Вы находитесь на странице: 1из 891

Ilijino .. 11.1rtjmrto ( 1 . . . . . . ....... !)f! Isjrlr -- I lcjcbii o 1vic.

a --- lI~+ar&a o
Ilijino dOnje - 11:1njnno OH,^ ....... 98 Liur~o-- -4 wtltto . . . . . . . . . . . . . 460 1:ccgojno -- I;~cc~jtco. . . . . . . . . . 414
lsjcli -- IIcj~rc I<jtd)itkje-- .I/,yiilcthe . . . . . . . . . . 538
1,inno -- lmotio . . . . . . . . . . . . . 4tiO Ivira -- ITt+air, a
lslaurovac -- Ilc:~aaroitai( (J . . . . . . . . . 312 ik'ojriica .(lkjt~tr~l/r . . . . . . . . 80, 84
lslaluorac gurbrti H . lio,sfr~jtj,~ica -- fj. h'or8~rrjtrrccfcr . . . 171;
I Ic.rauonat~I - ~ I I ~ P T 0 H . . . . . . . . . . 313 IviEi -- 111~nhn. . . . . . . . . . . . . . . . 418
Islarnoridi -- Ilc:~a~ori~rt~rr . . . . . . . . . 352 Ivija -- llsnja . . . . . . . . . . . . . . . . C,2
Isrniii.1lcardi11 . . . . . . . . . . . . . . 338 Ivlja
. I l u ~ b a. . . . . . . . . . . . . . . . . 1:)H
Ispabe -- Ilc~rarur . . . . . . . . . . . . . .140 Ivliovidi -- I l s ~ c o ~ ~ ~.r .f ~. r.r . . . . . . . . 404
Jspotl-IijutoFa -- Il(b~~o,\..'ltg~~50~ia . . . . . 232 Ivlrovi~la-- Ilercottar~a. . . . . . . . . . . . 2!Ni
ISkorac -- I l ~ t ~ t i o t r a .~ & . . . . . . . . . . . 174 Ivlakovali Hndii M e l ~ ~ r ~ e r l
t . i t 1 1 ~ 1 1 1 . . . . . . . . . . . . . . 582 1itr.-1a1rotta.~1~1 S a y m hle~hrc, \ . . . . . . . 2
I r a --- litta . . . . . . . . . . . . . . . . . .178 lvnira. IIntrni~a0 . . . . . . . . . . . . . 134
Ivan -- llttatr . . . . . . . . . . . . . . . . . 520 Ivojeviii -- I11+ojettal~n o . . . . . . . . . . 364
Ivan?iCi . 1lrtai1~11it~r% 0 Ivorak . ITnopai; . . . . . . . . . . . . . . 50
Sat.njeuo -- (hpnjeao . . . . . . . 4, 6 Ivova.llrrotta . . . . . . . . . . . . . . . . 360
lva~r-rlD-- Iltlait., \o O . . . . . . . . . . . . 501; I\ovac lttanina -- Ilrro~ratr,1r:ra~rrtta. . . . 266
Ivanica -- Il~iar~nt&a . . . . . . . . . . . . . 576 Ivovif ((irivica) -- llitotr~xl~ (I'pntrtnr,a) 0. 2!)2
Ivauiti -- Ilrtatirrhrr . . . . . . . . . . , . . 244 IvoviCi.IInorrrrt~rr. . . . . . . . . . . . . .
