You are on page 1of 8

3.

Glinica
Halvor Kvande

Rezime
Prodiskutovane su osobine i specifikacije glinice, sa dvostrukom namjerom, da se ta no opie glinica onakva
kakva se doprema iz Bayer-ove fabrike, i da se predvidi njeno ponaanje u kupki Hall-Heroult-ove elije.
Rastrvorljivost glinice i brzina rastapanja su prodiskutovani u odnosu na doziranje glinice, kao i osobine kore i
mulja. Kona no, prodiskutivana je uloga glinice u procesu suvog pro i avanja.

Uvod
Prakti no sva glinica koja se danas proizvede u svijetu koristi se u Hall-Heroult-ovom procesu proizvodnje
aluminijuma. Teko da postoji ijedan predmet u istoriji industrije aluminijuma koji je bio e e razmatran, i da je
postojalo kontroverznije pitanje od toga koja je vrsta glinice najpogodnija za upotrebu u glini nim redukcionim
elijama. Tema je svakako veoma vana. Iskustvo pokazuje da lo kvalitet glinice moe dovesti do zna ajnih
operativnih problema u eliji i smanjiti produktivnost. To i jeste svrha ovoga poglavlja, da da pregled vanosti
uloge koju glinica ima u Hall-Heroult-ovom procesu

3.1 Boksit
Za proizvodnju aluminijuma
SOCCER

WORLD CUP

HOCKEY

BASKETBALL

TENNIS

CRICKET

iPHONE

ANDROID

43
MOBILE

CONTACT

SETTINGS

LiveScore.com World Cup

your no.1 Worldcup Live Scores since 1998

Your no.1 LiveScore site since 1998

Home

Yesterday

Today

Tomorrow

Fixtures

Tables

44
Archive

Group A

Group B

Group C

Group D

Group E

Group F

Group G

Group H

Argentina

Australia

Belgium

45
Brazil

Colombia

Costa Rica

Croatia

Denmark

Egypt

England

France

Germany

Iceland

Iran

Japan

46
Mexico

Morocco

Nigeria

Panama

Peru

Poland

Portugal

Russia

Saudi Arabia

Senegal

Serbia

South Korea

47
Spain

Sweden

Switzerland

Tunisia

Uruguay

Qualifiers

Inter-Confederation Qualification:: play-off

November 16

FT

Peru

2-0

New Zealand

48
half-time

(1 - 0)

Fixtures

]
November 15

FT

Australia vs Honduras

3-1

November 16

FT

49
Peru vs New Zealand

2-0

17:35 (+01:00)13 Dec 2017 (Wed)

LiveScore

1998-2017 LiveScore | 18+ Gamble responsibly


Cookies are necessary to deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.Learn
moreAgree

50