You are on page 1of 7

Cuprins

Conţinutul ambalajului............................................................................. ii
Pentru siguranţa dumneavoastră........................................................... x
Note ........................................................................................................... xiv
Fără fir ........................................................................................................ xx
Introducere 1

Familiarizarea cu aparatul foto ............................................................... 1


Selectorul multiplu .................................................................................. 15
Meniuri aparat foto.................................................................................. 16
Utilizarea meniurilor aparatului foto .......................................................... 17
Primii paşi .................................................................................................. 20
Fotografiere de bază şi redare 30

Fotografierea simplă (Moduri i şi j) ................................................. 30


Noţiuni de bază privind redarea ........................................................... 39
Ştergerea fotografiilor nedorite ................................................................... 40
Potrivirea setărilor cu subiectul sau situaţia (Mod scenă) 41

Efecte speciale 44

Opţiuni disponibile în vizualizarea în timp real ...................................... 46


Moduri P, S, A şi M 51

P: Mod automat program................................................................................ 52


S: Mod automat prioritate de timp .............................................................. 53
A: Mod automat prioritate de diafragmă................................................... 54
M: Manual .............................................................................................................. 56
Expuneri îndelungate (numai modul M) ........................................... 58

iii
Setări utilizator: modurile U1 şi U2 62

Salvarea setărilor utilizator.............................................................................. 62


Reapelarea setărilor utilizator ........................................................................ 64
Resetarea setărilor utilizator........................................................................... 65
Mod declanşare 66

Alegerea unui mod de declanşare ....................................................... 66


Viteză avansare cadre ....................................................................................... 67
Mod autodeclanşator (E) ...................................................................... 69
Mod oglindă sus (MUP) ............................................................................. 71
Opţiuni înregistrare imagine 73

Zonă imagine ........................................................................................... 73


Calitate şi dimensiune imagine ............................................................ 77
Calitate imagine .................................................................................................. 77
Dimensiune imagine ......................................................................................... 81
Utilizarea a două carduri de memorie ................................................. 82
Focalizare 83

Focalizare automată ............................................................................... 83


Mod focalizare automată................................................................................. 83
Mod zonă AF......................................................................................................... 86
Blocare focalizare................................................................................................ 93
Focalizare manuală ................................................................................. 97
Sensibilitate ISO 99

Control sensibilitate ISO automat ...................................................... 102

iv
Expunere 105

Măsurare .................................................................................................. 105


Blocare expunere automată ................................................................ 107
Compensare expunere.......................................................................... 109
Balans de alb 111

Reglarea fină a balansului de alb ........................................................ 114


Alegerea unei temperaturi a culorii ................................................... 117
Presetare manuală................................................................................. 120
Fotografierea prin vizor ................................................................................. 120
Vizualizare în timp real (Balans de alb în punct unic) ......................... 124
Gestionarea presetărilor................................................................................ 127
Îmbunătăţire imagine 130

Opţiuni Picture Control......................................................................... 130


Selectarea unei opţiuni Picture Control................................................... 130
Modificarea opţiunilor Picture Control .................................................... 132
Crearea opţiunilor Picture Control personalizate ................................ 135
Păstrarea detaliilor în zonele luminoase şi în zonele umbrite ...... 139
D-Lighting activ................................................................................................ 139
High Dynamic Range (HDR) ......................................................................... 141
Fotografierea cu bliţ 144

Utilizarea bliţului încorporat ............................................................... 144


Moduri ridicare automată............................................................................. 144
Moduri ridicare manuală............................................................................... 146
Compensare bliţ ..................................................................................... 151
Blocare FV................................................................................................ 153

v
Fotografierea cu telecomandă 156

Utilizarea unei telecomenzi ML-L3 opţionale .................................. 156


Telecomenzi fără fir............................................................................... 160
Telecomenzi fără fir WR-1............................................................................. 160
Telecomenzi fără fir WR-R10/WR-T10....................................................... 160
Înregistrarea şi vizualizarea filmelor 161

Înregistrarea filmelor ............................................................................ 161


Afişajul vizualizării în timp real: Filme ...................................................... 165
Dimensiune maximă ...................................................................................... 166
Indexuri ............................................................................................................... 167
Zonă imagine .................................................................................................... 168
Realizarea fotografiilor în modul film....................................................... 169
Fotografiere trecere timp .................................................................... 171
Vizualizarea filmelor ............................................................................. 177
Editarea filmelor .................................................................................... 179
Decuparea filmelor ......................................................................................... 179
Salvarea cadrelor selectate .......................................................................... 183
Alte opţiuni de fotografiere 185

