Вы находитесь на странице: 1из 38

BUKU PENGURUSAN PERIBADI 2015

Maklumat Peribadi
MAKLUMAT Senarai Tugas & Jawatan 2015
UMUM
Password Tracker

Takwim 2015
Jadual Waktu
TAKWIM & JADUAL KELAS GANTI/RELIEF
PERANCANGAN
Jadual Kelas Tambahan
Dialog akademik

Kurikulum
Ko-kurikulum
KEBERHASILAN Hal Ehwal Murid
BIDANG TUGAS TUGAS-TUGAS KHAS
Sumbangan Profesional/Bukan
Profesional

SURAT MENYURAT
LAPORAN & DOKUMENTASI
SIJIL & PENGHARGAAN
lain-lain dokumen sokongan

The most important thing is to try and inspire people so that they can be great in whatever they
want to do.
Read more at http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/k/kobebryant574704.html#2qFGx0f3623QZ16W.99
BUKU PENGURUSAN PERIBADI 2015

MAKLUMAT PERIBADI

BUTIRAN BIRI
Nama YOGAMBIGAI A/P UTANDI
Jawatan GURU PEMULIHAN

63, LENGKOK IDAMAN 4, TAMAN IDAMAN


Alamat Rasmi 14100 SIMPANG AMPAT, SEBERANG PRAI SELATAN
PULAU PINANG

Telefon 012-5864113 Emel kanda_yoga@yahoo.com


No. K/P Baharu 791221-08-6092 No Rujukan SPP
No. Cukai
Tarikh Lahir 21 DISEMBER 1979
Pendapatan
Tarikh Lantikan Tarikh Pergerakan
04-01-2010
Pertama Gaji
Tarikh Disahkan Dalam
04-01-2011 No. Fail
Jawatan
Tarikh Masuk Ke
No. Gaji
Jawatan Berpencen
Tarikh Isytihar Harta No. Passport
Tarikh Kenaikan Pangkat Ke Jawatan Hakiki Sekarang
Skim Perkhidmatan
Bank MAYBANK BHD No. Akaun 157018703377
No. Kenderaan Kumpulan Darah
ORANG YANG PERLU DIHUBUNGI SEMASA KECEMASAN
Nama KANDASAMY A/L GURUTHAYA
Hubungan SUAMI
Telefon
63, LENGKOK IDAMAN 4, TAMAN IDAMAN
Alamat 14100 SIMPANG AMPAT, SEBERANG PRAI SELATAN
PULAU PINANG
KELULUSAN AKADEMIK
1. 2002 BAC.PENTADBIRAN PERNIAGAAN (PENGURUSAN SUMBER MANUSIA)

KELULUSAN IKHTISAS
1. 2009 DIPLOMA PENDIDIKAN PEMULIHAN
The most important thing is to try and inspire people so that they can be great in whatever they
want to do.
Read more at http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/k/kobebryant574704.html#2qFGx0f3623QZ16W.99
BUKU PENGURUSAN PERIBADI 2015

TAKWIM SEKOLAH 2015

The most important thing is to try and inspire people so that they can be great in whatever they
want to do.
Read more at http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/k/kobebryant574704.html#2qFGx0f3623QZ16W.99
BUKU PENGURUSAN PERIBADI 2015

The most important thing is to try and inspire people so that they can be great in whatever they
want to do.
Read more at http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/k/kobebryant574704.html#2qFGx0f3623QZ16W.99
BUKU PENGURUSAN PERIBADI 2015

BIDANG JAWATAN

KURIKULUM

HAL EHWAL MURID

KOKURIKULUM

TUGAS-TUGAS KHAS

Kegiatan/SumbanganLuarTugasrasmi

The most important thing is to try and inspire people so that they can be great in whatever they
want to do.
Read more at http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/k/kobebryant574704.html#2qFGx0f3623QZ16W.99
BUKU PENGURUSAN PERIBADI 2015

BIL JAWATAN KUASA KERJA DAN PERLAKSANA SEPANJANG TAHUN

The most important thing is to try and inspire people so that they can be great in whatever they
want to do.
Read more at http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/k/kobebryant574704.html#2qFGx0f3623QZ16W.99
BUKU PENGURUSAN PERIBADI 2015

BIL JAWATAN KUASA KERJA DAN PERLAKSANA SEPANJANG TAHUN

The most important thing is to try and inspire people so that they can be great in whatever they
want to do.
Read more at http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/k/kobebryant574704.html#2qFGx0f3623QZ16W.99
BUKU PENGURUSAN PERIBADI 2015

SISTEM:........................... SISTEM:........................... SISTEM:...........................

