You are on page 1of 2

O lucrare amuzantă şi foarte îndrăgită pentru elevii

clasei 1
1.Printaţi cîte un exemplar pentru fiecare elev.
2.Fiecare îşi colorează clovnul.
3.Decupeză pe liniile întrerupte, obţinînd mînuţele
şi picioruşele.
4.Rulează mănuţele şi picioruşele ( poate fi de
ajutor un creion).
Lucrarea e gata!