18 min
laia...)
uvies gabaliukai (menk,
juodalop menk,
viei 400 g 15 min
plekn, jr lieuvis,
laia...)

Visa uvis (uptakis, laia,


vieia 600 g 25 min
jrinis eerys)

Moliuskai viei 1 kg 20 min

Krevets vieios 200 g 5 min

Austrs vieios 100 g 5 min

46
TEFAL370_NoticeVitaCuisine_6L_NC00013729_TEAL370_NoticeVitacuisine 01/02/10 14:05 Pa

Darovs RU
Gaminimo
Produktas Tipas Kiekis Rekomendacijos
trukm

Artiokas vieias 2 55 min


Visas trokintuvo inde 1 ir 2 (be gaminimo UK
padkl)
Supjaustykite gabaliukais arba kubeliais.
Bulvs vieios 600 g 20 min
Maas vieias bulves galima ir nepjaustyti
PL
paragai viei 600 g 17 min

viei 500 g 18 min Mai gabaliukai


Brokoliai ET
aldyti 500 g 18 min

Salierai viei 350 g 22 min Kubeliai


LV
Grybai viei 500 g 22 min Nepjaustyti

Kalafioras vieias 1 vidutinis 19 min Mai gabaliukai


Kopstas
LT
vieias 600 g 22 min Supjaustykite
(raudonas-alias)
Cukinija vieia 600 g 12 min Supjaustykite

viei 300 g 13 min Trokinimo metu pakratykite ind


pinatai
aldyti 300 g 15 min

vieios 500 g 35 min


alios pupels
aldytos 500 g 35 min

Morkos vieios 500 g 15 min Supjaustykite plonais gabaliukais

Kukurzai viei 500 g 45 min

Pupels vieios 500 g 35 min Nesmulkinti

Porai viei 500 g 30 min Supjaustykite

Pipirai viei 300 g 20 min Supjaustykite juostelmis

viei 400 g 20 min Igliaudykite


irneliai
aldyti 400 g 20 min

Ryiai
Gaminimo
Produktas Svoris Kiekis Rekomendacijos
trukm
Prie gaminim ryius nuplaukite.
Vienas puodelis
Ryius suberkite puodel ir neudekite
balt ilgagrdi 30 g 70 ml 20 min
dangteliu.
ryi
Naudokite trokintuvo ind 3
47
TEFAL370_NoticeVitaCuisine_6L_NC00013729_TEAL370_NoticeVitacuisine 01/02/10 15:19 Pa

Vaisiai
Gaminimo
Produktas Tipas Kiekis Rekomendacijos
trukm
Naudojantis trokintuvo indais 1 ir 2
(be gaminimo padkl).
Kriaus vieios 4 25 min
Trokinkite nepjaustydami arba
padalykite per pus
Bananai viei 4 15 min Visas bananas
Obuoliai viei 5 20 min Supjaustyti ketviriais

Trokinimui skirti patarimai ir bdai


Draudiama trokinimo ind prigrsti maisto. Idliokite maisto gaballius taip, kad pro tarpus
esanius tarp j galt lengvai praeiti garai.
Siekdami geriausi rezultat, jeigu maisto produktai yra trokinami vienu metu sitikinkite, kad
maisto gaballiai yra vienodo dydio (kaip antai, bulvs, darovs ir vitienos krtinls).
Gaminimo trukm priklauso nuo maisto produkt dydio ir kiekio.
Nerekomenduojama trokinimo metu danai pakelti trokintuvo dangio. Prieingu atveju bus
prarandamas kartis ir padids gaminimo trukm.
Jei trokinate skirtingus maisto produktus, kuriems itrokinti reikia skirtingo laiko, apatiniame
inde sudkite maist, kuris trokinamas ilgiausiai. Kai maistas virutiniame inde yra pagamintas,
nuimkite j ir udenkite apatin trokintuv su dangiu ir tskite gaminim.
Jeigu pageidaujate trokinti skirtingus maisto produktus, pasirinkite atitinkamus trokinimo
indus, kad gaminamas maistas sutilpt inde, ypa trokinant vis uv.
Produktams pagardinti vieius ar diovintus alumynus, prieskonius, citrinos arba apelsin
grieinlius, esnako skilteles arba svogno grieinlius, sudkite trokinimo ind kartu su
maisto produktais. iuos prieskonius galima suberti ant gaminamo patiekalo viraus arba
trokinimo indo dugne, o po to sudti gaminam maist.
Jeigu gaminate ms, vitien ir uv ir pageidaujate kad maistas bt gero skonio, sultingas ir
minktas, tai prie trokinim kelet valand umarinuokite gaminam maisto produkt.
Marinatui galima papraiausiai naudoti vyn arba vieius prieskonius, arba tai gali bti
specials prieskoniniai miiniai.
aldytas daroves galima trokinti, j neatildius. Kitus maisto produktus, kaip antai moliuskus,
vitien ir ms prie trokinim btinai reikia atildyti.
Gaminant patiekal pagal kai kuriuos receptus, kaip antai biskvitin puding, trokinimo metu
vandens rezervuar reikia papildomai pilti vandens.
Siekiant ivengti apsiplikymo pavojaus rankas nuo gar, naudokits virtuvinmis pirtinmis.