Butonul R (Fotografierea prin vizor) ................................................ 185


Butonul i................................................................................................. 189
Meniul butonului i (Fotografierea prin vizor) ...................................... 190
Meniul butonului i (Vizualizare în timp real)........................................ 191
Reiniţializare prin două butoane: Restabilirea setărilor
implicite............................................................................................. 194
Bracketing............................................................................................... 197
Expunere multiplă................................................................................. 211
Fotografiere cu temporizator de interval ......................................... 217
Obiective non-CPU ................................................................................ 224
Date de locaţie ....................................................................................... 227

vi
Mai multe despre redare 229

Vizualizarea fotografiilor...................................................................... 229


Redare cadru întreg ........................................................................................ 229
Redare miniaturi............................................................................................... 231
Redare calendar................................................................................................ 232
Butonul i ............................................................................................................ 233
Informaţii fotografie.............................................................................. 234
O privire mai de aproape: Zoom redare ............................................ 243
Protejarea fotografiilor împotriva ştergerii ...................................... 245
Ştergerea fotografiilor .......................................................................... 246
Redare cadru întreg, redare miniaturi şi redare calendar.................. 246
Meniul redare .................................................................................................... 248
Wi-Fi 250

Ce poate face Wi-Fi pentru dumneavoastră ..................................... 250


Accesarea aparatului foto .................................................................... 251
Android şi iOS: Conectarea folosind SSID-ul.......................................... 251
Android: Conectarea prin intermediul NFC............................................ 254
Android: Alte opţiuni de conectare Wi-Fi................................................ 256
Restabilirea setărilor implicite..................................................................... 256
Funcţia securitate fără fir............................................................................... 257
Selectarea fotografiilor pentru încărcare.......................................... 263
Selectarea fotografiilor individuale pentru încărcare......................... 263
Selectarea mai multor fotografii pentru încărcare .............................. 264
Selectarea fotografiilor pentru încărcare prin NFC.............................. 264
Descărcarea fotografiilor selectate pe dispozitivul inteligent...... 265

vii
Listă meniuri 266

D Meniul redare: Gestionarea imaginilor................................................. 266


C Meniul fotografiere: Opţiuni fotografiere........................................... 268
1 Meniul filmare: Opţiuni filmare............................................................ 273
A Setări personalizate: Reglarea fină a setărilor aparatului foto............... 276
B Meniul setare: Setarea aparatului foto ................................................... 289
N Meniul retuşare: Crearea copiilor retuşate ............................................ 294
O Meniul meu/m Setări recente ......................................................... 297
Opţiuni meniu retuşare ........................................................................ 298
Decupare ............................................................................................................ 298
Suprapunere imagine .................................................................................... 299
Procesare NEF (RAW)...................................................................................... 302
Note tehnice 304

Obiective compatibile .......................................................................... 304


Unităţi de bliţ opţionale (Speedlight)................................................ 311
Sistemul creativ de iluminare Nikon (CLS).............................................. 311
Alte accesorii .......................................................................................... 319
Îngrijirea aparatului foto...................................................................... 320
Păstrare................................................................................................................ 320
Curăţarea ............................................................................................................ 320
Curăţarea senzorului de imagine............................................................... 321
Îngrijirea aparatului foto şi a acumulatorului: Atenţionări ........... 328

viii
Localizarea defectelor........................................................................... 333
Acumulator/Afişaj............................................................................................ 333
Fotografiere (toate modurile)...................................................................... 334
Fotografiere (P, S, A, M) ................................................................................... 337
Redare .................................................................................................................. 338
Wi-Fi (Reţele fără fir)........................................................................................ 340
Diverse ................................................................................................................. 340
Mesaje de eroare.................................................................................... 341
Specificaţii ............................................................................................... 348
Obiective.................................................................................................. 363
Carduri de memorie aprobate............................................................. 379
Capacitatea cardului de memorie....................................................... 380
Durata de funcţionare a acumulatorului........................................... 382
Index......................................................................................................... 384
Termeni de garanţie – Garanţie de service Nikon în Europa ......... 393

ix