Вы находитесь на странице: 1из 2

LAPORAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU (PPGB)

BIL PERKARA KETERANGAN

1. Tarikh : 01/11/14

2. Masa : 1.30 PM – 3.00 PM

3. Bidang : Pengurusan Kokurikulum

4. Aspek : Taklimat program Polisi tingkah Laku

5. Objektif :  Mengagihkan tugas kepada semua AJK untuk memastikan program


polisi tingkah laku berjalan dengan lancar
 Mengetahui serba sedikit tentang polisi tingkah laku yang dijalankan
oleh sekolah

6. Aktiviti :  Membahagikan tugas untuk program polisi tingkah laku.


 Penerangan tentang cara mencatat pencapaian pelajar untuk
membolehkan pelajar mendapat sama ada sijil gangsa, perak ataupun
emas untuk program polisi tingkah laku.

7. Penilaian : Memberi pendedahan kepada guru baharu supaya mempunyai


semangat bekerjasama dalam menjayakan sesuatu program.

8. Rumusan : Memberi pengalaman kepada guru baharu dalam melakukan sesuatu


kerja dengan teratur.

…………………………… ……………………………
Tandatangan Guru Tandatangan Mentor
(Wan Fathin Nabihah ) (Pn. Rosmaini Zakaria)
LAPORAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU (PPGB)

BIL PERKARA KETERANGAN

1. Tarikh : 02/11/14

2. Masa : 1.15 PM – 3.00 PM

3. Bidang : Pengurusan Sekolah

4. Aspek : Kursus CPD (penyoalan)

5. Objektif :  Menerangkan kepada guru cara untuk menyoal pelajar di dalam bilik
darjah.
 Menggalakan penglibatan pelajar di dalam bilik darjah.

6. Aktiviti :  Mendengar penerangan daripada Pn. Jamiaah bt Kechut (Pengetua


SMK Kota Masai)
 Mengikuti aktiviti secara berkumpulan semasa mendengar
penerangan daripada Pn.Maila

7. Penilaian : Melalui kursus ini mendedahkan kepada guru bagaimana untuk


memastikan suasana pembelajaran yang sentiasa aktif dan menarik
minat pelajar di dalam kelas.

8. Rumusan : Kursus ini membantu saya sebagai guru baharu dalam memastikan
saya lebih kreatif dalam bilik darjah dan dapat memastikan penglibatan
semua pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

…………………………… ……………………………
Tandatangan Guru Tandatangan Mentor
(Wan Fathin Nabihah ) (Pn. Rosmaini Zakaria)