Вы находитесь на странице: 1из 1

Waarom de impact van een

hogere AOW-leeftijd niet laag opgeleid en/of hoog opgeleid en/of


voor iedereen hetzelfde is laag inkomen hoog inkomen

Mensen met een leeftijd in jaren


Bij een hogere AOW-leeftijd...
lagere opleiding
90
hebben een lagere
levensverwachting in De levensverwachting voor 50-jarigen:
goede gezondheid. 80 totale levensverwachting
levensverwachting in goede gezondheid
70

60
vrouwen
50 mannen

laagopgeleiden hoogopgeleiden
Vaker doorwerken
in minder goede
gezondheid 40%
Slechte leefgewoonten 40%

rokers (algemeen) 1 20 20
... moeten laagopgeleiden dagelijkse rokers 2
vaker doorwerken in minder matig overgewicht 3
0 0
ernstig overgewicht 4 1 2 3 4 1 2 3 4
goede gezondheid.
Hoogopgeleiden
Daarbij speelt, naast factoren laagopgeleiden hoogopgeleiden hebben een
als aanleg, ook leefstijl een
gezondere leefstijl
belangrijke rol. 80% 80%
dan laagopgeleiden.
Goede leefgewoonten 60 60

voldoende bewegen 1
40 40
voldoende fruit 2
voldoende groente 3
20 20
voldoende vis 4

0 0
1 2 3 4 1 2 3 4

vervangingsratio
Voor mensen met lage inkomens is de AOW de van alleen AOW
belangrijkste bron van pensioeninkomen. De 100% 20% laagste
vervangingsratio van alleen de AOW is voor de
80% inkomens
20% laagste inkomens 86%.
60% 20% hoogste
40% inkomens
20%
Minder aanpassingsmogelijkheden 0%

...hebben mensen met een laag inkomen minder laag inkomen hoog inkomen
aanpassingsmogelijkheden, omdat ze vrijwel volledig
van de (inflexibele) AOW-uitkering afhankelijk zijn
voor hun pensioeninkomen.

% werkenden dat een cursus


volgde in de afgelopen twee jaar
80%

36-45 jaar
laagopgeleiden 26-35 jaar
60 46-55 jaar
56-65 jaar
Moeilijker breed inzetbaar
hoogopgeleiden
... zijn laagopgeleiden moeilijker breed 40
inzetbaar, o.a. omdat ze minder
investeren in formeel en informeel leren. Laagopgeleiden in alle leeftijdscategorien
volgen minder vaak een cursus naast hun
0 werk dan hoogopgeleiden.

Centraal Planbureau, 2017