Ivanlie -- ITlta~lir . . . . . . . . . . . . . . 466 IzaEiE-grad -- lIda~~ah.rpa, ( 0 . . . . . . . "0 '
I\.anlioviii -- llrra~rro~ct~f~rr 0 . . . . . . . 78 IzaEiE-kula --- II~a~~rrf~-tcy:ra 0 . . . . . . . 230
Ivanovac -- I l i t a ~ o ~ c a.~ .r . . . . . . . . . 160 IzaEiE-Prnjavor --- 11aa~sxh-ll~)1i~afiol) O . 33)
I\ratlora r a \ l a ~--~ Ilrtar~oirapartan . . . . . 130 IzbiEno -- Il36a~rao0
Iranovida l~rtlo-- I l ~ ~ a n o r i611, ~ ~l of ~.a . . . 188 P'o6cb.C)olra . . . . . . . . . . . . . . 46
I varrovidi -- I l ~ t a t i o ~ ~ r t h r ~ 3fosta.i . Mi)c ? .~. . . . . . . . . . 4!PY
FoCa -- @orfa . . . . . . . . . . . . . 54 Izbod. Il36o;l; o . . . . . . . . . . . . . . 120
,r
U. Tttzla -- . C..I/.Y, rrr . . . . . . . . . 294 Izborine -- IlsCio1)mae . . . . . . . . . . . . $18
Ivan-1)lanina -- ITrra~-r~:~atru~ta . . . . . . 30 Izgari. I l ~ r a p a. . . . . . . . . . . . . . . 48
IvanuBa -- ~ I R ~ M. ~. I. I. I. ~. . . . . . . . 54 Izgori -- llaropn 0 . . . . . . . . . . . . . 514
l v a ~ i j s k a-- llaar-bcrca 0 i Izgorje (Cigani) . Ilat.opje (It t~t.alir$). . . 2!14
lsakovci -- Ilca~rofit~r~ 0 . . . . . . . . . . 424 73a11,j .
alilka -- f k f t , n ryiitr . . . . . . . 156 IzgovaEa .113r7olrasn . . . . . . . . . . . . 100
f i ~ l i n-- K ~ j y u n. . . . . . . . . . . . 251; 0 . . . . . . . . . 92
IsalioviEi
. I lrarco~irrl~~z
0
~ ri. . .
Traotvik --- T Jotrlr . . . . . . . . 3!)0 lvazovidi .-- llss3otrr%f~x~ 0 . . . . . . . . . 364 i Izgumanje -- II~r.yi\la~,e
Izjela -- 1l;rje.ra . . . . . . . . . . . . . . . 534
Ive -- Ilue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580 lzlasci -- Ild.ract~~i . . . . . . . . . . . . . . 80

.Jagodnjali.Jat.o,\it,ari
Kt.zq?a - 1Q)gxn . . . . . . . . . . . . 258
Rt.t k . a Epvica . . . . . . . . . . . . .308
JahiEa dolovi --.Jaxrrtla .&o.rot~n . . . . . . 120
Jablan .Ja6.7a11 JahiCi - Jaxn-hn
.
ljje7j"litrrx-- lije i~rrtrr. . . . . . . . . . . 306 1). Tmraln - ,T . Tgirl.j. la . . . . . . . . . 2!10
.
lilurl(cttj -- K rrr. {arb . . . . . . . . . . 333 A-ebre~zica- Q~eiTpe~cutfia. . . . . . 346
.Jablanac - JaB:~atrar~. . . . . . . . . . . . 174 1Co~rjicn- liorc,vrtn . . . . . . . . . . 528
.Jablan.dB - .JaCi.ra H . ~ B . . . . . . . . . . . 582 .
