Вы находитесь на странице: 1из 5

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN 2018

MINGGU 1 ( 2 – 5 JAN 2018)

MINGGU TARIKH HARI


1 2 JAN 2017 SELASA

TAJUK : PERGERAKAN BUKAN LOKOMOTOR


HASIL PEMBELAJARAN : Di akhir pembelajaran, murid dapat,
1. Melakukan aktiviti yang melibatkan pergerakan bukan lokomotor.
PENDIDIKAN AKTIVITI :
JASMANI & 1. Guru menunjukkan contoh kemahiran bukan lokomotor.
KESIHATAN
2. Murid mengikut dan melakukan kemahiran bukan lokomotor.
TAHAP 4
7.30 – 9.00 PAGI 3. Guru membantu murid yang lemah dalam kemahiran bukan
lokomotor.
BBM :
REFLEKSI :

TAJUK : KONSUMERISME
HASIL PEMBELAJARAN : Di akhir pembelajaran, murid dapat,
1. Menerangkan maksud pengguna dan konsumerisme
2. Mengenal pasti hak dan tanggungjawab pengguna
KEMAHIRAN
HIDUP AKTIVITI :
TINGKATAN 3 1. Guru memberi huraian mengenai kepenggunaan dan
9.30 – 10.00 PAGI konsumerisme.
2. Guru memberi contoh-contoh hak dan tanggungjawab pengguna.
3. Murid menyiapkan lembaran kerja yang diberikan.
BBM : Kad gambar.
REFLEKSI :
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN 2018
MINGGU 1 ( 2 – 5 JAN 2018)

MINGGU TARIKH HARI


21 14 JUN 2017 RABU

TAJUK : PENYIMPANAN PENGAWETAN TUMBUHAN


PENDIDIKAN HASIL PEMBELAJARAN : Di akhir pembelajaran, murid dapat,
SENI (KRAF) 1. Mengeluarkan bunga yang ditekap dan memasukkan ke dalam
TAHAP 3 bekas.
AKTIVITI :
9.30 - 10.30 PAGI
1. Murid mengeluarkan bunga yang ditekap menggunakan peralatan
yang betul.
2. Murid memasukkan bunga yang ditekap kedalam bekas yang
disediakan.
3. Aktiviti dijalankan secara berkumpulan.
4. Guru membantu kumpulan yang lemah.
BBM : Bunga, bekas, penyepit, sarung tangan.
REFLEKSI :

TAJUK : PENYIMPANAN PENGAWETAN TUMBUHAN


HASIL PEMBELAJARAN : Di akhir pembelajaran, murid dapat,
1. Mengeluarkan bunga yang ditekap dan memasukkan ke dalam
bekas.
PENDIDIKAN AKTIVITI :
SENI (KRAF) 1. Murid mengeluarkan bunga yang ditekap menggunakan peralatan
TAHAP 6
yang betul.
12.00 – 1.00
2. Murid memasukkan bunga yang ditekap kedalam bekas yang
TENGAHARI
disediakan.
3. Aktiviti dijalankan secara berkumpulan.
BBM : Bunga, bekas, penyepit, sarung tangan.
REFLEKSI :
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN 2018
MINGGU 1 ( 2 – 5 JAN 2018)

MINGGU TARIKH HARI


21 15 JUN 2017 KHAMIS

TAJUK : PENYIMPANAN PENGAWETAN TUMBUHAN


HASIL PEMBELAJARAN : Di akhir pembelajaran, murid dapat,
1. Mengeluarkan bunga yang ditekap dan memasukkan ke dalam
bekas.
PENDIDIKAN AKTIVITI :
SENI (KRAF) 1. Murid mengeluarkan bunga yang ditekap menggunakan peralatan
TAHAP 6
yang betul.
9.30 – 10.30 PAGI
2. Murid memasukkan bunga yang ditekap kedalam bekas yang
disediakan.
3. Murid menyenaraikan langkah-langkah pengawetan tumbuhan
yang betul.
4. Aktiviti dijalankan secara berkumpulan.
BBM : Bunga, bekas, penyepit, sarung tangan.
REFLEKSI :

TAJUK : BAHASA MELAYU (LATIHAN PENGUKUHAN)