Password:...................... Password:...................... Password:......................


Username:...................... Username:...................... Username:......................

SISTEM:........................... SISTEM:........................... SISTEM:...........................

Password:...................... Password:...................... Password:......................


Username:...................... Username:...................... Username:......................

SISTEM:........................... SISTEM:........................... SISTEM:...........................

Password:...................... Password:...................... Password:......................


Username:...................... Username:...................... Username:......................

SISTEM:........................... SISTEM:........................... SISTEM:...........................

Password:...................... Password:...................... Password:......................


Username:...................... Username:...................... Username:......................

The most important thing is to try and inspire people so that they can be great in whatever they
want to do.
Read more at http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/k/kobebryant574704.html#2qFGx0f3623QZ16W.99
BUKU PENGURUSAN PERIBADI 2015

BIL TINGKATAN/ KELAS BIL. PELAJAR BIL. WAKTU MASA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

The most important thing is to try and inspire people so that they can be great in whatever they
want to do.
Read more at http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/k/kobebryant574704.html#2qFGx0f3623QZ16W.99
BUKU PENGURUSAN PERIBADI 2015

TARIKH KUAT KUASA : 12 JAN 2015


W ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

10

11

12

13

14

The most important thing is to try and inspire people so that they can be great in whatever they
want to do.
Read more at http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/k/kobebryant574704.html#2qFGx0f3623QZ16W.99
BUKU PENGURUSAN PERIBADI 2015

TARIKH KUAT KUASA : .


W ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

10

11

12

13

14

The most important thing is to try and inspire people so that they can be great in whatever they
want to do.
Read more at http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/k/kobebryant574704.html#2qFGx0f3623QZ16W.99
BUKU PENGURUSAN PERIBADI 2015

TARIKH KUAT KUASA : .


W ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

10

11

12

13

14

The most important thing is to try and inspire people so that they can be great in whatever they
want to do.
Read more at http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/k/kobebryant574704.html#2qFGx0f3623QZ16W.99
BUKU PENGURUSAN PERIBADI 2015

TARIKH KUAT KUASA : .


W ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

10

11

12

13

14

The most important thing is to try and inspire people so that they can be great in whatever they
want to do.
Read more at http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/k/kobebryant574704.html#2qFGx0f3623QZ16W.99
BUKU PENGURUSAN PERIBADI 2015

TARIKH KUAT KUASA : .


W ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

10

11

12

13

14

The most important thing is to try and inspire people so that they can be great in whatever they
want to do.
Read more at http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/k/kobebryant574704.html#2qFGx0f3623QZ16W.99
BUKU PENGURUSAN PERIBADI 2015

TARIKH KUAT KUASA : .


W ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

10

11

12

13

14

The most important thing is to try and inspire people so that they can be great in whatever they
want to do.
Read more at http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/k/kobebryant574704.html#2qFGx0f3623QZ16W.99
BUKU PENGURUSAN PERIBADI 2015

BIL TARIKH MASA KELAS/MP GURU YG DIGANTI AKTIVITI

The most important thing is to try and inspire people so that they can be great in whatever they
want to do.
Read more at http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/k/kobebryant574704.html#2qFGx0f3623QZ16W.99
BUKU PENGURUSAN PERIBADI 2015

BIL TARIKH MASA KELAS/MP GURU YG DIGANTI AKTIVITI

The most important thing is to try and inspire people so that they can be great in whatever they
want to do.
Read more at http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/k/kobebryant574704.html#2qFGx0f3623QZ16W.99
BUKU PENGURUSAN PERIBADI 2015

