Вы находитесь на странице: 1из 8

NEMETALI

- elektronegativnost
HIDROGEN (vodonik, vodik), H

Opšte osobine i rasprostranjenost

1s1

- u gornjim slojevima atmosfere


- vulkanskim gasovima
- svemir ( zvijezde i Sunce oko 90%)
Dobivanje

Laboratorijski se dobiva u Kipovu aparatu

Zn + 2HCl --- ZnCl2 + H2


Za industrijsko dobivanje postoji više
metoda:
1. elektroliza vode

2H2O --- 2H2 + O2


2. redukcija vodene pare sa ugljikom

C + H2O --- H2 + CO
- vodeni gas

CO + H2O --- CO2 + H2

3. piroliza karbohidrogena

CH4 --- C + 2H2


Osobine
- obični hidrogen
- teški hidrogen – deuterij
- superteški hidrogen – tricij

oksidacijski broj +1 ( H2O, CH4 )


oksidacijski broj -1 – hidridi
2Na + H2 --- 2NaH

- u slobodnom stanju u obliku molekula


H + H --- H2
- nascentni hidrogen- H
Upotreba

- sintezu neorganskih i organskih


spojeva
- raketno gorivo
- za dobivanje rijetkih metala

CuO + H2 --- Cu + H2O