HASIL PEMBELAJARAN : Di akhir pembelajaran, murid dapat,
1. Membina ayat ringkas berdasarkan gambar.
2. Membina cerita pendek berdasarkan gambar.
BAHASA AKTIVITI :
MELAYU 1. Guru memberi contoh untuk membina ayat ringkas berdasarkan
TAHAP 5
gambar.
10.30 – 11.30 PAGI
2. Murid membina ayat ringkas berdasarkan gambar.
TAHAP 7
11.30 – 12.30
3. Murid membina cerita pendek berdasarkan gambar.
TENGAHARI 4. Guru membantu murid yang lemah dalam kemahiran membina
ayat.
BBM : Kad gambar.
REFLEKSI :
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN 2018
MINGGU 1 ( 2 – 5 JAN 2018)

MINGGU TARIKH HARI


21 16 JUN 2017 JUMAAT

TAJUK : PENYIMPANAN PENGAWETAN TUMBUHAN


HASIL PEMBELAJARAN : Di akhir pembelajaran, murid dapat,
1. Mengeluarkan bunga yang ditekap dan memasukkan ke dalam
bekas.
PENDIDIKAN
SENI (KRAF) AKTIVITI :
TAHAP 3 1. Murid mengeluarkan bunga yang ditekap menggunakan peralatan
8.00 – 9.00 PAGI yang betul.
2. Murid memasukkan bunga yang ditekap kedalam bekas yang
disediakan.
3. Murid menyenaraikan langkah-langkah pengawetan tumbuhan
yang betul.
4. Aktiviti dijalankan secara berkumpulan.
BBM : Bunga, bekas, penyepit, sarung tangan.
REFLEKSI :

TAJUK : BAHASA MELAYU


HASIL PEMBELAJARAN : Di akhir pembelajaran, murid dapat,
1. Membina ayat ringkas berdasarkan gambar.
AKTIVITI :
1. Guru memberi contoh untuk membina ayat ringkas berdasarkan
BAHASA
gambar.
MELAYU
TAHAP 5 2. Murid membina ayat ringkas berdasarkan gambar secara
10.00 – 11.00 PAGI berkumpulan.
3. Murid menyiapkan latihan tanpa bantuan guru.
BBM : Kad gambar.
REFLEKSI :

TOPIC : THINGS IN CLASSROOM


LEARNING OUTCOME : End of the lesson, students are able to,
1. Recognise 5/7 things in classroom.
ACTIVITY :
1. Teacher show 7 things in classroom.
ENGLISH
2. Students recognise and repeat 7 things in classroom.
TAHAP 2
11.00 – 11.30 PM 3. Student point the things in classroom without teacher helps.
4. Student completes the handout.
TEACHING AIDS :
REFLECTION :
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN 2018
MINGGU 1 ( 2 – 5 JAN 2018)

MINGGU TARIKH HARI


21 17 JUN 2017 SABTU

TAJUK : PENYIMPANAN PENGAWETAN TUMBUHAN ( LATIHAN


PENGUKUHAN)
HASIL PEMBELAJARAN : Di akhir pembelajaran, murid dapat,
1. Mengeluarkan bunga yang ditekap dan memasukkan ke dalam
PENDIDIKAN bekas.
SENI (KRAF) AKTIVITI :
TAHAP 3 1. Murid mengeluarkan bunga yang ditekap menggunakan peralatan
8.00 – 9.00 PAGI yang betul.
2. Murid memasukkan bunga yang ditekap kedalam bekas yang
disediakan.
3. Murid menyenaraikan langkah-langkah pengawetan tumbuhan
yang betul.
4. Aktiviti dijalankan secara berkumpulan.
BBM : Bunga, bekas, penyepit, sarung tangan.
REFLEKSI :

TAJUK : BAHASA MELAYU (LATIHAN PENGUKUHAN)


HASIL PEMBELAJARAN : Di akhir pembelajaran, murid dapat,
1. Membina ayat ringkas berdasarkan gambar.
AKTIVITI :
1. Guru memberi contoh untuk membina ayat ringkas berdasarkan
BAHASA
gambar.
MELAYU
TAHAP 5 2. Murid membina ayat ringkas berdasarkan gambar secara
10.00 – 11.00 PAGI berkumpulan.
3. Murid menyiapkan latihan tanpa bantuan guru.
BBM : Kad gambar.
REFLEKSI :

TOPIC : THINGS IN CLASSROOM


LEARNING OUTCOME : End of the lesson, students are able to,
1. Recognise 5/7 things in classroom.
ACTIVITY :
1. Teacher show 7 things in classroom.
ENGLISH
2. Students recognise and repeat 7 things in classroom.
TAHAP 2
11.00 – 11.30 PM 3. Student point the things in classroom without teacher helps.
4. Student completes the handout.
TEACHING AIDS :
REFLECTION :