BIL TARIKH MASA KELAS/MP GURU YG DIGANTI AKTIVITI

The most important thing is to try and inspire people so that they can be great in whatever they
want to do.
Read more at http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/k/kobebryant574704.html#2qFGx0f3623QZ16W.99
BUKU PENGURUSAN PERIBADI 2015

MASA KELAS / KEHADIRAN MURID


BIL TARIKH SUBJEK
KUMPULAN
DARI HINGGA L P J

The most important thing is to try and inspire people so that they can be great in whatever they
want to do.
Read more at http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/k/kobebryant574704.html#2qFGx0f3623QZ16W.99
BUKU PENGURUSAN PERIBADI 2015

The most important thing is to try and inspire people so that they can be great in whatever they
want to do.
Read more at http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/k/kobebryant574704.html#2qFGx0f3623QZ16W.99
BUKU PENGURUSAN PERIBADI 2015

MASA KELAS / KEHADIRAN MURID


BIL TARIKH SUBJEK
KUMPULAN
DARI HINGGA L P J

The most important thing is to try and inspire people so that they can be great in whatever they
want to do.
Read more at http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/k/kobebryant574704.html#2qFGx0f3623QZ16W.99
BUKU PENGURUSAN PERIBADI 2015

MASA KELAS / KEHADIRAN MURID


BIL TARIKH SUBJEK
KUMPULAN
DARI HINGGA L P J

MASA
BIL TARIKH AKTIVITI / PROGRAM
MULA TAMAT

The most important thing is to try and inspire people so that they can be great in whatever they
want to do.
Read more at http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/k/kobebryant574704.html#2qFGx0f3623QZ16W.99
BUKU PENGURUSAN PERIBADI 2015

BIL TARIKH MASA

The most important thing is to try and inspire people so that they can be great in whatever they
want to do.
Read more at http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/k/kobebryant574704.html#2qFGx0f3623QZ16W.99
BUKU PENGURUSAN PERIBADI 2015

AKTIVITI / PROGRAM
MULA TAMAT

C
The most important thing is to try and inspire people so that they can be great in whatever they
want to do.
Read more at http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/k/kobebryant574704.html#2qFGx0f3623QZ16W.99
BUKU PENGURUSAN PERIBADI 2015
MASA
BIL TARIKH AKTIVITI / PROGRAM
MULA TAMAT

TARIKH/HARI TEMPAT

PERSONEL TERLIBAT

The most important thing is to try and inspire people so that they can be great in whatever they
want to do.
Read more at http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/k/kobebryant574704.html#2qFGx0f3623QZ16W.99
BUKU PENGURUSAN PERIBADI 2015

OBJEKTIF/TAJUK

PERBINCANGAN

INTIPATI

PERBINCANGAN

TINDAKAN SUSULAN

CATATAN

TARIKH/HARI TEMPAT

The most important thing is to try and inspire people so that they can be great in whatever they
want to do.
Read more at http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/k/kobebryant574704.html#2qFGx0f3623QZ16W.99
BUKU PENGURUSAN PERIBADI 2015

PERSONEL TERLIBAT

OBJEKTIF/TAJUK

PERBINCANGAN

INTIPATI

PERBINCANGAN

TINDAKAN SUSULAN

CATATAN

The most important thing is to try and inspire people so that they can be great in whatever they
want to do.
Read more at http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/k/kobebryant574704.html#2qFGx0f3623QZ16W.99
BUKU PENGURUSAN PERIBADI 2015

TARIKH/HARI TEMPAT

PERSONEL TERLIBAT

OBJEKTIF/TAJUK

PERBINCANGAN

INTIPATI

PERBINCANGAN

TINDAKAN SUSULAN

TANDAKAN A

KES BERCUTI KES BUKAN CUTI


BIL CATATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9

The most important thing is to try and inspire people so that they can be great in whatever they
want to do.
Read more at http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/k/kobebryant574704.html#2qFGx0f3623QZ16W.99
BUKU PENGURUSAN PERIBADI 2015

10

11

12

13

PANDUAN

1 = CUTI SAKIT (MC)


