You are on page 1of 1

EDITURA

CARTEA ROMÂNEASCĂ
EDUCAŢIONAL

FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE PARALELA 45

BAREM MATEMATICĂ

Etapa I, CLASA a II-a

Întrebare Răspuns
1 b
2 d
3 a
4 b
5 d
6 b
7 b
8 c
9 a
10 a
11 b
12 c
13 b
14 b
15 d
16 a
17 d
18 c

ComPer – Matematică, Etapa I – 2017-2018, Clasa a II-a


3