You are on page 1of 2

Familija AXIA predstavlja efikasno, ekonomično i održivo rešenje za sve potrebe u javnom osvetljenju

jednog grada.
Karakteristike

Tip: Axia 2.1/Axia 2.2


Axia 2.1: 4-24
Broj LED
Axia 2.2: 32-48
Nominalni fluks (1): 1000-19700 lm
Temperatura boje: 3000-4000 K
NW min.70
Indeks reprodukcije boje:
WW min.80
Svetlosne raspodele za ulično osvetljenje, od uskih do veoma širokih
Fotometrija:
ulica i puteva.
Svetlosni fluks nakon
≥70%
100.000h@Tq=25C
(% početnog fluksa):
Snaga svetiljke: 10-151 W
Nominalni napon: 220-240 V 50 Hz
Klasa električne izolacije: I ili II
Prenaponska zaštita: 10 kV
optički blok: IP 66
Stepen zaptivenosti(*):
deo sa uređajima: IP 66
Otpornost na udar(**): polikarbonat: IK 08
Axia 2.1: 0,054 m2
Otpornost na vetar (CxS):
Axia 2.2: 0,071 m2
Axia 2.1: 7 kg
Maksimalna masa:
Axia 2.2: 10,4 kg
kućište i poklopac: aluminijum liven pod pritiskom
Materijali:
protektor: polikarbonat
RAL 7040
Boja:
druge boje dostupne na zahtev
integrisani univerzalni nosač za horizontalnu montažu Ø32-60 mm i
Montaža: vertikalnu montažu Ø60-76 mm na stub/liru;
moguće podešavanje nagiba svetiljke u više koraka
daljinsko upravljanje (1-10V, DALI);
autonomna višestepena regulacija,
Regulacija svetla:
dvostepena regulacija (50%);
"Constant Lumen Output"
fotoćelija
Opcije:
senzori pokreta
(1)Nominalni fluks je fluks LED izvora @Tj=25C. Realni (izlazni) fluks svetiljke zavisi od efikasnosti optičkog bloka i ambijentalnih uslova (temperatura,
zagađenje).
(*) prema standardu IEC-EN60598
(**) prema standardu IEC-EN 62262