You are on page 1of 1

Manager of

samenbinder?
Premier Rutte is een welbespraakt politicus. Hij spreekt vlot en
virtuoos. Zijn parate kennis en de innemende manier waarop hij
spreekt, debatteert en interviews aflegt, dwingen respect af. Als
we echter de aandacht verleggen naar de woorden die Rutte níet
spreekt, dan valt ons nog iets op. Even vakkundig als Rutte de
strikvragen van journalisten en Kamerleden omzeilt, omzeilt hij
ook verwijzingen naar sociale samenhang en binding.

Neem bijvoorbeeld de reactie van de premier op het bloedbad in


Noorwegen. Volgens de premier is dit veroorzaakt door ‘de
verknipte geest van een fanatiekeling’. Over eventuele sociaal-
culturele oorzaken van het drama of de gevolgen ervan voor de
verhoudingen in de samenleving, zwijgt hij. Het Nederlandse
integratievraagstuk benadert Rutte als een ‘veiligheidsissue’ of
participatieprobleem. Dat er sprake is van een dreigende
tweedeling in de samenleving, lijkt voor hem niet relevant.

Slechts één keer bracht de premier saamhorigheid ter sprake, na


de schietpartij in Alphen aan den Rijn. Toen sprak hij tot de
slachtoffers: ‘U staat er niet alleen voor. Niemand kan het verlies
en de pijn overnemen. Maar weet dat er mensen klaar staan om
u te steunen.’ Waar komt deze saamhorigheid vandaan? Wat
kunnen Nederlanders doen om haar in stand te houden?
Daarover, nog steeds, geen woord.

Wat de redenen voor de selectieve zwijgzaamheid van Rutte ook


mogen zijn, het is een ernstige tekortkoming. Juist in een
turbulente tijd als de onze, een tijd waarin mensen snakken naar
betekenis en gemeenschapszin, heeft de leider van dit land de
taak om moeilijke gebeurtenissen te duiden en het onderlinge
vertrouwen te versterken. Zoals Willem van Oranje tot zijn
landgenoten zei: ‘Een kloek hart pleegt ondanks tegenspoed een
anker te vinden in de hoop.’ Kortom, een minister-president is
niet slechts de ‘topmanager van de samenleving’, maar ook een
vaderfiguur, een hoopgever en een samenbinder. Laat Rutte zijn
welbespraaktheid ook eens voor dit doel inzetten.

Paul Schenderling
Lid Commissie Uitgangspunten CDA