Вы находитесь на странице: 1из 2

Prepare the vessel for loading/unloading = Pregatiti nava pentru incarcare/descarcare

Unlock the hatch covers = Descuiati capacele gurilor de magazie

Rig hatch rails in no. holds = Pregatiti calea de rulare la magaziile nr.

Give notice of readiness to load/unload by Notificati nava gata de incarcare/descarcare


UTC/local time = pana la orele UTC/ora locala.

Have you received the cargo list? = Ati primit lista de incarcare?

Complete the cargo list = Completati lista de incarcare

Complete the stowage plan= Completati cargo-planul

Make a stability calculation= Efectuati un calcul de stabilitate

Are the goods ready to load? = E marfa gata de incarcare?

Are the cargo holds clean/dry/free of odor? = Sunt magaziile de marfa curate/uscate/aerisite?

Clean the cargo holds/ decks = Curatati magaziile/puntile de marfa

Are the safety arrangements in cargo holds Sunt dispozitivele de sigurantadin magaziile de
operational? = marfa operationale?

Check the drain wells are clean = Verificati daca puturile de santina sunt curate
Test the drain suctions = Probati tubulatura de drenaj

Cover the bilges with tarpaulins/wrapper Acoperiti santinele cu prelate/huse inainte de


before incarcare
loading =

Are there sufficient dunnage and mats Exista suficiente materiale de separate si rogojini
available? = disponibile?

Can the heavy lifts be stowed on deck? = Pot fi stivuite pe punte cotadele grele?

Fill the double bottom tank/ ballast tank Umpleti tancul din dublu-fund/tancul de ballast
before loading the heavy lifts? = inainte de a incarca cotada

Evacuati prin pompare apa de balast


Pump out the ballast water =

What is the maximum loading rate/unloading Care este rata maxima de


rate/pumping rate? = incarcare/descarcare/pompare?

The maximum loading rate/unloading Rata maxima de incarcare/descarcare/pompare


rate/pumping rate is tones/ cubic meters este
per hour. de tone/metri cubi pe ora.

Do not exceed a loading rate/unloading Nu depasiti o rata maxima de


rate/pumping rate of tones/ cubic meters incarcare/descarcare/pompare este
per hour. de tone/metri cubi pe ora.