Vluse?~icaB racetrztcficx . . . . . . . . . 360 Jaltja paia - Jaxja llama . . . . . . . . . 2
.Jablanica . JaBnaemr\a 0 Jagare -- J a r a p e 0 . . . . . . . . . . . . . 158 Jajce - .Jajrr,e 0 . . . . . . . . . . . . . . . 434
Srrrqjeuo -- Crrpcrjeoo . . . . . . . . . . 8 JagatiEi -- Jara~1rill.r . . . . . . . . . . . . 258 JajEanin - J a j ' r a r i r ~ ~ . . . . . . . . . . . . 254
Vii~gsrrrl- lilczrrezpa,q . . . . . . . . . 134 Jagdii Zacle H. 8lehmed Jajidi - Jajntri . . . . . . . . . . . . . . . .378
H . G~.colis'hrr -- T i. I'pa/yrcctrr~.n. . . . . 168 Jary~ 3 a z e X. Mexiwe:\ . . . . . . . . . . 2 JajiSte - J a j r r r u ~ e. . . . . . . . . . . . . . 478
Tes'ccnj -- Tr~lrrcrtb. . . . . . . . . . . . 216 JagliEi -- J a l ~ n ~ r f. ~. n. . . . . . . . . . . . 348 .Jake5 . Ja~ceru0 . . . . . . . . . . . . . . 188
Brtka -- 13plclcu . . . . . . . . . . . . . 310 Jagma -- Jarwa . . . . . . . . . . . . . . . 250 Jaketi6 - J a r c e i ~ ~o x ~. . . . . . . . . . . . 346
Korejira --.LCo~b?~~fia . . . . . . . . . . 522 Jagnik -- Jare~xrc . . . . . . . . . . . . . . 484 Jakii - Jarrtrf~ . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Jablariica.J a G n a ~ m ~ & a Jagnile -- J a r ~ ~ r .n .e . . . . . . . . . . . . 42 Jakir - Jarcmp 0 . . . . . . . . . . . . . . 424
H. k'ostajnica -- L j. Iio~?'lljt~~rtfia . . . 180 ,Jagnjid -- J a r r - 6 ~0~ . . . . . . . . . . . . 416 JakliEi - Ja~c:~mlin0
Ii/rrtln?~j- fi.lcr,l~rtb . . . . . . . . . . 334 Jagodar -- J a t ~ o ; ~ a.p . . . . . . . . . . . . 20 Bugojno - Aycojtlo . . . . . . . . . . . 402
.IJrr<glrrj- Jlccz.ilnj . . . . . . . . . . . . 338 .JagodiEi .
.Iaro.~r~liit 0 I'ro~or- lIpo3op . . . . . . . . . . . 462
.Jal)lanica danja - Ja(i:raezn&a .\OH. a 0 . . 522 Bugf!jltf~ -- 8!/<~0jtl0 . . . . . . . . . . . 404 JakoFiEi.Jarco1r1ihr1 . . . . . . . . . . . . 392
.Jablanidi- Jaii:rar~nha 0 . . . . . . . . . 556 JagodiEi.J a r o ~ r z ~ ~ .lakotina - J a l c o ~ r r ~0 a . . . . . . . . . . 194
J:r blarr-\ relo - Ja6:tae-spmo . . . . . . . 66 Cccjtt ica -- Yajttutfia . . . . . . . . . . 32 . .
Jaliovid - Jarco~mf~. . . . . . . . . . . . . 340
Jakovidi - Jarconafizr . . . . . . . . . . . . 384
JakovljeriE - Jatcou:beti~rF~ . . . . . . . . . 302
Jakovljevifi - + J a ~ ~ ~ ! b e ~ O~ l f i l ~
.Jagodina .J a r o ) \ ~ r ~0a . . . . . . . . . . 134
Jagorlina d6rlja..Ja t.o.(5111a.\OH. a . . . . 134
.
Jajce - Tajrfie . . . . . . . . . . . . . . 444
Baqijalukn - llcc?r,w.nyizrt . . . . . . . It22
Jagodina gornja IClj~cc'-- fi.bg~1 . . . . . . . . . . . . . 244
.Jai.o.\nea rope. a . . . . . . . . . . . . . . 134 .
J a k i i n d6 - J ~ I ~ I I I~6 K H . . . . . . . . . . 94
Jagodnica -- .laro.\~rnr{a . . . . . . . . . . 52 Jakub p a i a - Jaxcy6 rtarua . . . . . . . . . 2
Jagodnik Jar30.( ~ n i c. . . . . . . . . . . 18 Jakupovci - Jarcyrronrr,~i 0 . . . . . . . . .158
Jaliupovidi - Jalcyl~oimha
Jagodnjak Jaro;yr-ba~c I'rijedor - IIptrje,~ op . . . . . . . . . 206
B . l(ostujt~icrc- 13. lCoc~~crj~ruefia 182 .. I f [ t r . ~ i ~ .t ~. . . . . . . . . . . 236
C ? Z Z ~ ~-

Оценить