You are on page 1of 2

Hi havia una vegada una gossa molt intel·ligent,

alegre i bona que s’anomena Bonica.


Vivia al camp, a una granja cuidant als animals i
sobretot, a les ovelles .
Bonica era una gossa de raça collie.
Un mati Bonica va tindre set fills però destaca
un gos que es deia Cantari amb un esperit
aventurer.
Tras passaven el anys, van anar creixent els
gossos .
I un dia Cantari va anar a soles a la muntanya de les set llegues. Quan va
arribar era de nit. Així que va anar vore si hi havia una cova i la va trobar i
va descansar. En la cova hi havia un gos espantat que es diu Josep.
Que fas ací Josep? M’han abandonat .
Bonica i Preciós estaven preocupats. Preciós va eixir a les muntanyes
mentres Bonica es queda en casa amb els altres fills.
Desprès d´una estona llarga, Preciós li va trobar en la cova. Aleshores es va
alegrar molt i li va dir anem a casa. Es va donar conte que Josep estava trist
i van decidir que s´anare amb ells i adoptar-li. Tots contens van tornar a la
granja.
CONTE CONTAT CONTE ACABAT .

Carlos Pérez de Obanos Montoro 5º-B