You are on page 1of 2

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE Aprobat manager

CLUJ-NAPOCA Dr. Sanda Patrichi


Nr. …….din …………..

COD DE PROCEDURĂ
PRIVIND COLECTAREA DEŞEURILOR NR. 1

DEŞEURI PERICULOASE: infecţioase (cod 18 01 03* şi anatomo patologice (cod 18


01 02)

Revizuit : 11.02.2013

Definiţie:

Deşeurile infecţioase, respectiv deşeurile care conţin sau au venit în contact cu sânge ori cu alte
fluide biologice, precum şi cu virusuri, bacterii, paraziţi şi/sau toxinele microorganismelor, perfuzoare
cu tubulatură, recipiente care au conţinut sânge sau alte fluide biologice, câmpuri operatorii, mănuşi,
sonde şi alte materiale de unică folosinţă, comprese, pansamente şi alte materiale contaminate,
membrane de dializa, pungi de material plastic pentru colectarea urinei, materiale de laborator folosite,
scutece care provin de la pacienţi internaţi în unităţi sanitare cu specific de boli infecţioase sau în secţii
de boli infecţioase ale unităţilor sanitare, cadavre de animale rezultate în urma activităţilor de cercetare
şi experimentare etc.
Deşeurile înţepătoare-tăietoare sunt colectate separat! Vezi cod de procedură nr. 2.

Deşeurile anatomo-patologice - fragmente din organe şi organe umane, părţi anatomice, lichide
organice, material biopsic rezultat din blocurile operatorii de chirurgie şi obstetrica (fetuşi, placente
etc.), părţi anatomice rezultate din laboratoarele de autopsie, recipiente pentru sânge şi sânge etc. Toate
aceste deşeuri sunt considerate infecţioase si sunt incluse in categoria 18 01 03*.

Colectare:

Deşeurile infecţioase sunt colectate la locul producerii lor în saci din polietilenă galbeni având
dimensiunea corespunzătoare pubelei şi portsacului în care se introduc, sunt marcate cu inscripţia
“Pericol biologic”. Sunt asiguraţi saci cu capacitate de aprox.7 litri ( având dim. de 60x34 cm) şi sac de
aprox. 75 litri ( având dim. de 120 x 50 cm). La nivelul secţiilor, laboratoarelor, bazei de tratament vor fi
folosiţi saci de 7 L, în blocul operator şi secţiile chirurgicale se folosesc şi sacii de dimensiuni mari.
Sacii se închid în momentul în care se umplu la aprox. ¾ din capacitatea lor.

Seringile folosite se colectează separat în cutii de carton prevăzute în interior cu saci galbeni din
polietilenă, recipiente de unică folosinţă care sunt fabricate din material rezistent la acţiuni mecanice.
Cutiile de carton au la partea superioară un orificiu special, care permite introducerea deşeurilor dar
împiedică scoaterea lor după umplere. Cutiile au culoarea galbenă şi sunt marcate cu pictograma
“Pericol biologic.

Deşeurile anatomo-patologice încadrate la codul 18 01 02 (18 01 03*) destinate incinerării se


colectează în cutii de carton rigid, prevăzute în interior cu sac din polietilenă care prezintă siguranţă la
închidere sau în cutii confecţionate din material plastic rigid cu capac ce prezintă etanşeitate la
închidere, având marcaj galben.
Atât cutiile prevăzute în interior cu saci din polietilenă, cât şi sacii sunt marcaţi şi etichetaţi în
limba română cu următoarele informaţii: tipul deşeului colectat, pictograma „Pericol biologic”,
capacitatea recipientului (l sau kg), modul de utilizare, linia de marcare la nivelul maxim de umplere,
data începerii utilizării recipientului pe secţie, unitatea sanitară şi secţia care au folosit recipientul,
persoana responsabilă cu manipularea lor, data umplerii definitive, marcaj conform standardelor
Naţiunilor Unite (UN), in conformitate cu Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al
mărfurilor periculoase (ADR).

Depozitarea temporară

Deşeurile periculoase acumulate în timpul unei zi de lucru sunt transportate şi depozitate la


nivelul depozitului temporar, aflat la subsolul clădirii.
Al doilea recipient în care se depun sacii, cutiile şi recipientele pentru deşeurile periculoase este
reprezentat de containere mobile cu pereţi rigizi, aflate în spaţiul central de depozitare temporară.
Conform programului stabilit, deşeurile periculoase sunt preluate de o persoană desemnată de
conducerea spitalului după o prealabilă cântărire iar cantităţile sunt înregistrate conform Ord. MSF Nr.
1226/2012

Programul: Luni – Vineri: 7,30 – 8,15; 14,00 – 14,45

Predarea deşeurilor periculoase se face obligatoriu personal – nu este admis abandonarea


deşeurilor pe parcurs ( în lift, pe scări etc ) !
Nu este admis transportul deşeurilor cu liftul pentru persoane. În cazul în care liftul pentru deşeuri este
defect deşeurile periculoase vor fi transportate pe scările de serviciu.

Circuit funcţional:
Corp A: (Secţiile cu paturi + Bloc operator): deşeurile periculoase vor fi transportate dinspre capătul
de la holul principal, sala de tratamente spre depozitul temporar
Corp C (Radiologia, Ambulator): deşeurile periculoase vor fi coborâte cu lift până la subsol şi
transportate la depozitul temporar.

Evidenţa:
Deşeurile periculoase vor fi cântărite la depozitul central iar cantităţile exprimate în Kg vor fi notate în
caietul de predare – primire al secţiilor şi compartimentelor ( conf. OMSF 1226/2012 ) şi în tabelul
centralizator pe spital..

Responsabilităţi:

Materiale necesare: conducerea spitalului, serv aprovizionare, asistente şefe


Colectarea : tot personalul
Transportul: îngrijitoare de serviciu, brancardier
Evidenţă: responsabil depozit temporar, îngrijitoare, asistente şefe

DIRECTOR MEDICAL ASISTENTĂ SEFĂ PE SPITAL,


Dr. Bodizs Gyorgy Monica Suciava