Maisto gaminimas trokinimo puodeliuose


Pasiruoimas, maist gaminant trokinimo puodeliuose
Js galite maist gaminti trokinimo puodeliuose, pasirinkdami Puodeliai visada turi bti padti
bet kur bd arba pagal trokintuvo recept knygel, arba trokinimo indo viruje
pagal savo recept. Paruot miin sudkite puodelius, (trokinimo indas Nr. 3), ikart
pasistenkite neperpildyti iki viraus, kad bt galima ivengti po dangio.
aptakymo, kadangi gaminant kai kuriuos patiekalus, jie gali
uvirti. Jeigu yra reikalinga, puodelius udenkite dangteliais.
Keturis puodelius sudkite laikikl - fig. 16. Laikikl suimkite
rankenle ir padkite trokinimo ind - fig. 17.

48
TEFAL370_NoticeVitaCuisine_6L_NC00013729_TEAL370_NoticeVitacuisine 01/02/10 14:05 Pa

Trokinimo puodeli numimas RU


Naudokits virtuvinmis pirtinmis. Dangt nukelkite, sum
u rankenls. Naudodamiesi puodeli laikiklio rankenle,
iimkite puodelius. Puodelius iimkite i laikiklio ir nuimkite
dangtelius (jeigu pagal js recept, patiekalo gaminimui UK
reikia puodelius udengti dangteliais). Jei yra reikalinga,
puodelius galima ataldyti, juos padjus ind su altu
vandeniu. Tai atlikite, naudodamiesi laikikliu. Palaukite, kol
puodeliai atvs iki kambario temperatros ir juos sudkite
PL
aldytuv. Patiekite puodeli turin ant stalo.

ET
Prieira ir valymas
Trokintuvo valymas LV
Po naudojimosi trokintuv ijunkite i elektros tinklo lizdo. Draudiama bandyti prietaiso
Prie atlikdami valymo darbus, palaukite, kol prietaisas atvs. elektros kabel panardinti
Prie itutindami skysi surinkimo konteiner ir vandens vanden. LT
rezervuar, patikrinkite, ar trokintuvas yra pilnutinai atvss. Draudiama naudoti
Iplaukite visas nuimamas prietaiso dalis iltu vandeniu, abrazyvines valymo priemones.
naudodamiesi plovimo priemone, praskalaukite ir
idiovinkite.
Visas nuimamas dalis, galima plauti ind plovimo mainoje.

Nuovir paalinimas i trokintuvo


Siekiant kuo geriausi rezultat, po 8 naudojimosi prietaisu
kart, atlikite nuosd paalinimo procedr.
Atlikite iuos veiksmus:
Nuimkite skysi surinkimo konteiner.
vandens rezervuar pilkite 1 l alto vandens.
vandens rezervuar pilkite 1 stiklin (apytikriai 150 ml)
acto (tinkama nuovir paalinimo priemon).
Palikite prietais per nakt.
Kelis kartus iltu vandeniu praskalaukite vandens rezervuar.
Draudiama naudotis kitomis nuovir paalinimo
priemonmis.

Laikymas
Trokinimo puodelius su dangteliais laikykite skysi Visas prietaiso dalis galima
surinkimo konteinerio viduje. laikyti trokintuvo viduje.
Trokinimo ind 1 apverskite ir padkite ant pagrindo.
Du gaminimo padklus padkite ant trokinimo indo 1
- fig. 18.
Trokinimo ind 2 dkite trokinimo ind 3, po to juos
apverskite ir padkite juos ant pagrindo. Puodeli laikikl
padkite ant viraus, o po to udkite dangt - fig. 19.

49
TEFAL370_NoticeVitaCuisine_6L_NC00013729_TEAL370_NoticeVitacuisine 01/02/10 14:05 Pa

50
TEFAL370_NoticeVitaCuisine_6L_NC00013729_TEAL370_NoticeVitacuisine 01/02/10 14:05 Pa

51