You are on page 1of 1

Centrale cu combustibil solid Clasic vs. Gazeificare | Instalatii Termice https://itermice.wordpress.

com/2013/12/27/centrale-cu-combustibil-solid-clasic-vs-gazeificare/

Dec
6 December 2013
27
M T W T F S S

Nu odata am auzit discutii despre centralele ce 1


functioneaza cu combustibili solizi si nu odata am
2 3 4 5 6 7 8
fost intrebat care este mai buna.
9 10 11 12 13 14 15
Voi vorbi acum despre fiecare in parte si
16 17 18 19 20 21 22
avantajele/dezavantajele lor.
23 24 25 26 27 28 29

30 31

Centrala Clasica « Nov Apr »

Centrala pe combustibili solizi clasica aduce mai


RECENT POSTS
mult cu o soba cu serpentina, cum se practica in
Exploatare Viadrus U22 D5
trecut, si cum inca se mai practica. Constructia lor
Arderea lemnului. Clasificare II
este destul de rudimentara, facandu-le in acelasi Arderea lemnului. Clasificare
timp si mai slabe dar si mai usor de Centrale cu combustibil solid
intretinut/folosit. Clasic vs. Gazeificare
Viadrus U22 Modificat (sau cum ar
Mai exact, avem un paralelipiped dreptunghic ce trebui sa fie “minimul”
este incojurat pe exterior de agent termic, iar in de randament)

1 of 14 12/13/2015 1:35 PM