2 = CUTI REHAT KHAS
3 = CUTI TANPA REKOD
4 = CUTI BELAJAR
5 = MESYUARAT/BENGKEL/SEMINAR
6 = TUGAS LUAR (ARAHAN RASMI)
TANDAKAN 7 = MENGAWAS PEPERIKSAAN B
8 = PENTAKSIRAN
9 = LAIN-LAIN (NYATAKAN)
KES BERCUTI KES BUKAN CUTI
BIL CATATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9

The most important thing is to try and inspire people so that they can be great in whatever they
want to do.
Read more at http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/k/kobebryant574704.html#2qFGx0f3623QZ16W.99
BUKU PENGURUSAN PERIBADI 2015

INSTRUMEN KEBERHASILAN
BIDANG TUGAS 2015
3

10

11

12

13

KURIKULUM
The most important thing is to try and inspire people so that they can be great in whatever they
want to do.
Read more at http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/k/kobebryant574704.html#2qFGx0f3623QZ16W.99
BUKU PENGURUSAN PERIBADI 2015

INSTRUMEN KEBERHASILAN
BIDANG TUGAS 2015
UJIAN / PEPERIKSAAN
PERKARA TOV ETR CATATAN
MAC PPT JULAI PAT

CATATAN

The most important thing is to try and inspire people so that they can be great in whatever they
want to do.
Read more at http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/k/kobebryant574704.html#2qFGx0f3623QZ16W.99
BUKU PENGURUSAN PERIBADI 2015

INSTRUMEN KEBERHASILAN
BIDANG TUGAS 2015
KO-KURIKULUM

PERSATUAN: JAWATAN:.

UNIT BERUNIFORM: JAWATAN:.

SUKAN & PERMAINAN: JAWATAN:.

PERKARA TOV ETR AR KIRAAN SKOR

KEHADIRAN

SUMBANGAN

LAIN-LAIN

CATATAN

The most important thing is to try and inspire people so that they can be great in whatever they
want to do.
Read more at http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/k/kobebryant574704.html#2qFGx0f3623QZ16W.99
BUKU PENGURUSAN PERIBADI 2015

HAL INSTRUMEN
EHWAL MURIDKEBERHASILAN
BIDANG TUGAS 2015

TUGAS/JAWATAN TOV( KT) ETR (S) AR (KS) KIRAAN SKOR

JAWATAN KHAS:

KEHADIRAN
MESYUARAT

KEHADIRAN
AKTIVITI/PROGRAM
SEKOLAH

PROJEK KHAS:

The most important thing is to try and inspire people so that they can be great in whatever they
want to do.
Read more at http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/k/kobebryant574704.html#2qFGx0f3623QZ16W.99
BUKU PENGURUSAN PERIBADI 2015

SUMBANGAN PROFESIONAL
&
BUKAN PROFESIONAL
TUGAS

TUGAS/JAWATAN TOV( KT) ETR (S) AR (KS) KIRAAN SKOR

The most important thing is to try and inspire people so that they can be great in whatever they
want to do.
Read more at http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/k/kobebryant574704.html#2qFGx0f3623QZ16W.99
BUKU PENGURUSAN PERIBADI 2015

BIL JENIS SUMBANGAN PERINGKAT PENCAPAIAN

The most important thing is to try and inspire people so that they can be great in whatever they
want to do.
Read more at http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/k/kobebryant574704.html#2qFGx0f3623QZ16W.99
BUKU PENGURUSAN PERIBADI 2015

CATATAN/NOTA
TARIKH: MASA: TEMPAT:

The most important thing is to try and inspire people so that they can be great in whatever they
want to do.
Read more at http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/k/kobebryant574704.html#2qFGx0f3623QZ16W.99
BUKU PENGURUSAN PERIBADI 2015

PERKARA:

The most important thing is to try and inspire people so that they can be great in whatever they
want to do.
Read more at http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/k/kobebryant574704.html#2qFGx0f3623QZ16W.99
BUKU PENGURUSAN PERIBADI 2015

The most important thing is to try and inspire people so that they can be great in whatever they
want to do.
Read more at http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/k/kobebryant574704.html#2qFGx0f3623QZ16W.99